Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
 
 
 

free hit counter code

  Søke i billedgalleriet    Navnsatte bilder finner du ved å klikke på "Navn i bilde" i menyen
og  eller     Ik Vis alle      
 Billedgalleri          
Antall :   Id   Nr År
 Gammel og ny hytte ved Haukåvatnet 1346341415  29 84  userpics/10028/    Bnr: 8088

      
           
 Idyllisk plass ved Haukåvatnet 1346355136  29 84  userpics/10028/    Bnr: 8091

   Tar seg bryet med å gå en par tre hundre meter langs vatnet fra Skihytta kommer en til dette bordet på en tange. Her er det om enda triveligere å ta seg en kaffesup enn ved gapahuken og brygga. O-klubben får det til.   
           
 Fugletårn under bygging ved Leksdalsvatnet 1346786276  10 14  userpics/10028/    Bnr: 8100

   Nærmere bestemt i verneområdet ved utløpet av Musumsbekken. Som tårnet på Ørin sør for Havfrua er byggherren Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen. Ser ut som det blir storopplegg her med parkeringsanlegg for buss ved Binde. Det må vel bli kostbart anlegg med oppfylling/pukksetting av sti for adkomsten langs bekken. Men pytt pytt, når det den avdelingen som står bak prosjekter finnes det alltid penger. Leser en utdrag av vernebestemmelsene for området så står det svart på hvitt følgende: All vegetasjon i vann og på land er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Tekniske inngrep er forbudt. Teltslaging og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt. Bryter ikke byggingen av dette tårnet noen av disse bestemmelsene?. Vernesbestemmelsene gjelder vel ikke for denne avdelingen, bare for den lille mann. Det lukter egeninteresser på lang lei.    
           
 Kjølåhaugan den 9. september 2012 1347206366  6 2  userpics/10028/    Bnr: 8112

   Det ser ut til å blie en tidlig vinter hvis det fortsetter slik. Foto av Svein Guddingsmo   
           
 Kornåker sett fra Haug. 1347445859  22 46  userpics/10023/    Bnr: 8115

   Teglveket midt i bildet. Bjartnes til høyre..   
           
 Midt-Holmen søndre i Vuku 2012 1347617474  10 14  userpics/10028/    Bnr: 8121

   Husa som står igjen på eiendommen. [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-7551&title=]Klikk her [/url][/b] for å se gården i 1929.   
           
 Høsten har kommet til Høysjøen 1347617969  22 54  userpics/10028/    Bnr: 8126

      
           
 Skåddåberget i Tromsdalen kledd i høstdrakten 1348129965  6 2  userpics/10028/    Bnr: 8138

   Kraftige farger på rypebæra i år. Rødt over alt i området ved toppen.   
           
 Rypebær på Skåddåberegt 1348130333  11 8  userpics/10028/    Bnr: 8139

   Folk bør vurdere å ta seg en tur til fjells nå for å oppleve de vakre fargene på denne årstiden. Som en avveksling fra treningssenteret kan det kanskje bli en anledning til å kombinere trim og fin natur.    
           
 Saltbil med roterende varsellys passerer Verdal bru ved Kausmo 1352553790  5 15  userpics/10028/    Bnr: 8241

   Bildet er tatt i et forsøk på å være litt såkalt "kreativ".   
           
 Fra Skåddåberget mot Hårskallen 1348564948  6 2  userpics/10028/    Bnr: 8149

      
           
 Høst 1348921400  11 8  userpics/10028/    Bnr: 8151

      
           
 Kjesbuvatnet med Skavdalen 1348921718  22 54  userpics/10028/    Bnr: 8153

      
           
 Høst ved bekkalunet nedenfor Merraskarfjellet 28/9 1348921917  5 15  userpics/10028/    Bnr: 8155

      
           
 Bergfrua har tatt på høstbunaden 1348922304  11 8  userpics/10028/    Bnr: 8159

      
           
