Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
 
 
 

free hit counter code

  Søke i billedgalleriet    Navnsatte bilder finner du ved å klikke på "Navn i bilde" i menyen
og  eller     Ik Vis alle      
 Billedgalleri          
Antall :   Id   Nr År
 Skjækermoen fra Greensklumpen 1315906798  30 86  userpics/10004/    Bnr: 6988

   Husa ved Skjækerfossen ned til høyre i bildet.   
           
 Verdal`s nye landemerke 1316028693  15 37  userpics/10004/    Bnr: 6991

   Skjønner ikke hvordan det er mulig å plassere en slik stålsilo midt i"følkaugom" ved nyskolen. Det finnes eksempel på at å få satt opp en mjølsilo av samme størrelse på et gårdsbruk er en kamp mot byråkratiet. Men nå er det kommunen selv som bygger å da er det tydeligvis helt OK. Det er ikke så rart at folk reagerer.   
           
 Helmoen fra Greensklumpen 1316028833  30 86  userpics/10004/    Bnr: 6993

   Med bruket Tveitan nede i bildet   
           
 Fossdalsbekken er stor i regnet 1316028919  5 15  userpics/10004/    Bnr: 6994

      
           
 Grautdag på Tinnsvollen 14. august 1316030990  9 38  userpics/10004/    Bnr: 6996

   Mye folk på det som har blitt en tradisjon hvert år. Flott tiltak av helgådalingene   
           
 Grønningen 15.september 1316244498  5 15  userpics/10004/    Bnr: 6999

   Høg vannstand etter floingen den 13. Her ved Brårudhytta er til vanlig en fin sandstrand.   
           
 Oversvømmelse i Vuku 14.september 2011 1316246122  5 15  userpics/10004/    Bnr: 7001

   Ved samløpet av Inna/Helgåa var mye av dyrkamarka oversvømt og vegen til Småland og Sagmoen var stengt en periode ved Holmen gård. Iflge Vassdragsvesenets målinger var den høyeste vannføringen ved Grunnfossen over 357m3 pr. sek i 17 tiden. I Dillfossan var Inna størst ca kl 15 med vel 266m3 pr sek. Når det går 1000 liter på en m3 blir det vel noe "sånt" som 623 000 l pr.sek. som renner forbi Vuku. I bildet som er tatt fra Østnesbakkan, skimter en Holmen gård i regnet bak i bildet.   
           
 Fjellstyrets nye hytte ved Grønningen 1316249244  10 14  userpics/10004/    Bnr: 7002

   Dette er den nye hytta som har skapt en god del oppslag i avisa ang. kostnadene med byggingen. En annen ting som en kan spekulere over er hvorfor den er bygd med rødt tak når det er en fjellhytte. Andre i området har tidligere mottatt brev fra grunneier om bruken av sterke farger   
           
 Kveld i Malsådalen 24 oktober 1319832551  22 54  userpics/10004/    Bnr: 7095

      
           
 Nordkleiva fra Greensklumpen 1316424016  30 86  userpics/10004/    Bnr: 7004

   Med Sagvolden til høyre. Kolstadgårdne og Byna til venstre. Skogåsen bakenfor er Bjørstadhangan.   
           
 Nessleira i regnet 14. september 1316424408  5 15  userpics/10004/    Bnr: 7006

      
           
 Rød himmel over prestgården på Stiklestad 1316424707  14 24  userpics/10004/    Bnr: 7008

      
           
 Greensslætte 1316612509  10 14  userpics/10004/    Bnr: 7010

   Skogskoie hvor det har vært mange "hårda tak". Den ligg ikke langt fra Åkervolden Gruver. Bilveg nesten helt til døra. Venter på nødvendig vedlikehold.   
           
 Samløpet Inna Helgåa 14. desember 2011 1316612940  5 15  userpics/10004/    Bnr: 7011

   Vannet flommer innover dyrket mark. Fiskernes gapahuker til venstre i bildet har vann langt oppover veggen.    
           
 Lager av tanker på Ørin Nord 1316614169  13 26  userpics/10004/    Bnr: 7013

   Er dette et mellomlager eller er det en mulighet for at det blir en stående å ruste opp?. En kan stille spørsmålene om hva som har vært i tankene, om de er rengjort eller de kan bli en kilde til forurensing hvis de blir stående. Pr. dato er står det minst 10 tanker her. Får håpe kommunen har kontroll på lagringen.   
           
 Morgen ved småbåthavna 1316894910  5 15  userpics/10004/    Bnr: 7015

      
           
 Natt på småbåthavna 1316895781  13 26  userpics/10004/    Bnr: 7018

   Med kalkanlegget i bakgrunnen.   
           
