Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
 
 
 

free hit counter code

  Søke i billedgalleriet    Navnsatte bilder finner du ved å klikke på "Navn i bilde" i menyen
og  eller     Ik Vis alle      
 Billedgalleri          
Antall :   Id   Nr År
 Skogsmaskin i arbeid i bratt terreng på Volhaugen 1379577741  29 84  userpics/10028/    Bnr: 8970

      
           
 Skjækerdalen Nikkelverk ved Dyråa 1379577829  30 86  userpics/10028/    Bnr: 8971

   Bildet er tatt fra Bynavola. [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-1339=]Klikk her [/url][/b] for noen opplysninger om gruva. Ellers finner en mye mere stoff om nikkelverket i jubileumsnummeret av Helgådalsnytt i 2011.   
           
 Traner på spasertur på Hegstadleira 1379598187  7 9  userpics/10028/    Bnr: 8972

      
           
 Åkervolden, Sørvang, Åkran og Åkermoen ved Skjækerfossen 1379599642  30 86  userpics/10028/    Bnr: 8978

   Bildet er tatt i Bynavola.   
           
 Vinne kirke i fargen til Kreftforeningens Rosa sløyfe-aksjon. 1382676845  10 14  userpics/10028/    Bnr: 9027

      
           
 Livet henger i en blaut tråd for kangroa. 1379601313  11 8  userpics/10028/    Bnr: 8983

      
           
 Rypebær og Kjølåhaugan i lav kveldssol 1379601412  6 2  userpics/10028/    Bnr: 8984

   Bildet er tatt på en liten topp med varde på. Den ligger til venstre like før en passerer høyeste punktet av Kråksjøvegen før det heller nedover mot Kråksjøen. Storsjøhøgda og Stor-Kjølåhaugen bak i bildet.   
           
 Fiskedød i Skjørdalsbekken 27. september. 1380295581  29 84  userpics/10028/    Bnr: 8994

   Den 10 september var det to år siden forrige gang nesten all småfisk og yngel ble utryddet. Nå er bekken er sterkt forurenset av et nytt utslipp fra avfallsplassen i Skjørdalen for tredje gang. Hvem som har skylda er uvist men det er vel disse tre aktørene, Ecopro, Innherred Renovasjon eller Verdal kommune å velge mellom. Det blr vel en runde med å plassere skylda for utslippet. Hvem det er synes uinteressant for samme hvordan en vrir og skylder på hverandre så er det utslipp fra avfallslagringen i Skjørdalen som er årsaken. Hvis Miljøvernavdelingen skal ha noen som helst tillit må de snart begynne å bruke sterkere virkemidler ovenfor de som håndterer avfallet i Skjørdalen. Hittil har de ridd i lag i samme retning og på samme hesten. Hvis en privatperson hadde forurenset slik hadde vedkommende sittet inne bak lås å slå, men nå "koker det vel bort i kålen" og fortsetter som før. Det er bare å vente på neste utryddelse. På en liten strekning noen hundre meter fra Verdalselva var det mange 1 og 2-åringer med buken i været. Hvor mye som lå seg i de større kulpene kunne en ikke se på grunn av det brune skummende forurensede vannet. Etter forrige utslipp skulle det settes i gang tiltak for å hindre at slikt skulle skje igjen. Jammen sa jeg smør. Skjørdalsbekken, som var en av Verdalselvas beste gytebekker for sjøørret, kommer aldri til å bli som den var før. Utslipp som det vi ser nå kommer helt sikkert til å skje igjen. Å gi tillatelse til å anlegge avfallsdeponi oppå en bekk er idioti. Avløpsvannet renner jo nedover, det skjønner jo alle, unntatt miljøvernavdelingen hos fylkesmannen. [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-6982=]Klikk her [/url][/b] for å se hvordan det var etter utslippet i 2011.   
           
 Det meste av verneområdet i Leksdalsvatnet mellom Ausa og Bunes 2013 1385147201  29 84  userpics/10028/    Bnr: 9083

      
           
 Flittig spinnerimester 1381150747  29 84  userpics/10028/    Bnr: 9005

   Når en ser på trådene i dette "byggverket" så er det "mang en vending att å fram" for kangroa for å få det til. Denne befant seg i et plantefelt i Tromsdalen og nesten i hvert eneste tre var det slike kunstverk.   
           
