Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
 
 
 

free hit counter code

  Søke i billedgalleriet    Navnsatte bilder finner du ved å klikke på "Navn i bilde" i menyen
og  eller     Ik Vis alle      
 Billedgalleri          
Antall :   Id   Nr År
 Vinterbilde fra Gamle Storgate 1412832496  15 37  userpics/10028/    Bnr: 9670

   Med Elstadgården og Henning Anderson bakerst i bildet til venstre. Utlånt av Kjell Jakobsen   
           
 Løpestreng med kurv over Helgåa ved Byna 1412832372  12 120  userpics/10028/    Bnr: 9669

   Før Hæfossens gjennombrudd den 12. september 1893 var det ingen større behov for bru over elva. Med hest og vogn kunne de krysse elva på stokker flere steder. I tillegg var det ferge eller større båt mellom Overholmen og Byna. Etter Hærfossens gjennombrudd ble det svært vanskelig å krysse elva. I august 1894 søkte innbyggerne i Røesgrenda kommunen om å få bygge en løpestreng Systemet med løpestreng ble benyttet mye på den tiden. Det var en enklere og billigere måte enn å bygge bru. En bærekabel av stålvire ble strukket over elva. I ene enden var det montert en "strekkfisk" slik at stramminga kunne justeres. Så var det en kasse som hang i to trinser under denne strengen. Et trekktaug var festet i hver ende av kassen, ca. 1 m under trinsene Dette tauget gikk over ei Større trinse på hver ende av strengen På den måten kunne en selv dra seg over elva med tauet. Iperioden 1895 -1921 var løpestrengen plassert på følgende 4 steder: 1. Nordnesset - Hålåvikberget, 1895-1904. 2. Overholmen - Byna. 1904 • ca. 1912. 3. Ree-Byna, ca 1912-1918 4. Bjørstadenget - Haugan. ca 1918-1921 Hit hvor du nå står ble løpestrengen flyttet en gang mellom 1917 og 1919 På nordsida av elva var det også her fjellfeste. Mens strengen på sørsida var festet til en svær furustokk som var gravd ned i leirmelen Strengen var surret rundt denne stokken, oq den rustet derfor i jordbannet. Det var her bærekabelen røk ulykkesdagen den 11. oktober 1921. Ukjent fotograf. Utlånt av Verdal kommune.   
           
 Vera Kapell i oktober 2014 1412832279  22 54  userpics/10028/    Bnr: 9668

      
           
 Forbygging av Malsåa ved Volden ca. år 1897 1412832182  12 120  userpics/10028/    Bnr: 9667

   På bildet står skrevet. Malsåen i Verdalen efter gjennombruddet ved Hærfossen. Man ser udigjennom dalen. (kanalvesenet). Bildet er fra den første forbyggingen ved Malsåa. Iflge. Johannes Overmo er gårdene på sør side av elva fra venstre: Røe østre, Overholmen midtre, søndre og nordre, Røe vestre, og vi kan såvidt se husene på Dalbakken. Etter flyttingen vekk fra elva i 1895 kom Overholmsgårdene til å ligge motsatt av før, slik at O. nordre ble liggende lengst sør. O. søndre ble ikke flyttet men folket flyttet til Aunet rundt 1901. Vi kan her se at stuebygningen mangler, den ble kjøpt av Haugan og flyttet dit. Petter Leirhaug kjøpte heimen i 1920 og flyttet dit da. Da ordnet de kjøkken og stue i vestre ende av uthuset.Sjefen for forbyggingen mot Malsåa var oppsynsmann A. Carlsen. Foto av Kanalvesenet. NGU -foto.   
           
 Samløpet av Helgåa og Malsåa etter Hærfossens gjennombrudd ca 1895 1412831779  5 15  userpics/10028/    Bnr: 9666

   Fotograf Hans Reuch. Utlånt av Verdal kommune. Les mere om utgravingen i Helgåa under panoramabildet av Hærfossens gjennombrudd.   
           
 Løpestreng over Helgåa ved Røesgrenda 1412831487  12 120  userpics/10028/    Bnr: 9665

   Etter Hærfossens gjennombrudd. Ukjent fotograf.   
           
 Stryka i Strådøla innenfor Vera 2014 1411808932  5 15  userpics/10028/    Bnr: 9664

      
           
 Fraukjører med bikkvogn i Sul. 1411808866  12 65  userpics/10028/    Bnr: 9663

   Mannen med tømmene er muligens Jørgen From og da er vel bildet antagelig fra Bjørkenget eller Sandnesset. Utlånt av Gunhild Elnes.   
           
