Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
 
 
 

free hit counter code

  Søke i billedgalleriet    Navnsatte bilder finner du ved å klikke på "Navn i bilde" i menyen
og  eller     Ik Vis alle      
 Billedgalleri          
Antall :   Id   Nr År
 Øras ansikt endres stadig... 1409043236  5 27  userpics/10023/    Bnr: 9604

   Klikk på bildet for å få opp et større.   
           
 Mang en rundball på Nessleira den 23. august 2014 1409138257  22 54  userpics/10028/    Bnr: 9605

      
           
 Tømmerlass fra Skjækerdalen 9. juli 2014 1409138352  27 76  userpics/10028/    Bnr: 9609

   Arild Skjækermo med doning på ca 50-60 tonn tømmer fra Melaåsen i Skjækerdalen. Her ved grinda nedenfor Vollavollen.   
           
 Yttermoloen nordvest for Kværner 22. august 2014 1409138377  13 26  userpics/10028/    Bnr: 9611

   Sårene etter stormene sist vinter er det ikke gjort noe med. Det spørs hvordan det går hvis det kommer flere extremstormer. Den som lever får se.   
           
 Sommerfuglen Admiral 1409138433  11 8  userpics/10028/    Bnr: 9614

      
           
 Der elvene møtes. 1409304520  5 27  userpics/10023/    Bnr: 9618

   Det er mange fine plasser i Verdal'n. Men vi ser dem ikke. Vi blir møtt av en vegg med older. Kulturlandskapet gror igjen. Her renner Helgåa og Inna sammen og danner Verdalselva. Stensvåttån rett fram. Holmen gård og Verdalsbruket til venstre.    
           
 Baglan gård, halve Vinne og Verdalsøra. 1409304314  22 46  userpics/10023/    Bnr: 9616

      
           
 Kjærhaugen, klubbhuset og nybanen. 1409304360  4 31  userpics/10023/    Bnr: 9617

      
           
 Golfbanen på Trones i verdal. Hull nr 18. Utsikten er upåklagelig. 1410202076  12 65  uploads/2014/140908_diverse/    Bnr: 9619

      
           
 Stiklestad golfklubb sitt klubbhus ligger flott til i landskapet. 1410202076  12 65  uploads/2014/140908_diverse/    Bnr: 9620

      
           
 Holmen bru nærmest. Grunnenget midt på bildet. I bakgrunnen ser vi Grunnangårdene. 1410202076  12 65  uploads/2014/140908_diverse/    Bnr: 9621

   Husk å klikke på bildene på denne siden for å få opp et større bilde.   
           
 De to naustene ved Sørskaget. En meget populær plass. 1410202077  12 65  uploads/2014/140908_diverse/    Bnr: 9623

      
           
 Sørskaget den siste dagen i august 2014 1410202077  12 65  uploads/2014/140908_diverse/    Bnr: 9625

      
           
 Heksering av Granskjoldpiggsopp  1410554407  11 8  userpics/10028/    Bnr: 9636

   En heksering er en naturlig oppstått ring i vegetasjonen forårsaket av ulike soppvekster. Normalt fremstilles en heksering som en sirkelformet forekomst av en bestemt soppart i et flatt lende. En heksering kan imidlertid også fremstå som et sirkelformet dødt område i vegetasjonen.Flere sopparter kan danne hekseringer.    
           
 Fylllplassen i Skjørdalen. 1410554821  29 84  userpics/10028/    Bnr: 9638

   Med Biogassanlegget til høyre. I berget av en fyllingen som en ser i dalbunnen ned mot venstre er det mye dævelskap som er tømt og det vil helt sikkert medføre problemer for kommunen og Nessbygda i uoverskuelig framtid. Den som lever får se.   
           
 Det Russisk-ortodokse kapell på Stiklestad 1410554979  14 24  userpics/10028/    Bnr: 9640

   Ikke store samlingsplassen med det er vel stort nok for denne menigheten. Det må vel andre boller til når moskeen kommer før eller senere.   
           
