Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
 
 
 

free hit counter code

  Søke i billedgalleriet    Navnsatte bilder finner du ved å klikke på "Navn i bilde" i menyen
og  eller     Ik Vis alle      
 Billedgalleri          
Antall :   Id   Nr År
 Utsyn over Bredingsberg og Bollgardsletta fra Blåhaugen i 1945 1527428775  12 61  userpics/10033/    Bnr: 11202

   Personene i forgrunnen er Ingrid Robertsen Nordnes, Ivar Nordnes og Hulda Nordnes. Foto av Magne Nordnes. Opplysninger og utlånt av Alv Okkenhaug.   
           
 Sentrum med Teaterhuset sett fra Helloheggen 20. mai 2018 1527428732  15 37  userpics/10033/    Bnr: 11201

      
           
 Værdalsraset fra Næsmoen over Nessleira. 1527428653  12 120  userpics/10033/    Bnr: 11200

   Foto av Aune i Trondheim. Bildet utlånt av NGU   
           
 Orrhane i furutopp speider etter trengende høner oppe på Vargåsen 1527428583  7 9  userpics/10033/    Bnr: 11199

      
           
 Gropa etter Verdalsraset ca 1920 1527428490  12 120  userpics/10033/    Bnr: 11198

   Det er trolig Momelen bak i bildet. Det begynner å bli fast grunn i rasgropa og trær begynner vokse. Ukjent fotograf. Utlånt av SNK.   
           
 17-mai på Nordåkeren 2018 1526769013  15 37  userpics/10033/    Bnr: 11197

      
           
 Salutten i Moparken 17-mai 2018 1526768977  9 38  userpics/10033/    Bnr: 11196

   Karer fra Foreningen for Bevaring av De Værdalske Befestninger sto tradisjone tro for smeller og røyk kl. 0800.   
           
 Bollgardsletta mot Vuku i 1916 1526768939  12 61  userpics/10033/    Bnr: 11195

   Kvelstadgårdene i forgrunnen. Helt nærmest, Kjerstistuggu som senere ble flyttet øst for Nesset. Bildet med opplysninger er fra Alv Okkenhaug.    
           
 Bollgardsletta mot Bregn 1962 1526768889  29 84  userpics/10033/    Bnr: 11194

   I forgrunnen, Solveig Okkenhaug. Kvelstadgårdene nærmest. Utlånt av Alv Okkenhaug.   
           
 Laksandhan på Tømmersjøen  1526768861  29 84  userpics/10033/    Bnr: 11192

      
           
 Laksandhun på Tømmersjøen 1526768826  7 9  userpics/10033/    Bnr: 11191

      
           
 Skive av storgran i Vera år 1924 1526768771  12 61  userpics/10033/    Bnr: 11190

   Ved Reinsmyrhøgda i Vera ble det felt en stor tørrgran som hadde vært ca 30m høg når den var fersk, og det er høgt for en fjellgran. Ved vanlig sagskjærhøgd målte den 120cm i diameter. På grunn av hull i rota var det ikke mulig å regne årringer med 4m oppe i stammen ble årringene talt og en kom til at alderen var ca 450 år. Johannes Væren på bildet felte treet sammen med samen Per Andersson fra Strådalen og Sigurd Johansen Nordvera. Sag på 1,75m ble brukt. Saginga gikk på skift og etter ca. 2 timer måtte kjempen gi tapt og den ble forvandlet til tørrved. Skiva av grana på bildet er fra 4m fra rota så det var et grovt tre. Johannes brukte denne skiva som bordplate mens han bodde i Vera. Bildet utlånt av Svein Væren. Opplysninger fra en artikkel i Verdal Historielag`s årbok 1977.   
           
 Vedlager mellom Hanskemakergata og Møllegata ca. år 1935 1526768729  12 59  userpics/10033/    Bnr: 11189

   En skikkelig godbit fra gamle Øra i 1935 viser et digert vedlager på tomta der spinneriet ble bygd i 1937. De to husene helt bakerst er bygd av Nevermo og Myrvoll. Bilde etter Olav Johannesen   
           
 Fredstoget i Vuku 1945 1526768680  12 104  userpics/10033/    Bnr: 11188

   Utlånt av Just Roar Wohlen.   
           