 Skysskarer i Sandvika ca år 1900 1411808724  12 61  userpics/10028/    Bnr: 9662

   Klikk [b][url=http://www.nb.no/nbsok/nb/86fd7cac841f1b3c54455237956463ca?index=0#35]her [/url][/b] og [b][url=http://www.nb.no/nbsok/nb/f0573bc850bad8f8c2edb5a087f7a81e?index=2#73]her [/url][/b] for å lese i Verdal Historielags skrifter om skysstasjonene i Verdal. Iflge. tekst til bilde i artikkelen er de fleste ukjente, men han i pelsen til venstre skal være Sefenias Fikse, f 1856, og han til høyre i samme mundur, Ola Suul, f.1840. Utlånt av Gunhild Elnes.   
           
 Der Helgåa og Malsåa møtes ca 1925 1411808653  12 120  userpics/10028/    Bnr: 9661

   Nå er samløpområdet og leirmelene er bevokst av older. NVE har foretatt sikringsarbeid og steinsatt langs elva på Røesgrendsiden. Bildet er vel tatt fra området øst for Byna. Røesgrenda på andre siden av elva. Utlånt av SNK.   
           
 Sandvika Fjellstue omkring 1900. 1411808436  12 61  userpics/10028/    Bnr: 9660

   Men det skal være et av de eldste bildene derfra i flge. tekst bak på bildet.   
           
 Klesvask med vaskebrett og trestamp 1411808320  12 65  userpics/10028/    Bnr: 9659

   Bildet er fra Litjmoen i Sul. Utlånt av Gunhild Elnes.    
           
 Arbeidsmannsbrakka ved Spjeldberget Skiferbrudd bygd ca 1936 1411808231  12 61  userpics/10028/    Bnr: 9658

   Brakka hadde plass til 12 mann og kokke. [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-2987]Klikk her [/url][/b] for bilde av brakka i 2008. Og [b][url=http://www.nb.no/nbsok/nb/00c1c2a82460fc30481599b0425276c8?index=6#167]her [/url][/b] for artikkel av Knut Stiklestad i Verdal Historielags årbok 1989. Utlånt av Gunhild Elnes.   
           
 Spjeldberget Skiferbrudd i Sul ca 1936 1411808176  12 61  userpics/10028/    Bnr: 9657

   Murbygningen ovenfor bruddet var smie. Den står den dag i dag men er uten tak. Utlånt av Gunhild Elnes.   
           
 Ørens Handelsforening før 1919 1411808040  12 59  userpics/10028/    Bnr: 9656

   I 1919 ble navnet vedtatt endret til Verdal Samvirkelag.   
           
 Høykjøring på Litjmoa i Sul ca 1935 1411807885  12 61  userpics/10028/    Bnr: 9655

   Utlånt av Gunhild Elnes.   
           
 Kollisjon ved Hjørnegården i 1955. B1 1411685328  12 59  userpics/10023/    Bnr: 9654

   En motorsykkel og personbil har kollidert ved Hjørnegården. Kyrre Brenne etterforsker saken.   
           
 Kollisjon ved Hjørnegården B2 1411685297  12 59  userpics/10023/    Bnr: 9653

   Fra venstre i bakgrunnen ser Sparebanken, gammelkinoen og brannstasjonen med slangetårn.   
           
 Kollisjon ved Hjørnegården B3 1411685283  12 59  userpics/10023/    Bnr: 9652

   Mange skuelystne stanser opp.   
           
 Kollisjon ved Hjørnegården B4 1411685266  12 59  userpics/10023/    Bnr: 9651

   Midt på 50-tallet var det mange som brukte tohjulinger om vinteren i snø og slaps.    
           
 Mast for måling av vind i Sognavola 19. september 2014. 1411307934  29 84  userpics/10028/    Bnr: 9650

   Bildet er tatt østover fra varden på toppen av vola. Beklageligvis var det dis i luften og bildet er noe dunkelt. E.ON kjører sitt eget løp. Hvem vet, kanskje er det allerede avtalt på kammerset at vindmølleparken skal bygges. Etter at kommunestyret gikk inn for konsekvensutredning kommer det fram i høringsutkastet at området med møller er planlagt utvidet til også å omfatte Gullklompan og Spjeldberget.   
           
 Mast for måling av vind i Sognavola. 1411306475  29 84  userpics/10028/    Bnr: 9649

   En av de to forsøksmastene med hus som skal settes opp i forbindelse med den planlagte vindmølleparken. Transport og montering utføres med helkopter. Utstyr til den andre lagres ved parkeringen ved Klivdalen.   
           
