Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
 
 
 
  Søke i billedgalleriet - gamle bilder
Album: Årstall fra   til:    
Søkeord:    Søk: (og)    Søk: (eller)    
Vis alle              
 Billedtabell for gamle bilder                                                
  Bilder pr side:   1 2 Ant sider: 2 
Id   År  
Håkon Den VII Allè 1968  Bnr:11122  Album: 59  /Haakon7alle1968~0.jpg       
 
 
Foto av Harald Wågø.  
**Årstall:  B: 1600   H: 926**
    
   
 

Jernbaneovergangen på Tinden  Bnr:10959  Album: 59  /JernbaneovergangTindenhw.jpg       
 
 
Fra rundt 1960. Det var montert grind på begge sider av linja med ut fra bildet ser det ut som de ikke ble brukt. Foto av Harald Wågø.  
**Årstall:  B: 1600   H: 900**
    
   
 

Verdal Møbelforretning i 1960-åra  Bnr:10949  Album: 59  /verdalmøbelforretningiViborghw.jpg       
 
 
Dan og Steinulf Eriksson var drivere av forretningen. Nord-Trøndelag Turneteater står på denne tomta i dag. Bilde av Harald Wågø. [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-8975]Klikk her [/url][/b] for bilde av bygningen for 110 år siden,  
**Årstall:  B: 1600   H: 1427**
    
   
 

Flyfoto over Øra ca år 1960  Bnr:10903  Album: 59  /oeraflyfotoca1959hw.jpg       
 
 
Foto av Harald Wågø  
**Årstall:  B: 1400   H: 926**
    
   
 

Scenen i Folkeparken pyntet til Øras Dag en gang i 1960-åra  Bnr:10902  Album: 59  /folkeparkenscenenhw.jpg       
 
 
Foto av Harald Wågø.  
**Årstall:  B: 1600   H: 944**
    
   
 

Kommunal boligbygging på Prærien på Øra i 1960  Bnr:10895  Album: 59  /boligbyggingkommunal1960hw.jpg       
 
 
Om det er lærerboliger eller boliger for Vassdragsvesenet er en usikker på. Foto av Harald Wågø.  
**Årstall:  B: 1600   H: 1031**
    
   
 

Bedehuset, gammelkolonialen og Hjørnegården ca 1960  Bnr:10809  Album: 59  /SamvirkelagetGammelkolonialenhw.jpg       
 
 
Alt dette ble borte i forbindelse med Samvirkelagets bygging av Varehuset (Domus). Foto av Harald Wågø.  
**Årstall:  B: 1200   H: 1128**
    
   
 

Nordgata ca 1969  Bnr:10720  Album: 59  /varehuset1969hw.jpg       
 
 
Med inngang til Varehuset på hjørnet. Det var på den tid det var liv i Øragatan på vestsiden av jernbanen og ikke som nå når nesten alt er utdødd. Triste greier.  
**Årstall:  B: 1600   H: 1097**
    
   
 

Nybygget til E-verket i desember 1967  Bnr:10679  Album: 59  /everketdes1967hw.jpg       
 
 
Ser en på skiltet var E-verket kommunalt før det ble solgt til NTE i 1969. [b][url=http://www.verdal-historielag.no/publikasjoner/kommunen/e-verket_verdal.htm]Klikk her [/url][/b] for å lese om historikken til Verdal Kommunale E-verk. skrevet i årboka til Verdal Historielag av 1987. Foto av Harald Wågø.  
**Årstall:  B: 1400   H: 830**
    
   
 

Håkon Den VII Allè 1968  Bnr:10672  Album: 59  /Haakon7alle1968.jpg       
 
 
Foto av Harald Wågø.  
**Årstall:  B: 2048   H: 1360**
    
   
 

Hjørnegården i 1950-åra.  Bnr:10581  Album: 59  /hjornegaardenha.jpg       
 
 
Samvirkelagets forretningsgård bygd åpnet i 1937. Revet i 1967 for utvidelse av Varehuset. Bilde etter Olga Anderson  
**Årstall: 1955 B: 1600   H: 1118**
    
   
 

Øra sentrum ca år 1967  Bnr:10561  Album: 59  /oraogelva.jpg       
 
 
Tidfestet ut fra at Postgården er ferdig bygd. Denne ble tatt i bruk i januar 1966. Utlånt av Biblioteket.  
**Årstall: 1967 B: 1598   H: 1014**
    
   
 

