Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
 
 
 

free hit counter code

  Søke i billedgalleriet    Navnsatte bilder finner du ved å klikke på "Navn i bilde" i menyen
og  eller     Ik Vis alle      
 Billedgalleri          
Antall :   Id   Nr År
 Vera - Sveet påska 1943 1199316670  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1717

   Fra venstre: Einar Lindseth, Johan Walberg, Aslaug Tronsmo med Gudrun på fanget, Beda Tronsmo og Magnus Iversen.Skiltet på veggen bekrefter at Sveet var tollsted på den tiden. Utlånt av Iver Tronsmo   
           
 Hermanssnasa fra øst. 1199388381  6 1  uploads/Inger/    Bnr: 1718

   Foto: Inger Balhald   
           
 Utsikt over Leksdalsvatnet fra Hermannsnasa. 1199388381  6 1  uploads/Inger/    Bnr: 1719

   Foto: Inger Balhald   
           
 Utsikt fra Hermannsnasa over Grønningen og Trondheimsfjorden. 1199388382  6 1  uploads/Inger/    Bnr: 1720

   Foto: Inger Balhald   
           
 Utsikt over Fersvatnet fra Hermannsnasa. 1199388382  6 1  uploads/Inger/    Bnr: 1721

   Foto: Inger Balhald   
           
 Utsikt fra Hermannsnasa over Glonka med Haugsvollen ned til venstre. 1199388383  6 1  uploads/Inger/    Bnr: 1722

   Foto: Inger balhald   
           
 På toppen av Hermanssnasa. 1199388384  6 1  uploads/Inger/    Bnr: 1723

   Foto: Inger Balhald   
           
 Ved Veresjøen 1921 1199499005  12 62  userpics/10004/    Bnr: 1724

   Fra v. Johannes Tronsmo, Margot Valseth, Beda Tronsmo, Kristina Gunnarson Esingen, Henrika Tronsmo, Iver Tronsmo, Nils Tronsmo m/Ivar på sykkelen, Ellen Tronsmo, prosten Trætte, Iver Helmo, en person med navnet Grimberg og Johannes Nordnes m/hatten. Bildet må være tatt ved Tronsmoen under en kirkelig handling i Vera. Helma har sørgeband på og det er på grunn av ulykka med de fem skolebarna ved Byna i oktober 1921.Utlånt av Iver Tronsmo   
           
 Strådølfossene1945 1199499133  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1725

   Fra Venstre: Tollforvalter Hermann Johannesen, (tollsted i Vera på den tid) Einar M. Musum og Ingvald Tronsmo ved fossestryka i Strådølen i 1945.Utlånt av Iver Tronsmo   
           
 Tronsmosetra1915 1199499234  12 63  userpics/10004/    Bnr: 1726

   Fra venstre: Jenny og Maren Nord-Vera, Henrika Tronsmo, Karl B. og Peder Sisselvold og Ola Tronsmo (med forbehold). Bildet er tatt av Ingvald Tronsmo i 1915. Les mere om setervollene i kommunen i Seterboka fra 1973.Utlånt av Iver Tronsmo   
           
 Vera - på veg til skolen1961 1199499318  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1727

   i Vera Kapell 1961. Elevene er Siv Rakel Sjømæling,Iver Tronsmo, Oddbjørg Sjømæling, Astrid Tronsmo og Brit Eldbjørg Wæren.Utlånt av Iver Tronsmo   
           
 Tømmerhogst ved Billingen 1928 1199499395  12 65  userpics/10004/    Bnr: 1728

   Fra v. Iver Tronsmo. Iver Lindseth (sittende), Nils Tronsmo, Ole Svartås. ukjent og Olav Sneppen helt til høyre. Mye snø, legg merke til koia i bakgrunnen.Utlånt av Iver Tronsmo   
           
