Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
 
 
 

free hit counter code

  Søke i billedgalleriet    Navnsatte bilder finner du ved å klikke på "Navn i bilde" i menyen
og  eller     Ik Vis alle      
 Billedgalleri          
Antall :   Id   Nr År
 17.mai ved Bjartan i 1930 1196969819  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1599

   Forsamlingshuset er Gammel-Råkja som sto på mellom vegen og elvkanten oppe på bakken øst for dagens grendehus. 1. etasje var på ca. 70m2. Utlånt av Liv Liberg   
           
 Damkoia ved Innsdammen 1197581433  12 60  userpics/10004/    Bnr: 1632

   Når den ble oppsatt vet en ikke men kanskje er det den samme koia som ble revet i forbindelse med omlegging av vegen. Men da var den i såfall bordkledd med rødmaling. Hvis jeg ikke tar feil så ble koia flyttet og oppsatt på brukets hytte ved Billingen. Har noen flere opplysninger eller kan korrigere det som er skrevet her så ta kontakt på 47297311.Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Stevneleir på Stiklestad 1197024083  12 66  userpics/10001/    Bnr: 1601

   Oddvar Molde skriver: Sender også et bilde som vi antar er fra Olsokfeiringa på Stiklestad i 1930.Det var mange tilreisende, og på jordene bak Heir-gården (om den het det da?)var det en teltleir. Spisstelt og bilpark. Legg merke til syklene som er slengt i grøfta.   
           
 En dråpe er nok 1197062399  11 8  userpics/10004/    Bnr: 1603

      
           
 Innsdammen 1197062482  12 60  userpics/10004/    Bnr: 1604

   Når bildet er tatt er ukjent, men dammen ble bygd i 1912. Prislapp kr 7.200,-. Dammen hadde 2 sluser på henholdsvis 4 og 6 meter. Allerede i 1858 ble det bygd en dam i trangen nedenfor gamle St.Olav`s bru men på grunn av grov bergur i bunnen holdt ikke dammen tett. Kilde: Værdalsbruket`s historie.Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Ingeborg Fergeberg (Sørvera) 1929 1197062626  12 62  userpics/10004/    Bnr: 1605

   Bildet er tatt ved Vera kapell i 1929 og damen gikk på ski i en alder av 80 år.Utlånt av Liv Liberg   
           
 Kråksjøn 1197447445  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1624

   Gammelhytta på Kråksjøn som ble brent av tyskerne på våren i 1945. Den lå ut mot tangen ca 200 m.lenger sør enn hytta som er der i dag. Det er synlig i terrenget hvor den sto. Hytta ble bygd i 1886. Utlånt av AS Værdalsbruket.   
           
 Ulvilla - Mølledam1908 1199744054  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1742

   ved Grunnfossen i Ulvilla. I jordeboken side 10 framgår at Grunnfossen Mølle besto av 4 [url=http://193.212.51.77/Foredrag/2006/Smakraft/Moe.pdf] kallkverner[/url],2 hjulkverner samt 1 skalsten. Når kvernene ble bygd er en usikker på men i 1865 formaledes 2253 td. og året etter 1860 td. I 1883 ble den solgt til C.A. Rasmussen for 1350 kr. I kjøpekontrakten fikk eieren tillatelse til oppsetting av mølledam, men denne skulle ikke være til hinder for fløting. Senere ble møllen solgt til Grunnan som også drev en sirkelsag ved siden av møllen når den ikke var i bruk. I 1907 eller 08 gikk demningen ut og ble ikke oppbygd igjen. En høstkveld året etter ,i 1909, brandt mølla og den ble heller ikke oppbygd igjen. Kilde: Værdalsbrukets Historie. Utlånt av Værdalsbruket.   
           
