Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
 
 
 

free hit counter code

  Søke i billedgalleriet    Navnsatte bilder finner du ved å klikke på "Navn i bilde" i menyen
og  eller     Ik Vis alle      
 Billedgalleri          
Antall :   Id   Nr År
 Bil ved Garpahjørnet ca år 1932 1454261147  12 59  userpics/10028/    Bnr: 10208

   Sjåfør og eier av bilen er Jens Prestvik. Bilde etter Olga Anderson.   
           
 Fiskebåter på Trondheimsfjorden 1454261113  12 121  userpics/10028/    Bnr: 10207

   Utpå høsten var det vel vanlig med slike båter som fisket brisling. Ukjent når men muligens omkring 1960 eller før. Bilde etter Olga Anderson er tatt fra Havfruområdet.   
           
 Ottermoplassen i mellomkrigstiden.. 1454261082  12 118  userpics/10028/    Bnr: 10206

   Plassen var vel også kjent som Bergheim.Personene er ukjent men de to nærmest inngangen er vel eierne Jon og Märit Brattås. Utlånt av Iris Skoknes.   
           
 Brua nedenfor Rønningsfossen i Ulvillelva før år 1914 1454261041  12 60  userpics/10028/    Bnr: 10205

   Gammelvegen opp på Kluksbakkan gikk vel her i eldre dager. Utlånt av Svein Berg   
           
 Perlemorvinge med strengt oppsyn 1454260973  11 8  userpics/10028/    Bnr: 10204

      
           
 Ørin før industrien kom til bygda 1454260939  12 106  userpics/10028/    Bnr: 10203

   Bilde etter Olga Anderson   
           
 Ras i Mikvoldmelen ovenfor Ydseelvas utløp i år 1933 1454260899  12 60  userpics/10028/    Bnr: 10202

   Foto Gunnar Holmsen. NGU-bilde.   
           
 Smeltovn i Malså Gruver har fått tak ca år 1998 1454260871  12 119  userpics/10028/    Bnr: 10201

      
           
 Kulsli Søndre 22. januar 2016 1453714300  10 14  userpics/10028/    Bnr: 10199

   x   
           
 Kveld med ny belysning av Stiklestad Kirke 1453713677  14 24  userpics/10028/    Bnr: 10197

   Bildet er fra 22. januar 2016   
           
 Vintermorgen ved Vuku Kirke. 1453713553  10 14  userpics/10028/    Bnr: 10196

   Bildet er fra 21. januar 2016   
           
 Signe Kolshaug Berg som konfirmant i år 1912 1453713453  12 62  userpics/10028/    Bnr: 10195

   Bilde etter Evald Lundkvist.   
           
 Soldater ved minnestøtta på Levring ca 1917 1453713251  12 113  userpics/10028/    Bnr: 10192

   Støtta ble reist som minne etter Stor-Ingvald Pedersen Landfallnesset som falt her 1/9 under kampene mot svenskene under felttoget til Armfeldt i år 1718. Ifølge muntlig fortellertradisjon fikk Ingvald hugget av begge beina mens han satt på hesten. Navna på karene på bildet er ukjent, men det er muligens noen fra Helgådalen her.    
           
 Våningshuset på Bunes i 1920 1453713012  12 118  userpics/10028/    Bnr: 10191

   Utlånt av SNK.   
           
 Julius Vangstadhaug som soldat ca 1917 1453712942  12 113  userpics/10028/    Bnr: 10190

   Bildet er fra Vaterholmen. Utlånt av Svein Berg.   
           
 Jakob Jakobsen Molden som soldat ca 1880 1453712847  12 114  userpics/10028/    Bnr: 10189

   I følge boka Heimer og Folk i Inndalen og Sul var Jakob leiesoldat på Steinkjersannan i 6 sommere før han våren 1882 reiste til Amerika. Trivdestydeligvis ikke og kom tilbake samme år. Overtok som leilenning bruket Molden etter sin far ca 1985. Bilde utlånt av Aud Storhaug.   
           
 Kolstadgårdene ved Volden 22. januar 2015 1453712768  22 54  userpics/10028/    Bnr: 10188

   x   
           
 Naust og is mellom Vistvika og Skjørholmen. 1453127915  5 15  userpics/10028/    Bnr: 10187

      
           
 Fra Melastuhaugen mot den gamle Ørbua ca 1963. 1453127783  12 59  userpics/10028/    Bnr: 10186

   I forkant av bildet ser en at det har vært grusuttak i Melastuhaugen. På den tid var det planer om at vegen til Stiklestad skulle gå gjennom her og møte "stekstavein" ved Garpa. Bilde etter Olga Anderson. [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?album=search&cat=0&pos=3]Klikk her [/url][/b] for bilde fra først i 1960-åra.    
           
