Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
 
 
 

free hit counter code

  Søke i billedgalleriet    Navnsatte bilder finner du ved å klikke på "Navn i bilde" i menyen
og  eller     Ik Vis alle      
 Billedgalleri          
Antall :   Id   Nr År
 Ung melkar i oppi Karlgarden i Sul 1517770366  12 61  userpics/10028/    Bnr: 11087

   For å bli en bra melker må en begynne tidlig. Bildet av Bernt Olav Karlgård er vel fra ca. 1963. Utlånt av Anne Tove Garberg.   
           
 Jackets og kraner mot rød kveldshimmel 2. februar 2018 1517770483  26 52  userpics/10028/    Bnr: 11088

      
           
 Omlegging av Riksveg 50 i Bjørga år 1959 1518522348  12 61  userpics/10028/    Bnr: 11089

   Bilde fra prosjektet med tunellen og nyveg til Røra. Foto av Harald Wågø.   
           
 Travkjøring på Leksdalsvatnet i 1947 1518522424  12 104  userpics/10028/    Bnr: 11090

   Bilde fra dommertribunen. Bilde etter Olga Anderson   
           
 Røya vokter sine avkom 1518522494  7 9  userpics/10028/    Bnr: 11091

      
           
 Speiderleir i Vuku i 1957. 1518522545  12 104  userpics/10028/    Bnr: 11092

   Leiren lå ved elva sør for Stor-Vuku. Utlånt av Just Roar Wohlen.   
           
 Bygging ved Stiklestad Planteskole senvinteren 1959. 1518522573  12 119  userpics/10028/    Bnr: 11093

   Sluttfasen i oppsettinga av ny driftsbygning ved Stiklestad Planteskole. Bygget ble 25 meter langt og 13 meter bredt i 2 etasjer, med støpt dekke mellom etasjene. Innholdet den gang var en matsal for 100 personer, nødvendige sanitære rom, garasje for traktorer og maskiner, verksted m. m. Opplysninger fra Georg Kjeldset, daværende bestyrer på Planteskolen. Foto, Harald Wågø.   
           
 Bygging dobbelgarasje til skulemeisteren på Stiklestad. 1518522601  12 119  userpics/10028/    Bnr: 11094

   Garasjen ble bygd etter at uthuset på skolen ble revet. Når Jon J. By flyttet til nytt hus ved Hallemskorsen ble det ikke lenger bruk for den. Sanitetslagene brukte garasjen i forbindelse med servering under olsok i noen år. Huset sto der Kulturhuset står i dag. Foto, Harald Wågø.   
           
 Kveld ved Vegvokterboligen på Stiklestad Museum 1518522641  14 24  userpics/10028/    Bnr: 11095

   [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-7332]Klikk her [/url][/b] for å se huset der det sto ved Vaterholmen. Og [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-983]Klikk her [/url][/b] for bildet från oven.   
           
 Den første lastebilen til Verdal Kommune i 1950 1518522699  12 59  userpics/10028/    Bnr: 11096

   Leif Wekre kjøpte denne Reo lastebilen privat. Han solgte den til Verdal Kommune og i forbindelse med handelen ble han ansatt sjåfør på kommunebilen. En jobb som han hadde i mange år. Bildet er tatt på Hallem. Gutten på panseret er Jarle Wekre som har lånt ut bildet.    
           
 Bruhaugen og Væren Søndre i 1952 1518522728  12 61  userpics/10028/    Bnr: 11097

   Fra den tid det var hesjing i Vera. Det er andre hus på heimen Bruhaugen i dag, mens på Væren Søndre er det noenlunde som på bildet. Utlånt av Odd Petter Haldorsen som på den tid bodde på Bruhaugen.   
           
 Solen går ned ved Sukkertoppen og Sisselvollen i Vera 1518522951  22 54  userpics/10028/    Bnr: 11098

      
           
 Vestby september 2007. 1518556227  24 55  userpics/10028/    Bnr: 11099

   Dette var uthuset til M. Storness. Huset ble revet september 2007 etter flomskader i 2006. Den nye filialen står her i dag.   
           
 Vestby i 1953. 1518556313  12 126  userpics/10028/    Bnr: 11100

   Fra Vuku sentrum i 1953. Det kvite huset er Vestby eid av Egil Haugen. VB har et navnsatt bilde av når uthuset til venstre blir bygd. Bortenfor ser vi et stort uthus som tilhører M. Storness. Dette ble revet i 2007 for å gi plass til den nye filialen.   
           
