Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
 
 
 

free hit counter code

  Søke i billedgalleriet    Navnsatte bilder finner du ved å klikke på "Navn i bilde" i menyen
og  eller     Ik Vis alle      
 Billedgalleri          
Antall :   Id   Nr År
 Bygging av teglverket 1957 1438792169  12 119  userpics/10028/    Bnr: 10047

   På den tid var ikke forskalingslemmer i bruk. Ser ut som det ble brukt bord som forskaling. Og det gikk det mange av dem på dette lange bygget. Mange av karene som var med og jobbet under byggeperioden fikk fortsette i produksjonen når verket ble satt i drift 1959. Bilde etter Olga Anderson.   
           
 Nervik Bakeri ca 1957 1438791133  12 119  userpics/10028/    Bnr: 10045

   Bolig i andre etasje, utsalg i 1. etasje til venstre og bakeri underetasjen. Til høyre holdt Viktor og Kristian Holm`s Verdal Radioservice til. Mang en små 45-rockeplate ble kjøpt her. Bilde etter Olga Anderson.   
           
 Edvard Tangen fra Ørmelen ca 1935 1438790818  12 62  userpics/10028/    Bnr: 10044

   [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-5307]Klikk her [/url][/b] og [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-5691]her [/url][/b] for mere opplysninger om mannen.Bilde etter Olga Anderson   
           
 Magasinet og Sportsforretningen Ørnen ca 1958 1438790764  12 59  userpics/10028/    Bnr: 10043

   Fra Nordgata over Minsaas Plass (i dag). Holthegården, Sentrallageret og Kornsiloen bak til venstre. Til høyre ser en vel uthuset på Østby (Einarsengården). Bilde etter Olga Anderson   
           
 Sundby og Melby i Ness ca 1930 1438790101  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10041

   Noe usikker tidfesting men rasmelene mot Jermstad er godt synlig på bildet.Bildet er vel tatt fra området ved Lysthaugen. Bilde etter Erling Sommervold. Utlånt av SNK.   
           
 Potetopptaking på Øra ca 1950 1438789935  12 59  userpics/10028/    Bnr: 10040

   Damen er Marie Magdalene Følstad som var eier av Følstadgården. Mannen er ukjent. Bak i bildet, Olsen`s gartneri bygd 1947. Bilde etter Olga Anderson   
           
 Kurtisering blandt store Blåvannymfer II 1438232308  29 84  userpics/10028/    Bnr: 10038

      
           
 Kurtisering blandt store Blåvannymfer I 1438161669  29 84  userpics/10028/    Bnr: 10037

      
           
 Brua fra Jordbanken mot Øra. 1438161304  12 59  userpics/10028/    Bnr: 10036

   Brua over det østre elveløpet som ble fylt igjen i forbindelse med bygging av stålbrua som ble åpnet i 1930.Gammelt avisbilde.   
           
 Sørgata med med Verdal Møbelforretning ca 1960 1438160690  12 59  userpics/10028/    Bnr: 10035

   Steinulf Eriksson var vel driver av møbelforretningen. Eiendommen ble senere solgt til byggmester Grande som igjen solgte til COOP som etter en tid rev ned bygningen. Tomta ble så solgt til Verdal kommune for å gi plass til nytt teaterhus. Bilde etter Olga Anderson.   
           
 Fiskmatkjøkkenet sør for Ørbrua på Ørmelen ca 1954 1438160614  12 119  userpics/10028/    Bnr: 10034

   Bjarne Olsen Bilde etter Olga Anderson.   
           
 Elgkalv ved beverdammen i Kvilbekken 1438160522  7 9  userpics/10028/    Bnr: 10033

      
           
 Barnas Dag i 1957 1438160457  12 104  userpics/10028/    Bnr: 10032

   Opptoget på tur nedover Nordgata mot RV 50 ved Sulgården. Bilde etter Olga Anderson.   
           
 Mot Vuku fra Mønna 1438160345  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10031

      
           
 Sulgården på Øra 1438160275  12 59  userpics/10028/    Bnr: 10030

   Damene befinner seg vel der rundkjøringen er i dag. Gården ble revet i 1982. Bilde etter Olga Anderson.   
           
 Smedstua i Veita ca 1950 1438160169  12 119  userpics/10028/    Bnr: 10029

   Olsens Gartneri til høyre. Bilde etter Olga Anderson   
           
 Tronsmoen i Vera 21. juni 2015 1437505828  22 54  userpics/10028/    Bnr: 10028

      
           
 Stemneplassen på Stiklestad ca 1957 1437505781  12 66  userpics/10028/    Bnr: 10027

   Publikumskapasiteten var betydelig mindre på den tid. Bilde etter Olga Anderson.   
           
 Stiklestad Kirke først på 1900-tallet 1437505631  12 66  userpics/10028/    Bnr: 10026

   Legg merke til det spesielle spiret i tårnet på kirken og den spesielle portalen som er synlig bak damene i . Vet noen mere eksakt tidfesting, ta kontakt på tel 472 97311. Bilde etter Olga Anderson.   
           