 Sjøbygda fra Nordbergshaugen ca 1956. 1453127697  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10185

      
           
 Havfruområdet mot kaia på Skånes. 1453127660  12 106  userpics/10028/    Bnr: 10184

   Ukjent når bildet er tatt men kanskje i 1950-åra. Fiskebåter i aktivitet ti høyre i bildet. Bilde etter Olga Anderson.   
           
 Det som en gang var Spjellberget Skiferbrudd i Sul 1453127584  2 48  userpics/10028/    Bnr: 10183

   [b][url=http://www.nb.no/nbsok/nb/00c1c2a82460fc30481599b0425276c8?index=6#168]Klikk her [/url][/b] for å lese om drifta her i Verdal Historielags årbok 1989.   
           
 Taugbanestasjonen i Sør-Vera ca år 1915 1453127506  12 60  userpics/10028/    Bnr: 10182

   [b][url=http://www.nb.no/nbsok/nb/2e57659574a6967d855e844166ff1e70?index=19#75]Klikk her [/url][/b] for å lese artikkel av Johannes Væren i Verdal Historielags for 1977. Utlånt av Iris Skoknes   
           
 Yttermoloen 11. desember 2015 1453127441  5 15  userpics/10028/    Bnr: 10181

   Beklageligvis er bildet noe uskarpt men det dokumenterer at yttermoloen har fått medfart etter flere stormer. Det større steiner som er lagt på yttersiden har holdt stand, men nu er det store sår flere steder. Kanskje fordi det er brukt for små stein på innersiden som ikke har stått imot bølgene. Skrittet opp bredden på steinfyllingen ved noenlunde normalvannstand og kom til nærmere 20 meter. Det begynner å bli kostbart å reparere, kanskje flere millioner.   
           
 Strådalsgårdene med Steukern i gamle dager. 1453127410  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10180

   Ukjent fotograf. Utlånt av Arve Haldorsen.   
           
 Høstmorgen over Leksdalsvatnet 1453127256  22 54  userpics/10028/    Bnr: 10179

   Sett fra Høgblommen i oktober 2014.   
           
 Thorsengården nybygd ca år 1963 1453127218  15 37  userpics/10028/    Bnr: 10178

   Her er bygget ganske nytt med kjøttforretning, kjøttforedling og pølsemaker med bolig i 2. etasje. Bakenfor dette bygget kan en se rørkveiler tilhørende Verdal Rørleggerforretning på nabotomta. Bilde etter Olga Anderson   
           
 Tungrodde båter ved Holobekken sør for Bunes. 1452805187  27 76  userpics/10028/    Bnr: 10177

   Skal tro hvordan tilstanden for disse båtene vil bli når våren kommer og vestavinden står på og presset isen mot farkostene. Hadde kanskje vært en ide å fått di på tørt land og snudd de med kjølen opp.   
           
 Bukett av lyng og is etter kulde og pålandsvind. 1452804899  29 84  userpics/10028/    Bnr: 10176

      
           
 Is etter østavind ved Skjørholmen 11. januar 2015 1452804817  5 15  userpics/10028/    Bnr: 10175

   Naturens kunstverk ved Leksdalsvatnet.   
           
 Is i granbar ved Leksdalsvatnet 1452804715  29 84  userpics/10028/    Bnr: 10174

      
           
 Gamle Storgate på Øra før 1907 1452804604  12 59  userpics/10028/    Bnr: 10173

   Utlånt av Iris Skoknes.   
           
 Bring. Front mot front ved Havna 1452804539  27 76  userpics/10028/    Bnr: 10172

      
           
 Skilleparken med Herredshuset ca 1955 1452804490  12 59  userpics/10028/    Bnr: 10171

   Med Solvoldgården og skobutikken til Odde Kjensteberg i Nordgata. Bilde etter Olga Anderson   
           
 Johanne Moe ved Skjækerfossen i år 1920 1452804425  12 62  userpics/10028/    Bnr: 10170

   Johanne ble gift med Ingemann Liff i Vuku i 1921. Liff var eier av bilverksted og bensisnstasjon. Utlånt av Iris Skoknes.   
           
