Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
 
 
 

free hit counter code

  Søke i billedgalleriet    Navnsatte bilder finner du ved å klikke på "Navn i bilde" i menyen
og  eller     Ik Vis alle      
 Billedgalleri          
Antall :   Id   Nr År
 Øra 1956 1203723283  12 70  userpics/10004/    Bnr: 1966

   Utlånt av COOP   
           
 Øra pluss/minus 1950 1203723373  12 70  userpics/10004/    Bnr: 1967

   Bildet viser nordre del av Øra og Ørmelen med lensa i elva full av tømmer.Utlånt av COOP   
           
 Øra 1952  1203723996  12 70  userpics/10004/    Bnr: 1968

   Arbeidet med bygging av Verdalsøra skole har så vidt kommet igang. På Tinden står grunnmurene til slakteriet som ble støpt dette året, flere år før det ble enighet om å bygge selve slakteriet. Om den saken kan en lese mere i boka til Verdal Samvirkelag, "Fra ide til handling". Utlånt av COOP   
           
 Mildvær 1203753412  6 2  userpics/10004/    Bnr: 1969

   Mønsteret med striper i snøen viser at det har vært mildt helt til fjells. Bildet er fra østsiden av Spjeldberget.   
           
 Konfirmasjon av jenter 1921 1205674957  12 62  userpics/10004/    Bnr: 2066

   på Stiklestad. Desverre kjenner en ikke navna på konfirmantene.Utlånt av Svein Arnt Eklo   
           
 Skuronn på Flåa 1944 1203893125  12 65  userpics/10004/    Bnr: 1975

   Bildet er fra Flåa hvor kapell og kirkegård er i dag. I bakgrunnen mot øst ser en gården Borgen. Magne Sørhaug stapper staur for opptrekking av kornband. Bortenfor Sørhaug står en staur ferdig med "sule" på skrå mot stauren for å hindre at kornet siger ned mot bakken. Kornbanda som ligger klar for opptrekk ble bundet sammen for hånd med en "beinnil" av korn knytt på en spesiell måte. En teknikk som holder på å gå i glemmeboka.Fotograf Trygve Braarud   
           
 Snøbyge kommer inn over Ytterøya 1204566886  3 6  userpics/10004/    Bnr: 2007

      
           
 Slottånn 1944 1203792511  12 65  userpics/10004/    Bnr: 1970

   Arbeid på gården Fridheim(Braarudgården) i 1944. Bygningene: hovedlån, mastu, stabbur og låve lå på Øra omtrent der Essostasjonen står i dag. Her er Magne Sørhaug i arbeid med sleperive på ekra foran Mikvold lille, der barneskole ligger i dag. Huset til venstre er de gamle høkneshusa og de som skimtes til høyre er Mikvold lille.Fotograf Trygve Braarud   
           
 Brattåsbrua 1924? 1203792838  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1971

   Her passerer første bil den gamle Brattåsbrua i midten av 1920-åra. Antagelig skogforvalter M.P.Moen på Værdalsbruket. Han var den første som kjørte bil til Vera. Brua ble erstattet av brua ved Kleppen. Hvor brua sto er synlig i terrenget litt østenfor der vegen til Juldalen tar av. Utlånt av Værdalsbruket    
           
 M.P. Moen 1910 1203792935  12 62  userpics/10004/    Bnr: 1972

   Skogforvalteren på Værdalsbruket fram til midten av 1930 åra. Her fotografert blandt furplanter ned på Ørin i 1910Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Hesjer på rødkløvereng 1203793648  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1974

   mellom Nyvegbakken og gårdsvegen til Fridheim (Braarudgården) nå Lektor Musums gate. Foran hesjene står "øngelhuset" hvor Gustav Lundbakken drev fiskeklekkeri. Bygningene bortenfor hesjene er snekkerverkstedet til Konrad Herman og huset til maler Sevaldsen. Gården med hovedlån, mastu, stabbur og låve lå på Øra omtrent der Essostasjonen står i dag. Fotograf av bildet fra 1944 er Trygve Braarud   
           
 Snø på hyttetak 1976 1204385182  12 123  userpics/10004/    Bnr: 2000

   Mye snø i fjellet. Som et apropos til at folk kanskje bør ta en titt på sine hyttetak legges ut et bilde fra kampen mot snømengdene på en hytte i Kverndalen i 1976. Godt over 2 m fokksnø på taket. Tigersvans og sneskope ble tatt i bruk i en forgjeves kamp mot naturkreftene. Beklageligvis er bildet av noe dårlig kvalitet.   
           
