Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
 
 
 

free hit counter code

  Søke i billedgalleriet    Navnsatte bilder finner du ved å klikke på "Navn i bilde" i menyen
og  eller     Ik Vis alle      
 Billedgalleri          
Antall :   Id   Nr År
 Den gamle Sparebanken er flyttet til ny tomt i 1958 1501497169  12 59  userpics/10028/    Bnr: 10872

   Foto av Harald Wågø.   
           
 Tømmer til nysaga på Trones Bruk i 1967 1501497368  12 65  userpics/10028/    Bnr: 10873

   Frits Storhaug står for jobben med å få stokkene inn på transportbandet. Administrasjonen ble flyttet fra Trones til Ørin året etter. Foto av Harald Wågø.   
           
 Jacketbygging på Aker i 1976 1501497429  12 106  userpics/10028/    Bnr: 10874

   Bildet skal være fra byggingen av den første jacket av de 44 som er bygd på Ørin. Flere er på gang. Foto av Harald Wågø.   
           
 Jacketsbygging på Ørin i 1976 1501497471  12 106  userpics/10028/    Bnr: 10875

   Bilde er fra av byggingen av den første jacketen på Ørin. Foto av Harald Wågø   
           
 Ægir ligg utenfor Rinnelvas utløp 23 juli ca 0830 1501497593  26 52  userpics/10028/    Bnr: 10876

   Føsrste stopp på lekteren etter å ha forlatt Kværner.   
           
 Ægir ligger bi sør for Rinnelvas utløp om morgenen 23. juli 2017 1501497734  26 52  userpics/10028/    Bnr: 10877

   [b][url=https://www.youtube.com/watch?v=E6TQs6qbcG0]Klikk her [/url][/b]for å se når Ægir sjøsettes fra lekteren.   
           
 Stiklestad Allè 1958 1502439996  12 66  userpics/10028/    Bnr: 10878

   Bildet er vel tatt øst for Garpa. I dag står vel Sykeheimen der det er åker på venstre side i bildet. Denne gamle bjørkallè en fikk sitt endeligt først i 1990-åra. Foto av Harald Wågø.   
           
 Seterliv på Stavlunden i Volhaugen i midten av 1930-åra 1502440059  12 63  userpics/10028/    Bnr: 10879

   Setertausa, eller budeia om en vil, Sofie Herstad Kvamme foran fjøset som tilhørte Kvamme. Sofie var gift med Bjarne Kvamme på heimen Trekanten vest for Kvamme. Forøvrig søster til husfrua på Kvamme. Bilde etter Olga Anderson.   
           
 Stavlunden i Volhaugen i 1930-åra 1502440113  12 63  userpics/10028/    Bnr: 10880

   Her passes kyrne av Klara Herstad Kavamme (i hvitt) og Guri Tokstad Ness. Det var vanlig seterdrit her fram til 1946. Bilde etter Olga Anderson.   
           
 Utsetting av regnbueørret i Inna 1969 1502440140  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10881

   Her settes fisken i sildstørrelse ut. De fleste fikk et kortvarig liv etter å ha blitt sluppet ut i den blanke Inna. Den var glupsk og lot seg ikke be to ganger før den satt fast på en markkrok eller sluk. Foto av Harald Wågø.   
           
 Transport av regnbueørret for utetting i Inna 1969 1502440214  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10882

   Fisken kom i store tanker på lastebil fra et oppdrettsanlegg i Sør-Trøndelag. Han i de lyse klærne er skogformann Hallstein Fjesme. De andre to er ukjent.   
           
 Utsetting av regnbueørret i Inna 1969 1502440262  12 60  userpics/10028/    Bnr: 10883

   Værdalsbruket sto for utsetting av fisken over flere år. Her fra utsetting nedenfor Gråtøyfossen. Etter å ha blitt sluppet i elva var den svært bitevillig. Ivrige fiskere, og kanskje mest svensker, sto nesten i kø med fiskestanga.   
           
 Blomsterbukk under formering 1502440289  11 8  userpics/10028/    Bnr: 10884

   Myrhatt ser ut til å være en populær våtmarksblomster som tilholdssted for sommerfugler, innsekt og andre småkryp.   
           
 Siloslått i Råa på 1960-åra 1502440349  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10885

   Alf Bjartnes kjører Massey Fergusson med forhøsteren som drives av traktorens kraftuttak. Gresset kuttes ved bakken og kastes opp i en tilhenger eller avlesservogn, for så å ensileres i en silo, eller fôres direkte som gras. Bak i bildet ser en gården Råa. Foto av Harald Wågø.   
           
 Bygging av A2 på Industriområdet i 1972 1502440404  12 106  userpics/10028/    Bnr: 10886

   Bygging av den andre industrihallen. På den tid var det vel bedriften Ellingsen Mekaniske Verksted. Foto av Harald Wågø.   
           