 Oppgangssag fra Leksdalen 1519075872  12 61  userpics/10028/    Bnr: 11101

   Saga som var i drift fram til ca. 1850 under demonstrasjon av Verdal Museum, trolig under et arrangement på Stiklestad omkring 1972. Navnet oppgangssag kommer av at den har en opp- og nedgående bevegelse. Oppgangssagen ble brukt til fremstilling av planker og bord fra tømmer. Den eldste beskrevne oppgangssagen (fra 1230) ble drevet av vannkraft. Dette var et stort fremskritt fra den tidligere manuelle saging eller tilhogging av trelast. Først fra 1500-tallet er det registrert bruk av oppgangssager i Norge. Bruken av oppgangssager fikk en voldsom vekst, og det ble etter hvert bygget oppgangssager i nesten hver eneste elv og foss av noen størrelse. På midten av 1600-tallet var det anslagsvis 1750 sagblad i drift i Norge. To personer på bilder er identifisert. Han som sitter i front er vel Ole Sende og han som står bak i bildet til høyre er Andreas Røstad fra Ness.   
           
 Spællflåtta på Veresvatnet ca 1915 1519075916  12 61  userpics/10028/    Bnr: 11102

   Her utenfor Nord-Vera når tømmer som kom fra Sverige med taubanen fra Esingen trekkes fra Sør-Vera til Tronsmoen for fløting i Helgåa.   
           
 Sagamarsjen over den nye hengbrua i Sul år 1973 1519075973  9 38  userpics/10028/    Bnr: 11103

   Soldater på marsj over den nye hengebrua som ble bygd ved Søreng (Stormo). Utlånt av Terje Reitan.   
           
 Teltleir for Sagamarsjen i Sul 1973 1519076006  9 38  userpics/10028/    Bnr: 11104

   Teltleir ved Inna sør for Litjmoen som vi ser uthusa på bildet. Utlånt av Terje Reitan.   
           
 Omlegging av Riksveg 50 gjennom Bjørga 1959 1519076049  12 61  userpics/10028/    Bnr: 11105

   Fra rørasiden mot tunellinnslaget. Foto av Harald Wågø.   
           
 Omlegging av Riksveg 50 gjennom Bjørga i 1959 1519076093  12 61  userpics/10028/    Bnr: 11106

   På nordsiden av tunellen mot Koa på Røra. Foto av Harald Wågø.   
           
 Omlegging av Riksveg 50 gjennom Bjørga 1958/59 1519076127  12 61  userpics/10028/    Bnr: 11107

   Her fra området ved tunellinnslaget. Foto av Harald Wågø.   
           
 Skjækerdammen i 1935 1519076172  12 60  userpics/10028/    Bnr: 11108

   Fullt vannmagasin før fløtinga i Skjækra. Dammen ble bygd i 1916 og var Værdalsbrukets største vannmagasin. Ved full dam var vannstanden hevet med 3 meter og inneholdt ca. 21 mill. m3. vann. Dammen hadde to tappingssluser på 6 meter. Utlånt av Værdalsbruket AS.   
           
 Sandblåsere ved Aker i 1970-åra 1519076213  12 65  userpics/10028/    Bnr: 11109

   I sine vernedrakter. Foto av Harald Wågø.   
           
 Sidensvans i hengebjørk 1519076248  7 9  userpics/10028/    Bnr: 11110

      
           
 Nord-Vera10 januar 2018 1519753609  22 54  userpics/10028/    Bnr: 11111

      
           
 Stiklestad Øvre 1519753668  12 73  userpics/10028/    Bnr: 11112

   Ukjent når bildet er tatt. Utlånt av Rut Åse Prestmo.   
           
 Fylkessjå for Svin på Stiklestad 1972 1519753727  12 104  userpics/10028/    Bnr: 11113

      
           
 Bestyreren, Georg Kjeldset, ved Stiklestad Planteskole inspiserer rughekk. 1519753759  12 65  userpics/10028/    Bnr: 11114

   Slike rekker av rug ble sådd i tredjehver planteseng for å beskytte skogplantene mot overvintringsskader ved Stiklestad planteskole. Vedvarende tørr og kald østavind med lite snø som beskyttet plantene, kunne føre til et tøft klima for skogplantene. Rugen ble sådd i enkle rekker på våren og støttet opp med ståltråd. Når en fikk mange slike rugrekker på siden av hverandre fikk en et betydelig forbedret vinterklima med mindre vind og mere snø i vinterhalvåret. "Rughekkene" som en kalte disse lebeltene, var vanlig i planteskolen i perioden 1965 - 1975. Etter 1975 ble det mer og mer vanlig og kjøle- og fryselagre skogplantene i vinterhalvåret. Opplysninger av Georg Kjeldset   
           