 Kippvedklyving på Ryan ca 1955 1437505315  12 65  userpics/10028/    Bnr: 10025

   Ole Lerfald tar 5 minutter med hunden Roy. Kippved, også benevnt favnved, ble kappet ca. 60 cm lang og stablet for tørking. Utpå høsten k ble den kappet i lengde på 20-30cm. Klyvingen skjedde for hånd med øks som var kraftigere enn enn vanlig vedøks. Bilde utlånt av Ivar lerfald   
           
 Hesjing i Skalstugan i 1950-åra 1437504984  12 65  userpics/10028/    Bnr: 10024

   Personene er ukjent, men på den tid og tidligere var det mange verdalinger som var i Sverige på slåttonna. På den tid gikk vegen gjennom gården. Den svenske tollen holdt til i en bygning her. Bilde etter Olga Anderson   
           
 Innsdammen og mellomriksvegen ca 1952 1437504919  12 60  userpics/10028/    Bnr: 10023

   Innsdammen ble vel bygd i 1912. Som en ser var det grusveg med krappe svinger og stabbesteiner som sikring. Fjellet til venstre er Hyllklumpen. Bilde etter Olga Anderson.   
           
 Brua over Inna til Småland i Vuku 19. april 2015 1437295080  22 54  userpics/10028/    Bnr: 10022

      
           
 Kongebesøket i 1980 1437295009  12 104  userpics/10028/    Bnr: 10021

   Her fra mottakelsen av kongefamilien ved havna. Kronprinsen skal vel komme til spe1et i år, 35 år etter dette bildet ble tatt. Foto Erling Sommervold. Utlånt av SNK.   
           
 St. Olav`s Kapell på Stiklestad 1437294827  12 119  userpics/10028/    Bnr: 10020

   Bygningen sto ferdig til 900-årsjubileet i 1930. Ansvarlig for byggingen var byggmester Gran fra Sjøbygda. Ukjent når bildet er tatt. Bilde etter Olga Anderson.   
           
 Stemneplassen ca år 1957 1437294686  12 66  userpics/10028/    Bnr: 10019

   Bilde etter Olga Anderson.   
           
 Stemneplassen på Stiklestad ca 1957 1437294612  12 66  userpics/10028/    Bnr: 10018

   Usikker tidfesting, men hvis noen har mere presis år så ta kontakt på tel 472 97311. Bilde etter Olga Anderson.   
           
 Avfallsdeponiet i Skjørdalen 5. april 2015 1437294496  27 76  userpics/10028/    Bnr: 10017

   Her var det en dal før. Nå er det et "fjell" med elendighet som er anlagt over en av Verdalselva`s beste gytebekker for sjøørret. Forstå det den som kan at det ble gitt tillatelse til dette deponiet. En må spørre seg "ka vætte va hen". Hvor mange ganger 1000-vis med yngel i bekken er drept av forurensing herfra er det vel bare Innherred Renovasjon som vet, og kanskje Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen. Slike hendelser hjelper i allefall ikke til å øke den truede sjøørretbestanden. I Granaelva på Inderøy var det også fiskedød i år på grunn av utslipp og ansvarlig for det ble politianmeldt av Miljøvernavdelingen. Når utslippene til Skjørdalsbekken har fått verre følger for fisken så skulle en tro at det var på sin plass med en anmeldelse her også, men det kommer nok ikke på tale. Miljøvernavdelingen har tydeligvis lavere terskel for å anmelde en privatperson på Inderøy enn den offentlige eier og driver av avfallsplass/bigassanlegg i Skjørdalen. Etter utslippet i 2013 nevnte fiskeforvalteren anmeldelse men forurenserne kom med penger til kultivering og da ble bare med snakket. Det gjenstår å se hva som skjer neste gang, det er 2 år siden siste kjente forurensing så det begynner vel å "li te". De som tror at tiden med fiskekreperingen i Skjørdalsbekken er forbi må ikke glede seg for tidlig, det kommer nok hendelser igjen som vil medføre at yngel og fisk i bekken blir å finne med "buken i vere". Hvem kan garantere at duken under dette berget vil være tett for all fremtid? Ingen!   
           
 Stenegårdene i år 1962 1437293995  12 93  userpics/10028/    Bnr: 10016

      
           
 Verdal Sparebank 100 år i 1954 1437293922  12 119  userpics/10028/    Bnr: 10015

   Bilde etter Olga Anderson.   
           
 Arbeiderforeningen på Øra 1437293835  12 119  userpics/10028/    Bnr: 10014

   Ukjent når, men muligens i 1950-åra. Benevntes også som Håndtverker`n. Her var det kinoen holdt til. Brannstasjonen til høyre. Bilde etter Olga Anderson.   
           
