Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
 
 
 

free hit counter code

  Søke i billedgalleriet    Navnsatte bilder finner du ved å klikke på "Navn i bilde" i menyen
og  eller     Ik Vis alle      
 Billedgalleri          
Antall :   Id   Nr År
 En dupp i solskinnet på Leksdalsvatnet ved Binde 1334521773  7 9  userpics/10028/    Bnr: 7672

      
           
 Svaner, kanadagås og andre fugler på isen ved Binde 1334746331  7 9  userpics/10028/    Bnr: 7675

      
           
 Unna kveldssola mot Leksdalsfjella fra Marsteinsvola 1334746603  6 2  userpics/10028/    Bnr: 7679

   x   
           
 Fugletårnet i verneområdet - Binde ved Leksdalsvatnet. 1334747023  29 84  userpics/10028/    Bnr: 7682

   Fundamentet for det nye fugletårnet i verneområdet ved Binde på østsiden av Leksdalsvatnet er ferdig. Trematerialer for selve huset er kjørt til plassen men høy vannstand for en stund siden har spredt noe av den innover land. Mudderet har lagt seg i tykt lag på den anlagte stien langs bekken og oppover materalene som ligg ved fundamentet. For å komme til tårnet tørrskodd uten støvler ved høg vannstand må det mye pukk til. Minst en halvmeter høyere bør stien minst være.    
           
 Fugletårnet ved Musumsbekken i Leksdalen 1349340585  10 14  userpics/10028/    Bnr: 8162

   Byggverket ser nå ut til å være ferdigstilt med adkomst for rullestolbrukere når stien fram til tårnet er opparbeidet. Men hvilken nytte kikerne i "første etasje" har av tårnet er tvilsom. Fugler ser en ikke for bare trær og iflge. vernebestemmelsen for området er det forbudt med hogst. All vegetasjon i vann og på land er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Tekniske inngrep er forbudt. Men det ordner seg vel når miljøvernavdelingen står bak. Pytt pytt san, disse folka hever seg vel helt sikkert egne fastsatte bestemmelser. Hadde en av "den lille mann" foretatt hogst i området ville det kommet minst tre poliser og andre bedrevitere fra miljøvernmyndighetene og det ville vel blitt "vatn og brød" i minst tre uker på skogakaren.    
           
 Vinterlandskap ved Kvilbekken 1334950648  29 84  userpics/10028/    Bnr: 7687

   x   
           
 Sognabu15. april 2012 1334951291  10 14  userpics/10028/    Bnr: 7693

   Mye snø i fjellet etter all nedbøren i påska.   
           
 Hærmannssnasa fra Sognabu på vestsiden av Sognavola 15. april 2012 1334951691  5 15  userpics/10028/    Bnr: 7694

   Mye snø igjen i fjellet som kan gi mye vann elvene hvis den skal bort med regn.   
           
 Rosa skyer ved Leksdalsvatnet 15. april 2012 1335208680  5 15  userpics/10028/    Bnr: 7700

      
           
 Ulovlig dumping av eternit på Ørin vest for Havfrua 1335343738  27 76  userpics/10028/    Bnr: 7709

   Enkelt å bli fri spesialavfall når det bommen inn til deponiområdet vest for kalkanlegget står åpen.   
           
 Våryr tranedans på Hegstadleira 1335344363  7 9  userpics/10028/    Bnr: 7714

      
           
 17.mai. Musikk i gatene ved Arbeidernes musikkorps 1337242968  9 38  userpics/10028/    Bnr: 7783

   x   
           
 God balanse 1336772916  7 9  userpics/10028/    Bnr: 7756

   Et tjeldpar som slapper av på en stein ved Leksdalsvatnet balanserer unanstrengt på en fot.   
           
 Fra Steukern til Sukkertoppen om kvelden 9. mai. 1336773001  6 2  userpics/10028/    Bnr: 7757

   Det er ikke problemer med skiføre her.   
           
 Storlunet i Vera 9.mai 1336774200  10 14  userpics/10028/    Bnr: 7764

   Mens bøndene i nedre deler av bygda er ferdig med våronna så er det langt innpå den her i Vera.   
           
 Rasjord og Follobekken 1337085980  22 54  userpics/10028/    Bnr: 7772

   Gårder oppbygd på utrasjord fra 1893. Som en ser er det bare leirjord. Bildet er tatt fra Kvindfjellet   
           
 Nysådd på Nessleira 13. mai 1337086680  22 54  userpics/10028/    Bnr: 7777

   Mesteparten av Nessleira består nesten bare av åkerland. Bildet bekrefter at det er et fåtall bruk som driver med melkproduksjon og har behov for gras. Ikke så rart denne produksjonen legges ned når prisen for melka til bøndene er omkring en krone mindre for melka nå enn i 1990.   
           
