Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
 
 
 

free hit counter code

  Søke i billedgalleriet    Navnsatte bilder finner du ved å klikke på "Navn i bilde" i menyen
og  eller     Ik Vis alle      
 Billedgalleri          
Antall :   Id   Nr År
 Hylla 1195992037  12 64  userpics/10004/    Bnr: 1544

   Bildet tatt fra den gamle RV 50 ved Koa Camping like etter århundreskiftet.Utlånt a Jørgen Johnsen   
           
 Stiklestad kirke 1916 1195992088  12 66  userpics/10004/    Bnr: 1545

   med tregjerde rundt. Bildet er fra 1916.Utlånt av Jørgen Johnsen   
           
 Hesjing i Kvelstadenget 1196451576  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1562

   Inga Marie Nilsen hesjer i Kvelstadenget.Utlånt av John Solli   
           
 Vinne kirke 1196451659  10 14  userpics/10004/    Bnr: 1564

   i skodda 21. november 2007   
           
 Høykjøring 1196884323  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1589

   Vuku Meieri kjører presset høy under 2. verdenskrig. Legg merke til at lastebilen har montert knottgenerator. Hvor bildet er tatt vites ikke, men det er muligens på Holmen Gård. Sjåføren til venstre er Ingemann Liff. Den andre Thomas Holmsberg.Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Gull på Kråksjøn 18.nov. 2007 1196112892  6 2  userpics/10004/    Bnr: 1547

      
           
 Skodda siver ut over fjorden 1196112947  22 54  userpics/10004/    Bnr: 1548

      
           
 Mastene på Rinnleiret 1196112999  22 54  userpics/10004/    Bnr: 1549

   Med Vikan i forgrunnen   
           
 Gullbryllup på Tiller 1927 1196113063  12 62  userpics/10004/    Bnr: 1550

   Navn finnes under Navn i Bilder på Startsiden.Utlånt av Jørgen Johnsen   
           
 Høgflo ved Rinnelva 1196278056  13 26  userpics/10004/    Bnr: 1552

      
           
 Starr i litt blekt sollys. 1197062356  4 13  userpics/10004/    Bnr: 1602

   Bildet er tatt fra Buneslandet mot Haukåa   
           
 Slottonn på Melby 1939 1196279021  12 65  userpics/10004/    Bnr: 1556

   på Melby i 1939.Fra venstre: Aslaug Åsan Guddingsmo, Lars Melby, Johannes Melbygraven, Ola Lunden og Ole Sivertsen. Sistnevnte mest kjent som vekter på Øra.Utlånt av Birgit Liff   
           
 Nordgata med avkjørsel til Vektergata 1196376886  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1557

   Utlånt av Karle Jensvik   
           
 Skodda forsvinn og sola kjæm ved Havfrua 1196376937  13 26  userpics/10004/    Bnr: 1558

      
           
 Vinternype på Ørin 1196376962  11 8  userpics/10004/    Bnr: 1559

      
           
 Stemneplassen 1196377349  12 66  userpics/10004/    Bnr: 1560

   Musikkstevne i 1948.Utlånt av John Solli   
           
 Valstadmoen 1915 1196377503  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1561

   Personene er: Martin Olsen Solli, Eivind Solli, Raphael Olsen Solli, Anton Solli, Mathilde Solli, Methe Solli, Ingeborg Solli, Hanna Otelie Solli, Reidar Solli, Ivar Vestrum og den siste er ukjent.Utlånt av John Solli   
           
 Klimaforandring 1197333735  11 57  userpics/10004/    Bnr: 1618

   Bildet sier sitt, julaften 2006.Foto Svein Guddingsmo   
           
 Where have all the flowers gone? 1196889889  13 22  userpics/10001/    Bnr: 1592

   Hvor har det blitt av alle rynkerosene ?Jo, de har blitt nyper alle sammen.Og nypene? Jo de blir føde for grønnfinken.Som i sin tur sprer rynkerosefrøene videre....Bildet er tatt på Ørin av [b][url=http://www.nofnt.no/trond/fugl/index.htm]Trond Sørhuus.[/url][/b]   
           
 Jul i Blåfjell 1196579601  9 38  userpics/10004/    Bnr: 1572

   Barn i alle aldre har noe å glede seg til på stemneplassen i desember. Bildet er fra generalprøven.   
           