 Storm 1203893232  13 26  userpics/10004/    Bnr: 1976

   Sjøensprøyt innover Moloen ved småbåthavna på floa i dag søndag 28.2.2008   
           
 Risvassdammen 1949 1204148679  12 60  userpics/10004/    Bnr: 1990

   Risvassbekken ble opprensket til fløtingsvassdrag i 1914. Samme året ble dammen ved bekkeutløpet bygd. I 1915 ble nedfløtt 21000 stokk/slip. Under dette fløtingsarbeidet ble en svensk skogsarbeider drept. I 1938/39 ble dammen oppbygd etter skader. Restaurert på nytt i 1949 Utlånt av Værdalsbruket.   
           
 Skuronn på Flåa 1944 1203893629  12 65  userpics/10004/    Bnr: 1978

   Gårdskaren på Fridheim(Braarudgården) Petter Hallem i full gang med å trekke opp kornband på staur under skuronna på Flåa i 1944.Fotograf Trygve Braarud   
           
 Vedstabel 1203893900  12 65  userpics/10004/    Bnr: 1979

   Magne Sørhaug på toppen av en vedstabel ved Braarudgården på Øra i 1944. Er det her Nils Aas har fått inspirasjonen til sin vedstabel i kunstverkstedet på Straumen?Fotograf Trygve Braarud   
           
 Vuku sentrum ca 1950? 1203979636  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1980

   Hvis noen vet eksakt når bildet er tatt, ta kontakt på 47297311.Utlånt av COOP   
           
 Kleppen skole 1940 1204149269  12 62  userpics/10004/    Bnr: 1992

   Elever på skitur.Utlånt av Liv Liberg   
           
 Ulvilla 1950? 1203979879  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1981

   Bildet skal være tatt pluss/minus 1950.Utlånt av COOP   
           
 Søren Voll 1203980303  12 67  userpics/10004/    Bnr: 1982

   Mannen med det prektige skjegget er Søren Voll. Her fotografert sammen med tyske soldater på Nøysomhet hvor han leide et rom i masstua. Når krigen kom evakuerte de andre beboerne, men Voll valgte å bli. Når jernbanebrua ble sprengt reiste han midlertidig bort men flyttet snart tilbake. Husene var da okkupert av tyskerne. Det viste seg at han snakket godt tysk og han fikk god kontakt med soldatene.Desverre er bilde i lite format. Utlånt av Karle Jensvik   
           
 Rundhaugflaten ved Helgåa i 1927 1203980398  12 60  userpics/10004/    Bnr: 1983

   Tømmer klar for fløting i 1927.Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Losje Hjemmet 1947 1203980514  12 62  userpics/10004/    Bnr: 1984

   Navna finnes under "Navn i Bilde" som finnes i menyen på venstre siden på startsiden.   
           
 Trones Gård 1204067523  10 14  userpics/10004/    Bnr: 1986

   Det grønnes ved Trones Gård i februar.   
           
 Fra Byahøgden i 1935? 1204067580  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1987

   over Byasannan mot Øra   
           
 Strandpromenaden 1204067732  4 13  userpics/10004/    Bnr: 1988

   sett fra fugletårnet 26. februar 2008. Sjøen har lagt opp mye rask og rusk etter springflo og storm.    
           
 Kirkestallene på Stiklestad 1205364979  12 66  userpics/10004/    Bnr: 2051

   Når bildet er tatt trenger en hjelp til å tidfeste. Likedan skulle en gjerne ha hatt navnene på skoleelevene i forgrunnen. En av lærerne er Anders Vandvik. Ring 47297311.Utlånt av Lars Grande   
           
 Våronn 1204149463  12 65  userpics/10004/    Bnr: 1993

   Jarle Eklo med hesten og såmaskina. Årstall ukjent   
           
 Kleppen songlag 1944 1204149945  12 62  userpics/10004/    Bnr: 1994

   Navn etterlyses. Henv. 47297311Fotograf Anders Vandvik. Utlånt av Liv Liberg   
           
 Hipp hurra for 17.mai 1242550033  9 38  userpics/10004/    Bnr: 3936

      
           
 Russ i 17.maitoget 2007 1242550127  9 38  userpics/10004/    Bnr: 3937

      
           
 17.maitoget på Stiklestad 2008 passerer Museet 1242550175  9 38  userpics/10004/    Bnr: 3938

      
           
 Drillpiker i 17.maitoget 2007 1242550243  9 38  userpics/10004/    Bnr: 3939

      
           
 Vuku skolekorps foran 17.maitoget på Stiklestad 2008 1242550285  9 38  userpics/10004/    Bnr: 3940

      
           
 Oppstilling til 17.maitoget på Stiklestad skole 2008 1242550411  9 38  userpics/10004/    Bnr: 3941

      
           
 Hesteskyss 1205364823  12 61  userpics/10004/    Bnr: 2050

   bildet er fra Sørager eller Teelegrafen i Vuku. Mannen med tømmene er Lars Grande og ved hans side ektefellen.   
           
