Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
 
 
 

free hit counter code

  Søke i billedgalleriet    Navnsatte bilder finner du ved å klikke på "Navn i bilde" i menyen
og  eller     Ik Vis alle      
 Billedgalleri          
Antall :   Id   Nr År
 Planteskole 1197940610  12 65  userpics/10004/    Bnr: 1651

   Her foregår utprikling av planter ved Værdalsbrukets planteskole på Inndalsåkran i mai 1939.Helt fra 1890 har Værdalsbruket hatt egne planteskoler i Vuku, først på Dillenget og senere på Nedre Holmen. Etter skredet i 1893 ble det anlagt planteskole på Ørmelen for utplanting jordskredgruben. Fra 1923 ble det opparbeidet og tilsådd 4 små planteskoler. En i lien nord for Kløftafossen i Ferlainne, en nokså høyt oppe i Fagerlien vest for Nordre Galleri i Inndalen, en i Mælaåsen i Skjækerdalem og en i Malså øst for Greenseteren. I 1932 bl det også anlagt en på nordkanten av Djup-dalen. Fra disse planteskolene ble det i perioden 1925-36 utplantet over en halv million granplanter. Kilde Værdalsbrukets HistorieUtlånt av Værdalsbruket   
           
 Tømmermåling 1197940711  12 65  userpics/10004/    Bnr: 1652

   på Stensengene i 1942. (ikke langt fra Stensbrua).Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Vinterlandskap - postkort fra 1937 1199111663  12 68  userpics/10001/    Bnr: 1703

      
           
 Verdal Samvirkelag i 1939 1198019412  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1654

   med kornsiloen i bakgrunnen.Utlånt av Karle Jensvik   
           
 Stiklestad kirke 1198019538  14 24  userpics/10004/    Bnr: 1656

   i adventstiden..
   
           
 På Kvelstadenget 1198273823  12 62  userpics/10004/    Bnr: 1664

   Nils Nilsen, Anna Nilsen,(heimkommet fra Amerika) Inga Nilsen, Johanna Austli, Ellen Anna Nilsen og Olga Østborg. Sistnevnte bor i Amerika og er her heime på besøk.Utlånt av John Solli    
           
 Planteskolen på Øver-By. Tre damer 1939? 1198109112  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1659

   Bildet er tatt i forbindelse med at de var i arbeid på planteskolen som var på By Øvre i slutten av 1930-åra.Damene er: Ida Vestrum, Laura Bakkan og Anna Solli.Utlånt av John Solli   
           
 Vuku Smørmeieri 1948? 1198109676  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1660

   Etter det en vet var meieriet i bruk til ca 1950. Flere opplysninger om meieriet vil komme her. Kjenner noen til navna på personene på bildet så ta kontakt på tel 47297311Utlånt av Liv Østnes Lerfald   
           
 Norske Skog 1198109732  22 54  userpics/10004/    Bnr: 1661

   i det fjerne. Bildet er tatt på Marsteinsvola.   
           
 Novemberlys 1198109763  22 54  userpics/10004/    Bnr: 1662

   Fra Marsteinsvola   
           
 Verdal Mølle 1198273924  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1665

   under oppføring i mur etter den siste brannen i 1930. Bildet er fra 1932.Utlånt av COOP   
           
 Verdal Mølle 1198274289  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1666

   Samvirkelagets 1. mølle og potettørkeri som ble bygd i 1918. Potettørkeriet var ingen suksess og var i drift bare 19 dager. Mølla brandt ned 3 ganger i løpet av 12 år, sist i 1930. Kan leses mere om dette og annet fra lagets historie i Verdal Samvirkelag`s bok "Fra ide til handling".Utlånt av COOP   
           
 Ved Verdal Stasjon 1198274528  12 68  userpics/10004/    Bnr: 1668

   Når bildet er tatt er en usikker på. Hvis noen vet det ta kontakt på 47297311Utlånt av Jørgen Johnsen   
           
 Etter solnedgang i Tromsdalen 1199043477  22 54  userpics/10004/    Bnr: 1699

      
           
 Vegbygging på strekningen Halbakkan - Frol. 1198365480  12 65  userpics/10004/    Bnr: 1671

   Bildet er fra toppen av Storbakken. Mye arbeid foregikk med muskelkraft. Reidar Solli nr 2 fra venstre. De andre navnen vil en komme tilbake til.Utlånt av John Solli   
           
 Verdalsøra 1198365545  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1672

   mot Tvistvold og Nestvold. Bildet antas å være fra 1960-åra.Utlånt av Jørgen Johnsen   
           