 Sollys 1199569626  6 2  userpics/10004/    Bnr: 1729

   på himmelen nyttårsaften   
           
 Sol på lave skytapper 1199569677  6 2  userpics/10004/    Bnr: 1730

   ved Hæderliklumpen nyttårsaften   
           
 Rød himmel bak Hermannssnasa 1199569766  6 2  userpics/10004/    Bnr: 1731

   før sola kjem på nyttårsaften   
           
 Rød himmel mot vest 1199569835  6 2  userpics/10004/    Bnr: 1732

   Fra Stormyra nord for Karlgarden i Sul   
           
 Vakkert 1199569880  6 2  userpics/10004/    Bnr: 1733

   i Drivsjøfjellet på nyttårsaften   
           
 Kjesbuvatnet - Tømmerkjøring 1947 1199669532  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1734

   på isen over Kjesbuvatnet i 1947.Tømmeret ble kjørt over isen over myrene fram til Moan i Leksdalen og videre til Trones Bruk. Det fortelles at sjåførene ikke var helt trygge for de brukte å stå på stigbrettet under kjøringen over vatnet. Legg merke til at tømmeret ble kjørt i hellengder. Tungt arbeid når lessing skjedde med muskelkraft.Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Staurkvessing på Sveet i Vera 1965. 1199669554  12 65  userpics/10004/    Bnr: 1735

   Ingvald Heine Tronsmo kvesser staur på kappsaga. Foto av Iver Tronsmo   
           
 Østnesvollen og Fåravollen 1199669634  12 63  userpics/10004/    Bnr: 1736

   Vollene lå side om side ved setervegen til Melbyvollen. Fåravollen nærmest til venstre. Stemningsfullt seterbilde med mye folk samlet på Østnesvollen. Antas å være tatt omkring 1920.Det året var det siste det var drift her. Østnes brukte etter det Fåravollen. Les mere om vollene i Seterboka som ble utgitt i 1973. Boka kan kjøpes hos bokhandlerne eller direkte av Historielaget.Utlånt av Liv Østnes Lerfald.   
           
 Melbyvollen 1967 1199669676  12 63  userpics/10004/    Bnr: 1737

   Bygningen nærmest gikk under navnet "Hotellet" og ble bygd i 1930 som oppholdsrom. Bygningen bakerst er fjøset som vistnok ble revet i 1980. Seterlagets hytte står på den plassen i dag. Les mere om Melbyvollen i Seterboka og i Verdal Historielag`s årbok av 2002. Utlånt av Ivar Lerfald.   
           
 Djupdalsbrua 1199669700  12 68  userpics/10004/    Bnr: 1738

   i 1941.Utlånt av Jørgen Johnsen   
           
 Sol, skygge og skyer 1199738529  6 2  userpics/10004/    Bnr: 1739

   i Drivsjøfjellet   
           
 Blått 1199738579  6 2  userpics/10004/    Bnr: 1740

   i Drivsjøfjellet   
           
 Drivsjøfjellet søndre 1199738766  6 2  userpics/10004/    Bnr: 1741

   Vestre delen av Søndre Drivsjøfjell. Bak her ligger Kvernsjøen. Flott og lett terreng både sommer og vinter når en kommer hit opp. 1-1,5 timers mars fra Karlgarden i Sul.   
           
 Ulvilla - Mølledam1908 1199744054  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1742

   ved Grunnfossen i Ulvilla. I jordeboken side 10 framgår at Grunnfossen Mølle besto av 4 [url=http://193.212.51.77/Foredrag/2006/Smakraft/Moe.pdf] kallkverner[/url],2 hjulkverner samt 1 skalsten. Når kvernene ble bygd er en usikker på men i 1865 formaledes 2253 td. og året etter 1860 td. I 1883 ble den solgt til C.A. Rasmussen for 1350 kr. I kjøpekontrakten fikk eieren tillatelse til oppsetting av mølledam, men denne skulle ikke være til hinder for fløting. Senere ble møllen solgt til Grunnan som også drev en sirkelsag ved siden av møllen når den ikke var i bruk. I 1907 eller 08 gikk demningen ut og ble ikke oppbygd igjen. En høstkveld året etter ,i 1909, brandt mølla og den ble heller ikke oppbygd igjen. Kilde: Værdalsbrukets Historie. Utlånt av Værdalsbruket.   
           
 Svarttjernstua 1955? 1199744407  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1743

   ved Svarttjern sørøst for Sognavollen ble bygd i 1935 som jakthytte på Spjelberget-Guldklumpreviret. Tannlege Kvingedal leide området i mange år på 5-årskontrakter. Hytta er nå i privat eie. Kilde: Verdalbrukets Historie. Bildet utlånt av Værdalsbruket A/S   
           