 Tranedans ved Eklobekken 2. mai 2018 1525365820  7 9  userpics/10033/    Bnr: 11187

      
           
 Aktivitet i Vuku 1. mai 2018 1525365732  22 54  userpics/10033/    Bnr: 11186

   Bygging av ny barnehage, leiligheter på Stenetomta og ved Østnesbrua. Oppfylling av gressbanen for å unngå oversvømmelse av bane og flomsikringstiltak i elva ved bensinstasjonen. Og på Storvukku har våronna kommet i gang med pløying. Bilde fra Tomtberget.   
           
 Utsikt fra Rundhaugen østover mot Sole 1525365701  12 59  userpics/10033/    Bnr: 11185

   Julekort med bilde tatt fra Rundhaugen. Trolig samtidig med en annen serie en gang i perioden 1905-1912. Snautt med bebyggelse på prærien. Heller dårlig med høyavling på den tid hvis antall hesjer og størrelse på dem er dokumentasjon på det. Utlånt av Arne Østråt.   
           
 Reinslakting på Skalstufjellet en gang i 1960-åra 1525365636  12 61  userpics/10033/    Bnr: 11184

   Foto av Harald Wågø.   
           
 Alvhild Aakran Green med splølerokk fra Åkran ca år 1935. 1525365568  12 61  userpics/10033/    Bnr: 11182

   Rokken som er forsvunnet. Den ble gitt til Verdal Museum en gang i 1950-60-åra. Eivind Aakran opplyser at de har etterlyst rokken 3-4 ganger gjennom ansatte på Museet, men den finnes ikke i museets lokaler. Hvor har den blitt av? Er det noen som vet hvor den er? Spolerokk er en liten rokk til oppspoling av islett (tversgående veftetråder i en vev) i følge Wikipedia på nettet. Bildet utlånt av Eivind Aakran.   
           
 Skanser fra Armfelttiden i Steinsseterdalen 1525365538  12 61  userpics/10033/    Bnr: 11181

   Jon Suul har gravd frem rester av skanser fra Armfelttiden. Noe mer vet en ikke men det er jo 200 årsmarkering av Armfelttoget i år. Kanskje har noen flere opplysninger. Utlånt av Gunnhild Elnes.   
           
 Rødsildre ved Brudesløret 19 april 2018 1525365455  11 8  userpics/10033/    Bnr: 11180

   I år er det spesielt mye av den fine men nøysomme blomsteren i berga på nordsiden av vegen nedenfor Brudesløret.    
           
 Nessleira fra Per-Johans plass 1525365415  22 54  userpics/10033/    Bnr: 11179

   Lyng, Solbu, Ryan og Øyan samt Kålagårdene.   
           
 Jernbanelinjen gjennom Bjørga ca år 1903 1525365396  12 61  userpics/10033/    Bnr: 11178

   Jernbanen under bygging i Bjørga. Til venstre ser en kaia ved Sjøen. Det må ha vært noe båttrafikk hit på den tid. Julkortet utlånt av Arne Østråt.   
           
 Avdekket kavvelbruer i Mediåsan 1525365338  12 113  userpics/10033/    Bnr: 11177

   Jon Suul har gravd fra kavvelbruer etter felttoget til Armfelt i 1718. Bildet utlånt av Gunnhild Elnes.   
           