 Den flotteste infotavla i bøgden 1349341011  34 96  userpics/10028/    Bnr: 8165

   Tavla står ved den kommunale parkeringen ved den østre Stråda1sgården. Her er det mye å lese hvis en ikke har dårlig syn vel og merke. Hvor i verden Lakadalen er kan en ukjent fjellvandrer bare gjette seg til. Kartet er borte. Hvor en skal henvende seg pr. tel. er heller ikke så greit. Alle nr. på tavla har 076 som retningsnr. For å få opplysninger kan en henvende seg seg til friluftsnemnda eller Verdal Turistkontor, sistnevnte har tel 076 73570. Tviler på at noen svarer på det nr og friluftsnemnda er nedlagt for minst 10 år siden. Har et forslag til administrasjonen i Verdal kommune. Få tak en person for å fjerne alle tavler og innretning som det i sin tid ble gitt offentlig tilskudd til for å legge forholdene til rette innbyggerne for friluftsliv. Slik det er nå er det en skam. Fjern alt. En kan bli så inni hampen forba..... slik det er nå. Det som teller for tiden er Tindved, teater og "lausnassia". Tømmersjøen er et godt eksempel på det som er forsømt. En må ikke bli det minste forbauset om noen blir skadet under lek på taket der. Det ble jo lovet bot og bedring i fjor, men har det skjedd noe?. Ingen noe er gjort.   
           
 Høst ved strådøla 1349341290  5 15  userpics/10028/    Bnr: 8168

   Bildet er tatt like ved der den gamle skogskoia lå, ca midveis mellom Strådalen og Grønås.   
           
 En stor og en liten 1349849528  27 76  userpics/10028/    Bnr: 8172

   Som verdaling blir Øystein Valberg liten ved siden av bjørnen i Skjorovatn. Bildet er tatt under festningsforeningens "Kommandotur" 06.10.2012. Foto av Svein Guddingsmo.    
           
 Innover mot Steukern nord for Strådalen i Vera 1349849980  6 2  userpics/10028/    Bnr: 8175

      
           
 Lauvfall ved Stor-Kråka i Sul 1349850125  5 15  userpics/10028/    Bnr: 8178

      
           
 Utsikt over Leksdalsvatnet mot Henning 1349851260  5 15  userpics/10028/    Bnr: 8181

   Høstlig bilde tatt fra Aksnesområdet.   
           
 To kanopadlende damer fra Leksdalen 1350283231  5 15  userpics/10028/    Bnr: 8183

   Bildet er tatt ved Dalemark 29/9 når vatnet lå speilblankt og innbød til en kanotur.   
           
 Lauvfall ved Bageriet på Stiklestad 1350283768  14 24  userpics/10028/    Bnr: 8187

   Bladene falt tett i tett under vinden på Stiklestad 14/10 2012   
           
 Kongen speider over amfiet fra sin sokkel ovenfor stemneplassen. 1350284024  14 24  userpics/10028/    Bnr: 8189

   Ut fra den diskusjon som foregår om Stiklestads rolle i framtiden så er det ikke utenkelig at Olav den hellige kan få selskap av Mohammed om noen år.   
           
 Vetringen i Malsådalen 1350284264  6 2  userpics/10028/    Bnr: 8191

   Malsåa har noen av sine kilder herfra. Mokkavatnet i bakgrunnen. Bildet er tatt fra Sagvoldhaugen.   
           
 På vandring langs Strådøla 3. oktober 2012 1350757061  6 2  userpics/10028/    Bnr: 8195

   Sterke høstfarger i skogbunnen langs elva i år   
           
 Måsøra og Ørmelen under floa 5. oktober2012 1350757235  5 15  userpics/10028/    Bnr: 8197

      
           
 Verdalselva fra den gamle vegbrua 1350799312  5 15  userpics/10028/    Bnr: 8202

   En speilblank ettermidddag utover mot Getzgården.   
           