 Den nye brygga ved Tømmersjøen. 1411305221  29 84  userpics/10028/    Bnr: 9643

      
           
 Mast for måling av vind i Sognavola. 1411306475  29 84  userpics/10028/    Bnr: 9649

   En av de to forsøksmastene med hus som skal settes opp i forbindelse med den planlagte vindmølleparken. Transport og montering utføres med helkopter. Utstyr til den andre lagres ved parkeringen ved Klivdalen.   
           
 Mast for måling av vind i Sognavola 19. september 2014. 1411307934  29 84  userpics/10028/    Bnr: 9650

   Bildet er tatt østover fra varden på toppen av vola. Beklageligvis var det dis i luften og bildet er noe dunkelt. E.ON kjører sitt eget løp. Hvem vet, kanskje er det allerede avtalt på kammerset at vindmølleparken skal bygges. Etter at kommunestyret gikk inn for konsekvensutredning kommer det fram i høringsutkastet at området med møller er planlagt utvidet til også å omfatte Gullklompan og Spjeldberget.   
           
 Stryka i Strådøla innenfor Vera 2014 1411808932  5 15  userpics/10028/    Bnr: 9664

      
           
 Vera Kapell i oktober 2014 1412832279  22 54  userpics/10028/    Bnr: 9668

      
           
 Moloen 02. oktober 2014 1412833009  3 6  userpics/10028/    Bnr: 9672

   Kanskje på høg tid med vedlikehold. Må kanskje brukes litt større stein på innsiden slik at det blir mere stabilt. Slik det er nå forsvinner massen mot bassenget innenfor. Bredden på moloen er vel snart en 8-10 meter.   
           
 Stemneplassen, Molåna og St. Olavs kapell på Stiklestad 5. oktober 2014 1412833102  14 24  userpics/10028/    Bnr: 9674

   Siste dag med høstfarger på topp i området. Sørøstkulingen sørget for at trærne står med nesten nakne grener en tre-fire dager senere.   
           
 Det Russisk Ortodokse Kapell på Stiklestad  1413318781  14 24  userpics/10028/    Bnr: 9680

   Kuppelen på taket er i ferd med å bli montert.   
           
 Høst ved Korsådalsbekken ved Molåna 14. oktober 2014 1413318916  14 24  userpics/10028/    Bnr: 9682

      
           
 Høst ved Grønningen 12. oktober 2014 1413319179  6 2  userpics/10028/    Bnr: 9685

      
           
 Våttåhaugen og gården Oklan over skodda 25 oktober 2014 1420524699  22 54  userpics/10028/    Bnr: 9803

   Etter at det ble utført snauhogst i området er Våttåhaugen et av de fineste utsiktplassenene i Verdal. I 2014 var det flere enn 4000 som skrev seg inn i "gjesteboka" på toppen.    
           
 Kart over fjellturen på de 10 påfølgdene bilder.  1417349422  6 10  userpics/10023/    Bnr: 9764

   Klikk på kartet for et større.   
           
 Solnedgang den 8 okt 2014. 1415615408  15 35  userpics/10023/    Bnr: 9737

      
           
 Verdalsøra 19/11-2014 IV 1416436349  15 35  userpics/10023/    Bnr: 9739

   Det er ikke korrigert for vidvinkel.   
           
 Verdalsøra 19/11-2014 III 1416436401  15 35  userpics/10023/    Bnr: 9740

   Det er ikke korrigert for vidvinkel.    
           
 Verdalsøra 19/11-2014 II 1416436444  15 35  userpics/10023/    Bnr: 9741

   Det er ikke korrigert for vidvinkel.    
           
 Verdalsøra 19/11-2014 I 1416436467  15 35  userpics/10023/    Bnr: 9742

   Det er ikke korrigert for vidvinkel og skjevhet.    
           
 På tur hjem. Grensegjerdet i bakgrunnen. 1416787450  6 10  userpics/10023/    Bnr: 9753

   Åbofjellet 22/11.2014. Barfrost.   
           