Elektriskbutikken til Verdal Radioservice AS ca 1961.  Bnr:10504  Album: 59  /verdalradioserviceplatebar1961gh.jpg       
 
 
Den lå i Nervikgården der det i dag er herrefrisør. Som en ser har fjernsynet gjort sitt inntog, men det var vel et fåtall av husholdningene som hadde råd til slik "luksus". Bildekvaliteten var vel bare så som så med mye snø på skjermen. Vaskemaskiner og grammofonplater var også salgsobjekter på butikken. Utlånt av Gunhild Kulstadvik Hilseth.  
**Årstall: 1961 B: 1600   H: 964**
    
   
 

Utstilling hos Verdal Radioservice AS ca 1961.  Bnr:10502  Album: 59  /verdalradioserviceutstilling1961gh.jpg       
 
 
Utstillingen viser kjente saker for en som har levd en stund. Kurer reiseradioer, radiokabinetter fra Tandberg, platespillere og lydbåndopptakere. Plateskifter hvor en kunne legge på 10 45-plater var liksom susen. En slik en står utstilt. Eller så kan en bakerst se en TV. Utlånt av Gunhild Hilseth.  
**Årstall: 1961 B: 1600   H: 790**
    
   
 

Parkering utenfor Matsenteret ca år 1965  Bnr:10276  Album: 59  /parkeringvedmatsenteretca1965vk.jpg       
 
 
Lovlig med bilkjøring på Minsaas Plass på den tid.  
**Årstall: 1965 B: 1600   H: 1059**
    
   
 

Fra Melastuhaugen mot den gamle Ørbua ca 1963.  Bnr:10186  Album: 59  /ormelenfraMelastuhaugenca1955ha.jpg       
 
 
I forkant av bildet ser en at det har vært grusuttak i Melastuhaugen. På den tid var det planer om at vegen til Stiklestad skulle gå gjennom her og møte "stekstavein" ved Garpa. Bilde etter Olga Anderson. [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?album=search&cat=0&pos=3]Klikk her [/url][/b] for bilde fra først i 1960-åra.   
**Årstall: 1963 B: 1600   H: 1000**
    
   
 

Sørgata med med Verdal Møbelforretning ca 1960  Bnr:10035  Album: 59  /viborgmoblerha.jpg       
 
 
Steinulf Eriksson var vel driver av møbelforretningen. Eiendommen ble senere solgt til byggmester Grande som igjen solgte til COOP som etter en tid rev ned bygningen. Tomta ble så solgt til Verdal kommune for å gi plass til nytt teaterhus. Bilde etter Olga Anderson.  
**Årstall: 1958 B: 1600   H: 1428**
    
   
 

Fra Tinden mot Spinneriet ca 1965  Bnr:9483  Album: 59  /spinnerietsentrallagerao.jpg       
 
 
Mye har forandret seg på Øra de siste 50 åra. Utlånt av Arne Østråt.  
**Årstall: 1965 B: 1600   H: 1124**
    
   
 

Postkort fra Nordåkeren på Øra  Bnr:9396  Album: 59  /nordaakerenao.jpg       
 
 
Bildet er vel tatt fra Rundhaugen før 1968. Utlånt av Arne Østråt  
**Årstall: 1960 B: 1600   H: 1139**
    
   
 

Etiopia i Vinne 1961  Bnr:8907  Album: 59  /etiopia1961w.jpg       
 
 
Utlånt av Verdal kommune.  
**Årstall: 1961 B: 1298   H: 970**
    
   
 

Braarudgarden på Øra ca 1955  Bnr:8857  Album: 59  /braarudgaarden 259158snk.jpg       
 
 
Den siste trønderlåna på Øra som ble revet ca 1967 etter at Norske Esso kjøpte gården av Trygdekassen. Eiendommens navn er Fridheim men kaltes vel Brårudgården fordi den ble bygd som våningshus på gården tilhørende Carl Braarud. Han var både banksjef og bestyrer av Værdalens Middelskole. Gårdsbrukdrifta her ble vistnok nedlagt like etter krigen. Til venstre i bildet ser en Verdal Sparebank (i dag Verdal Kabeltv)før bygningen ble flyttet. Oppslagstavla ved inngangen tilhørte Arbeidsformidlingen som var leietaker her. Helsestasjonen hadde inngang i den andre enden. Foto av Henning Anderson. Utlånt av SNK  
**Årstall: 1955 B: 1600   H: 1151**
    
   
 

