Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
 
 
 

free hit counter code

  Søke i billedgalleriet    Navnsatte bilder finner du ved å klikke på "Navn i bilde" i menyen
og  eller     Ik Vis alle      
 Billedgalleri          
Antall :   Id   Nr År
 Ras i Mikvoldmelen ovenfor Ydseelvas utløp i år 1933 1454260899  12 60  userpics/10028/    Bnr: 10202

   Foto Gunnar Holmsen. NGU-bilde.   
           
 Ørin før industrien kom til bygda 1454260939  12 106  userpics/10028/    Bnr: 10203

   Bilde etter Olga Anderson   
           
 Perlemorvinge med strengt oppsyn 1454260973  11 8  userpics/10028/    Bnr: 10204

      
           
 Brua nedenfor Rønningsfossen i Ulvillelva før år 1914 1454261041  12 60  userpics/10028/    Bnr: 10205

   Gammelvegen opp på Kluksbakkan gikk vel her i eldre dager. Utlånt av Svein Berg   
           
 Ottermoplassen i mellomkrigstiden.. 1454261082  12 118  userpics/10028/    Bnr: 10206

   Plassen var vel også kjent som Bergheim.Personene er ukjent men de to nærmest inngangen er vel eierne Jon og Märit Brattås. Utlånt av Iris Skoknes.   
           
 Fiskebåter på Trondheimsfjorden 1454261113  12 121  userpics/10028/    Bnr: 10207

   Utpå høsten var det vel vanlig med slike båter som fisket brisling. Ukjent når men muligens omkring 1960 eller før. Bilde etter Olga Anderson er tatt fra Havfruområdet.   
           
 Bil ved Garpahjørnet ca år 1932 1454261147  12 59  userpics/10028/    Bnr: 10208

   Sjåfør og eier av bilen er Jens Prestvik. Bilde etter Olga Anderson.   
           
 Morgentåke over Kværner 25.januar 2016 1454261201  26 52  userpics/10028/    Bnr: 10209

   Foreløpig stille, men om ikke lenge blir det vel aktivitet her i minst 3 år. Bildet er tatt fra Skånes.   
           
 Grunnfossen med mølledam ca år 1908 1454262995  12 60  userpics/10028/    Bnr: 10210

   Husa til venstre er vel Storstadmoen øverst og enten Sundbyenget eller Veie nedenfor. [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-1742]Klikk her [/url][/b] for annet bilde fra samme år med opplysninger om møllebruka. Utlånt av lars Grande   
           
 Hesteutstilling på bygdadagen på Stiklestad ca 1982 1455015841  9 38  userpics/10028/    Bnr: 10211

   Her under defileringen. Bildet utlånt av Nils Ragnar Stensø Skjørholm   
           
 Hesteskokasting på bygdedagen på Stiklestad trolig i 1982 1455015997  9 38  userpics/10028/    Bnr: 10212

   Flere ivrige tilskuere som en drar kjensel på. Bildet utlånt av utflyttet verdaling, Nils Ragnar Stensø Skjørholm.   
           
 Edvard Olsen Suul, underoffiser og gårdbruker på Brandhaugen Søndre. 1455016293  12 113  userpics/10028/    Bnr: 10213

   Født i 1873, død 1959. Foreldre Ole Nilsen Suul og Elen Anna Ellevsdatter Indahl.   
           
 Verdalskrana under isrensking i fjellet ved Galleri Sør i Sogna 1455016552  27 76  userpics/10028/    Bnr: 10215

   Bilde etter Idar Bakken.   
           
 Slåttonn på Julnesset Vestre i Helgådalen i 1960-åra 1455017000  12 65  userpics/10028/    Bnr: 10216

   Høy var en stor del av vinterforet til hest, sau og kyr på den tid. I dag er hesjer en sjeldenhet å se. Silolegging og rundballer har erstattet høyet. De på bildet er Astrid og Jorunn Julnes samt Magne Lustad. Utlånt av Magne Lustad.   
           
 Kuutstilling under Bygdadagen på Stiklestad ca år 1982 1455017199  9 38  userpics/10028/    Bnr: 10217

   Bygdedagen var et årevist og populært arrangement som trakk flere tusen publikummere. Hadde tilskuerne stått her i dag ville de vel ha vært innendørs på Kulturhuset. Bildet utlånt av Nils Ragnar Stensø Skjørholm   
           
 Sollgløtt over Oklan og Vist Øvre. 31. januar 2016 1455017303  22 54  userpics/10028/    Bnr: 10218

   Med Våttåhaugen ovenfor .   
           
 Hvor og hvem er dette 1455017395  12 98  userpics/10028/    Bnr: 10219

   Er det noen som vet det så ta kontakt på 47297311. Bilde etter Olga Anderson.   
           