 Forurensing fra Avfallsplassen i Skjørdalen 21. april 2018 1524403326  5 15  userpics/10033/    Bnr: 11176

   De tre siste dagene har det piplet opp forurenset skum fra minst to kummer over avløpsrøra fra avfallsplassen i vegen før den møter FV72 ved Nesskorsen. Svineriet renner nedover vegen, ned i grøfta og sannsynligvis videre ned i Skjørdalsbekken. "Skumlegging" av vegen på denne strekningen har skjedd flere gang før og vil nok skje igjen. Ikke så rart at sjøørretyngelen har problemer med å overleve i bekken. Trolig kan årsaken være at røret er for lite dimensjonert når avløp fra Biogassanlegget har kommet i tillegg til avfallsplassen. Hva gjør Miljøvernavdelingen med saken? Sannsynligvis bryr de seg ikke i det heletatt. Nei de vil heller bygge tårn for fuglekikere og lage dammer for salamandere, legge til rette områder på Rinnleiret for å få brushanen tilbake og å tvangsflytte Tindved fra Fætta til nordområdet ved Verdal bru. Det er vel mer behagelig geskjefter.   
           
 Arbeid med gangvegen til Stiklestad 1524403054  12 61  userpics/10033/    Bnr: 11175

   I forbindelse med byggingen av gangvegen ble det plantet lavlandsbjørk fremskaffet av Lions Club. Til sammen (begge sider av gangvegen) på strekningen Garpa opp mot Stiklestad skole ble det pantet, Vegvesenet som var entreprenør, 572 tre. Bildet utlånt av Terje Reitan som er fotografen.   
           
 Trangt om plassen på Måsøra 1524403026  7 9  userpics/10033/    Bnr: 11174

   Gåsa har kommet i tusentall og samler seg i elva mellom Kausmo og Måsøra.   
           
 Avdukingen av minnestøtta på Lysthaugen 19. mai 1894 over 33 omkomne i Verdalsraset 1893 1524402997  12 104  userpics/10033/    Bnr: 11173

   Bildet er av et avisklipp i Innherreds Folkeblad 18. juli 1952. Ukjent fotograf og eier. I teksten under bildet står skrevet: Bildet er fra avsløringen av minnesteinen på Sundbyhaugen (Lysthaugen)i 1894. Vi håper det vil lykkes å få frem konturene så godt at leserne får et inntrykk av hvor grå og trist Ness-sletta presenterte seg også året etter den store naturkatastrofen.   
           
 Lunde i marka i Leksdalen 1954 1524402898  12 73  userpics/10033/    Bnr: 11170

   Utlånt av Verdal Kommune. Widerøebilde.   
           
 Lunnan i Marka i Leksdalen i 1954 1524402874  12 118  userpics/10033/    Bnr: 11169

   Utlånt av Verdal Kommune. Widerøebilde.   
           
 Bonde og sme på Lågnes 1524402851  12 114  userpics/10033/    Bnr: 11168

   Ole Martin Olausen Svedjan og ektefellen Anna overtok Lågnes etter hennes far Henrik, i 1924. Kom da fra Lennes Østre. Foruten å drive gården praktiserte han yrker som skomaker, salmaker og ikke minst smed. Overdro gården til sønnen Oskar i 1945. Ole var født på Midt-Hellan i Vuku i 1875 og døde i 1966. Opplysninger fra boka heimer og Folk I Ness. Bildet utlånt av Olav Svedjan.    
           
 Leirådalen når først snøen kom i 2010. 1524402780  22 54  userpics/10033/    Bnr: 11167

   Trygstadaunet nærmest og med Snausen på toppen mot himmelen.   
           
 Prestegården i Vuku 30. juli 1962 1523980493  12 93  userpics/10033/    Bnr: 11166

   Widerøebilde   
           
 Mot Bakketun og nyskolen sett fra Minsåsåsen 1523980442  22 54  userpics/10033/    Bnr: 11165

      
           
 Stiklestad med kjente bygninger 16. april 2018 1523979988  22 54  userpics/10033/    Bnr: 11164

   Fra Per Johans Plass ser en Stiklestad kirke, Stiklestadir, Teglverket, skolen og to gartneri.   
           
 Omlegging av Riksveg 50 gjennom Bjørga 1958/59 1523979799  12 61  userpics/10033/    Bnr: 11163

   Foto av Harald Wågø.   
           
 Fra omleggingen av RV50 i Bjørga 1959 1523979726  12 61  userpics/10033/    Bnr: 11162

   Foto av Harald Wågø   
           
 Omlegging av Riksveg 50 gjennom Bjørga 1958/59 1523979671  12 61  userpics/10033/    Bnr: 11161

   Foto av Harald Wågø.   
           