 Minsaas Plass 1204645797  12 59  userpics/10004/    Bnr: 2010

   Fra den tid det var tillatt med parkering. Ut fra bilmodellene må det være i 1970-årene.Utlånt av Verdal kommune   
           
 Ness skole 1204795587  12 61  userpics/10004/    Bnr: 2019

   Skolen ble bygd av Martin Melby i 1899 og tatt i bruk samme høst. Til skolen ble det lagt 20 da jord. Samlet kostnad 6116,79. Ombygd i 1950.   
           
 Stamokse 1204313264  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1996

   Stamokse var vanlig i hver bygd før dyrlegene og inseminørene overtok det praktiske med forplantningen. Mang en unge har vært med faren sin å "jåggå på ei ku som skuill åt oksa" som det ble sagt. Denne kolossen sto visst plassert på Haga. Når den ble slaktet hadde den ei slaktvekt på hele 513 kilo.Utlånt av Lars Grande   
           
 Travkjøring på Leksdalsvatnet 1955? 1204313325  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1997

   på Leksdalsvatnet, antagelig i 1950-åra.Utlånt av Lars Grande   
           
 Vuku sentrum 1930? 1204313429  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1998

   Bil i gatebildet ved Stornesbutikken i Vuku. Når vites ikke, men antagelig ca 1930. Martin Stornes står på trappa. Hvis noen vet mere eksakt når bildet er tatt, ta kontakt på 47297311 eller på E-post.Utlånt av Lars Grande   
           
 Slottonn på Skei i 1950-åra? 1204385340  12 65  userpics/10004/    Bnr: 2001

   Utlånt av Lars Grande    
           
 Fjellbygdskolen 1927 1204385415  12 62  userpics/10004/    Bnr: 2002

   Fotball-laget til fjellbygdskolen i Vuku 1927.Utlånt av Lars Grande   
           
 Dalemark 1917 1204385472  12 60  userpics/10004/    Bnr: 2003

   Bildet er et postkort fra en serie som ble laget av Leksdalsvatnet Båtlag som drev med båttrafikk på vatnet fram til først i 1920-årene.Utlånt av Lars Grande.   
           
 På Lyngsvollen, påska 1947 1204769970  12 69  userpics/10001/    Bnr: 2013

   Innsendt: Oddvar Molde   
           
 På Veressjøen 1929 1204567014  12 60  userpics/10004/    Bnr: 2008

   Følgende personer kjenner en navnet på: Fra venstre Ola Tronsmo og Ingrid Myhre. Bakerst Iver Haldorsen og hiterst til høyre Olga Nilsen. Fotograf Ingvald Tronsmo. Utlånt av Iver Tronsmo   
           
 Sør-Leksdal skole 1926 1204567259  12 61  userpics/10004/    Bnr: 2009

   Utlånt av Karle jensvik   
           
 Hytte etter uværet 1204933468  6 2  userpics/10004/    Bnr: 2023

   Mye snø i fjellet. Uværet har gjort sitt til at mange vil få seg en overraskelse med snømengden ved hytta og på taket. Snøfokk har kanskje lagt opp snø på den ene siden slik at det blir ujevn vektfordeling.Kanskje på tide med en inspeksjon før det blir mildvær.    
           
 Travhest på Leksdalsvatnet 1950 1204769924  12 61  userpics/10001/    Bnr: 2012

   Innsendt: Oddvar Molde   
           
 Flyan  1204659283  12 65  userpics/10004/    Bnr: 2011

   Bildet er tatt +/- 1920 i følge Tore Holmli   
           
 Hesteskyss 1204793839  12 61  userpics/10004/    Bnr: 2015

   Familien Magnhild og Johan Schei. Det ligner på at bildet må være tatt utenfor en fotograf når en ser bilder oppstilt i vinduet. Hvis noen har mere kjennskap til hvor og når bildet er tatt, ring 47297311. Utlånt av Lars Grande