 Soldat under stormanøveren i Sul år 1916. 1411306220  12 113  userpics/10028/    Bnr: 9648

   Soldatene kom over fra Meråker og hadde bivuakk i Sul. [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-2161]Klikk her [/url][/b] for bilde fra 1916. Utlånt av Gunhild Elnes.   
           
 Litjmoen i Sul en søndag sommeren 1924 1411306128  12 61  userpics/10028/    Bnr: 9646

   Her er taket på nystuggu på plass. Til høyre i bildet, karolinergrava før den ble flyttet. I følge baksiden av bildet er personene: Nils Suul, Ellev Indahl, Elfrid Suul, Magnhild Suul, Ragna Suul, Tørge Suul Gudrun Suul, Mette Lillemo, Martine Indahl, Oddmund Suul og Asbjørn Suul. Utlånt av Gunhild Elnes   
           
 Fjellslått ved Gullklompan i Sul først i 1930-åra. 1411305734  12 65  userpics/10028/    Bnr: 9645

   I et noe uskarpt bilde er en usikker på personene, men damen i lys kjole skal være Elfrid Suul Haugdal. For å få nok for til budskapen var fjellslåtten en nødvendighet for å berge over vinteren. I bakgrunnen ser en Hæmannssnasa. Utlånt av Gunhild Elnes   
           
 Kårenget i Ulvilla ca 1930 1411305503  12 118  userpics/10028/    Bnr: 9644

   Heimen ble i sin tid fradelt Grunnan og kom til å følge Værdalsgodset inntil Verdal kommune solgte det til furer E. Indahl. Kårenget var tidligere bosted for sagmesteren ved Grundfoss sag. [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=k%E5renget]Klikk her [/url][/b] for kart. Utlånt av Gunhild Elnes.   
           
 Den nye brygga ved Tømmersjøen. 1411305221  29 84  userpics/10028/    Bnr: 9643

      
           
 Badstua i Sul ca 1953 1411305171  12 119  userpics/10028/    Bnr: 9642

   Som i alle kretser i kommunen ble det i 1950-åra bygd slike badstuer. Pådriverne for å bedre hygienen i Sul som ellers i bygda var sanitetslaga. Les mere om badstubygging og badstu mere generelt finnes i Verdal Historielags årbok av 2012. Utlånt av Gunhild Elnes.    
           
 Haga fergested. Skoleelever på tur over elva mellom Haga og Ness. 1411304796  12 69  userpics/10028/    Bnr: 9641

   Elever fra Øra på tur over elva i storferga til fergemann Trygve Balgård. Elevene var på tur til Bjørkvatnet sammen med lærer Anders Vandvik som er fotografen. Utlånt av Liv Liberg.   
           
 Det Russisk-ortodokse kapell på Stiklestad 1410554979  14 24  userpics/10028/    Bnr: 9640

   Ikke store samlingsplassen med det er vel stort nok for denne menigheten. Det må vel andre boller til når moskeen kommer før eller senere.   
           
 Arkitekt Holmgren forslag til resturering av Stiklestad kirke  1410554914  12 66  userpics/10028/    Bnr: 9639

   til 900-årsjubileet i 1930. Utlånt av Gunhild Elnes   
           
 Fylllplassen i Skjørdalen. 1410554821  29 84  userpics/10028/    Bnr: 9638

   Med Biogassanlegget til høyre. I berget av en fyllingen som en ser i dalbunnen ned mot venstre er det mye dævelskap som er tømt og det vil helt sikkert medføre problemer for kommunen og Nessbygda i uoverskuelig framtid. Den som lever får se.   
           
 Flom ved Bjørkenget i Sul. 1410554594  5 15  userpics/10028/    Bnr: 9637

   Bruket, som lå ikke langt fra Inna mellom Litjmoen og hengebrua, var heimen til Jørgen og Maren From. I husa holdt telegrafen i Sul til men på grunn av gjentakne oversvømmelser ble husa revet og heimen ble flyttet høyere opp i omkring 1950. I Verdal Historielag`s årbok 2001 finnes en artikkel av Knut Stiklestad om Jørgen From. Utlånt av Gunhild Elnes    
           
 Heksering av Granskjoldpiggsopp  1410554407  11 8  userpics/10028/    Bnr: 9636

   En heksering er en naturlig oppstått ring i vegetasjonen forårsaket av ulike soppvekster. Normalt fremstilles en heksering som en sirkelformet forekomst av en bestemt soppart i et flatt lende. En heksering kan imidlertid også fremstå som et sirkelformet dødt område i vegetasjonen.Flere sopparter kan danne hekseringer.    
           