 Panoramabilde av kalksteinsbruddet i Tromsdalen 1317100915  27 76  userpics/10004/    Bnr: 7019

      
           
 Kraftig gjødning  1317101869  11 8  userpics/10004/    Bnr: 7020

   Solsikka som vokser i deponiet for restavfall i Skjørdalen har gode vekstforhold. Som en ser mangler det ikke på gjødning.   
           
 Jakta på kortnebbgåsa er i gang 1317132023  27 76  userpics/10004/    Bnr: 7024

   Gåsa er på retur sørover fra Svalbard. Under mellomlandingen her i området blir den jaktet på av ivrige jegere. Her er Sigurd Aabakken og Lars Kvernmo Mathisen med utbyttet etter morgenens jakt 25/9.   
           
 Nessbygg og vukubygg i Guddingsbakkan 1317247816  22 54  userpics/10004/    Bnr: 7025

   Grensa mellom Vuku og Ness.Foto av Svein Guddingsmo   
           
 Nyveg til Småland og Sagmoen 1317248076  27 76  userpics/10004/    Bnr: 7026

   Under flommen 13-14. september var vegen skadet og stengt her. Ved utbedringen har kommunen hevet Smålandsvegen med bortimot en meter mellom Holmen Gård og brua ved Holmsberget. Det er lagt inn to ?store? rør, på ca 40 cm hver som skal slippe flomvatn gjennom steinfyllinga. Denne sperringen vil øke vannstanden tilsvarende under brua, og bare framtida vil vise hvordan det går. Foto av Kjetil Dillan   
           
 Padling på Leksdalsvatnet 25. september 1317248296  5 15  userpics/10004/    Bnr: 7029

      
           
 Dyråa og Seriannavola 1317249015  5 15  userpics/10004/    Bnr: 7030

   I området der Skjækerdalen Nikkelverk av i aktivitet før 1918   
           
 Det vil helst gå bra 1317411087  27 76  userpics/10004/    Bnr: 7031

   Bra det lite motgående trafikk ved Skjækerfossen!   
           
 Mudderpram utenfor havna 1317411595  13 26  userpics/10004/    Bnr: 7034

   Det foregår mudring for ny kai på havna. Dybden skal vistnok bli 12m.   
           
 Dyråa med dam og steintipp 1317457393  5 15  userpics/10004/    Bnr: 7036

   Bilde med historie i seg. Med restene av Dyrådammen og steintipp fra Skjækerdalen Nikkelverk. Bynavola i bakgrunnenDyråa ble fløtingsregulert i 1908. Dyrådammen ved nikkelverket ble bygd i 1908 og 1909. Den var 32 m. lang i toppkronen, hadde en 7m bred og 2m høy sluse. Dammen var vanskelig å få tett på grunn av fylling fra gruvedriften opp mot dammen. Var i bruk 1910 ? 1912 og 1926 og 1927. I samme vassdrag ble det bygd enda en dam ved Åkransetra med en sluseåpning på 4 m bredde og 2 m høyde. Kilde: Værdalsbrukets Historie. I årets utgave av Helgådalsnytt vil det komme en artikkel om gruvedrifta her inne. For å komme hit kan en svinge av veresvegen like ovenfor brua ved Skjækerfossen og kjøre skogsbilvegen til ends ved Bynavollen. Derfra må en bruke apostlenes hester i ca 10 min ned mot elva. [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-1339]Klikk her[/url][/b] og [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-1334]og her[/url][/b] for to andre bilder fra gruvan.    
           
 Stor båt i havnebassenget 1317765346  13 26  userpics/10004/    Bnr: 7037

   Ser ut til å være opp mot det maksimale størrelse på båt som får plass inne i havnebassenget. Laster kalkstein 2. oktober   
           
 Kråksjøen og Krråksjøfløytan til høyre 3. oktober 2011 1317765502  6 2  userpics/10004/    Bnr: 7038

   Med Kråksjøen til venstre i bildet. Hærmannssnasa bakerst. Bildet tatt fra stigningen opp mot Merraskarfjellet.   
           
 Strådalen og Steukern 1317765651  22 54  userpics/10004/    Bnr: 7039

   Klassisk bilde av den fraflyttetde fjellgården i Vera ved svenskegrensen. Ser ikke ut som lange avstanden til toppen av Steukern, men det tar en fire fem timer.   
           
 Bekk i Merraskarfjellet 1317765895  5 15  userpics/10004/    Bnr: 7041

      
           
 Bergfrue i oktober 1317766620  11 8  userpics/10004/    Bnr: 7043

   Nu når nesten alt i fjellet er avblomstret og de fleste planter har visnet og gått over i brunt og grått, kvikker bladene på Bergfruen opp med sine vakre farger. Ikke mange å se men traff på en koloni på fuktig mose i Merraskarfjellet.   
           
