Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
 
 
 

free hit counter code

  Søke i billedgalleriet    Navnsatte bilder finner du ved å klikke på "Navn i bilde" i menyen
og  eller     Ik Vis alle      
 Billedgalleri          
Antall :   Id   Nr År
 Snøkjøring med hest på Øra 1465810148  12 59  userpics/10028/    Bnr: 10371

   Bildt er tatt ved garasjen til Henning Anderson oppover mot Nordgata. Sulgården til venstre. Bilde etter Olga Anderson   
           
 Fyllplassen i Moeparken før 1956 1465810134  12 59  userpics/10028/    Bnr: 10370

   Søppelfylling her før denne ble flyttet til Tangen på Ørin. Bilde etter Olga Anderson.   
           
 Motorsykkelen til Rolf Nevermo  1465810111  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10369

   I 1935 registrert på elektrikeren Riolf Nevermo. Dama er ukjent. Fotografert ved bensinpumpa til Henning Anderson. Bilde etter Olga Anderson   
           
 Myrull ved Gaulektjønna5.juni 2016 1465204217  11 8  userpics/10028/    Bnr: 10368

   Uvanlig mye fin blomster i år og myrulla er intet unntak.   
           
 Følstadgården på Øra 1465204205  12 119  userpics/10028/    Bnr: 10367

   Med Suulgården bakenfor. Ukjent når bildet er tatt men antagelig før 1922 for på den tid og til etter krigen ble det drevet pensjonat i bygget. Pensjonatskiltene på kortveggen mot Elstad og på langveggen mot Suulgården er ikke kommet opp. Bilde etter Olga Anderson.   
           
 Elfrida Gustavsen Haugland ca 1918 1465204196  12 62  userpics/10028/    Bnr: 10366

   Bildet mener en er tatt på Storthaugen på Årstadbakkan.   
           
 Mot Bryggene og Moparken sett fra melasiden av elva. 1465204181  12 59  userpics/10028/    Bnr: 10365

   Ut fra at det fløtes i elva og lensa står så tror en at bildet trolig er fra 1950-åra. Videre ser det ut som det er ratfylling i Moparken. Bilde etter Olga Anderson   
           
 Skogformann Oskar Figenschou på inspeksjon. 1465204166  12 65  userpics/10028/    Bnr: 10364

   Etter gjennomhugging på Helgåsmoen i 1937. Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Haug Lille ca 1955 1465204143  12 119  userpics/10028/    Bnr: 10363

   Heimen til Olav Halseth. Bilde etter Olga Anderson.   
           
 Samløpet mellom Inna Helgåa i 1945 1465204122  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10361

   Bildet er tatt fra Tomtberget. Holmen Gård midt i bildet. Utlånt av AS Værdalsbruket.   
           
 Øras dag eller tivoli i Moparken 1465204105  12 104  userpics/10028/    Bnr: 10360

   Ukjent når, men det må vel være for 1957 for da ble vel Øras Dager avholt i Folkeparken.   
           
 Fiksehøgda mellom Leirådalen og Sør-Leksdalen 7. mai 2016 1465204093  22 54  userpics/10028/    Bnr: 10359

   Bildet er tatt fra Snauberget, nordøst for Per Johans plass.   
           
 Isen går på Kråksjøen 28. mai 2016 1464688221  5 15  userpics/10028/    Bnr: 10358

      
           
 Fiske ved Innsdammen i år 1916 1464688174  12 60  userpics/10028/    Bnr: 10357

   Personene på bildet er ukjent. Bilde etter Olga Anderson.   
           
 Frislepte russiske krigsfange på Ørmelen våren 1945 1464688108  12 67  userpics/10028/    Bnr: 10356

   Bilde etter Olga Anderson   
           
 Gråtøyfossen ovenfor Stormoen 1464687836  12 60  userpics/10028/    Bnr: 10354

   Fra før 1960 da det foregikk fløting i Inna. Ulike innretninger ble bygd for i fosser og stryk for å forhindre at det tømmeret kilte seg fast og laget brøyter. To slike byggverk er synlig her. Bilde etter Olga Anderson.   
           
 Vegarbeid ved Grunnfossen i år 1954 1464687542  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10353

   Bruket Kårenget til venstre. På haugen bortenfor Ulvilla Skole og eiendommen Borg hvor lærer Brønstad bodde. Arbeidet ble vel utført som sysselsettingsarbeid. Bilder av arbeidskarene vil komme under Navn i Bilde. Utlånt av Svein Berg   
           
 Vuku med idrettshallen 15. mai 2016 1464687410  22 54  userpics/10028/    Bnr: 10352

   Fra Tomtberget.   
           