 Hestehov langs Jämtlandsvegen 14. mai 1337087241  22 54  userpics/10028/    Bnr: 7781

   Når en kommer oppom tregrensa ved Sandvika og fram til Stalltjernstu er det som å kjøre mellom to gule striper med hestehov i blomst.(eller melakoll om en vil). Vegskråningene på begge siderer full av blomster. Det er litt spesielt når snøen ligg helt inn mot blomsterbeltet.   
           
 17.mai. Stemningen på nasjonaldagen i Nordgata kl 0900 1337242969  15 37  userpics/10028/    Bnr: 7784

   Ikke et eneste flagg å se. Det er for dårlig   
           
 17.mai. Flaggheising i Moparken kl 0800 2012 1337243047  9 38  userpics/10028/    Bnr: 7785

   Arbeidernes Musikkorps spiller mens karer fra Foreningen for Bevaring av De Værdalske Bestninger står i giv akt mens flagget går til topps.    
           
 17. mai. Salutt i Moparken kl 0800 2012 1337243103  9 38  userpics/10028/    Bnr: 7786

   Karer fra Foreningen for Bevaring av De Værdalske Bestninger sto som vanlig for de 21 skudddene.   
           
 Jordfokk over Verdal 14. mai 1337342114  29 84  userpics/10028/    Bnr: 7792

   Bildet er tatt fra utsikten ved Finnmyra og viser jordfokket fra åkrene i den sterke vinden. Svein Guddingsmo har tatt bildet.   
           
 Jordbruk og Industri sett fra Storbakken i Vinne 1337343425  22 54  userpics/10028/    Bnr: 7797

   Med Hallan søndre i forgrunnen.   
           
 Jonsokkoll etter regnet. 1338558910  11 8  userpics/10028/    Bnr: 7848

   Tilhører leppeblomstfamilien. Kan bli mellom 5 og 25 cm høg. Vanlig i humusrik jord på innmark og vegkanter.    
           
 Sol skodde og skygger ved Richardtjønna 1337445680  6 2  userpics/10028/    Bnr: 7805

   x   
           
 Bageri og Handel på Stiklestad 1337775275  14 24  userpics/10028/    Bnr: 7809

   Museumets bakeri fra en litt uvant vinkel.   
           
 Verdal historielags tur til Lindset 21. mai 2012 1337775438  9 38  userpics/10028/    Bnr: 7810

   Vel framme på Lindset og en kaffesup i godværet.   
           
 Tur til Lindset innenfor Årstadbakkan 21 mai 2012. 1337776114  9 38  userpics/10028/    Bnr: 7811

   Her orienterer Sven Svensson, ca 90 år, og en spreking etter alderen. Vegen innover fra Storhaugen til Lindset var heller vanskelig, særlig delen som kalles for Skrøvla som begynner her. Finværet og målet for turen gjorde sitt til at det møtte opp ca 90 personer. Og når en i tillegg fikk en guide på turen som hadde god kunnskap om både om vegen til og plassen Lindset ble turen vellykket.   
           
 Gulveisa i Vinne mot himmelen 1337776462  11 8  userpics/10028/    Bnr: 7812

   Nå blomstrer den igjen, gulveisa, mn det spørs hvordan det blir senere. Granskogen er hogd ned skogskyggen er borte for det meste slik at sola står på. I tillegg har det foregått kjøring med skogsmaskin gjennom voksestedet.   
           
 Blikkstilla på Leksdalsvatnet på pinseaften 1338109369  29 84  userpics/10028/    Bnr: 7828

      
           
 Nye seter settes opp i amfiet på Stiklestad 1338109559  14 24  userpics/10028/    Bnr: 7830

   Museumshåndtverker Jarle Vangstad i fullt arbeid med å fornye de værbitte setene.   
           
 Flystriper over Lyngsvola 1338110020  29 84  userpics/10028/    Bnr: 7832

   Ser ut som stortrafikk av fly over Lyngsvola.Foto av Svein Guddingsmo   
           
 Kjøttfe på Tortåsvollen 28. mai 1338412466  7 9  userpics/10028/    Bnr: 7837

   Blir litt nostalgisk når en ser kreaturer på en setervoll i 2012. Eneste plassen det var noenlunde grønt gras å finne. +1 og snøbyger. Godt å komme inn i den åpne delan av husa på vollen. Før i tiden var det tre setre her som i "seterboka" blir benevnt som Tortåsvollen 1, 2 og 3. Det var setre til Gudding, Slapgård og Uglen. Ordinær seterdrift her opphørte i 1947 da Ludvig Bakkan og Petter Vangstad sluttet på "Slapgårdsvollen" etter 13 års drift.   
           