 Potetopptaking i Haukåa i 1950-åra 1196969535  12 65  userpics/10004/    Bnr: 1597

   Utlånt av Liv Liberg   
           
 Ved skilleparken 8. mai 1945 1199912504  12 67  userpics/10001/    Bnr: 1749

   Verdals befolkning feirer at 2. verdenskrig er over. Fotograf: Alf Rindsen. Innsendt Asle Rindsem   
           
 Verdalselva fra Ørbrua 1198505743  5 15  userpics/10004/    Bnr: 1673

   over Folkeparken på lille julaften   
           
 Blåfjell er i rute. 1196451848  9 38  userpics/10004/    Bnr: 1566

   Store og små har noe å glede seg til når Jul i Blåfjell framvises på Stemneplassen i adventtiden   
           
 Olsokdagen på Stiklestad 1930 II 1196889550  12 66  userpics/10001/    Bnr: 1590

   Bildet er tatt mot en hovedscene med kor på den ene sida, og en prominent scene på den andre. Den bærer kongelig emblem. Dette må være fra Olsokdagen på Stiklestad 1930?Innsendt av Oddvar Molde. 290730   
           
 Starr 1197237471  4 13  userpics/10004/    Bnr: 1617

   Vintersol på starr ved Buneslandet.   
           
 Elva ved Folkeparken med Jernbanebrua i bakgrunnen 1196547230  5 15  userpics/10004/    Bnr: 1568

      
           
 4 generasjoner 1196547293  12 62  userpics/10004/    Bnr: 1569

   på Kvelstadenget. Fra venstre: Ottar, John, og Anna Solli, Johanna Austli og Elen Anna Nilsen.Utlånt av John Solli   
           
 På ukjent sted en plass på Stiklestad. 1196547377  12 66  userpics/10004/    Bnr: 1570

   Martin og Ingeborg Solli Hermo. Når vet en ikke.Utlånt av John Solli   
           
 Olsokstevne på Stiklestad i 1945 1196547489  12 66  userpics/10004/    Bnr: 1571

   Fra venstre: Oskar Sandsaunet, Birger Røsseng, Svein Svegård, Einar Johnsen.Utlånt av Jørgen Johnsen   
           
 Meieriet i Sørgata. 1196631986  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1573

   Johannes Minsaas står i midten av mannfolka. De andre kjenner en ikke navna på. Bildet er sannsynligvis tatt i slutten av 1880-åra.Utlånt av Karle Jensvik   
           
 Garpa med Prærien bakenfor. 1196632030  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1574

   Bildet er fra 1950 og er utlånt av Karle Jensvik   
           
 Mot Garpa 1196632362  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1575

   Bildet antas å være tatt fra området Rundhaugen og er tatt mellom 1905 -1912. Jernbanen og riksvegen nordover i forgrunnen.Utlånt av Bo Suul   
           
 Nordåker`n 1196632646  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1576

   Lite bebyggelse og en ser her hvorfor området har fått navnet.Bildet er vel tatt fra Rundhaugen men når vites ikke.Utlånt av Karle Jensvik   
           
 Stikking av jernbanetracè 1196632650  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1577

   Bildet er fra 1901 og er fra stikking av jernbanelinjen gjennom Øra.Utlånt av Karle Jensvik   
           
  Verdal Samvirkelag 1196727176  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1578

   Administrasjonsbygningen Åsgård som sto der Mega er i dag. I bygningen til høyre (Hermanngården) holdt Telegrafen til i 1. etasje. I andre regjerte Margrethe Sundby på Kaffestova.   
           