 Havfruområdet med nausta ca år 1950 1464687326  12 106  userpics/10028/    Bnr: 10351

   Bilde etter Olga Anderson   
           
 Vuku og Hellbakkan  1464687199  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10350

   Med gammelskolen intakt. Kanskje i 1950-åra. Utlånt av HIL   
           
 Bygging av flissilo på Trones bruk i år 1946 1464003365  12 119  userpics/10028/    Bnr: 10349

   Verdal Meieri var avtakere av flis og spon fra bruket. Siloen ble bygd slik at lastebilene kunne rygge inn under siloen når de skulle hente brenslet til produksjonen på meieriet. Ser en på de i bildet som bygger var det ikke mye sikring, men så var det vel før HMS ble oppfunnet. Utlånt av Oddvar Floan   
           
 Hagtornrust på Einer på Ørin 1463995730  11 8  userpics/10028/    Bnr: 10348

   Hagtornrust minner om en fingersopp eller gelésopp. Den tilhører rustsoppene som er ganske avanserte organismer der de forskjellige generasjonene lever på ulike verter, denne veksler mellom einer og hagtorn. Soppen overvintrer bare på einer, der det blir dannet flerårig mycel (nettverk av sopptråder). De oransje ”horna” blir dannet når overvintringsstadiet (teleutostadiet) svulmer opp. Teleutosporer spirer og gir opphav til nye sporer (basidiesporer) som spreier sei med vind til hagtorn. Basidiesporene spirer på nyveksten av hagtorn og fører til at blad, bladstilker, årsskudd blomster og frukter sveller opp.   
           
 Peder Lysklæt på vegen inn til Hestegreiaunet i Volhaugen. 1463995690  12 62  userpics/10028/    Bnr: 10347

   Ukjent når bildet er tatt men kanskje i forbindelse med at han ble 80 år i 1952. Både Peder og kona Anna døde på senhøsten i 1959. I dag er alle de gamle husa på småbruket borte og nytt er bygd opp. Både Peder og kona Anna døde på senhøsten i 1959. Bilde etter Olga Anderson.   
           
 Skarlagens Vårbeger 1463995593  11 8  userpics/10028/    Bnr: 10345

   Vokser på nedgravde grener/kvister av løvtrær. En av de første vokster som setter farge i terrenget tidlig på våren.   
           
 Ved Aksnesenget i Leksdalen ca år 1950 1463995549  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10344

   Bilde etter Olga Anderson.   
           
 Drosjebil med sjåfør i 1959 1463995524  12 59  userpics/10028/    Bnr: 10343

   Sjåføren er Arnold Nordli. Han kjørte drosjen til Arthur Ness. Utlånt av Gerd Eva Varslot.   
           
 Gammel bil fra 1920- 30 åra. 1463995473  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10342

   Personene på bildet er ukjent unntatt Olga Anderson som er den eldste damen. I følge kjøretøyregisteret fra først i 1930-åra er bilen registrert på handelsmann Hilmar Berget. Bilde etter Olga Anderson   
           
 Dagen etter fjøsbrannen i Raset 9. mai 2016 1463995237  10 14  userpics/10028/    Bnr: 10341

      
           
 Butikken til Eivind Elstad i 1950-åra 1463995186  12 119  userpics/10028/    Bnr: 10340

   Kanskje noen husker hvem som hadde butikk på andre siden av gata? Bilde etter Olga Anderson   
           
 Vindskydd på Kråksjøen 16. mai 2016 1463995138  10 14  userpics/10028/    Bnr: 10339

   Værdalsbruket har satt opp en smart innretning på tomta der den forrige hytta ved Kråksjøen sto. "Huset" er inndelt i fire seksjoner med seter. Totalt er det vel plass til 25-30 personer, avhengig av størrelsen på bakenden til den enkelte. Samme fra hvilken retning regn og vind kommer fra så kan du finne ly under tak her. En fin plass å ta en matbit og nyte stillheten og naturen over sjøen mot Stor-Kjølåhaugen. Kanskje skulle det ha vært hogd ned noen bjørketrær for å bedre utsikten mot fjella.    
           
 17.maisalutt i Moeparken 2016 1463494735  9 38  userpics/10028/    Bnr: 10338

   Salutteringen ble utført av folk fra "De Værdalske Befestninger".   
           
 17.mai utenfor Vera Kapell først i 1930-åra 1463494663  12 104  userpics/10028/    Bnr: 10337

   Foto av Anders Vandvik som var lærer i Vera på den tid. I en avisartikkel framgår det at på den tid var det 111 innbyggere i Vera. Akkurat det samme som i Sul samme år. Av innbyggerne var det ca. 30 barn. Nå er det vel en 10-12 fastboende i Vera. Utlånt av Liv Liberg.   
           
