Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
 
 
 

free hit counter code

  Søke i billedgalleriet    Navnsatte bilder finner du ved å klikke på "Navn i bilde" i menyen
og  eller     Ik Vis alle      
 Billedgalleri          
Antall :   Id   Nr År
 Snauhogst ved Per Johans Plass 1393972534  29 84  userpics/10028/    Bnr: 9264

   Etter at Hilde og Ivar gjorde store skader på skogen ved utsiktsplassen ovenfor hoppbakkene i Blommen har grunneieren engasjert hogstmaskin og lastbærer for å snauhogge området. Bare ca 10 tre ble igjensatt rundt kassen og benkene. Når en kjører Leirådalsvegn ved Stiklestad ser en denne lille skogpullen mot himmelen. Hogsten har medført at det har blitt enda bedre utsikt over Verdal`n. Særlig oppover mot Ness/Inndalen.    
           
 Minsaasgårder fra helikopter 4. oktober2013 1393972926  22 54  userpics/10028/    Bnr: 9268

      
           
 Kvilbekken ved St. Olav`s bru 7. februar 2014 1391810247  5 15  userpics/10028/    Bnr: 9221

   Tjøyting og vedvarende kulde og lite snø har medført at fossen i bekken snart må væreomlag 30 m. bred.   
           
 Lyngselva nedenfor Lyngsvollen 4. februar 2014 1391811161  5 15  userpics/10028/    Bnr: 9225

   Is og atter is oppover mot høgfossen nedenfor vollen. Elva er vel for det meste "botnspækt" og det små mengder med vann som renner kommer oppå isen. Når det fryser bygger isen seg stadig opp og fyller snart hele elveløpet på enkelte steder. Det spørs berre om hvordan isen skal forsvinne, om det blir med sol eller regn.   
           
 Høyspent over Nessleira 18. mai 2014 1401471059  22 54  userpics/10028/    Bnr: 9408

      
           
 Hellbergsvollen i februar 2014 1392366836  10 14  userpics/10028/    Bnr: 9229

   [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-997]Klikk her [/url][/b] for bilde av setervollen i 1938.   
           
 Is i gryningen ved Leksdalsvatnet 25012014 1392367200  29 84  userpics/10028/    Bnr: 9231

      
           
 Tømmerrenna i Vollafossen sto her i 1937.  1392369229  5 15  userpics/10028/    Bnr: 9236

   I 2014 kan en se hvor vanskelig det var å fløte tømmer her i tredveåra. Ser en nøye på bildet kan en se boltene i fjellet som var feste for renna. [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-1839]Klikk her [/url][/b] for å se bilde 1932 og [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-1840]klikk her [/url][/b] her for ett fra 1937. Og [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-1838]klikk her [/url][/b] for å se når renna er full av tømmer.    
           
 Vollafossen i Malsåa 11.februar 2014 1392369349  5 15  userpics/10028/    Bnr: 9237

   Oppe på kanten av fossen var det i mellomkrigsåra bygd en tømmerrenne for å hindre at tømmeret satte seg fast i fossen. Se neste bilde.   
           
 Den nye Høysjødammen 10. februar 2014 1392390640  5 15  userpics/10028/    Bnr: 9239

   [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-2557]Klikk her [/url][/b] for å se bilde fra ca. 1916 av den gamle f1øtingsdammmen.    
           
 Den 21. februar 2014 er aktiviteten fortsatt stor ved Kværner  1393404409  26 52  userpics/10028/    Bnr: 9243

      
           
 Himmelen i brann over Kværner 19. februar 2014 1393406297  22 54  userpics/10028/    Bnr: 9251

      
           
 Tømmerlunner ved Jermstad 1393973844  31 88  userpics/10028/    Bnr: 9272

   Det meste av tømmerdrifta etter stormene Hilde og Ivar. Anslagsvis ca 1600m3.   
           
 Utsikten mot Lyng og Nessleira fra Per Johans Plass etter snauhogsten  1393973990  22 54  userpics/10028/    Bnr: 9273

      
           
 Nyhytta på Kråksjøen 5. mars 2014 III 1394047299  10 14  userpics/10028/    Bnr: 9274

      
           
 Nyhytta på Kraksjøen 5. mars 2014 II 1394047345  10 14  userpics/10028/    Bnr: 9275

      
           
 Nyhytta på Kraksjøen 5. mars 2014 1394047905  10 14  userpics/10028/    Bnr: 9276

   Utleiehytta som Værdalsbruket bygger på Kraksjøen er snart under tak bare en halvannen uke etter at laftingen startet. Innsetting av vinduer og legging av takmembran pågår for fullt. Hytta ligg på tomta av den gamle hytta som ble påtent en av de siste dagene av krigen i 1945. Å sitte på verandaen her en fin sommerkveld må bli en opplevelse både for "deg og meg". Når hytta er ferdig vil den få 12 sengeplasser og det blir mulighet for "hvermannsen" å leie den og båten i nynaustet. [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-1634]Klikk her [/url][/b] og [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-1635] her [/url][/b] og [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-1624] her [/url][/b] for bilder av hytta som ble bygd på samme tomta i 1886.   
           
