Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
 
 
 

free hit counter code

  Søke i billedgalleriet    Navnsatte bilder finner du ved å klikke på "Navn i bilde" i menyen
og  eller     Ik Vis alle      
 Billedgalleri          
Antall :   Id   Nr År
 Kjærhaugen, klubbhuset og nybanen. 1409304360  4 31  userpics/10023/    Bnr: 9617

      
           
 Baglan gård, halve Vinne og Verdalsøra. 1409304314  22 46  userpics/10023/    Bnr: 9616

      
           
 Sommerfuglen Admiral 1409138433  11 8  userpics/10028/    Bnr: 9614

      
           
 Harald Rønninga bak disken på Fleskhus ca år 1957 1409138414  12 61  userpics/10028/    Bnr: 9613

   [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-2307]Klikk her [/url][/b] og [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-1287] her [/url][/b] for bilder av bakeri/butikk på Fleskhus.   
           
 17. mai ca 1928 1409138395  12 104  userpics/10028/    Bnr: 9612

   De fleste er ukjente men to vet en navnet på. Det er Else Forberg Skreden, nr. fire fra venstre, og Alf Dahling med sløyfe. Dersom noen vet navn på andre ta kontakt på tel 472 97311. Huset i bildet synes å være der Alf bodde på Prærien. Bildet utlånt av Lars Iver Valstad.   
           
 Yttermoloen nordvest for Kværner 22. august 2014 1409138377  13 26  userpics/10028/    Bnr: 9611

   Sårene etter stormene sist vinter er det ikke gjort noe med. Det spørs hvordan det går hvis det kommer flere extremstormer. Den som lever får se.   
           
 Råalia ca 1982 1409138367  12 61  userpics/10028/    Bnr: 9610

   En kommunal vegstrekning som var svært utsatt for skader ved mye nedbør. Bildet er fra før begrepet «extremevær» kom inn i språket. Men det skjeddde skader da å. I forbindelse med uttak av stein unde bygging av forhåndslageret i Tromsdalen ble vegen ooppfylt og utbedret med pukk derfra. Og i 2013 ble den ytterligere oppgradert med kummer og grøfterens.   
           
 Tømmerlass fra Skjækerdalen 9. juli 2014 1409138352  27 76  userpics/10028/    Bnr: 9609

   Arild Skjækermo med doning på ca 50-60 tonn tømmer fra Melaåsen i Skjækerdalen. Her ved grinda nedenfor Vollavollen.   
           
 KFUK -speidere i Vuku år 1957 1409138310  12 104  userpics/10028/    Bnr: 9608

   Teltleiren sto på jorda til Stor-Vuku nede mot elva. Bak i bildet ser en dyrkajord nedenfor vegen i Østnesbakken hvor det dag er plantet juletre. KFUK står vel for Kristelig Forening for Unge Kvinner. Norges KFUK har til formål å hjelpe mennesker til tro, utvikle det hele mennesket ? med ånd, sjel og kropp ? og utfordre unge til å ta ansvar i kirke og samfunn, nasjonalt og internasjonalt. Visjonen lyder: Vi får utrolige ting til å skje ved å være en åpen, kristen organisasjon, som jobber for å utvikle kristne, kreative og modige mennesker. Organisasjonens verdier er: åpen, modig, trygg, utviklende, raus. Utlånt av Lars Iver Valstad   
           
 Tømmer ved bru over Kverna i år 1939 1409138290  5 15  userpics/10028/    Bnr: 9607

   Tømmer klar for fløting ved brua over Kverna mellom Årstadbakkan og Kvernmoen. Sagamarsjen passerte her i sin tid. Høystakken minner om at det var andre måter å drive jordbruk på før krigen. Hver eneste dyrket flekk ble utnyttet og her viser det slått nedover bakkan fra Vollan/Storhaugen og helt ned til elva. Utlånt av Værdalsbruket.   
           
 Stubbe opp mot Mogrenda på Stiklestad år 1917 1409138274  12 118  userpics/10028/    Bnr: 9606

   [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=stubbe]Klikk her [/url][/b] for kart. Ukjent fotograf. Utlånt av Lars Iver Valstad.   
           
 Mang en rundball på Nessleira den 23. august 2014 1409138257  22 54  userpics/10028/    Bnr: 9605

      
           
 Øras ansikt endres stadig... 1409043236  5 27  userpics/10023/    Bnr: 9604

   Klikk på bildet for å få opp et større.   
           
 Rinnelva og Valbekken møtes. 1408917771  5 27  userpics/10023/    Bnr: 9603

   Vi ser tydelige spor at Rinnelva før tok mer innersving.   
           
 Flyvegen rett fram. Valbekken i venstre kant. 1408917762  5 27  userpics/10023/    Bnr: 9602

   Før gikk Valbekken mer på skrå over åkeren, men på grunn av tyskernes flyplassplaner ble den "flyttet" 50 m mot sør.Grensen mellom Rindsem og Berg følger enda det gamle bekkefaret. Det ser en også tydelig av sporene i åkeren. Før 1490 rant Verdalselva ut her.   
           