 Tømmerkjøring 1198505977  12 65  userpics/10004/    Bnr: 1675

   Tømmerkjøring på Kjesbuvatnet i 1947.Tømmeret ble kjørt over isen på Kjesbuvatnet, over myrene fram til Moan i Leksdalen og videre til Trones Bruk.Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Tømmerkjøring 1198506155  12 65  userpics/10004/    Bnr: 1676

   i Vera 1914. Fra venstre på første lasset: Johannes Tronsmo, Jørgen Sjømæling og Nils Tronsmo. På det bakerste: Iver Tronsmo, Ola Tronsmo og Ingvald Tronsmo med hunden.Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Tømmerkjøring 1198506235  12 65  userpics/10004/    Bnr: 1677

   med beltetraktor i Inndalen 1948.Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Veresdammen, eller Storlundammen om en vil, 1935 1198678392  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1678

   Bru og fløtingsdam ble bygd i 1904-05 og var ca 110 m lang og den hevet vannspeilet i Veresvatnet med opptil 2,10m. Dammen hadde 2 sluser hver på 7 m. bredde. Vegen til Vera gikk over her.Kilde: Værdalsbrukets Historie. Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Hermannsnasa og månen nyttårsaften 2007 1199122966  6 2  userpics/10004/    Bnr: 1705

   Bildet er tatt nordvest for Hæderliklumpen i Sul.   
           
 Dampsaga 1198678536  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1680

   Den gamle dampsaga på Ørmelen.Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Biltur til Vera 1198678728  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1681

   Skogsjefen på Værdalsbruket, Morten P. Moen, på biltur til Vera. Bildet er tatt på veg ned mot brua i Djupdalen. Samme person var den første som kjørte bil til Vera den 19. juni 1924.Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Julekvelden 2007 1198678763  24 58  userpics/10004/    Bnr: 1682

      
           
 Vukusentrum i sort/hvitt 1198889785  12 68  userpics/10004/    Bnr: 1690

   Hvis noen vet når dette bildet er tatt, kontakt 47297311Utlånt av Iver Tronsmo   
           
 Vera - snøvinteren 1963 1198889722  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1689

   Astrid Irene og Gudrun Henrikka Tronsmo viser hvor høy brøytekantene i Bruhaugbakken i Sør-Vera var den vinteren. Utlånt av Iver Tronsmo   
           
 Dampsaga på Levanger 1198783342  12 64  userpics/10004/    Bnr: 1683

   Værdalsbruket`s dampsag på Levanger bygd i 1902.Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Trones Bruk 1198783464  12 65  userpics/10004/    Bnr: 1684

   Delelensa på Trones Bruk.Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Tømmerhogst Olaus Brattaas 1198783671  12 65  userpics/10004/    Bnr: 1685

   på gammelmåten med barkspade og tigersvans i 1939. På vinters tid i sprengkulde var dette voksen mann`s arbeid. Nærmest med svansen står Olaus Brattås.Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Verdal`s første motorsag 1198784152  12 65  userpics/10004/    Bnr: 1686

   Her demonstreres den første private motorsag i Verdal`n av Bernhard Skei i Tromsdalen 1948. Iflge. en artikkel i Verdalingen i 1947 kjøpte Værdalsbruket 2 sager og de første som fikk var Alfred Bengtsson og Mikkel Brua. Prestasjonene ved bruk av nyskapningen var forventet å øke med ca 30%. Skogsarbeiderne fikk overta saga mot betaling i rater på ca 10% av brutto daglønn. I løpet av 1948 ble det solgt ca 50 motorsager i hele Nord-Trøndelag. Håndtering av en slik sag som på bildet var ikke for sveklinger når en ser størrelsen. Det var vel heller ikke noen form for støydemping og heller ikke avvibrering på den tid og det var ofte problemer med å få start på maskineriet. Foruten Bernhard Skei så for Mikkel Brua og demonstrerte sæger. Fra venstre, A. Tromsdal, Bergstad, Bugge, Nygaard og S. Øverland. Vistnok var dette de første private motorsager i kommunen men tyskerne hadde vistnok en tomanns motorsag som ble brukt til felling på Melby under andre verdenskrig.Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Trones Bruk 1939. 1198785062  12 65  userpics/10004/    Bnr: 1687

   Styret på Trones eller Værdalsbruket under befaring på materiallageret på Trones Bruk. Fra venstre: Chr. Hansson, S. Øverland, Torkildsen, Brandt, Bugge og Nygaard.Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Fjellslått i Vera 1920 1198889588  12 65  userpics/10004/    Bnr: 1688