 Kjesbuvatnet fra Leirsjøknoppen 2014 1397300779  22 54  userpics/10028/    Bnr: 9324

   Med plassen Kjesbua bak i bildet,   
           
 Haugset, Haugdal, Lademo og Sjøvollen i Haukå, oktober 2014 1394662029  22 54  userpics/10028/    Bnr: 9287

   [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-9314]Klikk her [/url][/b] for bilde fra 1954.   
           
 Ny skogsbilveg i Leksdalen 1394555429  29 84  userpics/10028/    Bnr: 9286

   Ovenfor nedre Markafossen ved Lundselva.    
           
 Bakketun ungdomsskole juni 2014 1402126260  15 35  userpics/10023/    Bnr: 9430

      
           
 Folkeparken og 2 bruer 28. mars 2014 1396264889  15 37  userpics/10028/    Bnr: 9317

      
           
 200 tonn på hjul 1396265123  26 52  userpics/10028/    Bnr: 9320

   Transport av stålkonstruksjon tilbake til kværnerareal fra leieopphold ved tankene på kommunens grunn.    
           
 Spor etter gammeltida på Ørin. 1396265694  26 52  userpics/10028/    Bnr: 9323

   Resten av den ytre tømmerlensen er godt synlig ved innløpet til bassenget innenfor den nye moloen. Det samme er stålunderstella under bygging ved Kværner, men om et par måneder er det vel ikke så mange kraner i aktivitet her.   
           
 Skit, svaner og gjess ved Binde i Leksdalsvatnet 1397301871  7 9  userpics/10028/    Bnr: 9329

   Samlingen på iskanten viser at det blir mye skit i drikkevannskilden etter de store fuglene. Ikke rart at vatnet gror igjen av gras og starr som stadig erobrer større områder.   
           
 Påskens farger på kattlabban på Ørin 1397302437  11 8  userpics/10028/    Bnr: 9332

      
           
 Moloskade på Ørin. 1397306572  13 26  userpics/10028/    Bnr: 9333

   Hvem vet, kanskje skal den oppkjørte steinen på nordsiden av Kværner brukes til å lappe den stormskadde yttermoloen. Den som lever får se.   
           
 Nyfiken snåsarein ved Moan i Leksdalen den 9. april 2014 1397306619  7 9  userpics/10028/    Bnr: 9334

      
           
 Leksdalsvatnet er snart isfritt den 18. april 2014 1397908700  22 54  userpics/10028/    Bnr: 9344

   Det sies at isen aldri gikk senere enn 17. mai, men i år er det nesten en måned før "fristen".   
           
 Dårlig sparkføre ved Bunes 18. april 2014 1397908742  27 76  userpics/10028/    Bnr: 9345

      
           
 Stålunderstellet Solveig på veg ut fjorden 15. april 2014 1397909537  26 52  userpics/10028/    Bnr: 9349

   Fire slepebåter bukserte lekteren ut fra dokka på verftet. Her ute i dypere farvann venter den store slepebåten "Magnus" som skal dra slepet til feltet Edvard Grieg. Ytterøyferga har "sneket" seg inn mellom lekter og slepebåt. Understellet veier nesten 15.000 tonn, er 134 meter høyt.I bunnpartiet er det 50x66 meter, mens det på toppen ca 27x46 meter.   
           
 Stiklestadtjønna er borte. 1397910163  14 24  userpics/10028/    Bnr: 9350

   Helt siden vegen ble lagt om forbi Stik|estad kirke har det stått vatn ovenfor kirkegården. Etter mye om og men er det gravd grøft vestover ned i veggrøfta og kummene der. At det skulle gå mange år å få dette til er ubegripelig. Det må være en eller annan "tværpål" i maktposisjon en eller annen plass som ikke har kommet til fornuft før nå. Bedre sent enn aldri.   
           
 Tidlig vår i Leirådalen 2014  1399009064  22 54  userpics/10028/    Bnr: 9353

   Fra Kvindfjellet 20. april. Med Marka i Leksdalen lengst bak i bildet.   
           