 Her ser vi at Rinnelva også har sideelver!. 1408917744  5 27  userpics/10023/    Bnr: 9601

   Midt på bildet ser vi en voll med en lengde på 1000 m. Den ble anlagt under siste krig for å holde flo sjø unna flyplassen Det ble brukt ca 5000 m3 sand til moloen. Massen ble tatt fra Saltbutangen et par hundre meter lenger øst. Redskapen va «spaddi» og massen ble fraktet med hest og bekkvogn. Ved Saltbutangen ble det på 16- og 1700 tallet vunnet ut salt. Gården Berg var den siste som betalte saltkjelskatt her i Verdal.   
           
 Her lå den gamle flyplassen på Fætta. 1408917720  13 22  userpics/10023/    Bnr: 9600

   Området på begge sider av Rinnelva holdt på å vokse igjen. Nå er tindvedtrær og andre buskvekster rydda bort. På Levangs-sia beiter det sauer.   
           
 Kvislakanalen 21/8-2014 - 1 1408653565  5 27  uploads/Ole Morten/Kvislakanal_210814/    Bnr: 9599

   Siste døgn har det falt 42 mm regn ved Reppe målestasjon.   
           
 Kvislakanalen 21/8-2014 - 2 1408653565  5 27  uploads/Ole Morten/Kvislakanal_210814/    Bnr: 9598

      
           
 Kvislakanalen 21/8-2014 - 3 1408653564  5 27  uploads/Ole Morten/Kvislakanal_210814/    Bnr: 9597

      
           
 Kvislakanalen 21/8-2014 - 4 1408653564  5 27  uploads/Ole Morten/Kvislakanal_210814/    Bnr: 9596

   Her har planten kjempespringfrø etablert seg. Planten er svartelistet.   
           
 Kvislakanalen 21/8-2014 - 5 1408653564  5 27  uploads/Ole Morten/Kvislakanal_210814/    Bnr: 9595

      
           
 Kvislakanalen 21/8-2014 - 6 1408653564  5 27  uploads/Ole Morten/Kvislakanal_210814/    Bnr: 9594

      
           
 Kvislakanalen 21/8-2014 - 7 1408653564  5 27  uploads/Ole Morten/Kvislakanal_210814/    Bnr: 9593

      
           
 Kvislakanalen 21/8-2014 - 8 1408653564  5 27  uploads/Ole Morten/Kvislakanal_210814/    Bnr: 9592

      
           
 Kvislakanalen 21/8-2014 - 9 1408653563  5 27  uploads/Ole Morten/Kvislakanal_210814/    Bnr: 9591

      
           
 Kvislakanalen 21/8-2014 - 10 1408653563  5 27  uploads/Ole Morten/Kvislakanal_210814/    Bnr: 9590

      
           
 Kvislakanalen21/8-2014 - 11 1408653563  5 27  uploads/Ole Morten/Kvislakanal_210814/    Bnr: 9589

      
           
 Kvislakanalen 21/8-2014 - 12 1408653563  5 27  uploads/Ole Morten/Kvislakanal_210814/    Bnr: 9588

      
           
 Kronprinsen på Stiklestad 1930 1408480921  9 38  userpics/10028/    Bnr: 9575

   Kronprins Olav på Stiklestad under 900-årsjubileet for slaget. Utlånt av Lars Iver Valstad   
           
 Busstasjonen til Fylkesbilene på Øra ca 1955 1408480393  12 119  userpics/10028/    Bnr: 9574

   Venterom til høyre. Kontor i midten og godslager til venstre. Bak skranken her var det Arne Westerdahl som regjerte. Kontoret ble etablert i 1949. Utlånt av Lars Iver Valstad.   
           
 Lyset kommer til Vera 1408480176  12 61  userpics/10028/    Bnr: 9572

   Ordfører Skreden slår på bryteren når veresbyggene får elektrisitet den 12. september 1960. Utlånt av Lars Iver Valstad.   
           
 Valstad østre i 1917 1408480058  12 118  userpics/10028/    Bnr: 9571

   [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=Valstad+%F8stre+i+1917]Klikk her [/url][/b] for kart.Utlånt av Lars Iver Valstad.   
           
 Stiklestadjubileum i 1930 1408480009  12 65  userpics/10028/    Bnr: 9570

   Utlånt av Lars Iver Valstad   
           
 Sandstien i Vinne ca 1930 1408479954  12 61  userpics/10028/    Bnr: 9569

   Ønsker å få navna på heimene nærmest. De eldste i Vinne bør vel kanskje være behjelpelig med det. Ring 472 97311. Utlånt av Lars Iver Valstad.   
           
 Ådalsvollen fra Hyllklumpen 1408479817  30 86  userpics/10028/    Bnr: 9568

      
           
 Bygging av rasteplass i 1989 1408479784  27 76  userpics/10028/    Bnr: 9567

   Navnet "Tålla" kommer av at arbeidsbrakke nr. 12 sto her under byggingen av Jämtlandsvegen i 1860. Rasteplassen ble bygd i samarbeid med Vegvesenet og Verdal Kommune og åpnet i september 1989. Friluftsnemndas medlemmer la ned mange timer med gratisarbeid i forbindelse med steinlegging av stien bortover mot selve plassen.    
           
