Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
 
 
 

free hit counter code

  Søke i billedgalleriet    Navnsatte bilder finner du ved å klikke på "Navn i bilde" i menyen
og  eller     Ik Vis alle      
 Billedgalleri          
Antall :   Id   Nr År
 Mot Bryggene og Moparken sett fra melasiden av elva. 1465204181  12 59  userpics/10028/    Bnr: 10365

   Ut fra at det fløtes i elva og lensa står så tror en at bildet trolig er fra 1950-åra. Videre ser det ut som det er ratfylling i Moparken. Bilde etter Olga Anderson   
           
 Elfrida Gustavsen Haugland ca 1918 1465204196  12 62  userpics/10028/    Bnr: 10366

   Bildet mener en er tatt på Storthaugen på Årstadbakkan.   
           
 Følstadgården på Øra 1465204205  12 119  userpics/10028/    Bnr: 10367

   Med Suulgården bakenfor. Ukjent når bildet er tatt men antagelig før 1922 for på den tid og til etter krigen ble det drevet pensjonat i bygget. Pensjonatskiltene på kortveggen mot Elstad og på langveggen mot Suulgården er ikke kommet opp. Bilde etter Olga Anderson.   
           
 Myrull ved Gaulektjønna5.juni 2016 1465204217  11 8  userpics/10028/    Bnr: 10368

   Uvanlig mye fin blomster i år og myrulla er intet unntak.   
           
 Motorsykkelen til Rolf Nevermo  1465810111  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10369

   I 1935 registrert på elektrikeren Riolf Nevermo. Dama er ukjent. Fotografert ved bensinpumpa til Henning Anderson. Bilde etter Olga Anderson   
           
 Fyllplassen i Moeparken før 1956 1465810134  12 59  userpics/10028/    Bnr: 10370

   Søppelfylling her før denne ble flyttet til Tangen på Ørin. Bilde etter Olga Anderson.   
           
 Snøkjøring med hest på Øra 1465810148  12 59  userpics/10028/    Bnr: 10371

   Bildt er tatt ved garasjen til Henning Anderson oppover mot Nordgata. Sulgården til venstre. Bilde etter Olga Anderson   
           
 Stiklestad kirke før 1928 1465810166  12 66  userpics/10028/    Bnr: 10372

   Slik så kirka ut før restaureringen til 900-årsjubileet i 1930. Utlånt av Dagfinn Dahl   
           
 Smølhulldalen øst for Helgåsen 1465810188  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10373

   Et nesten ufremkommelig dalføre mot nord vest for Vindkleppen. Utlånt av Værdalsbruket AS   
           
 Bottenbru ved Stormoen 1465810199  12 60  userpics/10028/    Bnr: 10374

   Ble også benevnt som overløpsbru. i 1960-åra bygde Værdalsbruket slike bruer når skogsveger ble anlagt. Foruten denne er/var det slike bruer over Tveråa i Inndalen, Helgåa ved Helgåsen og Malsåa innover mot Greensslætte. Kanskje enda flere. Utlånt av Værdadlsbruket   
           
 Vandvik i Nord-Leksdal 1465810216  12 119  userpics/10028/    Bnr: 10375

   Heimen er borte i dag. Den lå ned mot vatnet før en kommer til dalemark. Ukjent når bildet er tatt. Bilde etter Olga Anderson   
           
 Nils Futaker 99 år 1465810236  12 62  userpics/10028/    Bnr: 10376

   Kårkaill`n på Futaker i 1940. han var født på Lyngåsvald ved Ausa i 1841 og døde i 1942. . Kom som husmann til Futaker (også kalt Smedstua) ved Lyngsaunet nord for Lyng i 1867. Gift med Sigrid Ellingsdatter fra Sulstua i 1865. Paret fikk sju barn. Opplysninger hentet fra boka "Heimer og Folk Stiklestad". Bildet lånt ut av Dagfinn Dahl.   
           
 Tranekylling på en av sine første svømmeturer. 1465810258  7 9  userpics/10028/    Bnr: 10377

   Den førstefødte i år. Nyklekt og ikke mer enn en dag gammel og krabaten er svømmedyktig og vil utforsker verden. En bekreftelse på at vi mennesker er de mest hjelpeløse som finnes når vi blir født.   
           
 Tranemor er noe aggresiv 1465810273  7 9  userpics/10028/    Bnr: 10378

   Ikke så rart når en skal passe på sitt reir og venter to små i familien.   
           
