Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
 
 
 

free hit counter code

  Søke i billedgalleriet    Navnsatte bilder finner du ved å klikke på "Navn i bilde" i menyen
og  eller     Ik Vis alle      
 Billedgalleri          
Antall :   Id   Nr År
 Verdalsøra kirkegård i rimfrost. 1419860873  10 14  userpics/10028/    Bnr: 9797

      
           
 Isformasjoner ved Kvernsjøen 8. november 2014 1419861136  6 2  userpics/10028/    Bnr: 9799

      
           
 Hyllfjellet sett fra Havren 18. november 2014 1419861371  6 2  userpics/10028/    Bnr: 9800

   Med Skjækerfjella i bakgrunnen. Bildet er tatt mellom Skavhaugvola og Sognavola. Kverndalen med Kverna i dalen hitenfor Hyllfjellet.   
           
 Vuku kirke i grålysningen 4. januar 2015 1420525610  10 14  userpics/10028/    Bnr: 9806

      
           
 Markafossen i Lundselva 1421243090  5 15  userpics/10028/    Bnr: 9812

   Under krigen foregikk en del illegal maling av korn her i fossene innenfor Marka i Leksdalen.   
           
 Skodde over Verdal`n 1421243208  22 54  userpics/10028/    Bnr: 9813

   Berg vestre og Våttåhaugen er synlig over skodda.   
           
 Tjern ved Kråksjøvegen 1421250298  6 2  userpics/10028/    Bnr: 9814

   Første snøfall i høs, 31. oktober 2014   
           
 Sisselvollen i Vera og Steukern 1421250353  22 54  userpics/10028/    Bnr: 9815

   Bilde tatt fra Tronsmoen 17. november 2014.   
           
 Vuku kirke i på nattestid 1421853539  10 14  userpics/10028/    Bnr: 9822

      
           
 Havervollen 18. november 2014 1421853708  10 14  userpics/10028/    Bnr: 9824

      
           
 Strådalsgårdene i november 2014 1422557448  22 54  userpics/10028/    Bnr: 9827

   I bakgrunnen Steukern eller Sandfjellet om en vil.   
           
 Værdalsbrukets hytte ved Grønningen høsten 2014 1426783738  10 14  userpics/10028/    Bnr: 9886

      
           
 Tromsdalen 14. juni 2015 1435390712  22 54  userpics/10028/    Bnr: 9998

   Kalkberget av finstoff fra bruddet begynner å bli et landemerke i Tromsdalen. Sett fra Skjetthølvola.   
           
 Beveren i Bjøllobekken 1447345029  7 9  userpics/10028/    Bnr: 10085

      
           
 Reinsbukk som har tulla seg ned i Leksdalsvatnet 1451145115  7 9  userpics/10028/    Bnr: 10133

      
           
 Rosa Rugosa på Ørin før utryddingen med Roundup 1451145163  11 8  userpics/10028/    Bnr: 10134

      
           
 Høstmorgen over Leksdalsvatnet 1453127256  22 54  userpics/10028/    Bnr: 10179

   Sett fra Høgblommen i oktober 2014.   
           
 Barfrost og is i Skjækerfossen 6. februar 2014 1455811503  5 15  userpics/10028/    Bnr: 10222

      
           
 Museumsområdet på Stiklestad 1467446513  14 24  userpics/10028/    Bnr: 10395

   Med den gule Moksneslåna bak i bildet. Den røde til høyre er Telthuset som ble flyttet fra Rinnleiret i 1985. Vannbassenget er blitt til ved oppdemming av Korsdalsbekken.   
           
 Skodde over Beverlunet i Vera 1481359397  5 15  userpics/10028/    Bnr: 10597

      
           
 Kaldt ved Vukumannåen  1482664634  22 54  userpics/10028/    Bnr: 10617

   Like øst for svenskegrensen ved Åbo. Elva mellom Summelsjøen og Anjan.   
           
 Bergsgrav holdeplass ved Gravabrua 1359391404  27 76  userpics/10028/    Bnr: 8451

   Med Bobyn i bakgrunnen. Bildet er tatt fra Hallbakkan.   
           
 Tranedans på Hegstadleira 1367069606  7 9  userpics/10028/    Bnr: 8675

      
           
 Holmesfjæra påskeaften 2013 1364722630  29 84  userpics/10028/    Bnr: 8602

   To fine dager på langfredag og påskeaften for turgåing, bålbrenning og pølsegrilling langs strandpromenaden mot Trones. Mange familier med barn og barnevogner var å se i det fine været. Parkeringsplassen ved Kåra var mere enn full.   
           
 Tømmerkjøring på Volhaugen 1378107301  29 84  userpics/10028/    Bnr: 8945

   Utkjøring av tømmer fra snauhogsten i området ved Våttåberget.   
           
 Fullmåne over Sør-Leksdalen 1378108395  5 15  userpics/10028/    Bnr: 8947

      
           
 Taugtrekking på Østnesbrua under Vukudagan 2013 1370722537  9 38  userpics/10028/    Bnr: 8785

      
           
 Fleskhusbukta  1359187388  5 15  userpics/10028/    Bnr: 8436

   Med spissen av Trones i bakgrunnen   
           
 Tindved med duggparaply av spindelvev 1380294005  11 8  userpics/10028/    Bnr: 8985

      
           
 Elvesveet i Nord-Leksdalen 1360162478  10 14  userpics/10028/    Bnr: 8472

   Sett fra Markagrenda   
           
 Kværner fra Hallbakkan27012013 1359389169  32 90  userpics/10028/    Bnr: 8446

      
           
 Scenekulisser i Leirådal 1360525251  9 38  userpics/10028/    Bnr: 8482

   Leirådalingen har laget flotte kulisser til teatersykket "På fersk gjerning" som går i disse dager på grendehuset Heimtun.   
           