 Tømmerbinding i Dyråen 1200527417  12 60  userpics/10004/    Bnr: 1791

   Fløterne blir små i bildet av denne -sjurreir-. Forståelig at fløteryrket var farlig når slike bindinger skulle løses opp.Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Jul igjen 1197153088  9 38  userpics/10004/    Bnr: 1607

   Bilde som viser noe av stemningen etter mørkets frambrudd under arr. av årets "Jul Igjen". (Beklageligvis ikke helt skarpt bilde)   
           
 Eklesfossen i Lundselva. 1197153213  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1609

   i Lundselva. Bildet er fra 1930 og personene er Alfred Dalum og Peder Aksnes. Utlånt av Verdal kommune v/biblioteket   
           
 Kommandostuen 1197154232  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1610

   på Brattåsen som ble bygd av norske soldater først på 1800-tallet. Den sto helt fram til 1914 da Olaus Brattås bygde nytt. Brattåsen var forlegning for norske styrker i anledning grensetrefninger med svenskene. Det skal finnes mange lokale navn fra den tiden,som eks. Svenskbruhølet hvor det ble bygget en kavvelbru på vel hundre meter. Den som vil lese mere om kommandotiden her i verdal kan finne det i Verdal Historielag`s årbok fra 1951.Utlånt av Liv Liberg   
           
 På vegkanten ved Lundsbakken 1197155580  12 62  userpics/10004/    Bnr: 1612

   i Leksdalen 1919. Damene er fra v: Kaspara Dalum, Paula Lund (Redving), Signe Leirdal og Signe Aksnes (Josve). Mennene fra v: Alfred Ludvigsen, Olaf J. Aksnes, Harald J. Aksnes, Egil Musum og Peder Flyum.Fotograf Nikolai Malmo   
           
 Hytte ved Drivsjøen søndre. 1197154677  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1611

   Hytte tilhørende Værdalsbruket ved Drivsjøen søndre like ved utløpet av bekken fra Elsetjønna som ligg på nordsiden av Skarfjellet. Bildet er sannsynligvis fra før krigen. Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Vedkjøring 1197236770  12 65  userpics/10004/    Bnr: 1613

   Vedkjøring i Helgådalen i 1942. Vindkleppen i bakgrunnen.Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Aksnes - brudeparpå biltur 1921 1198019208  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1653

   på Aksnes i Leksdalen i 1921. Mannen bak rattet er Ludvik Nelius Tiller.Utlånt av Jørgen Johnsen   
           
 Skjørholmen 1197237189  22 54  userpics/10004/    Bnr: 1616

   Bildet er tatt fra Buneslandet over Leksdalsvatnet mot Skjørholmgårdene i Haukå.   
           
 Solsiden 1197333870  4 13  userpics/10004/    Bnr: 1619

   Leirådalinger og Leksdalinger er priviligert i forhold til Nessbyggin når det gjelder solskinn i desember.Foto Svein Guddingsmo   
           
 Kjøring med spiss-slea i Leksdalen 1921 1197334022  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1620

   Foto Nikolai Malmo   
           
 Jernbanegaten 1197334370  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1621

   Bygninger fra venstre: Anna Heggdahl, Bremseth,(Begge er sanert, (Sparebanken i dag) G. Huseby (Betty Blue i dag), P. Thomsen ( Blå Krukke i dag). Vektergata går inn mellom de to sistnevnte.Utlånt av COOP   
           
 Skuespill på Valstadmoen. 1197334524  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1622

   Aktørene er (øverste bilde)fra venstre: Ottar Solli, Anna Segtnan Nordset, Anngjerd Valstad, Olaus Vinne, Bjarne Bakkan, Mildrid Smulan, Andreas Valstad, Gerd Øvre Bakkan og Ingeborg Valstad. Når er ukjent.Utlånt av John Solli   
           
 Skitur til Sjuttudalen 1922 1197457853  12 62  userpics/10004/    Bnr: 1625

   Leksdalinger på skitur til Sjuttudalen i 1922. Fra venstre: Einar Sandvik, Olav Røsseng, Ole Haldorsen, Peder Flyum, Ingmar Karmhus, Georg Josve, Helge Lund, Peder Aksnes og Harald J. Aksnes.Fotograf Nikolai Malmo   
           
 Dambygging 1197457928  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1626

   Bildet viser restaurering av fløtingsdam ved Risvatnet i 1939. Utlånt av Værdalsbruket.   
           