 Over Verdalselva mot Moparken ca år 1956 1455811335  12 59  userpics/10028/    Bnr: 10220

   Ser en nærmere på bildet kan en se at det er søppelfylling der hvor Moparken er i dag. Bilde etter Olga Anderson   
           
 Potetopptaking i Sul ca 1964 1455811435  12 65  userpics/10028/    Bnr: 10221

   Karlgarden til venstre bak i bildet. Utlånt av Alf Karlgård.   
           
 Barfrost og is i Skjækerfossen 6. februar 2014 1455811503  5 15  userpics/10028/    Bnr: 10222

      
           
 Møllebilen til Verdal Mølle rundt 1982. 1455811630  12 59  userpics/10028/    Bnr: 10223

   Bilen gikk i mjøltransport til bøndene med som hadde mjølsilo. Sjåfør på bilen var Otte Hallem som hadde fartstid på Samvirkelaget i 40 år fra 1959. Mølla til Verdal Samvirkelag var god butikk på den tid. Nå står det vel heller dårlig til med kooperasjonen her i kommunen. Bildet utlånt av Nils Ragnar Stensø Skjørholm.   
           
 Begravelse ved Vera i år 1920 1455811706   104  userpics/10028/    Bnr: 10224

   Med heimen Nord-Vera nærmest hvor det ser ut som "kjerkstallene" er ut fra hestevognparken. Foto av Ole Snekkermo   
           
 Gatebilde fra Øra ca 1982 1455812024  12 59  userpics/10028/    Bnr: 10226

   Fra venstre boligen til skomaker Ward. I midten nybygget til Sigvald Selnes hvor motebutikken Adam Og Eva holdt til. Til høyre Sørhauggården med elektrobutkken/verkstedet til Holm Elektriske. Brødrene Viktor og Kristian drev tidligere Verdal Radioservice. Bildet lånt ut av Nils Ragnar Stensø Skjørholm.   
           
 Slåttonn i Vuku ca år 1920. 1455812140  12 65  userpics/10028/    Bnr: 10227

   Ukjent fotograf, men sannsynligvis Ole Snekkermo som losjerte i Bregn. Volgavveln til høyre. Gårdene bak i bildet er ved Oppem og Guddingan.   
           
 Nattbilde ved landhandleriet på museumsområdet på Stiklestad. 1455812278  14 24  userpics/10028/    Bnr: 10228

      
           
 Det gikk skit 1455816220  10 14  userpics/10028/    Bnr: 10229

   med dassen ved nybygget til fuglekikerne på Ørin Nord. Det sørget stormen Tor for. Får håpe at det ikke var i bruk når det skjedde. I tilfelle sitter, eller ligger. vedkommende der fremdeles.   
           
 Fjøset på Julnessetra ca år 1932 1455816530  12 63  userpics/10028/    Bnr: 10230

   Budeiene som er på tur inn med melk er vel Astrid Julnes og Nella Nessemo. Fjerning av kuskiten skjer gjennom de to gluggene på veggen med fraukulan nedenfor. Utlånt av Magne Lustad.   
           
 Skoletur på Vindkleppen ca år 1938 1456813871  12 123  userpics/10028/    Bnr: 10231

   Barn og lærer ved Kleppen skole på tur oppå Vindkleppen. Bak i bildet på denne siden av elven ser en gården Kleppen. På sørsiden av elva Julnesgårdene og videre Snekkermoen helt til ventre øverst.. Fotograf er vel læreren Anders Vandvik. Utlånt av Magne Lustad   
           
 Festmiddag i 1945 på Astoria Hotell i Trondheim for grenseloser under 2.verdenskrig. 1456813906  12 67  userpics/10028/    Bnr: 10232

   Det er sikker mange verdalinger her men en kjenner bare en og det er Johannes Væren som sitter som nr. 4 på venstre side ved bordet til høyre.   
           
 Vera Kapell i gamle dager, kanskje før 1930 1456813928  12 119  userpics/10028/    Bnr: 10233

   Vegen videre mot Sør-Vera er ennå ikke bygd. Bildet etter Johannes Væren. Utlånt av Svein Væren   
           
 Nattbilde fra rundkjøringen på Stiklestad i februar 2016 1456813951  14 24  userpics/10028/    Bnr: 10234

      
           
 Lysgård østre i 1950-åra 1456813984  12 59  userpics/10028/    Bnr: 10235

   Nordgata hadde ikke asfalt på den tid og huset hadde inngang og veranda mot gata. Lysledninger på stolper og mye mere trær. Kanskje en del av Stiklestad Allè. Bilde etter Olga Anderson.   
           
 Julnesset Vestre ca 1953 1456814009  12 73  userpics/10028/    Bnr: 10236

   [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1950aara.php?s_title=julnesset+vestre]Klikk her [/url][/b] for kart. Utlånt av Magne Lustad.   
           