 Tre bukkene bruse 1466504371  7 9  userpics/10028/    Bnr: 10379

   som skal til seters osv.... Bare at her er det vel sau i bildet. Fra Lyngselva 17. juni 2016   
           
 Grensevaktstevne i Skalstugan år 1935 1466504387  12 104  userpics/10028/    Bnr: 10380

   Det er vel 20-årsmarkering for de som var grensevakter i 1905 som er deltakere her. Den eneste en kjenner navnet på er Johannes Dahl, nr. 3 fra høyre. Utlånt av Dagfinn Dahl.   
           
 Samling av damer på Bakketun Folkehøgskole i år 1917 1466504406  12 104  userpics/10028/    Bnr: 10381

   Damene er vel for gamle til å være elever så det er vel kanskje deltakere på et misjonsstevne. Alle har visstnok navnelapp på seg. Utlånt av Dagfin Dahl   
           
 Brattåsbrua 1466504437  12 60  userpics/10028/    Bnr: 10382

   Hengebru over Halgåa ovenfor Kleppen på vegen til Vera. Den ble revet når Nybrua ved kleppen sto ferdig og vegen lagt på sørsiden av elva der den er nå. Utlånt av Håvard Elnes m.p.moen    
           
 Hærmanssnasa mai 2016 1466504479  6 2  userpics/10028/    Bnr: 10383

   Snasa sett fra Guddingsskallen over den ufremkommelige Tverådalen. Til venstre Stor-Havren og til høyre Litj-Havren.   
           
 Ingvald Tronsmo 1466504509  12 62  userpics/10028/    Bnr: 10384

   Trolig fra konfirmasjonsdagen. Utlånt av Svein Væren.   
           
 Sangere foran Stiklestad Kirke 1918 1466504539  14 24  userpics/10028/    Bnr: 10385

   Bildet er fra sangerstevne 16. juni. Utlånt av Dagfinn Dahl.   
           
 Steukern 5. mai 2016 1466504865  6 2  userpics/10028/    Bnr: 10386

      
           
 Mette Pedersdatter Mikvold 90 år 1466504916  12 62  userpics/10028/    Bnr: 10387

   Mette var gift med Martinius Jonsen Mikvoll fra Mikvoldvald. Hun kom fra Landfall. Når raset kom i 1893 bodde de og to barn på husmannsplassen Moaunet/Moan under Mo Søndre. Heimen ble tatt av leirmassene og mann og begge barna omkom. Mette reddet seg ved å klamre seg til en trerot og kom på et eller annet vis opp til gården Mo hvor kårmannen fant henne. Etter raset bodde hun en tid på Hallem før hun flyttet til en liten stue på Libakken som ble kalt for "Mettestu". Foruten barna som omkom i raset hadde Mette og mannen to barn til, men begge døde før de ble ett år. Sterke opplevelser å bære med seg i et langt liv til sin død i 1944. Bildet utlånt av Dagfinn Dahl. Opplysninger hentet fra boka "Heimer og Folk Stiklestad."   
           
 Skjetthullet Fellesbeite 17. juni 2016 1466504981  7 9  userpics/10028/    Bnr: 10388

   Fornøyde kyr etter melking. En kan fornemme hvordan det var på setervollen i "gammeltin" når en ser buskap som trives. Ikke mye stress over denne buskapen.    
           
 Bil ved Stiklestad kirke ca 1935 1467446194  14 24  userpics/10028/    Bnr: 10389

   Ut fra all hestskiten er det tydelig at hovedtransport av folk til kirka er hesten. Bildet er tatt fra området der kirkestallene sto på den tid. Utlånt av Rune Kristiansen.   
           
 Skavdalen 8. mai 2016 1467446217  10 14  userpics/10028/    Bnr: 10390

   Bildet er fra Skeisvola.   
           
 Ørmelen i 1950-åra. 1467446267  12 59  userpics/10028/    Bnr: 10391

   Bildet er vel tatt i området ved Tangen/Rogntun. I dag står BlocK-Watne husa her i området. Bilde etter Olga Anderson.   
           
 Pikelaget i Vuku 12. mai 2016 1467446378  9 38  userpics/10028/    Bnr: 10392

   Etter hjemmeseieren mot Steinkjer.   
           