 Jenter i 17.maitog gjennom Øra før 1956 1463494529  12 104  userpics/10028/    Bnr: 10336

   Bilde etter Olga Anderson.   
           
  1463494356  12 104  userpics/10028/    Bnr: 10335

   Ukjent når men trolig i 1930 åra. Henning Anderson hadde både verksted og bensinpumpe. Bilde etter Olga Anderson.   
           
 Dame og herreturnere i 17.maitog på Øra før 1956 1463494283  12 104  userpics/10028/    Bnr: 10334

   Bild etter Olga Anderson   
           
 Dame og herreturnere i 17.maitog på Øra før 1956 1463494279  12 104  userpics/10028/    Bnr: 10333

   Bild etter Olga Anderson   
           
 Enden på 17.maitoget på Øra et år første del av 1950-åra 1463494177  12 104  userpics/10028/    Bnr: 10332

   Bilde etter Olga Anderson   
           
 Folketoget 17. mai 1951 1463493710  12 104  userpics/10028/    Bnr: 10331

   Bild etter Olga Anderson.   
           
 17.maitog på Øra før 1956 1463493536  12 104  userpics/10028/    Bnr: 10330

   Bilde etter Olga Ansderson   
           
 17.maitog ved Elstadgården før 1956 1463493432  12 104  userpics/10028/    Bnr: 10329

   Mannskoret i marsj på gamle riksveg 50 gjennom Øra. Bilde etter Olga Anderson   
           
 Beverunge fra Djupdalen 5. mai 1462790144  7 9  userpics/10028/    Bnr: 10328

   Denne krabaten ble påtruffet på vegen vest for Djupdalsbrua. Hva han hadde der å gjøre er ikke godt å vite, men dyret var langt fra sitt rette element, bekken. Han var særdeles fotogen og ikke særlig skvetten av seg. Antar at det er første og siste gang jeg opplever at det er mulig å stryke et slikt sky dyr over pelsen.    
           
 Marius Breding sitt hus etter valgflommen i Vuku 1947 1462789783  12 60  userpics/10028/    Bnr: 10327

   det året ble det omvalg for folk kom seg ikke til valglokalene. Store skader på boliger og veger. Til høyre i bildet ser en at hovedvegen gjennom Vuku er tatt av flommen. Bilde etter Olga Anderson   
           
 Per Johans Plass sett fra Snauberget ovenfor Jermstad 1462789783  22 54  userpics/10028/    Bnr: 10326

   Flott utsikt fra begge plasser. Per Johans Plass ligger i den lille Granklyngen midt i bildet. Fra Snauberget har en flott utsikt både vestover og nordover mot Leksdalan.   
           
 Fotballkamp under Barnas Dag på Elstadtomta i 1955 1462789619  12 104  userpics/10028/    Bnr: 10325

   Ifølge lokalavisa endte oppgjøret 1-1. Lagbilder av begge lag vil komme under navnsatte bilder om ikke lenge. Det var for øvrig en kamp til under arrangementet, som var både Øras Dag og Barnas Dag. Vera mot Fætten endte med seier 2-1 til veresbyggene med kaptein Magne Haldorsen som kaptein. Tilsamen 4000 besøkende på de to dagene. Bilde etter Olga Anderson   
           
 Reinsdyr i Leksdalen 8. mai 1462789508  7 9  userpics/10028/    Bnr: 10324

      
           
 Mye skiføre igjen i svenskfjella innenfor Vera 5. mai 2016 1462789450  22 54  userpics/10028/    Bnr: 10323

   Bildet er tatt ved Helgåas begynnelse ved Tronsmoen.   
           
 Skeisvola. Nytt 10 På Toppsted 2016 1462789324  6 2  userpics/10028/    Bnr: 10322

   Vel 3 km å gå fra Marka skistadion i Leksdalen.   
           
 Verdalsekspressen under opptog i Nordgata på Barnas Dag i 1955 1462789175  12 104  userpics/10028/    Bnr: 10320

   Toget sto skadet i et par år men ble reparert og brukt under Øras Dag i Folkeparken i 1958. Dets videre skjebne og endelikt er ukjent. Dersom noen vet mer om toget så ta kontakt på 472 97311. Bilde etter Olga Anderson.   
           
 Elgen er glad i rundballfor 1462789034  7 9  userpics/10028/    Bnr: 10319

   Bildet er fra Grindgjerdet13. april 2016. Det er forholdsvis liten "besetning" som forsyner seg her. Det ryktes at det har vært samling av mellom 15 og 20 elger samtidig i matfatet.   
           
 Tungt løft på Kværner 26 april 2016 1461948605  26 52  userpics/10028/    Bnr: 10318

   "Leggen" av Jacketen RP som skal på feltet Johan Sverdrup i hvilemodus under løftet 26 og 27. april.