 Væren Nordre Østre ca 1950 1456814048  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10237

   Eller Austat som plassen hette lokalt i Vera. Bildet av sin far Johannes Værens barndomsheim er lånt ut av Svein Væren.   
           
 Ørmelen med kraner på Kværner 1456814086  26 52  userpics/10028/    Bnr: 10238

   Det begynner å dra seg til på Kværner. Nye kraner kommer opp og snart begynner vel stålkonstruksjonene å reise seg.   
           
 Olsokdirigenten på Stiklestad, Einar Krokstad. 1457951788  12 62  userpics/10028/    Bnr: 10239

   Krokstad var dirigenten av Okkenhaug`s spelmusikk i 25 år under perioden 1960 til 1984. Bildet er vel fra 1982. Utlånt av fotografen, Nils Ragnar Stensø Skjørholm.   
           
 Hugo Kverkild slår på stortromma 1457951989  12 62  userpics/10028/    Bnr: 10240

   Bildet er tatt av Nils Ragnar Stensø Skjørholm under åpningen av Gammelmeieriet til kjøpesenter i 1984. Værdalens Blæseorkester ,senere Blåseran, spilte under arrangementet.   
           
 Væren Nordre Østre ca 1948 1457952155  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10241

   Noe usikker tidfesting. Lokalt gikk heimen under navnet "Austat". I dag er det vel bare stuebygningen som står igjen. Utlånt av Svein Væren   
           
 Gurianna Brattås Væren ca 1955 1457952235  12 62  userpics/10028/    Bnr: 10242

   Utlånt av Svein Væren,   
           
 Høstfarger ved Molåna 15. oktober 2015 1457952277  14 24  userpics/10028/    Bnr: 10243

      
           
 Havregrynpakking ved Samvirkelagets mølle ca 1960 1457952320  12 65  userpics/10028/    Bnr: 10244

   Damen som bærer esken med havregryn er Bjørg Sende og hun som sitter med ryggen til er Ruth Molde. Opplysninger fra Hallbjørg Sende. Ukjent fotograf.   
           
 Arrangement på Elstadtomta sommeren 1955 1457952355  12 59  userpics/10028/    Bnr: 10245

   Det store hvite huset til venstre det gamle kontorbygget til Verdal Samvirkelag. Bygningen ble revet i forbindelse med bygging av Matsenteret (Mega). Bilde etter Olga Anderson   
           
 Fiskematkjøkkenet til Bjarne Olsen ved Ørbrua på Melasiden ca 1954 1457952424  12 119  userpics/10028/    Bnr: 10246

   Bygget ble ferdig i 1953. Kjelleretasjen var innredet til produksjonslokale og kjølerom for fiskemat. Fiskmatkjøkkenet leverte fisk til mange, bl. a. til Aldersheimen, Innherred Helseheim, Bakketun og Fiskbilruta.    
           
 Ulvilla Kraftstasjon under bygging antagelig 1913 1457952471  12 119  userpics/10028/    Bnr: 10247

   Stasjonen ble vel åpnet 1914. Bøksetstuggu til venstre. [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-8639]Klikk her [/url][/b] for å lese mere av historien om Ulvilla Kraftstasjon. Ukjent fotograf. Utlånt av Svein Berg.   
           
 Vårherre sender sine stråler ned på Olav Digre på Stiklestad 1457952558  14 24  userpics/10028/    Bnr: 10248

   Grytidlig 12 mars 2016   
           
 Tindbrua i blikkstilla 1458810465  5 15  userpics/10028/    Bnr: 10250

      
           
 Alf "Mikkin" Karlgård på en Royal Enfield ca år 1945 1458810636  12 62  userpics/10028/    Bnr: 10253

   Bildet er vel tatt i bakgården på Riddervold, mest kjent som Sportsforretningen "Ørnen". Bildet er lånt ut av Rune Kristiansen.   
           
 Olsokkoret under øvelse i år 1984 1458810677  14 24  userpics/10028/    Bnr: 10254

   Bildet er utlånt av Nils Ragnar Stensø Skjørholm.   
           
 Bryllupsskyss under "Lissombryllup" på Øra i år 1984. 1458810747  9 38  userpics/10028/    Bnr: 10255

   "Bryllupet" ble arrangert i forbindelse med åpningen av Gammelmeieriet til Kjøpesenter. Brudeparet var Levin Nestvold jr. og Eli Vold. Ekvipasjen var flott dekorert med krans av rødkløver. Utlånt av Nils Ragnar Stensø Skjørholm.   
           
 Sidensvans i februar 2016 1458810767  7 9  userpics/10028/    Bnr: 10256

   Vakker liten skapning.