 Pløying på Valstad østre i år 1958 1408479596  12 65  userpics/10028/    Bnr: 9566

   Det ble framskritt med pløyinga når Fergusson gråtass avløste hesten med pløyinga. Lars Valstad er kjører mens Asbjørn Wisth sitter på skjermen. En vanlig foreteelse for gutter å være med å sitte slik men når en tenker tilbake så var det en farlig skyss. Utlånt av Lars Iver Valstad   
           
 Rein i Vinne ca år 1920 1408116908  12 118  userpics/10028/    Bnr: 9565

   Gården lå på østre siden av vegen oppe ved skogkanten der det det i dag står noen eneboliger. Husa ble flyttet til andre siden av vegen og lenger ned. I følge Norges bebyggelse ble uthusa der bygd ca. 1928 mens bolighuset ble bygd i 1939. Noe av gammelhusa ble flytte til det nye Rein. Utlånt av Lars Iver Valsatd   
           
 Stor båt på Haavna 10. august 2014 1408116140  13 26  userpics/10028/    Bnr: 9564

   Båten på ca. 10000 tonn ble assistert av slepebåt ved ankomsten. Båten er på kurs mot Chile etter lasting av kalkstein.    
           
 Bussstasjonen til Fylkesbilen på Øra ca 1957 1408116116  12 59  userpics/10028/    Bnr: 9563

   Bygget sto på tomta til Essostasjonen. Kontoret ble etablert i 1949. Utlånt av Lars Iver Valstad   
           
 Fylkesbilgarasjen i Sul 1408116078  10 14  userpics/10028/    Bnr: 9561

   Bygget er en standard utgave av bussgarasjen til Fylkesbilene i 1950-åra. Etter ettermiddagsruta var kjørt ble bussen parkert her og sjåføren overnattet i Sul for å kjøre samme ruta nedover med passasjerer og skoleelever til Øra neste morgen. Utlånt av Lars Iver Valstad.   
           
  1408116070  12 114  userpics/10028/    Bnr: 9560

      
           
 Verdals første private rutebil 1914 1408116059  12 61  userpics/10028/    Bnr: 9559

   John Fikse var eier og han startet med privat bussrute hver onsdag og lørdag mellom Øra og Sandvika i 1915. Billettprisen var 20 ør pr. km. Utlånt av Lars Iver Valstad   
           
 17. maitog i Vinne 1965 1408116037  12 104  userpics/10028/    Bnr: 9558

   Her på veg fra Kirka mot Valstadmoen. Gården bakenfor er Valstad vestre. Utlånt av Lars Iver Valstad   
           
 Åpning av rasteplassen ved Stortjønna i Vera 1984 1408116007  12 104  userpics/10028/    Bnr: 9556

   Byggingen av plassen var et samarbeidsprosjekt som var det første i sitt slag. Byggingen av plassen ble utført av Friluftsnemnda i Verdal kommune med samarbeidspartnere som Verdal Handikaplag, Aker og Lions Club. Tilskudd ble innvilget av fylke/stat. På bildet ser kjenner en igjen blant ordfører Ola G. Tromsdal helt til høyre. Alf Dahling i lys jakke sto for serveringen under åpningen som ble sendt i lokalradioen i NRK.    
           
 Fiskeprammen på Stortjønna i Vera 1984 1408115992  12 104  userpics/10028/    Bnr: 9555

   Prammen ble laget etter en modell som ble brukt på Årevidden i Sverige. Meningen var å legge forholdene til rette for at funksjonshemmede skulle få mulighet for å fiske, men prosjektet ble ingen suksess. Det gikk ikke så lang tid før prammen ble satt på land.   
           
 Damkoia ved Juldøla ca 1985 1407310313  12 119  userpics/10028/    Bnr: 9554

   Den sto på en hylle mellom juldalsvegen og fløtingsdammen før en kommer til flata nord for Fremre Juldalsvollen. Dammen ble bygd i 1915 under stordriftstiden i Juldalen når det ble utblinket over 40000 tre. Koia ble antagelig oppsatt på samme tid. Nå er den revet og skal være oppsatt på nytt visstnok i Inndalen.    
           
 Slektsstevne ved Olavsstøtta ca 1950 1407309823  12 98  userpics/10028/    Bnr: 9553

   Dersom noen har opplysninger om dette bildet så ta kontakt på tel 472 97311. En vet navna på en del men de fleste er ukjent. Skulle gjerne ha navnsatt alle. Kan nevnes at det er Wist, Hynne, Olsen og Slapgård i forsamlingen. Utlånt av SNK. Foto av Henning Anderson.   
           
 Blir det fårikål eller rovdyrmat 1407309520  7 9  userpics/10028/    Bnr: 9552

   Sjansen er vel 50-50. Lam på speiding etter jerv og bjønn ved Lyngsvollen