 Perlemorvinger i handa 1502440444  11 8  userpics/10028/    Bnr: 10887

   De er i en kortere bakrus etter å ha fått i seg litt mye av nektaren i blomsten Myrhatt.   
           
 Valstadmoen med Tjurruhaugen ca 1959 1502947842  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10888

   Fra venstre: Sommerfjøset til Valstad Østre, Forsamlingshuset for Vinnesbøgda, som ble revet omkring 1960 og til høyre småbruket Valstadmoen. Bakenfor hoppbakken Tjurruhaugen som i dag er tilvokst med skog. Bakkerekorden der var på 48,5 m og ble satt av Sverre Fikse i 1938. Under KM i januar 1940 var det ca. 100 deltakere. Ca. 1200 tilskuere var til stede. Siste renn her var visstnok i 1958 ifølge artikkelen om hoppbakker som står i årboka til Verdal Historielag 1996. Foto av Harald Wågø.   
           
 Søren Gjethe. Øras første blikkenslager. 1502947914  12 114  userpics/10028/    Bnr: 10889

   Gjethe var født i Frol i 1860 og ble utlært blikkenslager på Levanger. Straks etter flyttet han på Øra og etablerte blikkenslagerforretning i Gjethegården. Bildet er trolig tatt på han 75-årdag i 1935. [b][url=http://verdalsbilder.no/vis_avisklipp_en.php?s_keyword=blikkenslager&Id=759]Klikk her [/url][/b] for lese avisomtale av 75-årsjubilanten.   
           
 Kjøring med firehjulsvogner gjennom Vuku ca år 1917 1502947979  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10890

   I følge tekst som følger bilde skal det være melkkjøring. Utlånt av Liv Holmlimo. Skulle gjerne ha visst navna på personene, men bildet er 100 år så det er vel tvilsomt at noen har kjennskap til dem. Fotografen er Ole Snekkermo.   
           
 Portalen til Øras Dag i Folkeparken 1958 1502948033  12 59  userpics/10028/    Bnr: 10891

   Med billettluker i hver søyle. Et av de første årene Øras Dag var i Folkeparken etter flytting fra Elstadtomta på Øra. Foto av Harald Wågø.   
           
 Nybrua over Kverna er ferdig i 1967 1502948126  12 60  userpics/10028/    Bnr: 10892

   Ingolf Kvernmo på sin Fergusson Gråtass midt blant soldatene som sto for byggingen av brua. Traktoren oppå brua bekrefter at den var solid bygd. Traseen for Sagamarsjen gikk over brua fra Kvernmoen til Årstadbakkan. Foto av Harald Wågø.   
           
 Småbåthavna, Birkeland , Samvirkekaia og oljetanker på Industriområdet i 1971. 1502948247  12 106  userpics/10028/    Bnr: 10893

   Til høyre i bildet ser en beddingen som ble bygd for sjøsetting av H3-plattformer. Ellers er alle bygg og oljetanker borte. Bare småbåthavna er tilbake pr 2017. På det som her var Birkeland og Samvirkeområdet er Felleskjøpet i full gang med bygging av nytt anlegg som flyttes hit fra sørsiden av havnebassenget. Foto Harald Wågø.   
           
 Ådalsvollen sett fra Hyllklumpen 1502948289  22 54  userpics/10028/    Bnr: 10894

   Med Tvervola, Hærmannssnasa og Litj-Havren i bakgrunnen.   
           
 Kommunal boligbygging på Prærien på Øra i 1960 1502948330  12 59  userpics/10028/    Bnr: 10895

   Om det er lærerboliger eller boliger for Vassdragsvesenet er en usikker på. Foto av Harald Wågø.   
           
 Helgådalsvegen på vårparten omkring 1960 1502948396  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10896

   Vi skal vel ikke klage for mye på brøyting og vintervedlikehold i dag når en ser hvordan det var for ca. 60 år siden. Usikker på hvor bildet er tatt men det ligner på at det kan være før en kommer opp til Ulvilla. Foto av Harald Wågø.   
           
 Historielagets tur til Ratom og Tortåsvollen 15. auguat 2017 1502948542  6 2  userpics/10028/    Bnr: 10897

   Her er de fleste deltakerne samlet til svartkjelkaffe ved gjeterhytta. Ludvig Bakkan og Petter Vangstad var de siste som drev på setra her til like etter andre verdenskrig. De gamle seterhusa er borte, men det er kvighamning her i regi av Stiklestad Seterlag.   
           