 Kjølhaugan fra en annen vinkel. 1416787424  6 10  userpics/10023/    Bnr: 9752

   Åbofjellet 22/11.2014. Barfrost.   
           
 Julekortsteming med bare rimfrost. 1416787457  6 10  userpics/10023/    Bnr: 9754

   Noen har strødd gullstøv på isflata.   
           
 Midt på dagen, men sola kaster lange skygger. 1416787467  6 10  userpics/10023/    Bnr: 9755

      
           
 Rimfrosten og sola laget et spektakulært fargespill. 1416787476  6 10  userpics/10023/    Bnr: 9756

   Klikk på bildet   
           
 To fisker ble det til slutt. Isen var 15 cm tjukk. 1416787489  6 10  userpics/10023/    Bnr: 9757

      
           
 Kaffen koker. Flesket ligg i panna. 1416787498  6 10  userpics/10023/    Bnr: 9758

      
           
 Ved Mattistjøinnin. Grensa like ved 1416787509  6 10  userpics/10023/    Bnr: 9759

   Åbofjellet 22/11.2014. Barfrost.   
           
 Kjølhaugan i bakgrunnen. 1416787518  6 10  userpics/10023/    Bnr: 9760

   Åbofjellet 22/11.2014. Barfrost.   
           
 Vukumanån i Åbofjellet. 1416787528  6 10  userpics/10023/    Bnr: 9761

   På tur til Orvilldalen på norsk side. 3km i lett terreng. Brua ligger 6 km inn i Sverige.   
           
 Verdal sentrum i november 2014. 1419122304  15 35  userpics/10023/    Bnr: 9787

      
           
 Verdal idrettslag sitt anlegg i november 2014 1419122386  10 92  userpics/10023/    Bnr: 9788

   Den 19. oktober 1923 ble det på et styresmøte vedtatt å kjøpe av AS Værdalsbruket 14 mål jord til en pris av kr. 2000.- til idrettsplass. Dermed var avgjørelsen tatt og idrettsungdommen i bygda fikk sin egen idrettsplass. Før banen på Ørmælen ble anlagt hadde laget spilt sine fotballkamper på banen på Fætten. Tidligere var det også fotballplass på Ørin, men den måtte nedlegges da høyspentlinjen ble reist. Idrettsplassen på Ørmælen ble offisielt innviet søndag 20. juli 1924. Apoteker Hjalmar Lydersen en anslående tale, hvori han fremhevt at sporten måtte bli et middel til å utvikle et sundt og harmonisk legeme. En fotballkamp mellom et sammensatt A-B-lag fra Steinkjer og Verdal B ble vunnet av gjestene. Det var hornmusikk av Volhaug musikk-korps under åpningen. Publikumstilslutningen var meget god. A.I.L. "Falk" opparbeidet seg også idrettsplass på. Ørmælen. Den ble innvdet 24. juni 1934. Åpningsprogrammet besto av noen friidrettsøvelser og en fotballkamp mellom Follafoss og "Falk". De to idrettslaget ble slått sammen like etter krigen.   
           
 Industriområdet den 7 september i 2014.  1419122485  32 89  userpics/10023/    Bnr: 9789

   Bildet bra tatt like etter at kalksiloen ved havna hadde kollapset.   
           
 Elvepromenaden mot Trones den 31/8-2014. 1419122546  5 27  userpics/10023/    Bnr: 9790

   Trøndelags flotteste tursti.   
           
 Verdalsøra Kapell juldagsmorgen 2014 1419603810  10 14  userpics/10028/    Bnr: 9791

      
           
 Leksdalsvatnet ved Ausa en tidlig morgen. 1419605623  5 15  userpics/10028/    Bnr: 9794

   En båt er på veg inn i verneområdet ved Ausa/Valøya. Bildet er tatt fra Blommen.   
           
 Julenissen til Europris i fredagsbønn 1419605712  27 76  userpics/10028/    Bnr: 9795

   Det må det vel være den første nissen som har konvertert til islam.