 Rydding av Jamtlandsvegen for is ca. 1947 1410554026  12 60  userpics/10028/    Bnr: 9635

   Her under en sikkert velfortjent pause ryddingen. Utlånt av Gunhild Elnes.   
           
 Rydding av is på Jamtlandsvegen ca år 1947 1410553886  5 15  userpics/10028/    Bnr: 9634

   Etter isgang som stengte vegen gikk sulingen i gang på dugnad for rydding av vegen med muskelkraft. Bildet skal være fra Sogna nedenfor Stormoen. Usikker på årstallet men det var i allefall ikke noe maskinell hjelp på den tid. Her er det muskler, øks, pigghakke, svans og skoffel som er hjelpemidler. Det må ha vært trøsteløst å gå i gang med å fjerne isen på dette viset. Utlånt av Gunhild Elnes   
           
 Speiderleir i Vuku 1957 1410553509  12 104  userpics/10028/    Bnr: 9632

   Defilering ved Vuku kirke. Utlånt av Kjetil Dillan.   
           
 Strådøla 8. september 2014 1410553380  5 15  userpics/10028/    Bnr: 9631

   Liten vassføring og lite i naturen som minner om at det snart er i midten av den første høstmåneden.   
           
 Inngangsportalen til amfiet under Olsok 1954 1410202078  12 66  uploads/2014/140908_diverse/    Bnr: 9630

   Publikum strømmer på til det første Olsokspelet i 1954. Utlånt av Asbjørn Karlgård. Foto Alf Karlgård.   
           
 Bilettører i det første Spelet i 1954. 1410202077  12 66  uploads/2014/140908_diverse/    Bnr: 9629

   Navna på de to karene er Torgny Iversen og Hans Nervik. Utlånt av Asbjørn Karlgård. Foto Alf Karlgård.   
           
 Melkrampa ved Verdal Meieri i 1954. 1410202077  12 65  uploads/2014/140908_diverse/    Bnr: 9628

   Her ser vi at ymse typer transportmidler. Fra venstra har vi en traktor så tre stk "hest og vogn", en personbil! og så en liten lastebil som tok over mer og mer av transporten. I det første hullet i veggen gikk melka inn, idet neste hullet kom det ut mussu og skommamelk? og i det siste kom de tomme melkspannene. Utlånt av Asbjørn Karlgård. Foto Alf Karlgård.   
           
 Øving før framføring av det første Spelet i 1954. 1410202077  12 65  uploads/2014/140908_diverse/    Bnr: 9627

   Utlånt av Asbjørn Karlgård. Foto Alf Karlgård.   
           
 Framføring av det første Spelet i 1854. 1410202077  12 66  uploads/2014/140908_diverse/    Bnr: 9626

   Kongshæren har inntatt gården Sul. Utlånt av Asbjørn Karlgård. Foto Alf Karlgård.   
           
 Sørskaget den siste dagen i august 2014 1410202077  12 65  uploads/2014/140908_diverse/    Bnr: 9625

      
           
 Veien opp til Olavsstøtta i 1954. 1410202077  12 65  uploads/2014/140908_diverse/    Bnr: 9624

   Utlånt av Asbjørn Karlgård. Foto Alf Karlgård.   
           
 De to naustene ved Sørskaget. En meget populær plass. 1410202077  12 65  uploads/2014/140908_diverse/    Bnr: 9623

      
           
 Holmen bru nærmest. Grunnenget midt på bildet. I bakgrunnen ser vi Grunnangårdene. 1410202076  12 65  uploads/2014/140908_diverse/    Bnr: 9621

   Husk å klikke på bildene på denne siden for å få opp et større bilde.   
           
 Stiklestad golfklubb sitt klubbhus ligger flott til i landskapet. 1410202076  12 65  uploads/2014/140908_diverse/    Bnr: 9620

      
           
 Golfbanen på Trones i verdal. Hull nr 18. Utsikten er upåklagelig. 1410202076  12 65  uploads/2014/140908_diverse/    Bnr: 9619

      
           
 Der elvene møtes. 1409304520  5 27  userpics/10023/    Bnr: 9618

   Det er mange fine plasser i Verdal'n. Men vi ser dem ikke. Vi blir møtt av en vegg med older. Kulturlandskapet gror igjen. Her renner Helgåa og Inna sammen og danner Verdalselva. Stensvåttån rett fram. Holmen gård og Verdalsbruket til venstre.