 Svorkmosteinen fra 1877 på Sagvoldhaugen. 1350799740  12 61  userpics/10028/    Bnr: 8203

   En av de to inskripsjonen som bergmannen Ole Kristoffer Svorkmo fra Orkanger laget i Helgådalen den tiden han var stiger i Malså gruver. Den andre inskripsjonen fra 1880 finnes i Haukberget på Sagvoldvola. Begge ikke langt fra Malsågruvan. Han og kona Johanna hadde fire barn som alle ble født enten i Malsådalen eller under arbeid ved Nikkelverket i Skjækerdalen. Les mye mere om denne mannen og familien i jubileumsnr. av Helgådalsnytt fra 2011.   
           
 En siste hilsen fra Ørin nord 1350802893  13 26  userpics/10028/    Bnr: 8206

   Se godt på dette bildet for det blir aldri slik igjen. Herr Skutberg og hans kamerater i Direktoratet for Naturforvaltning har slått til igjen. Med maskiner,motorsag og roundup raseres det siste av rosene og all vegetasjon, unntatt tindveden, langs med stien nord for furuskogen fjernes. Alt som er gult av vegetasjon på dette bildet langs stien skal bort. Snart er verket med fjerning av rosene på Ørin fullendt og romatikerne i Direktoratet er helt sikkert veldig fornøyd med seg selv når de har fått til å ødelegge trivselen for verdalingene på ørinområdet. Det er vel ingen av de ansatte som har bosted her i kommunen og da passer det vel veldig bra å drive sine eksperimenter her.Raseringen skjer for å lage strandeng og legge til rette for at tindveden skal få bedre vekstvilkår. Denne busken har vi mye av fra før i verneområdet mellom Rinnelva og Fætta. Men det er tydeligvis på feil plass. Der har de samme romantikerne stått for snauhogst av tindveden på anslagsvis 20-30 dekar, kanskje mere. Hvor er fornuften, kanskje er den gjenglemt i en skrivebordskuffe. Vi har for god råd i dette landet når det brukes penger på slikt. Men når det benevnes med naturvern, miljøvern og rovdyrvern finnes det ingen begrensninger på pengebruken. Bare kostnadene med forsøkene og de tre utredningene som selskapet Bioforsk har laget for å fjerne rosene har vel kostet minst en million. Det skulle vært interessant å vite relasjonene mellom den fylke/stat og forskningsinstitusjonen. Det er nok førstnevnte som holder liv de ca 450 ansatte der. Ikke rart millionen ruller.   
           
 Stiklestad - museumsområdet 14. oktober 2012 1350803874  14 24  userpics/10028/    Bnr: 8209

   Vegvokterboligen og Gjersingghuset til venstre. Smie, husmannsplass teltburhuset fra Rinnleiret til høyre. Moksneslåna bakerst i bildet.   
           
 Rognhaugen i Hellmarka 1351262615  27 76  userpics/10028/    Bnr: 8212

   Husmannsplass under Vest-Hellan i Vuku. Plassen ligg nesten helt på toppen av Hellmarka. Merket lei dit. Iflge. info-plakaten skal plassen være ryddet ca 1825 av Ole Olsen født på Grundvald. Han var gift med Maren Bardosdatter fra Hellsveet under Hellan østre. I 1861 overtok sønnen Bardo Olsen (Tresko-Bardo født 1836) plassen. Klengenavnet fikk han fordi han laget tresko for store og små. Han var gift med Karen Pedersdatter fra Rosvoldvald i Vinne I tillegg til å være husmenn var folka på Rognhaugen flinke skomakere. I 1865 var det 1 ku, 1 sau på plassen og utsæden dette året var 1 tønne havre og 1 tønne poteter. Bardo og kona var de siste husmenn på plassen. De flyttet herfra først i 1870-åra til Berget under Breding østre. Derfra til en plass under Bjartnes for så å utvandre til Amerika. Bardo og Karen var foreldre til baptistpresten Oluf Breding. I dette område finnes mange plasser og enger som er merket av et prosjekt ved Vuku skole.   
           