 Landskapsbilde over Nord-Leksdal 4. oktober 2013 1390313391  22 54  userpics/10028/    Bnr: 9196

   I nedre venstre hjørne er en Dalemarka. Videre Tillereng med Aspåsgårdene helt til venstre. Helt bak i bilde til høyre, Sør-Leksdalen.   
           
 Sol og rim på Marsteinsvola 1358163246  29 84  userpics/10028/    Bnr: 8413

   Et forsøk på å være kunstnerisk..........   
           
 Tromsdalselva er full av is. 1358321319  5 15  userpics/10028/    Bnr: 8416

   Normalt er det lite vann her på denne tid av året men med kulde, nedbør og barfrost har det blitt tykk is og "botnspeiking". Bildet er tatt oppstrøms brua innenfor Tromsdal gård   
           
 Hoåsfossen 15. januar 2013 1358329503  5 15  userpics/10028/    Bnr: 8417

   Barfrost og blankis i Tromsdalselva.   
           
 Under isen går en bilveg 1358337214  29 84  userpics/10028/    Bnr: 8424

   Bildet er fra Tromsdalen. Isen anslås til ca 70-80 cm over vegbanen. Legg merke til "rutgaln" til venstre. Lengst bort er nesten bare den øverste rute synlig. Issvullen legger stadig på seg når stikkrenne for bekken er igjenfrosset.   
           
 Rim på trea på Marsteinsvola 1358873322  29 84  userpics/10028/    Bnr: 8434

      
           
 Eklesfossen i Lundselva er liten den 20. september 2013 1380294704  5 15  userpics/10028/    Bnr: 8991

      
           
 Marsteinsvola 13. januar 2013 1359189202  6 2  userpics/10028/    Bnr: 8442

   Ikke mye snø etter årstiden. Joggeskoføre og stedvis blankis.   
           
 Kvilbekken øst for St. Olav`s bru 21 januar 2013 1359389513  5 15  userpics/10028/    Bnr: 8447

   Dersom det blir mye regn i en smell må det vel bli spetakkel med vatnet her, Det skal jo som kjent gjennom stikkrenna under vegen. Vanligvis ikke den store vassføringen på vinters tid i Kvilbekken men i år med kulde og barfrost er vel bekken "botnspækt". Vatnet "tjøyta" oppå slik at bekkløpet er fullt. Bredden på" bekken" anslås til minst 20 m. Beklageligvis er bildet av dårlig kvalitet men det dokumentere hvordan forholdene er.   
           
 Tyttebær fra 2012 og rimkrystaller fra 2013 i Tromsdalen 1359733700  11 8  userpics/10028/    Bnr: 8461

      
           
 Fånetthytta i Leksdalen 3. februar 2013 1359928482  10 14  userpics/10028/    Bnr: 8466

   Kanskje åpner hytta for turfolk den 10/2. Her blir det fint å kjpe seg en kaffesup med panoramutsikt over vatnet. I dag holdt dugnadsgjengen fra Leksdal il. på med å gulvlegging. 5 mann var i aksjon med Jarle Aurstad i spissen. I gammelhytta er rundtømmeret innvendig er nedslipt stokk for stokk. Kjøkken har kommet på plass midlertidig. Med stor dugnadsinnsats får leksdalingan det til.    
           
 Morgensol på Tillerknoppen 1359928942  6 2  userpics/10028/    Bnr: 8470

   Bildet er tatt fra løypa fra Marka mot Fånettvatnet.   
           
 Postkasser ved fylkesveg 72 1360163171  27 76  userpics/10028/    Bnr: 8477

   Trivelig både å levere og hente posten etter vegvesenet`s uvettige salting. Ikke nok med at det saltes på tørr snø. Før salting pøses det på med det som må betegnes som brun moll, det er i allefall ikke sand. Regner med at det er en masse som ikke koster noe. Det skal jo spares. Etter denne "etterbehandles" vegen med salting. Vegen blir da som å kjøre etter en frauspreder og må en ut av spora mister dekkene grepet i den løse massen. Bilen blir brun av den forbannede materien som legger seg over alt. En kan ikke tenke på hvordan det ser ut under skjermer med bremserrør og tromler og skiver. Men slike bagateller tenker vel ikke vegsjefen og hans stab på. De kjører vel firmabil og er fri å tenke på bilvedlikeholdet. Bruken av salt har gått over alle grenser. Hva med forurensing av naturen. Hvor er romantikerne Haltbrekken og Hauge i Naturvernforbundet og Bellona når det gjelder saltingen av veger?. Har de fått betaling for å holde kjeft?. Foto av Svein Guddingsmo.   
           
 Rindsem Mølle på nattestid 1360163315  32 90  userpics/10028/    Bnr: 8479

   Bildet tatt fra Sandstien,   
           
 Det dages ved pukkverket i Helloa 1360163388  29 84  userpics/10028/    Bnr: 8480

      
           
 Skavhaug øvre mot Fagerlia 1365752656  22 54  userpics/10028/    Bnr: 8630

   Heimene/plassene i bakgrunnen fra venstre er Øster-Åsan Fagerlia søndre og nordre, Vester-Åsan og Sneringen.   
           
 Grunnskardklubben ikke langt fra Skjækerfossen. 1360527065  6 2  userpics/10028/    Bnr: 8491

   Bildet er tatt fra Skjækermoen   
           
 Småbåthavna, kraner og stålunderstell 1360528032  26 52  userpics/10028/    Bnr: 8492

   Småbåthavna blir liten i forhold til de store stålkonstruksjonene og kranene på Kværner.