 Nordenget i Vuku i1950-åra 1523979547  12 61  userpics/10033/    Bnr: 11160

   Bildet tatt over elva mot nord. Lite vegetasjon på den tid. I område til venstre i bildet heter det Grunnenget og i dag er det bygd en gruppe med eneboliger. Utlånt av Just Roar Wohlen.   
           
 Kjetil Hallem i gammeldags skimundur i 1984 1523979371  12 104  userpics/10033/    Bnr: 11159

   Stiklestad idrettslag demonstrerte skiutstyr fra gamle dager oppe i Blommen. Foto av Erling Sommervold.   
           
 Fylling og planering av vegskråning nord for Verdal bru ca 1971 1523979300  12 61  userpics/10033/    Bnr: 11158

      
           
 Døping av gondolen til Kjell Norum under Øras dager, trolig år 1956 1523979248  12 104  userpics/10033/    Bnr: 11157

   Hvis noen kjenner navnet på gudmora så ta en tel. til 47297311. Gondolen fraktet folk til og fra restaurant Venedig på Stekkesiden av elva ved Folkeparken. Foto av Harald Wågø.   
           
 Krokus og våryr humle 1523979051  11 8  userpics/10033/    Bnr: 11156

      
           
 Butikkene Anna Hegdal og Bremseth Sport i 1984 1522754669  12 119  userpics/10033/    Bnr: 11155

   Bygningen ble revet i forbindelse med oppføringen av nytt Sparebankbygg. Sportsbutikken flyttet inn i bygget som banken flyttet fra. Med andre ord, bytting av hus.   
           
 Minnemarkering i 1973 i forbindelse med 80 år siden Verdalsraset. 1522754497  12 104  userpics/10033/    Bnr: 11154

   Flere kjentfolk her. men en person som er innringet på bildet, Olaf Årstadvold, ble født på rasnatta i 1893. Han ble en av de eldste som har levd i bygda med sine vel 107 år da han døde i 2000. Foto av Harald Wågø.   
           
 Snart blir det sommer igjen. 1522754180  11 8  userpics/10033/    Bnr: 11153

   Med "flynnerfluggu" og sommerfugler i skjønn forening.   
           
 Jernbanebrua på Øra er ferdig 1904 1522754094  12 60  userpics/10033/    Bnr: 11152

   Brua er nybygd til åpningen av jernbanen forbi Verdalsøra. Rett over det første brukaret fra venstre ser en gammelskolen på Øra. bru En del av arbeiderne som utførte oppdraget forgrunnen. Ser ut som de har malerspann og malerkost i hendene så det er vel disse karene som har malt brua. Brua er vel ca. 114 år i 2018 og en ny runde med sandblåsing og maling skal skje i sommer. Utlånt av Aase Gulbrandsen Kristoffersen   
           
 Skjefte klar for riving i år 1984 1522754039  12 119  userpics/10033/    Bnr: 11151

   Skjefte-gården (1905), der Anna Hegdal holdt til, senere John Lein. Nybygget til Sparebanken er snart ferdig og i forbindelse med det nybygget ble Skjefte revet. [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-10616]Klikk her [/url][/b] for bilde av rivingen.   
           
 Drosjesentralen på Øra i 1985 1522753951  12 119  userpics/10033/    Bnr: 11149

   Ikke det store bygget men det gjorde vel sin nytte.   
           
 Ole Andreas Olsen som kavalerist ca år 1897 1522753917  12 113  userpics/10033/    Bnr: 11148

   Bildet er trolig på Rinnleiret. Ole Andreas var født 18/1 1886, døde 16.07.1974. Som ung fjellgjeter i Vera og Kall. Arbeidet over 50 år på sagbruket på Ørmelen. Småbruker på Slettemo på Ørmelen. Heimen brent i 1940 i forbindelse med krigshandlingene. For den som er interessert kan en lese mer om slekta til Ole A. i Helgådalsnytt 1983, side 46 under Eggjaslekta.