 Dyrådammen bygd i 1908 1199833805  12 60  userpics/10004/    Bnr: 1744

   Dyråa ble fløtingsregulert i 1908. Dyrådammen ved Nikkelverket ble bygd i 1908 og 1909. Den var 32 m. lang i toppkronen, hadde en 7m bred og 2m høy sluse. Dammen var vanskelig å få tett på grunn av fylling fra gruvedriften opp mot dammen. Var i bruk 1910, 1912 og 1926 og 1927. I samme vassdrag ble det bygd enda en dam ved Åkransetra med en sluseåpning på 4 m bredde og 2 m høyde. Kilde: Værdalsbrukets Historie. Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Billingslundammene 1199833906  12 60  userpics/10004/    Bnr: 1745

   I forbindelse med Værdalsbruket`s kjøp av tømmer fra statsskogene ved Billingslunene og Skillevatnet i 1915 bygde Værdalsbruket 2 dammer i Billingsåen på statlig grunn. Den ene nedenfor Billingslunene og den andre ved Strokkvollen for oppdemming av Stor-Billingen. Det er vel denne en ser på bildet. Rester av dammen er ennå tydelig. Hogst og framfløting foregikk i området fram til 1918. Det året ble det også bygd dam ved Lille-Billingen til framfløting av fjellskog derfra og fra området ved Kvitbergtjønnin. Kilde: Værdalsbrukets Historie. Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Auretjønndammen i Vera bygd i 1890 1199833930  12 60  userpics/10004/    Bnr: 1746

   Auretjønndammen i Vera ble bygd i 1890 samtidig som vassdraget ble rensket til fløting. I 1930 ble det ny hogst i Seterdalen og Auretjønnområdet. Den gamle dammen var da tæret av tidens tann og den måtte ombygges, nå som lukedam. Hogsten foregikk i 3 år og etter det har vel dammen ikke vært i bruk. Kilde: Værdalsbrukets Historie. Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Naturens dreiebenk 1199834351  5 15  userpics/10004/    Bnr: 1747

   Bildet er tatt under elveisen i ei råk i Lyngselva og viser hvor kunstnerisk naturen kan være. Istappene som har blitt til under isleggingen har nesten samme fasong alle sammen. Ser nesten ut som de er formet i en dreiebenk. Naturen har mange små detaljer som kan være verd å se på. NB. Desverre er ikke bildet helt skarpt.   
           
 Lyngselva 1199834436  5 15  userpics/10004/    Bnr: 1748

   Vinter i Lyngselva eller Ramsåa om en vil.   
           
 Ved skilleparken 8. mai 1945 1199912504  12 67  userpics/10001/    Bnr: 1749

   Verdals befolkning feirer at 2. verdenskrig er over. Fotograf: Alf Rindsen. Innsendt Asle Rindsem   
           
 Hjemmefronten bærer Ingvald Suul på gullstol etter hjemkomsten fra Falstad. 1199912591  12 67  userpics/10001/    Bnr: 1750

   Fotograf: Alf Rindsem. Innsendt Asle Rindsem   
           
 Olsok 1965 - Helge Gausen som Kåre Ljotson 1199912657  12 66  userpics/10001/    Bnr: 1751

   Innsendt Oddvar Molde   
           
 Olsok 1965 Unge hermenn 1199912740  12 66  userpics/10001/    Bnr: 1752

   Unge hermenn: Oddvar Molde, Ragnar Molde og Emil HolmsbergInnsendt Oddvar Molde   
           
 Olsok 1966 1199912789  12 66  userpics/10001/    Bnr: 1753

   Innsendt Oddvar Molde   
           
 Sørgata 8. mai 1945 1199913007  12 67  userpics/10001/    Bnr: 1754

   Fotograf: Alf Rindsen. Innsendt Asle Rindsem   
           
 17 mai 1945? 1199997841  12 67  userpics/10001/    Bnr: 1755

   Bildet er tatt fra Kaffestova.Innsendt av Asle Rindsem   
           
 17 mai 1945? 1199997896  12 67  userpics/10001/    Bnr: 1756

   Bildet er tatt fra Kaffestova.Innsendt av Asle Rindsem   
           
 Ved skilleparken 8. mai 1945 1199998092  12 67  userpics/10001/    Bnr: 1758

   Innsendt av Asle Rindsem   
           
 Â«Fredstoget» over Øra-brua 8 mai 1945 1199998286  12 67  userpics/10001/    Bnr: 1759

   Vi drar kjensel på flere av musikerne i fremste rekke.Vil komme tilbake med navn og kanskje større bilde.(Se bildet av "Arbeidernes musikkkorps 1946")Innsendt av Asle Rindsem   
           