Aksnes søndre og Aksneshaugen i Leksdalen 1962  Bnr:8712  Album: 59  /aksnessondre1962wverdal-0909.jpg       
 
 
Utlånt av Verdal kommune.  
**Årstall: 1961 B: 1600   H: 1180**
    
   
 

Fra Minsaas Plass etter 1968  Bnr:8432  Album: 59  /varehusetogmatsenteretca1965.jpg       
 
 
Med Varehuset til høyre og Matsenteret bakenfor. Åpent for biltrafikk og parkering på Minsaas Plass på den tid. Traktorer var en del av bybildet. En av damene som kommer spaserende mener en er Leikny Ellewsen. Utlånt av Knut Arne Selli  
**Årstall: 1968 B: 1600   H: 999**
    
   
 

E-verkbil fra ca 1967  Bnr:8426  Album: 59  /everkbilc 1967kas.jpg       
 
 
I bakgården på det gamle E-verket mens det var Verdal kommunale E-verk, som det står på lastebilen. Verket ble vel solgt til fylket ca 1969. Utlånt av Knut Arne Selli  
**Årstall: 1967 B: 1600   H: 1044**
    
   
 

Nyskolen i 1960  Bnr:7188  Album: 59  /nyskoleifemtiaaraav.jpg       
 
 
Verdalsøra skole. Nå er denne skolen jevnet med jorden etter vel 57 år`s bruk.Foto av Anders Vandvik. Utlånt av Liv Liberg.   
**Årstall: 1954 B: 1200   H: 865**
    
   
 

1.maitog i Nordgata ca 1960  Bnr:6439  Album: 59  /1_maitogca1960.jpg       
 
 
Utlånt av Liv Liberg  
**Årstall: 1960 B: 1147   H: 763**
    
   
 

Elefanter på Mela  Bnr:6360  Album: 59  /elefanterpaamela.jpg       
 
 
Elefanter i fri dressur på Ørmelen. Sircus Berny kom med toget og dyrene måtte ta vegen fatt fram til idrettsanlegget hvor forestillingen ble avholdt. Usikkert når bildet er tatt men trolig ca 1960  
**Årstall: 1960 B: 1208   H: 1025**
    
   
 

BlockWatne-hus på Ørmelen i slutten av 1960-åra  Bnr:6153  Album: 59  /blockwatnehuspaamelaca1970ll.jpg       
 
 
Står nedenfor Getzgården den dag i dag men mange ombygde og restaurert. Utlånt av Liv Liberg   
**Årstall: 1968 B: 1400   H: 971**
    
   
 

utløpet av Verdalselvaca 1961  Bnr:6091  Album: 59  /elvemunningenw.jpg       
 
 
Med Kausmo til høyre bakerst i bildet.Nærmest snarvegen opp til skolen for elevene, særlig de som kom med buss til rutebilstasjonen. Drivhuset tilhørte vl Åsmund Dahl. Utlånt av Verdal kommune  
**Årstall: 1961 B: 1400   H: 1057**
    
   
 

Øra sentrum ca 1968  Bnr:5848  Album: 59  /IMG2008oktober09_(18).jpg       
 
 
med nyasfaltert Riksveg 50. Utlånt av Verdal kommune. Langnes & Bakkan holder på med bygging av verksted på Tinden. Utlånt av Verdal kommune  
**Årstall: 1968 B: 1312   H: 1960**
    
   
 

Meieriet 1961  Bnr:5477  Album: 59  /meieriet.jpg       
 
 
Med Strand kafe og det meste av bebyggelsen i Sørgata intakt.Utlånt av Verdal kommune   
**Årstall: 1961 B: 1200   H: 906**
    
   
 

Mobilstasjonenca 1960  Bnr:5264  Album: 59  /Mobilbuss.jpg       
 
 
Buss fra Bodø parkert på Mobilstasjonen.Utlånt av Liv Liberg  
**Årstall: 1960 B: 1200   H: 838**
    
   
 

Verdalsøra sentrum 1961  Bnr:5161  Album: 59  /orasentrumca1960.jpg       
 
 
Utlånt av Verdal kommune  
**Årstall: 1961 B: 1200   H: 844**
    
   
 

Oversiktsbilde over øra og Mela 1961  Bnr:5073  Album: 59  /Oversiktmelaora.JPG       
 
 
Widerøebildet er fra først i 1960-åra. Tømmerlensa er godt synlig nedenfor brua.Utlånt av Verdal kommune  
**Årstall: 1961 B: 1200   H: 813**
    