 Kråksjøhytta 22. juni 2015 1437293605  10 14  userpics/10028/    Bnr: 10013

      
           
 Den gamle Erbestuggu i Lakadalen 1436679223  12 119  userpics/10028/    Bnr: 10012

   Eigil Erbe jaktet i mellomkrigstiden på Værdalbrukets grunn i Lakadalen med base på den fraflyttede plassen Tveråholman. I 1936 ble ny hytte bygd ved Bellingstjønna lenger inne i dalen. De to som fikk oppdraget med oppsettingen var Ole Trøbak og Iver O. Elnes fra Helgådalen. Et arbeid som var underbetalt og ikke var noen 9-4 jobb. På den tid var det lite med arbeid og selv om det var underbetalt måtte folk ta det de fikk for holde liv i seg og familien. Dette visste dropskongen Erbe å utnytte til fulle for å få oppsatt stuggu så rimelig som mulig. Når de var ferdige ble de lovet et større "jøssmund" som viste seg å bestå av en liten dram på hver. Les mere om Erbestuggu og dropskongen i Helgådalsnytt årgang 1990. Nå er hytta brent ned for å gi plass til ny tømmerhytte. Bildet lånt ut av Håvard Elnes.   
           
 To kjente personligheter i passiar oppi Vera 1991 1436604539  12 62  userpics/10028/    Bnr: 10011

   Oddvar Brå og Jon Rydning (bedre kjent som Jon Rønninga) var deltakere på Veressjøen Rundt.   
           
 Norumsgården med postkontoret ca 1950 1436604348  12 59  userpics/10028/    Bnr: 10010

   Bygningen ble oppført i 1947 av Gustav Norum som kjøpte eiendommen Vennerslund i 1932. Bilde etter Olga Anderson.   
           
 Barnas dag i 1957 1436604050  12 104  userpics/10028/    Bnr: 10009

   Med opptog i Nordgata. Bilde etter Olga Anderson.   
           
 Barnas dag i 1957 1436603859  12 104  userpics/10028/    Bnr: 10008

   Med opptog i Nordgata. Bilde etter Olga Anderson.   
           
 Sangerstevne på Stiklestad i år 1948 1436603791  12 104  userpics/10028/    Bnr: 10007

   Oversikt over kor som deltok på stevnet. Neste bilde viser bildemontasje fra Stiklestad. Utlånt av Marit Kvålen Ness.   
           
 Sangerstevne på Stiklestad i 1948 1436603607  12 104  userpics/10028/    Bnr: 10006

   Ca. 2400 sangere deltok på dette stevnet. Les om arrangementet i Verdal Historielag`s årbok av 2014. Oversikt over kor som deltok, se eget bilde. Utlånt av Marit Kvålen Ness.   
           
 Strådalen i Vera 20. juni 2015 1436603372  22 54  userpics/10028/    Bnr: 10005

   Med Steukern i bakgrunnen.   
           
 Sentrallageret og Folkebadet på Øra ca 1957 1436603303  12 59  userpics/10028/    Bnr: 10004

   Les mere om badet i Verdal Historielags årbok 2012. Bilde etter Olga Anderson   
           
 Maleri over Veressjøen 21, juni 2016 1435391253  22 54  userpics/10028/    Bnr: 10003

      
           
 Tranemor med sine to små 1435391203  7 9  userpics/10028/    Bnr: 10002

      
           
 Ness fra Lysthaugenområdet ca 1907 1435391166  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10001

   Bilde nr. 3 av ukjent fotograf. Minnestøtta over omkomne i Verdalsraset til høyre. Til venstre innover mot Raset er området fremdeles overflødd etter jordraset i 1893.   
           
 Ness fra Lysthaugenområdet ca 1907 1435390976  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10000

   Bilde nr. 2 av ukjent fotograf. Heimen til venstre er Barlia. Nessleira er fremdeles overflødd etter raset i 1893.   
           
 Ness fra Lysthaugenområdet ca 1907 1435390862  12 61  userpics/10028/    Bnr: 9999

   Bilde I av ukjent fotograf. med Ness skole til høyre. og gården Bjørken bak til venstre.   
           
 Tromsdalen 14. juni 2015 1435390712  22 54  userpics/10028/    Bnr: 9998

   Kalkberget av finstoff fra bruddet begynner å bli et landemerke i Tromsdalen. Sett fra Skjetthølvola.   
           
 Vakker morgen ved Kråksjøen 22. juni 1435390576  6 2  userpics/10028/    Bnr: 9997

   Den beste landskapsmaleren er naturen selv.   
           
 Sandvika Fjellstue 1435390438  12 119  userpics/10028/    Bnr: 9996

   Ukjent når, men bak på bildet står skrevet" det gamleste bildet av Sandvika" Utlånt av Gunhild Elnes.   
           
 Sangerstevne i 1932 1435390309  12 104  userpics/10028/    Bnr: 9995

   Oppmarsj langs RV50. Heimen Haugastøl i bakgrunnen. Bilde etter Olga Anderson.