 Høsten har kommet på Museumstunet på Stiklestad 1318101703  14 24  userpics/10004/    Bnr: 7046

      
           
 Stiklestad med sine fasiliteter 1318102070  30 86  userpics/10004/    Bnr: 7048

   Fra Per Johans Plass på Blommen har en oversikt over kirka, Stiklestadir, to gartneri, skolen og det nedlagte teglverket.   
           
 Høstbilde av Stiklestad kirke 1318102116  14 24  userpics/10004/    Bnr: 7049

      
           
 Skodde over Stormoen og Sogna 1318102649  29 84  userpics/10004/    Bnr: 7052

   Vindstille og kuldegrader på bakken gjør vel sitt til at det blir et slikt "teppe". Den hvite flekken til venstre er refleks i vindu på Havervollen.   
           
 Kvernmoen og Årstadbakkan med Storhaugen  1318321055  30 86  userpics/10004/    Bnr: 7053

   Sett fra Steinsvåttån, Stene Bygdeborg eller Dillberget om en vil. Kverna renner i juvet mellom de to plassene. Guddingsskallen bak i bildet med Heggjavola til høyre.   
           
 Kjempespringfrø 1318323757  11 8  userpics/10004/    Bnr: 7058

   Vakker, men en plante som sprer seg i ekspressfart. Vokser snart over hele kommunen. Den største forekomsten finnes vel i fjæra ved fugletårnet i Kåra. Mellom Grunnangårdene er det også en store mengder. Kanskje er det på tide at de som har stått for raseringen av rynkerosa mellom Rinnelva og nausta på Ørin må foreta seg noe for å begrense spredningen av springfrøet før det er for sent.   
           
 Kvernmo Motorsportanlegg i Inndalen 1318324253  27 76  userpics/10004/    Bnr: 7060

   Sett fra Steinsvåttån   
           
 Over Langtjønna mot Hærmanssnasa 1318702970  6 2  userpics/10004/    Bnr: 7065

   Andre vinterdag 2011. Isen har begynt å "sårras ti" langs landet. Langtjønna ligg mellom Spjeldberget og Gullklompan   
           
 Olavsstøtta og kommunevåpenet i brunt og hvitt 1323965733  14 24  userpics/10004/    Bnr: 7232

      
           
 Vorterøyksopp på en stubbe 1318885932  11 8  userpics/10004/    Bnr: 7069

   Sjelden mye sopp i år. Ideelle vekstforhold med mye fukt.    
           
 Steinknusing i Klinga 1319061176  4 13  userpics/10004/    Bnr: 7079

   Ikke mindre enn 3 knuseverk i aktivitet.   
           
 Spøkelsesfossen i Tromsdalselva. 1319272008  5 15  userpics/10004/    Bnr: 7082

   Hvis en har litt fantasi så ser en spøkelse på høylys dag i venstre løp i fossen. Eller er det Jesus som hever sine armer mot himmelen?. Hvem vet.   
           
 Holmlisetra i Malsådalen 1319272090  10 14  userpics/10004/    Bnr: 7083

      
           
 Sikring av høyspentmaster i Fleskhusbukta 1319272488  4 13  userpics/10004/    Bnr: 7085

   Utbedring av fundamentene for høspentlinja over Fleskhusbukta på fjæra sjø den 21. oktober.. Betongtransporten skjedde med helikopter fra betongbil ved Fleskhus.   
           
 Lundammen i Malsåa 1319273370  5 15  userpics/10004/    Bnr: 7086

   Dammen ble bygd i 1871 og restaurert i 1900. Etter 140 år har tiden tann tæret på treverket, men slik den står er den en dokumentasjon på dambyggingen på den tid. Det å bygge dam var et slit med rå muskelkraft. Støttekarene mellom lukene og damkrona innover land ble bygd av rundtømmer og fyllt med stein. Tømmeret er forvitret og kvisten av hardved og den rustne "storspiken" som ble brukt stikker ut som pigger på et piggsvin.Det er kjerneveden som står igjen. [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-1783]Klikk her[/url][/b] for å se dammen når den var i bruk. Og [b][url=http://kart.finn.no/?lng=11.97649&lat=63.87563&tab=search&zoom=15&mapType=finnhybrid&markers=11.92266,63.86346,r,H%C3%B8ysj%C3%B8en%7C11.99849,63.87329,r,Brukerdefinert&activetab=search]her[/url][/b] for å se hvor dammen ligg.    
           
 Steinsgårdene fra Dillberget 1319629645  10 14  userpics/10004/    Bnr: 7087

      
           
 Stiklestad i belysning18 oktober 1319832614  14 24  userpics/10004/    Bnr: 7096

      
           
 Tindved etter høstens første frostnatt 1319832662  11 8  userpics/10004/    Bnr: 7097