 Opeln til Harald Skatland ca 1938 1519753781  12 61  userpics/10028/    Bnr: 11115

   Skatland drev rutebiltransport, vesentlig mellom Leksdalen og Øra ved siden av gårdsdrifta på Aksnes Søndre. Han hadde den første melkeruta med bil fra Leksdalen. Kjørte først en vanlig lastebil men kjøpte så denne med dobbelt førerhus. Opplysninger fra boka "Heimer og Folk I Leksdalen. Registrert med V-134 i kjøretøyregisteret for 1939. Utlånt av Astrid Green.   
           
 Kombinert melk og bussrute i Leksdalen i år 1947 1519753798  12 61  userpics/10028/    Bnr: 11116

   I opplysninger som fulgte bildet framgår det av eieren var Sverre Skrove. Utlånt av Halvar Stornes.   
           
 Maskinsenteret på Tinden i 1967 1519753860  12 119  userpics/10028/    Bnr: 11118

   Verkstedet til Idar bakken i grustaket. Foto av Harald Wågø.   
           
 Opp-pussing av Vinne Kirke til jubileet i 1967 1519753878  12 65  userpics/10028/    Bnr: 11119

   Maleren er Bjørn Flyum. Foto av Harald Wågø.   
           
 Flaggspett på Ørin 1519754008  7 9  userpics/10028/    Bnr: 11120

   Her underbespising av grankongle festet i en sprekk på et råttent tre.   
           
 Jacket`s på Kværner 6. mars 2018 1520671551  26 52  userpics/10028/    Bnr: 11121

   Den nærmeste er ferdig bygd og skal bukseres ut på lekter de nærmeste dagene før den transporteres til Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen.   
           
 Håkon Den VII Allè 1968 1520671618  12 59  userpics/10028/    Bnr: 11122

   Foto av Harald Wågø.   
           
 Tømmerkjøring med hest ca 1960 1520671649  12 65  userpics/10028/    Bnr: 11123

   Tømmeret ble kjørt fram med hest etter at det ble av hoggerne. Dette for at det skulle gli lettere. At barka tømmer tørker raskere var og viktig der det var fløting. Barkespade vart brukt til barkinga og før det ble det brukt øks. Om lag halvparten av tida til hoggerne gikk med til barking med spade, så dette var en kostbar operasjon. På 1960-talet vart det difor utvikla barkemaskinar. Foto av Harald Wågø.   
           
 Stiklestad Kirke under fullmånen 3. mars 2018. 1520671707  14 24  userpics/10028/    Bnr: 11124

      
           
 Husa til Olaf Kverkild på Ørmelen ca 1954. 1520671746  12 61  userpics/10028/    Bnr: 11125

   Utlånt av Kjell Solvold.   
           
 Sammenstuing av is i Verdalselva ved Holmli 28 januar 1520671747  12 61  userpics/10028/    Bnr: 11126

   Det blir kanskje fare for spetakkel med isgangen i elva i år hvis isen skal forsvinne med mildvær og regn. Som en ser er sandøra ved Haga Nordre mot Hegstad full av is etter isgangen i januar. Både her og ved Ekle er det vanlig med opphoping av is.   
           
 Bygging av hengebru over Skjækra ved Kulslivollen i 1972 1520671809  12 61  userpics/10028/    Bnr: 11127

   Terje Reitan, som har lånt ut bildet, i gang med å lage "dekke" på brua. Det ser litt tvilsomt ut i forhold til HMS.   
           
 Forskaling for den nye kinoen på Øra i år 1957 eller 58 1520671852  12 59  userpics/10028/    Bnr: 11128

   [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-10954]Klikk her [/url][/b] for mere om kinoen. Foto av Harald Wågø.   
           
 Matlaging på vedkomfyren i år 1949 1520671932  12 61  userpics/10028/    Bnr: 11129

   Bergitte Hogstad på Trones i full gang med middagsmaten på komfyren. Ordet «komfyr» betegnet opprinnelig en kokeovn av støpejern, fyrt med ved eller koks. Den hadde ilegg for brensel, og i komfyrtoppen var det runde åpninger for kokekar. Åpningenes diameter kunne reguleres ved hjelp av løse jernringer. Vedkomfyren kunne også ha en innbygget bakerovn. Fra cirka 1950 og framover tok den elektriske komfyren over i det norske markedet Bildet utlånt av Brit Hogstad Mære.   
           