 Innsdammen 1939 1197458078  12 60  userpics/10004/    Bnr: 1627

   Dammen ble bygd i 1912. Bildet er tatt fra vegen litt ovenfra. Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Arbeidernes musikkorps 1955? 1200062710  12 62  userpics/10001/    Bnr: 1762

   Husk å klikke på bildet for et større![b]1. rekke :[/b] Ingolf Myhre, Arvid Almli, Tor Hagen, Birger Vangstad, Johan Solberg, Nils Langnes, Per Sakshaug, Ola Storhaug, Jørgen Krokstad[b]2. rekke :[/b] Odd Øvrum, Kåre Gjermstad, Ivar Lillesand, Ludvik Krokstad, Sverre Myhre, Ottar Berg, Tor Krokstad, Sigurd Myhre, Ivar Krogstad, Magne Sakshaug[b]3. rekke :[/b] Johan J. Johansen, Kjell Thomassen, Per Krogstad, Hermann Storbakken, Johan Trøan, Alf Nordberg, Trygve Thomassen, Arne Solberg, Jean Myhre, Arne Gunnar BakkenInnsendt av Stig Arild Myhre.   
           
 Helloporten 1954 1198108958  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1658

   Det norske utsiktstårnet på Helloporten bygd like etter 2.verdenskrig. Legg merke til glasstaket. Et tilsvarende sto på høyden sør for Sandvika. Tårnet der ble vel brukt til overvåking av grensen til Sverige. Bildet er fra 1954 og utlånt av John Solli   
           
 Kvernsjødammen i 1916 1197747079  12 60  userpics/10004/    Bnr: 1637

   Kvernsjødammen restauret i stein 1916. Erstattet tidligere forfalt tredam som hadde smal tappingsåpning.Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Klassebilde av fortsettelsesskolen på Ydse nedre i 1197505574  12 61  userpics/10001/    Bnr: 1628

   Fortsettelses-skolen på Ydse nedre 1937. KlassebildeFørste rad: Else Inndal, Hjørdis Ravlo, Bergitte Inndal (Inger Skavdal) Dagny Kluken, Gudrun Gausen, Margot Solberg, Svanhild Norum, Guri Myhr.Andre rad: ??Wæren, Herman Sundseth, ??Wæren, Herman Weiseth, Johannes Kvistad, Knut Lyngås, Ola Sørum, lærer Einar Musum, Magne Nestvold, Helge Prestmo, Henry Husby, Erik Gåsvik, Alf Bjartnes, Ole Fikse, Ukjent, Målfrid Gausen.Innsendt av Oddvar Molde   
           
 Sjøbygdinga klar for skogatur. 1197505615  12 61  userpics/10001/    Bnr: 1629

   Første rad: Erling Myhr, Aslaug Bjartnes, Dagrun Bjartnes, Jorid Hoel, Målfrid Gausen.Andre rad: Ivar Okkenhaug, Johan Vuku, Dagny Kluken, Alf Bjartnes, Bergljot Åkerhus, Sverre Åkerhus.Bildet er tatt på Gresset etter en tur til Åkerhushytta.Innsendt av Oddvar Molde   
           
 Sjøbygdinger på fjøstaket på Ydsevolden1937 1197505674  12 61  userpics/10001/    Bnr: 1630

   Første rad: Kari Hestegrei, Guri Myhr, Svanhild Norum, Hjørdis Ravlo, Dagny Kluken, Gudrun Gausen, Margot Solberg, Målfrid Gausen.Andre rad: Magne Ydse, Magne Nestvold, Herman Weiseth, Håkon Hestegrei, Johannes Minsås.Tredje rad: Knut Lyngås, ??Wæren, Bjarne Lein, ??Wæren, Erik Gåsvik, Alf Bjartnes, Ole Fikse, Ola Sørum.Wæren-tvillingene heter Ole og Sigurd.Innsendt av Oddvar Molde   
           
 Sjøbygdinga i julestemning 1197505731  12 61  userpics/10001/    Bnr: 1631

   Første rad: Gudrun Gausen, Borgny Rønning, Målfrid Gausen.Andre rad: Harald Rønning, Gustav Bjørgum.Innsendt av Oddvar Molde   
           
 Tindved på Ørin 1197856014  11 8  userpics/10004/    Bnr: 1643

      
           
 Kråksjøhytta 1197581672  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1633