 Stubskinsvollen 28. mai 1338412672  10 14  userpics/10028/    Bnr: 7838

   Med snøbyger over Lyngsvola og så vidt over 0 på gradestokken. Seter til Stiklestad øvre. Siste året med vanleg seterdrift her var i 1947.   
           
 Utsikt fra Hallemsmarka mot Stiklestad 1338756482  22 54  userpics/10028/    Bnr: 7851

   Med bautastein i forgrunnen. Ukjent hvorfor og i hvilken anledning den er reist.   
           
 Lyngsvollen 2 juni 2012 1338757162  6 2  userpics/10028/    Bnr: 7855

   Snøflekkene ligg på vollen. Ikke mye beite for slepte sauer. Ikke rart at de var på tur nedover langs elva for å finne mere mat i lavere områder.   
           
 Utsikt fra Skavhaug øvre 03062012 1338757354  30 86  userpics/10028/    Bnr: 7856

      
           
 Nye benker i amfiet på Stiklestad 1339151861  14 24  userpics/10028/    Bnr: 7869

   Museumshåndverker Jarle Vangstad med god hjelp av akerpensjonister er snart ferdig med årets utskifting av benker på stemneplassen. Det er andre året slikt arbeid foregår. Benkene av furu som ble oppsatt for 8 år siden holder på å råtne opp.    
           
 Løvetann og Hellig Olav 1339152402  14 24  userpics/10028/    Bnr: 7871

   Er ikke den største fans av Stiklestad men reagerer på at dette er synet som møter turistene som skal opp til statuen av Hellig Olav på Stiklestad. Løvetanna er ikke akkurat reklame for området. Også i fronten av friluftscenen er det gult av samme blomstern. Nå når turistene har begynt å komme til Stiklestad gir ikke dette synet noe positivt inntrykk. Det må da vel gå ann å få det litt mere presentabelt.    
           
 Kråksjøen 7. juni 2012 1339397660  6 2  userpics/10028/    Bnr: 7876

   Vinteren holder på å slippe taket men sjøen er enda ikke helt fri for is.   
           
 Åsen østre på Kluksbakkan i Ulvilla 1339398094  10 14  userpics/10028/    Bnr: 7877

   Eiendommen var i mellomkrigstiden drevet som eget gårdsbruk. I 1930 var Johannes Olsen Åsen eier. Akkurat når gården ble fraflytttet vet en ikke, men husene fra den tid den ble drevet er idag borte. På eiendommen står nå to fritidshus av nyere dato og et eldre som har gått ut på dato. Fin plass med flott utsikt.   
           
 Kråksjøen 7. juni 2012 1339399017  6 2  userpics/10028/    Bnr: 7881

   Det våres ved Kråksjøen med bjørkløv som sprett. Men mot Kjølåhaugan er det mye snø og mulighet for en skitur for den som vil forlenge vinteren. I bukta ved hytta ligg isen delvis. Fint her inne, særlig fra nå av og utover junin.    
           
 Fjellpryd og Greplyng i Skjetthølvola 1339674214  11 8  userpics/10028/    Bnr: 7885

      
           
 Det blomstre på Moilla 1339686341  11 8  userpics/10028/    Bnr: 7887

   Løvetanna erobrer ekran på Molla i Inndalen   
           
 Krigskirkegården på Ørin etter 1. mai 1339687778  9 38  userpics/10028/    Bnr: 7890

   Fint pyntet med blomster og russisk- og norske sløyfer etter minnemarkeringen.   
           
 Liljekonvall ved Haldåsen 1340279981  11 8  userpics/10028/    Bnr: 7903

   En kan fornemme lukten av denne blomstern, men den skal vistnok være giftig for barn og dyr. Nasjonalblomster for Finland og fylkesblomst for Østfold. Navnet skal fritt oversatt fra latin bety noe sånt som "dalenes lilje" iflge Wikipedeia.Mange store forekomster her i bygda bl.a i Skreppåsberget og litt nord for Kvellovatnet.   
           
 Perfekt kamuflasje 1340000309  11 8  userpics/10028/    Bnr: 7894

   Den gule krabbeedderkoppen er godt skjult på frueskoen mens den venter på sitt bytte.   
           
 Tomt på parkeringen ved Framgården  1340000626  15 37  userpics/10028/    Bnr: 7895

   Stille etter at martnadstivoliet pakket sine saker. Hagtorntrærne med sine vakre blomster pynter opp. Skulle stått noen slike ved parkeringen på Suljordet nord for Rema også. Der er det triste greier.   
           
 Frueskoen blomstrer i Skreppåsberget 1340000981  11 8  userpics/10028/    Bnr: 7899

      
           
 Tømmerlager og Sag på Trones Bruk 1340001607  13 26  userpics/10028/    Bnr: 7900