 Johannes O. Berg. Formann i Øras Vel i slutten 1950-åra 1503483242  12 62  userpics/10028/    Bnr: 10900

   Foto av Harald Wågø   
           
 Sogneprest i Verdal i perioden 1880 til 1898. 1503483419  12 114  userpics/10028/    Bnr: 10901

   Otto Møller Hansen født i Askim i 1926. Kom fra sokneprestembete på Røros når han kom hit til bygda. Han sto hele sin tid som sokneprest på for å få bygd kapell i Vera. Året før kapellet sto ferdig, i 1898, fikk han avskjed i nåde. Les mer om kapellbyggingen og presten i boka om Vera Kirke. Hansen skal visstnok ha vært ytterst konservativ ifølge Verdalsboka om kulturlivet. Han spilte også en sentral rolle i arbeidet som fulgte etter Verdalsraset i 1893. Bildet utlånt av Lars Iver Valstad.   
           
 Scenen i Folkeparken pyntet til Øras Dag en gang i 1960-åra 1503483476  12 59  userpics/10028/    Bnr: 10902

   Foto av Harald Wågø.   
           
 Flyfoto over Øra ca år 1960 1503483521  12 59  userpics/10028/    Bnr: 10903

   Foto av Harald Wågø   
           
 Leiv Nilsen, på manufakturen til Verdal Samvirkelag ca 1970 1503483612  12 114  userpics/10028/    Bnr: 10904

   Foto av Harald Wågø.   
           
 Utsikt mot Vuku kirke i 1960-åra 1503483661  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10905

   Bildet utlånt av Just Roar Wohlen   
           
 Øras Dag i 1956.  1503483717  12 104  userpics/10028/    Bnr: 10906

   Gondol-og båttrafikk over Verdalselva fra Folkeparken til restaurant Venedig på Stekke. Bilde etter Olga Anderson   
           
 Vannskioppvisning på Øras dag i 1958 1503483759  12 104  userpics/10028/    Bnr: 10907

   Hvem den modige vannskikjører i badebukse er vet en ikke. Kanskje en ide for arrangørene av Øras dager å gjenta en slik oppvisning. Foto av Harald Wågø.   
           
 Jørgen Martin Urbye. Kapellan i Verdal perioden 1908 -1912  1503495543  12 114  userpics/10028/    Bnr: 10908

   Kom fra Vadsø til Verdal og etter endt gjerning her ble det Hitterdal og Notodden. Ifølge kulturbindet av Verdalsboka var medlem i Fattigstyre og Vergeråd og deltok i ungdomslag og avholdslag mens han var her i bygda. Bildet utlånt av Lars Iver Valstad.   
           
 Vuku kirke juni 2017. 1504347436  10 92  userpics/10028/    Bnr: 10909

      
           
 Trones gård høsten 2016 1504347464  19 29  userpics/10028/    Bnr: 10910

      
           
 Stiklestad 9 mai 2017. 1504347487  14 32  userpics/10028/    Bnr: 10911

      
           
 Silo`n, jernbanestasjonen og resten tå jola! 1504347499  15 35  userpics/10028/    Bnr: 10912

      
           
 Melvoldgården Vektergata 5 er en saga blott. 1504347529  15 35  userpics/10028/    Bnr: 10913

      
           
 Her på kanten sto St. Gregorius kirka på 1400 tallet. 1504347564  16 34  userpics/10028/    Bnr: 10915

   Da elva begynte å undergrave kirken ble mye av steinen brukt å forlenge Stiklestad kirke med 9 meter.   
           
 Sameboplass ved Brenntjøinnin. 1504347580  6 10  userpics/10028/    Bnr: 10916

      
           
 Verdalselva ved full flo den siste dagen i august 2017. 1504347598  5 27  userpics/10028/    Bnr: 10917

      
           
 Venstrekjøring i Sverige våren 1955 1504609706  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10918

   Som et apropos til at det 3. september 2017 var 50 år siden det ble omlagt til høyrekjøring i Sverige. Bilde etter Olga Anderson   
           
 Tam rev i Strådalen omkring 1960 1504609776  12 122  userpics/10028/    Bnr: 10919

   Foto av Harald Wågø.   
           
 Sjøbygda skole ca 1960 1504610017  12 119  userpics/10028/    Bnr: 10920

   Skolen ble lagt ned i 1961 etter en heftig debatt. Elevene overført til Øra. Foto av Harald Wågø.   
           
 Vårflom mellom Elneshøga og Skansbakken 1969 1504610120  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10921

   Foto av Harald Wågø   
           
 Som perler på en snor 1504610282  11 8  userpics/10028/    Bnr: 10922

   Ingen kunstner kan gjøre det spesielle kunstverket bedre enn det naturen selv lager av duggdråper i kangroas spindelvev en tidlig høstmorgen.   
           
 Fra mudringen på Ørin i 1961 1504610353  12 106  userpics/10028/    Bnr: 10923

      
           
 Industriområdet og havna ca 1960.  1504610523  12 106  userpics/10028/    Bnr: 10924

   Bildet viser hvordan det var før det ble fart på utbyggen på Ørin. Foto av Harald Wågø.