   
 

Selnesgård på Øra 1946  Bnr:4769  Album: 59  /selnesmedfiskkjeller1946.jpg       
 
 
Dette er vel Rindsemgården i dag. Legg merke til at det var fiskutsalg i kjelleren. I samme lokaler holdt Verdal Vask og Renseri til i ca 1968 før det ble bygd nytt i Veita  
**Årstall: 1946 B: 1200   H: 813**
    
   
 

Øra og Mela 1961  Bnr:4591  Album: 59  /oraogmela1962.jpg       
 
 
Her finner en mye som er borte for godt. På hitre side av jernbanen: Håndtverkeren, Fylkesbilene, Brårudgården, Anna hegdahl, Bremseth, Apoteket, Gullsmedforretningen til Samvirkelaget, Solvoldgården, Kjensteberg, Essostasjone og noen bolighus. Borte er pa den andre siden av jernbanen, Samvirkelaget`s store lagerbygninger, fryseriet til Walberg, uthuset til Knut Norum, blikkenslager Haug, barberer Olsen, kontorbygget til Coop, Hjørnegården, kjøttbutikken og slakteriet til Samvirkelaget for å ha nevnt de fleste. I elva kan en se tømmerlensa som synger på det siste verset.
Helt øverst ser vi deler av Ørin som det en gang var. Utlånt av Verdal kommune.   
**Årstall: 1961 B: 1200   H: 906**
    
   
 

Essostasjonen på Øra 1962  Bnr:4571  Album: 59  /essostasjonen.jpg       
 
 
Renhold av plassen ved bensinpumpene en gang i 1960-åra. Utlånt av Alvhild Sisselvold   
**Årstall: 1962 B: 1200   H: 866**
    
   
 

1. mai 1969  Bnr:4264  Album: 59  /1-mai1969.jpg       
 
 
Ut fra plakaten "Bort med Borten" må dette være fra et av de årene Borten var statsminister (1965-1971). Suulgården til venstre. Til høyre Betel. Utlånt av Kjell Solvold  
**Årstall: 1969 B: 1200   H: 675**
    
   
 

Huseby-butikken  Bnr:4024  Album: 59  /Huseby_Butikken.jpg       
 
 
Gården butikken var i heter Solset. Videre har vi Bremseth-sport (Sandstad) og Skjefte-gården (1905) der Anna Hegdal holdt til, senere John Lein. I bakgrunnen ser vi nybygget til Sparebanken. Banken ble tatt i bruk 13/6 1960. Så neste år er det jubileum.Bildet er innsendt av Paul Solvold.  
**Årstall: 1962 B: 1024   H: 716**
    
   
 

Jernbanegata  Bnr:2715  Album: 59  /Jernbanegt-1b~0.JPG       
 
 
Forretningene er fra venstre. Anna Hegdahl,(manufaktur) Bremseth Sport med verksted og G. Husby (fruktbutikk). Etter bilene å dømme antas bildet å være fra først i 1960-åra.Utlånt av Karle Jensvik  
**Årstall: 1960 B: 801   H: 659**
    
   
 

Verdalsøra skolekorps  Bnr:2060  Album: 59  /Verdalsora_skolekorps.jpg       
 
 
fra 1966. Navna finnes under "Navn i bilde" som finns til venstre på starttsiden.Utlånt av Liv Liberg  
**Årstall: 1966 B: 1024   H: 648**
    
   
 

Mot Ørmelen  Bnr:1935  Album: 59  /Framollaunder_byggingavsilo_1959.jpg       
 
 
Bildet fra bygging av kornsilo, ca 1965.  
**Årstall: 1959? B: 1024   H: 563**
    
   
 

Mot Tinden  Bnr:1934  Album: 59  /Framollaunder_byggingavsilo__1959.jpg       
 
 
Bildet er tatt under bygging av ny kornsilo, ca 1965.Utlånt av Annbjørg Storhaug Skjemstad  
**Årstall: 1959? B: 1024   H: 562**
    
   
 

Øra sentrum  Bnr:1930  Album: 59  /Framollaunder_byggingavsilo.jpg       
 
 
Bildet tatt under bygging av kornsilo ca 1965.Utlånt av Annbjørg Storhaug Skjemstad  
**Årstall: 1959? B: 1024   H: 643**
    
   
 

