Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune

  Søk etter tekst
Id:  
Kat:  
Tekst:    
Vis alle 
 Copyright © Verdalsbilder
 Webløsninger og webmaster:
 Ole Morten Larsen
Billedmaster:  Eystein Ness Velkommen til verdalsbilder    
Dette fotoalbumet skal være en arena for å markedsføre Verdal kommune på en positiv måte.
Det skal være en pådriver til å få folk ut  å for å oppleve Verdalens mangfold.. Det være seg natur, historiesus, severdigheter eller aktiviteter. Vi vil prøve å knytte trim, opplevelser og historie sammen
Vi vil også prøve å vise storheten i det som er lite.   
Bilder kan ikke benyttes i andre sammenhenger uten at dette er avklart med "verdalsbilder"!
     Ukens bilder              
Uke 1949   Hva er dette?            
Med Magnus Julnes som kjentmann dukket dette merkelige byggverket fram i bratthenget på nordsiden av Bynahangan. Mosegrodd skjerming oppmuret av menneskhånd. Men hva det er, når muringen har skjedd, og hva det er brukt til er ukjent. Det mest nærliggende er å tro at det var et skjul i forbindelse med jakt. Dalen nedenfor kan ha vært en naturlig overgang for storvilt. Men hvem vet, det kan være bygd til annet formål?    
Uke 1948   Verdalselva gjennom sentrum rundt 1968            
Bildet gir en god dokumentasjon på hvordan områdene på østsiden av elva så ut før forbygging og oppfylling.    
Uke    Vedsjau i Garberg i 1940-åra    Navnpekere: Eystein Ness        
   Disse to karene kan stable ved like bra som kunstneren Nils Aas. Heimen Svartåsen i bakgrunnen. Bildet utlånt av Magne Årstadvold. 
Uke 1946   Fra det stor politiske folkemøte på Stiklestad 4. eller 5 juli 1882            
Til møtet kom ca. 5000 mennesker hvor Bjørnstjerne Bjørnson og Erik Vullum var hovedtalere. På bildet sees Bjørnson på talerstolen til venstre. Nær Bjørnson står fru Caroline Bjørnson og Bjørnsons mor. Redaktør O. Thommesen fra Oslo står til venstre for fru Bjørnson. På den andre talerstolen står dirigenten A. O. Quam. Til høyre for ham sees Peter Holst (i lys dress) og bak ham urmaker Endre Syrstad. Mannen i hvit hatt er N. C. Lynum fra Levanger. Mellom Lynum og Holst står farger Johan Moe, Levanger, mens H. K. Foosnæs lener seg ut på høyre side. Under oppholdet overnattet Bjørnson på Vestre Hallem. Opplysningene er fra et gammelt avisutklipp derfra. Bildet er oppfotografert av Henning Anderson. Utlånt av SNK.    
Uke 1946   Rodeo i Leirådalen i 2010.            
Tonje Hallem Østvik rir på sin tamme gris.    
Uke 1946   Skillevatnet med Mannshaugan i horisonten    Foto Eystein Ness.        
Speilblank vannflate gir fin stemning en finversdag i november.    
Uke 1946   November 2009.    Foto Eystein Ness.        
En tur på nylagt is er gøy. Men er det tiur eller røy ?    
Uke 1945   Bygging av hengbru over Skjækra ved Kulslivollen i 1972            
Terje Reitan, som har lånt ut bildet, i gang med å lage "dekke" på brua. Det ser litt tvilsomt ut i forhold til HMS.    
Uke 1945   Kornkø til Kornsiloen først i 1950-åra.    Foto Olav Johansen.        
Tidfestes ut fra at ny riksveg 50, som ble åpnet i 1957, ikke er påbegynt og huset til kommuneingeniør Hindøy er bygd.(oppsatt i 1948.).På bildet er det mange eiendommer som ble solgt og sanert i forbindelse med nybygging av forretninger. Et bilde som dokumenterer sentrumet på Øra for snart 80 år siden.    
Uke 1945   Jenter og hester i Hallbakkan i Vinne    Foto Ole Morten Larsen.        
    
Uke 1945   Byagårdene mot Vinne kirke rundt 1930.    Utlånt av SNK.        
    
Uke 1945   Tjern ved Kråksjøvegen    Foto Eystein Ness        
Første snøfall i høst, 31. oktober 2014. Klikk på lupen.    
Uke 1945   Ski og kjelke for 110 år siden.    Utlånt av Birger Sisselvold        
Skiløperen er Håkon Tronsmo som ble født på Tronsmoen i 1904. Familien flyttet til Meråker i 1907. Hvor bildet er tatt er ukjent. Bak på bildet står det: Håkon Tronsmo og lillesøster. Håkon var enebarn så det må kanskje være avsenderens lillesøster, men hvem det er vites ikke. Håkon ble drept sammen med 17 andre i en togkollisjon i Muruvika i november 1940. Se omtale i T-A: Klikk her    
Uke 1944   Matlaging under koiebygging            
Ovnen ble tatt i bruk utendørs. Her er det matlaging i friluft under bygging av skogskoie. Antagelig er det "sluring" som lages. En matrett som skogsarbeiderne brukte å ete i koia. Framgangsmåte: flesk (med minst mulig kjøtt) skåret opp i små biter el. terninger stekes i panne; så har en i mel el. havregryn og rører det sammen med fleskefettet; En kraftig kost som var å bi på. Foruten "sluring" var "gubbjokk" og "kålbull" mat for skogsarbeidere.    
Uke 1943   Snøslange    Foto Ole Morten Larsen        
    
   Lenker >>          
Før muspil over logoene og klikk

Database Error: Unknown column 'Logo' in 'order clause'