 Mot svenskfjella fra Tronsmoen 1. oktober 2012 1381151343  22 54  userpics/10028/    Bnr: 9006

   Steukern er det høyeste fjellet til venstre i bildet. Sukkertoppen til høyre. Bildet er tatt fra Veras fineste plass, på Tronsmoen der Helgåa renner ut av Veressjøen. Bare så synd at husa på gården står tom. Ikke rart at folketallet i Vera går ned når bruk av denne størrelse selges og det gis fritak for bo- og driveplikt.   
           
 Rytter ved Kvilbekken 2013 1381151876  7 9  userpics/10028/    Bnr: 9009

   Ved hvileplassen der Kong Karl Johans Veg krysser Kvilbekken.   
           
 Duggdråper som perler på en snor 1381153209  11 8  userpics/10028/    Bnr: 9011

      
           
 Bunes ved Leksdalsvatnet 4. oktober 2013 1381153842  22 54  userpics/10028/    Bnr: 9015

      
           
 Nye hyttebygg ved Kvernsjøen i oktober 2012 1382676905  10 14  userpics/10028/    Bnr: 9028

      
           
 Stiklestad 4. oktober 2013 1381926219  14 24  userpics/10028/    Bnr: 9017

      
           
 Barnehagebarn på Ørin Camping 3. oktober 2013 1381926406  13 26  userpics/10028/    Bnr: 9018

   Barn fra avdelingen Stjerna på Ørmelen Barnehage har utedag på Ørin. Her ved grillplassen under en matpause i aktivitetene.   
           
 Snekkermoen i Helgådalen 1. oktober 2013 1381926916  10 14  userpics/10028/    Bnr: 9020

   Et bruk i forfall. Heimen har vært ubebodd i mange år og kan være et symbol på at små bruk ikke lenger er drivverdig i norsk landbruk. Nå drives heldigvis den flate jorda på leiebasis av en annen bruker i området.    
           
 Binde i Leksdalen 4. oktober 2013 1381927534  22 54  userpics/10028/    Bnr: 9022

   Bruket ligg ved utløpet av Tømmeråsbekken. Helt ute ved vatnet kan en se fugletårnet til Fylkesmannens Miljøvernavdeling. Et byggverk som visstnok har kostet flesk. Men i den avdelingen er penger den minste bekymringen. Bare det ordet miljø nevnes finnes det midler til det utroligste. Helt bak i bilde kan en se Sendesgårder, Sendesgropa og Fiksehøgda.   
           
 Småbåthavna på Trones 8. oktober 2013 1381928187  10 14  userpics/10028/    Bnr: 9023

      
           
 Høst ved boligene på Stekke 8. oktober 2013 1381928456  10 14  userpics/10028/    Bnr: 9026

      
           
 Høst ved Buneslandet i Leksdalen 13. oktober 2013 1382678314  5 15  userpics/10028/    Bnr: 9036

      
           
 Ørmelen i høstfarger sett fra gammelbrua 1382677048  29 84  userpics/10028/    Bnr: 9030

      
           
 Haukåvatnet 20. oktober 2013 1382677734  5 15  userpics/10028/    Bnr: 9033

   Fin morgenstemning etter den første snøen.   
           
 Ny gangveg fra Holte til Minsaas 9. oktober 2013 1382677919  27 76  userpics/10028/    Bnr: 9035

      
           
 Leinsmoen 4.oktober 2013 1382693916  14 24  userpics/10028/    Bnr: 9039

      
           
 Boligfeltet Forbregd/Lein østre del 4. oktober 2013 1383079552  22 54  userpics/10028/    Bnr: 9045

   I nedre billedkant, gården Forbregd.   
           
 Tidlig morgen på Kværner 27. oktober 2013 1383079912  26 52  userpics/10028/    Bnr: 9046

      
           
 Hallemskorsen ved Leksdalsvatnet 4. oktober 2013 1383493852  22 54  userpics/10028/    Bnr: 9052

   Med Vistvika og Våttåberget bak i bildet.   
           
 Ydsedalen 4. oktober 2014 1383497784  22 54  userpics/10028/    Bnr: 9054

      
           
 Fundamentet for nyhytta på Kråksjen 1383498219  10 14  userpics/10028/    Bnr: 9056

   [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-1635]Klikk her [/url][/b] for å se den gamle hytta som ble brent ned i slutten av krigen i 1945. Den sto på samme sted.   
           