   Bildet er fra Kråksjøn i 1946 og viser den nybygde hytta som ble oppsatt etter at den gamle ble nedbrent av tyskerne våren 1945. Legg merke til hvor små bjørka er på bildet i forhold til i dag.Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Kråksjøn 1197581733  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1634

   Opprydding på branntomta etter den gamle Kråksjøhytta. Hytta som ble oppsatt i 1886 ble som kjent brent ned av tyskerne våren 1945. Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Kråksjøn 1197581803  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1635

   Enda et bilde av den gamle Kråksjøhytta som ble bygd i 1886. Utlånt av AS Værdalsbruket.   
           
 Skogskoie 1938 1197581912  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1636

   Dyrhaugkoia i Skjækerdalen..Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Elg 1197788000  7 9  userpics/10004/    Bnr: 1642

   i vegbanen ved Lysthaugen.Fotograf Svein Guddingsmo   
           
 Vera - Tronsmoen 1914 1199316263  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1713

   fotografert av Ingvald Tronsmo i 1914.Utlånt av Iver Tronsmo   
           
 Kullbrenning 1197747142  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1638

   ved Stormoen i 1940. [b][url=http://home.no.net/ifuruset/02/08miler.html]Les om kullbrenning[/url][/b][b][url=http://www.bjarne.berre.no/levanger/arkiv/finnkall.htm] Bjarne Berre[/url][/b]Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Kleivdalen i 1950 1197747334  12 60  userpics/10004/    Bnr: 1639

   i 1950. Tømmerlunner klar for fløting. Koia er borte i dag. Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Kalvdalsdammen 1197747646  12 60  userpics/10004/    Bnr: 1640

   i Kverna ble bygd av Værdalsbruket i 1921 for å få nedfløtt tømmer som var kjøpt i almenningen. Dammen var ca 60 m. Stedet ligger en 2-3 km nedenfor Kverndalsvollen der elva forlater myrene. En damkoie ble bygd like ved på nordsiden av elven, antagelig på samme tid. Koia er falt ned og dammen er borte. En teori er at siste rest av den gikk ut under storflommen jan/febr 2006 etter at en isdemning hadde bygd seg opp ovenfor. Når den brast ble det enorme vannmengder som gikk ut i Kverna og det igjen var årsaken til den høye vannstanden i Vuku. Myrene ovenfor dammen og opp til Kverndalsvollen blir et stort basseng. Om denne teorien medfører riktighet er usikkert, men det som er sikkert er at dammen er iallfall borte. Kilde om dammen, Værdalsbrukets Historie.Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Holmen gård 1197747875  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1641

   Bildet kan nok være tatt vesentlig etter 1900.Heimen som synes på bildet er Småengan, som ble revet ca 1963. Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Ørin 1197856045  13 26  userpics/10004/    Bnr: 1644

   over Rinnelva mot Skånes   
           
 Verdalsøra kapell 1197856095  10 14  userpics/10004/    Bnr: 1645

   Adventstemning   
           
 Leksdalsvatnet 1197856163  4 13  userpics/10004/    Bnr: 1646

   med blank stålis.   
           
 Gjerde 1197856393  4 13  userpics/10004/    Bnr: 1647

   ved utløpet av Lundselva klar til bruk neste år.   
           
 Rindsems herrefrisørsalong i Følstadgården 1200444623  12 59  uploads/Ole Morten/Molde/    Bnr: 1787

   I 1949 kjøpte Alf Rindsem Bang (bygd 1913) av Karlgård og flyttet solongene dit. Nå Rindsemgården.Innsendt Asle Rindsem   
           
 Planteskole på By Øvre 1198273752  12 65  userpics/10004/    Bnr: 1663

   Anna Solli, Laura Bakkan og Ida Vestrum i arbeid på planteskolen som var på By Øvre en tid i slutten av 1930-åra. Nedlagt når Stiklestad Planteskole ble etablert.Utlånt John Solli   
           
 Haugslia 1197940065  10 14  userpics/10004/    Bnr: 1648

   x   
           
 Kirkegården 1197940169  24 58  userpics/10004/    Bnr: 1649

   Nattbilde fra kirkegården ved Verdalsøra kapell.