 Et parti fra Verdalsøra ca 1940 1199998839  12 59  userpics/10001/    Bnr: 1760

   Bildet er tatt fra taket på Falstadgården ? av Alf Rindsem.Arnegård (det kvite huset) ble bygd i 1938.Nabohuset Hegge ble bygd i 1943. [url=http://verdalsbilder.no/ukens3.php?Id=145] Se Øra 1966[/url] (bruk pil [b]<-[/b] tilbake hit igjen) Innsendt av Asle Rindsem   
           
 Arbeidernes musikkorps 1946? 1200047390  12 62  userpics/10001/    Bnr: 1761

   Da mangler vi et navn, bildet vil også bli satt inn i "Navn i bilde". Husk å klikke på bildet![b]1. rekke:[/b] Per Sakshaug, Birger Vangstad, Johan Solberg, Nils Langnes, Ola Storhaug [b]2.rekke:[/b] Jørgen Krokstad, Jean Myhre, Ivar Lillesand, Ottar Berg, Ludvik Krokstad, Kåre Gjermstad, Ingolf Myhre [b]3.rekke:[/b] Alf Nordberg, Johan J. Johansen, Arne Solberg, Johan Lorentsen, Knut Thomassen, Sigurd Myhre, Trygve Thomassen, Magne SakshaugInnsendt av Stig Arild Myhre.   
           
 Arbeidernes musikkorps 1955? 1200062710  12 62  userpics/10001/    Bnr: 1762

   Husk å klikke på bildet for et større![b]1. rekke :[/b] Ingolf Myhre, Arvid Almli, Tor Hagen, Birger Vangstad, Johan Solberg, Nils Langnes, Per Sakshaug, Ola Storhaug, Jørgen Krokstad[b]2. rekke :[/b] Odd Øvrum, Kåre Gjermstad, Ivar Lillesand, Ludvik Krokstad, Sverre Myhre, Ottar Berg, Tor Krokstad, Sigurd Myhre, Ivar Krogstad, Magne Sakshaug[b]3. rekke :[/b] Johan J. Johansen, Kjell Thomassen, Per Krogstad, Hermann Storbakken, Johan Trøan, Alf Nordberg, Trygve Thomassen, Arne Solberg, Jean Myhre, Arne Gunnar BakkenInnsendt av Stig Arild Myhre.   
           
 Arbeidernes musikkorps 40 års jubileum1961 1200062813  12 62  userpics/10001/    Bnr: 1763

   Alle navn er nå på plass (100308), bildet vil snart satt inn i "Navn i bilde". Husk å klikke på bildet![b]Helt fremst[/b] korpsets første dirigent (i sivil) Jakob Solberg, Arne Gunnar Bakken, dirigent 1961[b]2. rekke:[/b] Bjørn Råen (med sax), Lars Nordseth (mellom dirigentene), Jean Myhre(til h. for Bakken)[b]Sittende fra venstre:[/b] Nils Langnes, Sverre Vold, kristoffer Vemundstad, Arvid Almli, Alf Wold, Odd Trones, Ansgar Olsen, Sigurd Myhre, Henrik Råde, Tor Haugmark, Ottar Berg, Ivar Lillesand, Brynhild Nessgaard (Korpset første kvinnelige medlem), Odd Leif Berg.[b]Stående bak:[/b] Johan Solberg, Sverre Dalum, *Birger Sandnes, Asbjørn Myhre, Knut Thomassen, Kjell Thomassen, Odd Valstad, Sverre Myhre, Ingolf Myhre, Trygve Thomassen.Innsendt av Stig Arild Myhre.   
           
 Kulstadvika 1200093353  22 54  userpics/10004/    Bnr: 1764

   ved Leksdalsvatnet etter langvarig pålandsvind fra øst i noen få kuldegrader. Naturen har formet mange spesielle isformasjoner både på land og på vatnet etter kvart som isen har blitt brutt opp og på nytt frosset til.   
           
 Gammelvegen 1200093716  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1765

   over Høgberga ved Kulstadvika. Før dagens bilveg var dette vegen fra Haukåa til de nordligste gårdene før kommunegrensa.   
           
 Is 1200094395  5 15  userpics/10004/    Bnr: 1766

   Isskulptur i strandkanten til Leksdalsvatnet sør for Kulstadvika. Skulpturen er skapt av Vår Herre i noen få kuldegrader med flere dagers bølgesprut fra øst.    
           
 Isv ved Kleivdalen 1200181499  29 84  userpics/10004/    Bnr: 1767