 Vedlikehold av Jernbanebrua 1520671997  5 15  userpics/10028/    Bnr: 11130

   Det hadde kanskje vært ide å ventet med denne jobben til etter isgangen er over. Tatt i betraktning at det er mange oppsamlinger av ispropper etter forrige gang elva "rånnå" og at det er mye is i elva etter en kuldeperiode på snart to måneder så kan de som har jobben her får seg en overraskelse hvis det blir mye nedbør og stor flo. En får håpe det går bra, men høyden på friløpet under brua er redusert med minst to meter. Det har vært mindre avstand under tidligere isganger mellom brudekket og isflak som reiser seg opp ved møte med brukarene. Men en får håpe at vedkommende som har bestemt å igangsette jobben nå har "my oppi skailla" og har hatt kontakt med Vår Herre og fått værmeldinga lenger framover enn langtidsvarselet på Yr.   
           
 En ny kjempe fra Kværner er klar for Nordsjøen 1521007349  26 52  userpics/10028/    Bnr: 11131

   Et nytt stålunderstell er på plass ute på lekter etter et par døgns "reise" fra fødestedet. Imponerende at det går å flytte kjempen på ca. 23 tusen tonn. Det er ikke mer enn ca. 8 måneder siden storebroren Egir tok reisen ut Trondheimsfjorden til Johan Sverdrup-feltet. Denne er døpt Vilje. For en utenforstående er det en fantastisk jobb som er utført. Det er i grunnen merkverdig at lokalavisa Innherred ikke er interessert i flyttingen av denne kolossen fra land til vand. Men det er ikke noen bombe at redaksjonen ikke er interessert når det skjer positive ting i Verdal`n. Det hadde kanskje vært av mer interesse å lese om denne bragden på Ørin enn å lese om hvor mange rådyr som er påkjørt.   
           
 Petter Ingvaldsen med gulvur 1521584899  12 62  userpics/10033/    Bnr: 11133

   Møbelsnekker på Øra. Her ved kunstverk av et gulvur i valbjørk. [b][url=https://www.nb.no/nbsok/nb/1d4120054894d783668a3a0bb376bec7?index=51#10]Klikk her [/url][/b] for å lese om finsnekkarn på Øra. Foto av Harald Wågø   
           
 Jon Rydning ved Skjækerfossen 1521584977  12 62  userpics/10033/    Bnr: 11135

   Historien om Jon Rydning, (Jon Rønninga lokalt) begynner i Vera i 1904 da han ble født på Rønningen. I innledningen av et intervju i lokalavisa i 1981 ,hvor bildet er hentet fra, forteller Jon at i arbeidslivet har han vært innom jakt, fiske, skogsarbeid, gårds- og veiarbeid. Jon er kjent som storfisker og mannen somhar meninger om det meste - og ikke er redd for å uttale dem. Bingo og vedhogging hører med til hobbyene, men som han selv sier: Æ spekulere på å kjøp mæ munnspæll - æ hi iaillfaill kjæft åt de! I slutten av intervjuet kommenterer Jon arbeid. Vi arbe fer lite nu, de e fer kort dåggå å fer lett arbe, men så bli dæm nu klein aillihop å. Litte gammeldags slit skade ingen. Nu levvi vi på gift å luksus. Hele intervjuet vil bli lagt inn under Gamle Avisklipp.    
           
 Planer om rideklubb i Ydsedalen i 1983 1521585008  12 61  userpics/10033/    Bnr: 11136

   Bildet er tatt av Erling Sommervold under en samling av unge da det var planer om oppstart av rideklubb. Noe som det ikke ble noe av.   
           
 En Nærdrum ved den gamle St. Olavs Bru 1521585050  29 84  userpics/10033/    Bnr: 11137

   [b][url=https://www.google.no/search?q=selvportrett+i+gylden&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=oUqgfxBP2rvKwM%253A%252CCA_6J_eTlfaRTM%252C_&usg=__DFx_0qNNim26515y6C3nU7DSVkg%3D&sa=X&ved=0ahUKEwj6l5i__PvZAhUCXCwKHcwVBNcQ9QEIMTAB#imgrc=gfc2gYr9fipCoM:&spf=1521585801353]Klikk her [/url][/b] for originalen.   
           
 Mudring på Ørin i forbindelse med bygging av havn i slutten av 1961 1521585120  12 106  userpics/10033/    Bnr: 11138

   Foto av Harald Wågø.   
           
 Mudring på Ørin i forbindelse med bygging av havnebygging i slutten av 1950-åra. 1521585151  12 106  userpics/10033/    Bnr: 11139

   Foto av Harald Wågø