   Ingvald og Beda Tronsmo er snart ferdig med stakken.Utlånt av Iver Tronsmo   
           
 Brenning av hogstflater 1198889845  12 65  userpics/10004/    Bnr: 1691

   i Årstadliene 1950.Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Orvinddammen 1198889902  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1692

   i Vera 1939. Dammen ble bygd i 1912 og i 5 år foregikk hogst av grov fjellgran i området. Virket ble nedfløtt i Orvinbekken til Veresvatnet. Når damvatnet ble sluppet grov bekken nye og flere leier i grusbankene ved vatnet og det forårsaket problemer med fløtingen. Kilde: Værdalsbrukets HistorieUtlånt av Værdalsbruket   
           
 Strådalen 1961 1198968685  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1693

   Fotograf Anders Vandvik.Utlånt av Liv Liberg   
           
 Stekke 1200244629  15 37  userpics/10004/    Bnr: 1779

   Verdal`s Aker Brygge   
           
 Urolig vær på Marsteinsvola 1199043515  22 54  userpics/10004/    Bnr: 1700

      
           
 Nyper i november 1199043444  11 8  userpics/10004/    Bnr: 1698

      
           
 Linjegymnastik 1198968881  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1694

   av skoleklasse med elever i godt humør ved Losjelokalet antagelig i 1955. En vet navn på enkelte av elevene men skulle gjerna ha fått med alle navna. Ta kontakt på 47297311 hvis noen har navn å bidra med.Fotograf Anders Vandvik. Utlånt av Liv Liberg   
           
 Haukåa - Skogplanting1946 1198968957  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1695

   hos Einar Skjørholm av elever ved skolen i Haukåa sannsynligvis i 1946.Fra venstre Olav Kulstadvik, Marius Moe, Anders Vandvik, lærer og fotograf, Birgit Viken og Hjørdis Bye nærmest.Fotograf Anders Vandvik. UItlånt av Liv Liberg   
           
 Olsok 1954 1198968992  12 66  userpics/10004/    Bnr: 1696

   Fotograf Anders Vandvik. Utlånt av Liv Liberg   
           
 Vera - henting av høy fra fjellslått 1930? 1198969088  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1697

   Fotografen Anders Vandvik til høyre. Den andre er Magne Storlunet (med forbehold)Utlånt av Liv Liberg   
           
 Ved Veresjøen 1921 1199499005  12 62  userpics/10004/    Bnr: 1724

   Fra v. Johannes Tronsmo, Margot Valseth, Beda Tronsmo, Kristina Gunnarson Esingen, Henrika Tronsmo, Iver Tronsmo, Nils Tronsmo m/Ivar på sykkelen, Ellen Tronsmo, prosten Trætte, Iver Helmo, en person med navnet Grimberg og Johannes Nordnes m/hatten. Bildet må være tatt ved Tronsmoen under en kirkelig handling i Vera. Helma har sørgeband på og det er på grunn av ulykka med de fem skolebarna ved Byna i oktober 1921.Utlånt av Iver Tronsmo   
           
 Biltur til Vera 1925 1199043662  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1701

   Første biltur til Vera for Martin Holmen. Personene som står ved bilen skal være Trygve og Olaf Helgås. Bildet er tatt ved Djupdalsbrua.Utlånt av Iver Tronsmo   
           
 Fjellslått i Vera 1920 1199044076  12 65  userpics/10004/    Bnr: 1702

   Ingvald Tronsmo bærer en svær høybør mens Beda Tronsmo venter ved stakken. Hvis en er heldig kan en ennå finne slike stakkstenger som står igjen på grassletter i fjellet som vitne om hine hårde dager hvor slik slått var nødvendig for å ha nok for til buskapen over vinteren. Utlånt av Iver Tronsmo   
           
 Nyttårskort fra 1918 1199111692  12 68  userpics/10001/    Bnr: 1704

      
           
 Kjesbuvatnet - Tømmerkjøring 1947 1199669532  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1734

   på isen over Kjesbuvatnet i 1947.Tømmeret ble kjørt over isen over myrene fram til Moan i Leksdalen og videre til Trones Bruk. Det fortelles at sjåførene ikke var helt trygge for de brukte å stå på stigbrettet under kjøringen over vatnet. Legg merke til at tømmeret ble kjørt i hellengder. Tungt arbeid når lessing skjedde med muskelkraft.Utlånt av Værdalsbruket   
           
 På Drivsjøfjellet 1199123020  6 2  userpics/10004/    Bnr: 1706

      
           
 Drivsjøfjellet 1199123062  6 2  userpics/10004/    Bnr: 1707

   Puddersnø, sol og flott skiføre på nyttårsaften.   
           
 Parkeringplass under olsok 1966 1200444622  12 66  uploads/Ole Morten/Molde/    Bnr: 1785

   Det var mindre fohold for 43 år siden.Innsendt Oddvar Molde