 Gullsmedavdelingen til Verdal Samvirkelag ca 1955 1452804134  10 14  userpics/10028/    Bnr: 10169

   Bygningen sto mot Jernbanegata på det som er Essotomta i dag. Huset til Arnold Næss helt til venstre. Bilde etter Olga Anderson   
           
 Is på vestsiden av Leksdalsvatnet 8. januar 2016. Bilde 1. 1452452774  5 15  userpics/10028/    Bnr: 10168

   Etter kaldt vær og langvarig sterk østavind på åpent vann ble det formet mange ulike isformasjoner langs vannkanten. Her nedenfor Skjørholmen   
           
 Is på vestsiden av Leksdalsvatnet 8. januar 2016. Bilde 2. 1452452500  5 15  userpics/10028/    Bnr: 10167

   Etter kaldt vær og langvarig sterk østavind på åpent vann ble det formet mange ulike isformasjoner langs vannkanten. Her nedenfor Skjørholmen.   
           
 Is på vestsiden av leksdalsvatnet 8. januar 2016. Bilde 3 1452452039  5 15  userpics/10028/    Bnr: 10166

   Etter kaldt vær og langvarig sterk østavind på åpent vann ble det formet mange ulike isformasjoner langs vannkanten. Her like nord for Vistvika.   
           
 Is på vestsiden av Leksdalsvatnet 8. januar 2016. Bilde 4 1452451995  5 15  userpics/10028/    Bnr: 10165

   Etter kaldt vær og langvarig sterk østavind på åpent vann ble det formet mange ulike isformasjoner langs vannkanten. Her like nord for Vistvika.   
           
 Is på vestsiden av Leksdalsvatnet 8. januar 2016. Bilde 5. 1452451948  5 15  userpics/10028/    Bnr: 10164

   Etter kaldt vær og langvarig sterk østavind på åpent vann ble det formet mange ulike isformasjoner langs vannkanten. Nord for Vistvika.   
           
 Is på vestsiden av Leksdalsvatnet 8. januar 2016. Bilde 6. 1452451897  5 15  userpics/10028/    Bnr: 10163

   Etter kaldt vær og langvarig sterk østavind på åpent vann ble det formet mange ulike isformasjoner langs vannkanten. Her mellom Vistvika og Skjørholmen.   
           
 Is på vestsiden av Leksdalsvatnet 8. januar 2016. Bilde 7. 1452451842  5 15  userpics/10028/    Bnr: 10162

   Etter kaldt vær og langvarig sterk østavind på åpent vann ble det formet mange ulike isformasjoner langs vannkanten. Nedenfor Skjørholmen.   
           
 Is på vestsiden av Leksdalsvatnet 8. januar 2016. Bilde 8 1452451779  5 15  userpics/10028/    Bnr: 10161

   Etter kaldt vær og langvarig sterk østavind på åpent vann ble det formet mange ulike isformasjoner langs vannkanten. Grasstrå og lyng blir vakre formasjoner.   
           
 Is på vestsiden av Leksdalsvatnet 8. januar 2016. Bilde 9. 1452451726  5 15  userpics/10028/    Bnr: 10160

   Etter kaldt vær og langvarig sterk østavind på åpent vann ble det formet mange ulike isformasjoner langs vannkanten. Ved Skjørholmen.   
           
 Is på vestsiden av Leksdalsvatnet 8. januar 2016. Bilde 10. 1452451655  5 15  userpics/10028/    Bnr: 10159

   Etter kaldt vær og langvarig sterk østavind på åpent vann ble det formet mange ulike isformasjoner langs vannkanten. Naturen har formet ei strå til iskunst som ingen kan kopiere.    
           
 Is på vestsiden av Leksdalsvatnet 8. januar 2016. Bilde 11 1452451588  5 15  userpics/10028/    Bnr: 10158

   Etter kaldt vær og langvarig sterk østavind på åpent vann ble det formet mange ulike isformasjoner langs vannkanten. Her i området nord for Vistvika   
           
 Is på vestsiden av Leksdalsvatnet 8. januar 2016. Bilde 12 1452451485  5 15  userpics/10028/    Bnr: 10157

   Etter kaldt vær og langvarig sterk østavind på åpent vann ble det formet mange ulike isformasjoner langs vannkanten. Naturens kunstverk laget av kulde, vann og og østavind.   
           
 Marsteinsvola 1. januar 2016 1451897992  6 2  userpics/10028/    Bnr: 10156

   Dieseltank, aggregat, gravemaskin og kabler på toppen. Det hører liksom ikke til her oppe men det blir vel bra når anlegget fra Vevstuggu er ferdig. Det er heller ikke mye som ligner på vinter. Joggeskoføre, men isfleina. Best med brodder.   
           
 Bergitte Johannesdatter Kulsli har kjøpt seg nysykkel ca år 1915 1451841296  12 62  userpics/10028/    Bnr: 10155

   Beritte ble senere gift med Håkon Johannesen Holmli, kjøpmann i Ulvilla. Bilde utlånt av Iris Skoknes