 Biltrafikk langs den nye Volhaugvegen på kveldstid 1383498409  27 76  userpics/10028/    Bnr: 9058

      
           
 Stormen Ivar`s framferd ved Kværner 12. desember 2013 IV 1387051870  13 26  userpics/10028/    Bnr: 9137

   I vindmølledelene som ligg ved sjøkanten har stormen kastet stein fra forbygningen og innover i modulene. Sterke krefter har vært i sving.   
           
 Stensvåttån og Hærvola 1383767507  22 54  userpics/10028/    Bnr: 9061

   Stensvåttån benevnes også som Dillberget. Under Armfelts felttog i 1718 forskanset folk seg oppå Våttån. Noe av skansen er fortsatt synlig i terrenget rundt toppen. Sett fra Skåddåberget.   
           
 Vistgården og Oklan i Volhaugen 2013 1383770448  22 54  userpics/10028/    Bnr: 9069

   Med det snauhogde Våttåberget bakenfor.   
           
 Lundselvsoset i Leksdalen 1383979095  5 15  userpics/10028/    Bnr: 9072

   I tidligere tider var Lundselva viktig for leksdalingene. I fossene oppover var det både kvernbruk og sagbruk. Elva var også viktig for å få fram tømmeret. Ved elveoset her ble tømmeret samlet og slepet med spilllåte videre til Figga for fløting ned til Steinkjer. [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-2915]Klikk her [/url][/b] for bilder av tømmersamlingen og [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-4648]Klikk her [/url][/b] for spillflåte på Leksdalasvatnet.   
           
 Høst ved Stekke 8. oktober 2013 1384714188  27 76  userpics/10028/    Bnr: 9074

      
           
 En båt i sivet ved Haukåa 1384714119  5 15  userpics/10028/    Bnr: 9073

      
           
 Bjørk med høstfarger i vinterlige omgivelser. 1384714395  29 84  userpics/10028/    Bnr: 9076

   Fra Sand i Volhaugen 20.oktober 2013.   
           
 Trongdøla i Tromsdalen16. november 2013 1384714946  5 15  userpics/10028/    Bnr: 9080

   En liten flom grunnet snøsmelting, regn og mildvær. Bildet er tatt ved Granli.   
           
 Skader på moloen etter uværet Hilde 16-17. nov. 2013 1384715152  13 26  userpics/10028/    Bnr: 9081

   En god del stein er vasket ut på moloen både her ved Kværner og på nordenden av yttermoloen. Sterke krefter har vært i arbeid i natt   
           
 Samløpet mellom Inna og Helgåa ved Holmen i Vuku 17. nov. 2013 1384715260  5 15  userpics/10028/    Bnr: 9082

   Snøsmelting, regn, vind og høy temperatur førte til stor vannføring.   
           
 Hestgreigårder i Volhaugen 1385147771  22 54  userpics/10028/    Bnr: 9084

      
           
 Her er det mange rør som skal stemme ved videre montering. 1385147973  26 52  userpics/10028/    Bnr: 9085

   Det må vel kalles for presisjonsarbeid, denne byggingen av stålunderstellet ved Kværner.    
           
 Nestvold 4. oktober 2013 1385148720  10 14  userpics/10028/    Bnr: 9090

      
           
 Ydsedalen 4. oktober 2013 1385924449  22 54  userpics/10028/    Bnr: 9110

      
           
 Bjørga 13.oktober 2013 1385924748  22 54  userpics/10028/    Bnr: 9111

   Med Verdal`s eneste saltvannsøy på Semsleira i Semsbukta. Bak i bildet Bjørgaberga med utsiktspunktet Høgkammen til høyre øverst utenfor billedkanten   
           
 Buneslandet i sol og skygge13. oktober 2013 1385925123  22 54  userpics/10028/    Bnr: 9113

      
           
 Verdalsøra nye skole 6. desember 2013 1386527522  10 14  userpics/10028/    Bnr: 9115

      
           
 Amfisenteret og Jernbaneparken 6. desember 2013 1386528214  15 37  userpics/10028/    Bnr: 9123

   x