 Panorama over Stekke 19. oktober 2012 1351263065  15 37  userpics/10028/    Bnr: 8215

      
           
 Lunet i Stor-Kråka 2. oktober 2012 1351264024  5 15  userpics/10028/    Bnr: 8219

      
           
 Hellan østre og midtre på Hellbakkan 21. oktober 2012 1351267156  10 14  userpics/10028/    Bnr: 8221

      
           
 Olav den Hellige 1351267249  12 66  userpics/10028/    Bnr: 8222

   Olav den Hellige på Stiklestad med korset hevet over amfiet i høstfarger 14. oktober 2012.   
           
 Richardtjernet vest for Skillevatnet 16. oktober 2012 1351267390  6 2  userpics/10028/    Bnr: 8224

      
           
 Utsikt over Kråksjøområdet  1351326744  6 2  userpics/10028/    Bnr: 8225

   Bekken kommer fra tjernet mellom Nybyggfjelllet/Merraskarfjellet. Fin utsikt fra bekken der den går over til små fossestryk før den renner gjennom nye tjern og videre til Kråksjøen.    
           
 Tinden og jernbanebrua19. oktober2012 1351963651  5 15  userpics/10028/    Bnr: 8230

      
           
 Vanskelig oppvekst 1351327225  29 84  userpics/10028/    Bnr: 8229

   Mye rart i naturen. Denne bjørka må ha hatt en vanskelig oppvekst. Den står i urskogen ved Strådøla og er vel skadet ved isgang gjennom flere år. Det har vel gjort sitt til at det har vært vanskelig å bli "stor".    
           
 Tjern opp mot Merraskarfjellet øst for Kråksjøen 1351964269  6 2  userpics/10028/    Bnr: 8233

      
           
 Sidensvans på besøk 1351966040  7 9  userpics/10028/    Bnr: 8239

   Vakker fugl som på denne tid av året opptrer flokkvis og renser et tre for bær på en blunk. Nedfallsfrukt står også på menyen.    
           
 Nattbilde av Kværner 1352555792  26 52  userpics/10028/    Bnr: 8249

   Viser full aktivitet den 9. november 2012.   
           
 Skoghvitvinge fra sommeren som er over 1352788431  11 8  userpics/10028/    Bnr: 8252

      
           
 Padling i Vuku 1352789141  5 15  userpics/10028/    Bnr: 8256

      
           
 Sang for besteforeldre på¨Ørmelen barnehage 1353176463  9 38  userpics/10028/    Bnr: 8268

   Konsentrasjon hos de små sto for underholdning under besteforeldrekaffen.   
           
 Hærvola sett fra Sagvoldhaugen 1353176793  6 2  userpics/10028/    Bnr: 8269

      
           
 Utforkjøring Ness. 1353687536  27 76  userpics/10028/    Bnr: 8289

   Her kjørte en dame av vegen i forrige uke. Før var det rekkverk her men det lot vegvesenet typisk nok råtne ned uten at det ble satt opp nytt. En må fundere på hva som skjer med vegvedlikeholdet for tiden. Tross lovnader om utbedring av skader på vegbane og rekkverk på Jämtlandsvegen har det ikke skjedd noen ting på minst ett år. Vegvesenet skylder på underentreprenører og at vinteren kom for tidlig i år!!!!!!. Hvis vegsjefen ikke kan få ut fingeren og få entreprenørene til å rettet opp skadene så må han være såpass ansvarsbevissst at han skriver kontrakt med firma som kan gjøre arbeidet og kvitter seg med de som ikke gjør jobben sin. Men det er kanskje ikke "der hunden er begravet". Trolig er det å få plassert ansvaret hos andre enn vegsjefen som kanskje burde han vurdert å trekke seg fra stillingen. En ting er i allefall sikkert, hadde slike vegskader oppstått i Steinkjer hadde de vært reparert for lenge siden. Foto Svein Guddingsmo.   
           
 Kvernsjøen 25. november 2012 1354138887  6 2  userpics/10028/    Bnr: 8295

   Lett og fint føre i fjellet. der det er snø er det som å gå på gulvet.   
           
 Sky over og under Hallemsstøa 1354139000  29 84  userpics/10028/    Bnr: 8297