 Samvirkelagets forretning 1196727690  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1579

   for elektriske varer. Bestyrer Lein i bakgrunnen.Utlånt av COOP   
           
 Gammelslakteriet 1196727802  12 65  userpics/10004/    Bnr: 1580

   Interiør fra det gamle slakteriet til Samvirkelaget. Fra venstre Olaf Pedersen, Einar Bakkmyr og Erling Johnsson. Kanskje ikke samme krav til hygiene, utstyr og lokaler som i dag.Utlånt av COOP    
           
 Gammelbakeriet. 1196727880  12 65  userpics/10004/    Bnr: 1581

   Ansatte i full virksomhet. Bakeriet ble avviklet i 1964 da nytt bakeri var ferdig på Tinden. Hvem den enkelte er vites ikke.Utlånt av COOP   
           
 Lysthaugen 1196728137  12 68  userpics/10004/    Bnr: 1582

   den tid det var kiosk. I bua nærmest var det håndpumpe fra fat for bensinfylling. Bildet antas å være fra 1950-åra.Utlånt av COOP   
           
 Storflommen III 1196812208  12 60  userpics/10004/    Bnr: 1585

   Også dette bilde er tatt fra Holmen Gård i oktober 1947. Vuku kirke skimtes i horisonten. Se mere under bilde I.Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Storflommen II 1196812315  12 60  userpics/10004/    Bnr: 1586

   Småland i Vuku til venstre. Vannet går nesten helt opp til brudekket på hengbrua.Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Storflommen i Vuku 1947 I 1196812337  12 60  userpics/10004/    Bnr: 1587

   I år er det 60 år siden det var storflom på valgdagen først i oktober 1947. Det var Vukuområdet som ble hardest rammet og mange ble forhindret fra å komme seg til valglokalet på grunn av at vegene var ufremkommelig. Andre igjen måtte evakuere sine hjem og folk valgte å hjelpe til med redningsarbeid heller enn å forsøke å komme seg på valglokalene. I etterkant ble det protest på valget og nyvalg ble gjennomført i øvre deler av kommunen. Bildet viser samløpet mellom Inna og Helgåa med Holmen Gård til venstre i bildet. I Verdal Historielag`s skrifter årgang 1987 kan det leses mere om flommen og valgdagen.Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Storflommen IV 1196813718  12 60  userpics/10004/    Bnr: 1588

   Storflommen valgdagen oktober 1947. Bildet er tatt oppstrøms Inna ovenfor samløpet med Helgåa. Se mere under bilde I.Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Tysk offiser, Erling og Einar Larsen 1196890348  12 67  userpics/10001/    Bnr: 1594

   1943: Med tyskbrakker på andre siden av gata kunne det bli en søndagsprat med "okkupantene".   
           
 Musikk på Vindkleppen 1196969463  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1596

   Skoleelever ved Kleppen skole på tur til toppen av Vindkleppen i 1929. Lærer Anders Vandvik spiller fiol. Utlånt av Liv Liberg   
           
 Utforkjøring 1197236960  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1614

   Under vedkjøring i 1941 kjørte denne bilen av Helgådalsvegen.Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Blåtimen i skumringen 1198505837  22 54  userpics/10004/    Bnr: 1674

   ved Leksdalsvatnet sett fra Haukå over Hallemsstøa med Snasa i horisonten på lille julaften 2007   
           
 Olsokdagen på Stiklestad 1930 I 1196889566  12 66  userpics/10001/    Bnr: 1591

   Bildet er tatt mot en hovedscene med kor på den ene sida, og en prominent scene på den andre. Den bærer kongelig emblem. Dette må være fra Olsokdagen på Stiklestad 1930?Innsendt av Oddvar Molde.   
           
 Elvedeltaet. Tatt fra en kran på Akerområdet. 1196890020  13 22  userpics/10001/    Bnr: 1593

   Her ute det blir full aktivitet i vinter når dette bassenget skal gjøres mindre. Bildet er utlånt av [b][url=http://www.nofnt.no/trond/fugl/index.htm]Trond Sørhuus.[/url][/b]