 Kjente bygninger på Øra i 1920-åra 1467446453  12 59  userpics/10028/    Bnr: 10393

   Nærmest står skolebygningen på Øra bygd i 1896 til en pris av ca. kr 7000,- . Skolen inneholdt 4 klasserom og to små andre rom. Den første fastskolen fra 1847 ble ominnredet til lærerboliger. Denne skolebygningen var stuebygningen på Ner-Fåra som ble kjøpt for 180 spd. Med nedtaking, flytting og oppsetting kom prisen på ca. 419 spd. Omkring 1920 ble denne bygning for liten ettersom behovet for flere lærerboliger var økt. I stedenfor utvidelse ble det bestemt å bygge ny og i 1922 ble det Lysgård (bygning nr. to i bildet) oppført i stein. Der var det fire lærerboliger, to for lærere i småskolen og to for lærere i storskolen. Byggmester Paul Gran fra Sjøbygda sto for planene og han var også byggeleder. Prisen ble kr 66147,-. Gamleste skolebygning med lærerboligene ble solgt til Nessbyggin og oppsatt som forsamlingshuset "Heimly". Ut fra året Lysgård ble bygd antar en at bildet er fra slutten av 1920-årene. [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-1470]Klikk her [/url][/b] for bilde av skolebygningen fra 1846. Utlånt av Inge Nymoen.   
           
 Museumsområdet på Stiklestad 1467446513  14 24  userpics/10028/    Bnr: 10395

   Med den gule Moksneslåna bak i bildet. Den røde til høyre er Telthuset som ble flyttet fra Rinnleiret i 1985. Vannbassenget er blitt til ved oppdemming av Korsdalsbekken.   
           
 Enok eller Ellev 1467446546  12 62  userpics/10028/    Bnr: 10396

   Halvdelen av revyskuespillerpar fra etterkrigstiden. Uansett hvem av dem dette er så heter denne mannen Olav Halseth. Bilde etter Olga Anderson   
           
 Fløting i Ferlainne 1467446590  12 60  userpics/10028/    Bnr: 10397

   Terrenget Helgåa renner gjennom i Ferlainne tilsier at fløting her måtte være den vanskeligste strekningen i Verdalsvassdraget. Når en ser på bildet hvordan tømmeret har kilt seg fast så måtte det være en farlig jobb med å få løst opp bindingen. Men disse karene hadde vel vært "ute en vinterdag før" som det heter. Men så foregikk fløting lenge for det var noe som hette for HMS. Ukjent når bildet er tatt men omkring første verdenskrig hadde Værdalsbruket store tømmerdrifter i Veraområdet og inne på svensk område så bildet kan vel være fra den tid og fotografen er mest trolig Ole Snekkermo. Utlånt av Inge Nymoen.   
           
 Myrull på Marsteinsvola midtsommers 2016 1467446664  11 8  userpics/10028/    Bnr: 10398

      
           
 Skoknesset med hengebrua 1467470232  12 119  userpics/10028/    Bnr: 10399

   I dag ubebodd heim på sørsiden av Helgåa øst for Skjækerfossen. Hengebrua er for lengst borte. Adkomsten dit i dag skjer over brua ved Ørtugen og videre forbi Helmoen. [b][url=http://bildearkiv.helgadalen.no/bosteder/bosted.asp?ID=198]Klikk her [/url][/b] for å lese fra Helgådalens Bildearkiv om heimen og folket som bodde her mellom 1820 - 1978. Utlånt av Inge Nymoen.   
           
 Blåvingeparing på pekefingeren 1467470259  11 8  userpics/10028/    Bnr: 10400

   Hektisk aktivitet på kjærlighetsfronten blant Blåvingesommerfuglene på Ørin. Parene vandret fra grasstråa til hånden uten å la seg affisere av noe som helst.   
           
 Blåvingeparing på strå 1467470872  11 8  userpics/10028/    Bnr: 10402

   Stor aktivitet på Ørin for å føre arten videre. Opptil en fire - fem hanner kurtiserte samme dama.   
           
 Stopp ved Skjækerfossen på tur tul Vera ?  1468095878  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10403

   Litt usikkert i hvilken anledning, men mest trolig er det de prominente gjestene fra fylkesmannen og vegsjefen i forbindelse med åpningen av ny bru over Strådøla ved Sisselvollen i år 1956 som har tatt en pause her. En annen mulighet er kommunestyrerepresentanter som tar en pause på tur til møte på Tronsmoen i 1955. Drosjesjåfør Martin Holmen er på bildet. Utlånt av Inge Nymoen.   
           