Øra sentrum  Bnr:1929  Album: 59  /Framollaunder_byggingavsiloen.jpg       
 
 
Bildet er tatt fra byggingen av siloer for korn ca 1965?. Utlånt av Annbjørg Storhaug Skjemstad.  
**Årstall: 1959? B: 1024   H: 659**
    
   
 

Gammel bebyggelse på Ørmelen  Bnr:1903  Album: 59  /Ormelen.jpg       
 
 
Bildet er sannsynligvis fra omkring 1960.Bildet er tatt like nord for "Furuskogen". Damene på bildet går på den gaten som i dag heter Furuveien. Et par steinkast unna (mot volhaugen) gikk veien til Russergravin og Ørin som enda var urørt.Utlånt av Annbjørg Storhaug Skjemstad  
**Årstall: 1960? B: 1024   H: 583**
    
   
 

Et parti fra Verdalsøra ca 1940  Bnr:1760  Album: 59  /FraOra_1940.jpg       
 
 
Bildet er tatt fra taket på Falstadgården ? av Alf Rindsem.Arnegård (det kvite huset) ble bygd i 1938.Nabohuset Hegge ble bygd i 1943. [url=http://verdalsbilder.no/ukens3.php?Id=145] Se Øra 1966[/url] (bruk pil [b]<-[/b] tilbake hit igjen) Innsendt av Asle Rindsem  
**Årstall: 1940 B: 600   H: 416**
    
   
 

Verdalsøra  Bnr:1672  Album: 59  /Verdal_sentrum_(4)-3.jpg       
 
 
mot Tvistvold og Nestvold. Bildet antas å være fra 1960-åra.Utlånt av Jørgen Johnsen  
**Årstall: 1965? B: 1024   H: 691**
    
   
 

Folkvang, Arbeider`n eller kinoen om en vil, med pølsbua til Aksel Hagen  Bnr:1534  Album: 59  /Arbeideren_w300.jpg       
 
 
I protokoll a fra 12. desember 1884 fattet Arbeiderforeningen vedtak om å sette seg i spissen for oppførelse av et verdig forsamlingslokale for bygden. Det tok lang tid å gjennomføre dette, men forsamlingslokale ble bygd i 1892-93 og åpningsfest ble holdt den 28.desember 1893. I styremøte 4. desember 1916 var det en søknad fra en nedsatt komite om leie av lokalet til kinematograf-forestilling. Lokalet ble utleid på følgende vilkår :1.I fast aarlig avgift betales Kr 600,00, desuten skaffer komiteen selv pedel og øvrige nødvendig belysning.2.Det nødvendige ildfastrom og indlegging av elektrisk strøm til lys og kraft besørges av komiteen.3.Det beslutnes at paa Arb.foreningens regning at paasette en bilettluke i hovedingangen.4.Det besørges en tileggforsikring paa brand-forsikringen paa Kr 7000,00.Og så endelig, tirsdag den 26. desember 1916 åpnet kinoen sine -porter- som det heter. Åpningsfilmen var italiensk, en historisk film om Julius Cæsar. Salen var fullpakket av et forventningsfullt publikum, og åpnings-forestillingen ble intet mindre enn en suksess, bortsett fra at de første bildene ble forevist oppned. Billettprisene ble satt til 30 øre for voksne og 20 øre for barn.Denne billettprisen sto ut til utgangen av 1917, da den ble forhøyd til 35 øre for voksne. Forsamlingslokalet ble fra starten på folkemunne kalt «Arbeideren» og ble på Verdalsøra et møtelokale, festlokale og kinolokale fram til 1958 da Ørens Vel bygde nytt kinobygg. Foreningen bygde i 1958 Håndverkerens Hus ved Minsaas plass, og det gamle forsamlingslokalet «Arbeideren» ble revet i 1965. De fleste opplysninger er hentet fra Verdal Håndverk- og industriforening[b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-1279]Klikk også her[/url][/b]  
**Årstall: 1957? B: 250   H: 191**
    
   
 

Gamle manufakturen til Samvirkelaget  Bnr:1346  Album: 59  /Nordgata_med_Samvirkelaget-1.jpg       
 
 
Hjørnegården ble bygd og fullført i 1937. Byggekostnader ca kr 74.000,-. Gården ble revet i 1967 i forbindelse med 2. byggetrinn av Varehuset. Opplysninger i Samvirkelagets bok "Fra Ide Til Handling"Utlånt av COOP  
**Årstall: 1939? B: 1024   H: 669**