 Nessleira er nesten svart 20 april 2014 1399009864  22 54  userpics/10028/    Bnr: 9358

   Ikke mange dekar med grasproduksjon i år.   
           
 Fra Våttåberget mot Hermannssnasa 1399010176  22 54  userpics/10028/    Bnr: 9362

      
           
 Våttaberegt og Sandvika ved Leksdalsvatnet 1399265425  22 54  userpics/10028/    Bnr: 9368

      
           
 Utbedring av kirkegårdsmuren på Stiklestad 19. juni 2014 1403294187  14 24  userpics/10028/    Bnr: 9455

   Etter mye om og men i flere år er endelig utbedringen av kirkegårdsmurene på Stiklestad i gang. To karer, Kalle Bjørgvik og Oddbjørn Ranheim, med kompetanse på steinmuring og gravemaskin utfører jobben. Og kanskje blir murene ferdig til olsok. Slik det så ut i fjor med forfallet og skader var en skam.   
           
 Beverdemning i Tromsdalen II 1400013470  29 84  userpics/10028/    Bnr: 9378

   Her er en god byggmester i arbeid. I denne bekken finnes minst en 7-8 demninger som stadig er under ombygging.    
           
 Beverdemninger i Tromsdalen I 1400013519  29 84  userpics/10028/    Bnr: 9379

   Her er en god byggmester i arbeid. I denne bekken finnes minst en 7-8 demninger som består av trær avbitt i ca en meters lengde med tetting av mudder og gjørme. Oppdemmingen har medført at grunnvatnet har steget og deler av engareal står under vann slik at det ikke kan brukes til grasproduksjon.   
           
 Nessleira mot Kålasvingen 10. mai 2014 1400014176  22 54  userpics/10028/    Bnr: 9381

   Sett fra Våttåberget.   
           
 Tidlig høyonn på Tronsmoen i 2014 1400014376  22 54  userpics/10028/    Bnr: 9383

      
           
 Stålunderstellet Tor på Lekter 10. mai 2014 1400014652  26 52  userpics/10028/    Bnr: 9384

   Snart klart for utsleping. Levert til rett tid og god kvalitet. Men kanskje er dette det siste stålunderstellet som blir bygd her på kværnerverftet. Store dimensjoner. Båtene ved småbåthavna blir puslete i forhold til byggverket Tor.   
           
 Høyspenlinjer over Nessleira 18. mai 2014 1400575116  22 54  userpics/10028/    Bnr: 9387

      
           
 Verdal Historielag på Våttåhaugen 19. mai 2014 1400575661  9 38  userpics/10028/    Bnr: 9394

   Øystein Walberg med ryggen til orienterer en lydhør forsamling om varder og våttåer i Verdal og omegn.    
           
 Historielaget på tur til Våttåhaugen i Volhaugen 19. mai 2014 1400576059  9 38  userpics/10028/    Bnr: 9395

   Ca 70 deltakere på turen til en av de fineste utsiktspunkt i kommunen. Etter snauhogsten har en oversikt over hele den nederste delen av bygda. Øystein Walberg orienterte om våttåer og varder i kommunen og omegn. Over 400 har skrevet sitt navn i Ti På Topp-boka siden den ble lagt ut i vår.    
           
 Sør-Leksdalen sett fra Våttåhaugen 10. mai 2014 1400948708  22 54  userpics/10028/    Bnr: 9405

      
           
 Fårikål eller bjønnmat? 1401472237  7 9  userpics/10028/    Bnr: 9415

   Hvis allviteren Haltbrekken og rovdyrelskerne i Direktoratet for Naturforvaltning og Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen får fortsette med å bestemme rovdyrpolitikken så blir resultatet helt sikkert det siste. Bildet er fra Lyngsvollen 26. mai 2014   
           
 Kløvvegtjønnin oppi Drivsjøfjellet 29/5 2014 1401524307  6 2  userpics/10028/    Bnr: 9416

   Navnet har de vel fått fordi Kløvvegen fra Sul til Juldalen passerer her. Vegen er enda synlig de fleste steder over snaufjellet men i skogterrenget nordvest for Hæderliklumpen i Sul er sporene etter juldalstrafikken borte. Bakenfor det nærmeste fjellet ligger Kvernsjøen.   
           
 Drivsjøen søndre 29/5 2014 1401524445  6 2  userpics/10028/    Bnr: 9417

   Det begynner så smått å grønnes i fjellet men enda ligg en del is og snø i vann og tjern. Bildet er tatt fra høyde 690 moh.   
           
 Buksetjønna i Drivsjøfjellet 29/5 2014 1401524563  6 2  userpics/10028/    Bnr: 9419

   Med Tvervola og Hærmannssnasa i bakgrunnen.