 Myrhatt i morgendugg ved Tømmersjøen 8. juli 2016 1468095944  11 8  userpics/10028/    Bnr: 10404

      
           
 Kvernmo Motorsenter 15. april 2016 1468096028  22 54  userpics/10028/    Bnr: 10405

   Sett fra Skogrøvern ved Bergugleberget   
           
 Saging på Haukåsaga ca år 1977 1468096078  12 65  userpics/10028/    Bnr: 10406

   Han som mater saga er Alf Moe. Tydelig at det er på vinters tid, han har "ørlappan ne og blavåtta på fingran". Bildet utlånt av Nils Ragnar Stensø Skjørholm.   
           
 Sagfiling på Haukåsaga ca år 1977 1468096355  12 65  userpics/10028/    Bnr: 10407

   Han som har det møysommelige og viktige arbeidet er Ivar Kluken. Utlånt av Nils Ragnar Stensø Skjørholm   
           
 Kiosken Blue Front ved bakeriet til Petter nervik ca år 1958. 1468096439  12 119  userpics/10028/    Bnr: 10408

   Bilde etter Olga Anderson   
           
 Fjellbloddråpesvermere 1468096862  11 8  userpics/10028/    Bnr: 10409

   Denne arten er knyttet til fjellet, og kan finnes ganske høyt opp der det er lite vegetasjon. Larvene kan leve på mange ulike planter, mest på krekling. De bruker to eller tre år på utviklingen. De voksne sommerfuglene svermer i solskinn en gang mellom juni og august, men på en lokalitet er flygetiden ganske kort, høyst to uker. Bestanden varierer kraftig fra år til år, dette synes i alle fall delvis å ha sammenheng med smågnager-syklene fordi store smågnager-bestander dreper mange av larvene. Larven forpupper seg i en hvit, vanntett kokong på et strå like over bakken. I Norge finnes den trolig i alle fjellområder, og kan enkelte år være meget tallrik. Dette ifølge Wikipedia.   
           
 Oppstilling for tog ved Herredshuset 1468097368  12 104  userpics/10028/    Bnr: 10410

   legg merke til plakaten hvor det står skrevet Verdal Idrettslag Stiftet 20-5-1920. Som kjent markerer Verdal i.l. at de er 100 år i år. Etter denne plakaten er det fire år til men det finnes vel en forklaring på at markeringen er i år. Ukjent når bildet er tatt men i alle fall før midten av 1950-åra når paviljongbygget ble bygd. Bilde etter Olga Anderson   
           
 Aktivitet på Kverner 6. juli 2016 1468097451  26 52  userpics/10028/    Bnr: 10411

   Bildet er fra Våttåhaugen   
           
 Nøkkroser på Høysjøen 1468741910  11 8  userpics/10028/    Bnr: 10412

   I disse dager blomstrer Nøkkrosen i store mengder på Høysjøen.   
           
 Innover mot Havfrua 1468742001  12 106  userpics/10028/    Bnr: 10413

   Eksakt når bildet er tatt er usikkert men senest i 1950-åra. Bilde etter Olga Anderson.   
           
 Husumbrygga og tømmerlensa 1468742054  12 59  userpics/10028/    Bnr: 10414

   En av bryggene på Ørasiden. Med utsikt over tømmerlensa mot Ørmelen. Bildet må være tatt før Eriksengården ble bygd på denne tomta i 1922. Østre løpet i elva ved Moparken ble stengt i forbindelse med bygging av stålbrua som ble åpnet i 1930. Senere ble vel lensen flyttet lenger uti elva. Ved Måsøya kan en se spor etter "den gamle og den nye". På Ørmelen er det lite bebyggelse men desto flere"koinnstaur". Bilde etter Olga Anderson   
           
 Karer i en robåt på Trones 1468742094  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10415

   Bildet er tatt ved kaia til Trones bruk. Hvem de i båten er vites ikke. heller ikke når bildet er tatt. Utlånt av Oddvar Floan   
           
 Ane Strådal  1468742150  12 114  userpics/10028/    Bnr: 10416

   Ane Nielsdatter Meråker, født 1849, er i folketellingene 1865, 1875 og 1891 registrert som bosatt i Strådalen Østre som tjenestepike. I 1900 på samme sted men da som tjener og husbestyrerinne. Hun kom, som flere i Vera, fra Meråker. Hun døde av tæring i Strådalen i 1906 etter mer enn 40 års tjeneste på plassen. Hadde det vært i dag ville hun vært kvalifisert både til Norges Vels medalje og kanskje Kongen Fortjenestemedalje. Bildet lånt av berit Ward Schei.