Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
 
 
 

free hit counter code

  Søke i billedgalleriet    Navnsatte bilder finner du ved å klikke på "Navn i bilde" i menyen
og  eller     Ik Vis alle      
 Billedgalleri          
Antall :   Id   Nr År
 Påsketur over Kaldvassmyra 1938 1422882115  12 69  userpics/10028/    Bnr: 9831

   Dårlig skiføre og blaut på fotan. Mannen som konkurrerer med Jesus og disippelen Peter er Kristian Valstad. Utlånt av Aud Storhaug.   
           
 Blankis på skeisbanen ved Borgen 29/1 2015 1422557820  22 54  userpics/10028/    Bnr: 9830

      
           
 Mary Lysklæt og kyr på Stavlunden i Volhaugen 1931 1422557765  12 63  userpics/10028/    Bnr: 9829

   Hun var visstnok budeie her på den tid. Husa bak i bildet er vel Hestegreivollen.Utlånt av Aud Storhaug    
           
 Amnerikanske soldater i Øragatan 1945 1422557576  12 67  userpics/10028/    Bnr: 9828

   Her etter den gamle Riksveg 5, der en finner Esso`n i dag. Utlånt av Aud Storhaug.   
           
 Strådalsgårdene i november 2014 1422557448  22 54  userpics/10028/    Bnr: 9827

   I bakgrunnen Steukern eller Sandfjellet om en vil.   
           
 Søjvold på Haukåsiden av Leksdalsvatnet 1422557335  22 54  userpics/10028/    Bnr: 9825

   Bekken som renner ut i vatnet nederst til venstre er Svartbekken. Her er det laget friluftsområde med båter gapahuk og bålplass med videre. Hit er det mulighet for å ta med seg en kaffetår på vårparten. Fint tiltak   
           
 Havervollen 18. november 2014 1421853708  10 14  userpics/10028/    Bnr: 9824

      
           
 Bussen til Severin Berg i Ulvilla ca 1939 1421853649  12 61  userpics/10028/    Bnr: 9823

   I utgangspunktet en lastebil, men påmontert "busskapell". Utlånt av Svein Berg   
           
 Vuku kirke i på nattestid 1421853539  10 14  userpics/10028/    Bnr: 9822

      
           
 Skjækermoen i Helgådalen i 1954 1421853490  12 73  userpics/10028/    Bnr: 9821

   [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1950aara.php?s_title=skj%E6kermoen]Klikk her [/url][/b] for kart. Utlånt av SNK.   
           
 4 kg salt pr år for hver eneste norske statsborger. 1421853422  29 84  userpics/10028/    Bnr: 9820

   Slik ser det ut ved rasteplassen vest for Finnmyra etter spredning av moll og jord med topping av vegsalt. Hvor lenge skal den vanvittige saltingen som forurenser natur og grunnvann få fortsette. I de siste 20 årene er saltforbruket på vegene her til lands vært på ca 200000 tonn hvert år. Noe som tilsvarer at hver eneste innbygger i norges land har tømt ut ca 4 kg i naturen hvert eneste år. Hvor er miljøfreakerne Haltbrekken og Hauge i denne saken. Det er nesten så en kan tro at de får tilskudd fra Vegmyndighetene til sine organisasjoner for å holde kjeft.   
           
 Skodde over Tangen og Nordlia ved Leksdalsvatnet 1421852932  22 54  userpics/10028/    Bnr: 9819

      
           
 Arbeidsfolk i Malsågruver 1917 1421852806  12 65  userpics/10028/    Bnr: 9817

      
           
 Leksdalsvatnet ved Vasseng i november 2014 1421852378  5 15  userpics/10028/    Bnr: 9816

      
           
 Sisselvollen i Vera og Steukern 1421250353  22 54  userpics/10028/    Bnr: 9815

   Bilde tatt fra Tronsmoen 17. november 2014.   
           
 Tjern ved Kråksjøvegen 1421250298  6 2  userpics/10028/    Bnr: 9814

   Første snøfall i høs, 31. oktober 2014   
           
 Skodde over Verdal`n 1421243208  22 54  userpics/10028/    Bnr: 9813

   Berg vestre og Våttåhaugen er synlig over skodda.   
           
 Markafossen i Lundselva 1421243090  5 15  userpics/10028/    Bnr: 9812

   Under krigen foregikk en del illegal maling av korn her i fossene innenfor Marka i Leksdalen.   
           
 Trafostasjon i Malsådalen 1421242993  12 119  userpics/10028/    Bnr: 9811

   Bildet er antagelig fra den tiden det var gruvedrift der inne. Antagelig ble denne brukt i Åkervolden Gruver omkring 1915. Krafta kom vel fra Ulvilla Kraftstasjon hvor dette bildet henger på veggen. Ukjent fotograf.   
           
 Juldalsvollen østre ca år 1925 1421242862  12 63  userpics/10028/    Bnr: 9810

   Flere setre her, men dette er den som tilhører Grunnan og ligg på bredden av Juldøla.    
           
 Brattåsen ca år 1920 1421242718  12 118  userpics/10028/    Bnr: 9809

   Bak på bildet står følgende: Stova var brukt som vaktstue for grensevaktene i 1808. Vaktkommandør på den tiden var kaptein Holst, farfar til rittmester Holst som senere vart krigsminister. [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/albums/userpics/10028/brattaasenca1920.jpg?s_title=bratt%E5sen+ca+%E5r&pid=9809]Klikk her [/url][/b] for kart.   
           
 Hyttene på Kråksjøen 31 oktober 2014 1421242675  6 2  userpics/10028/    Bnr: 9808

      
           
 Rørgata fra Rønningsdammen  1421242593  12 61  userpics/10028/    Bnr: 9807

   Røret fører vann fra Rønningsdammen til Ulvilla Kraftstasjon. Bildet er fra småbruket Ulvillberget hvor det ser ut som røret forsvinner under husa. Gutten er Ivar Martin Gjermstad, sønnen på Ulvillberget. Bildet er fra ca 1937. Utlånt av Svein Berg.   
           
 Vuku kirke i grålysningen 4. januar 2015 1420525610  10 14  userpics/10028/    Bnr: 9806

      
           
 En av Verdal`s personligheter på motorsykkel. 1420524937  12 62  userpics/10028/    Bnr: 9804

   Artur Frydenblad, født 1897, død 1984. Han var mere kjent i gatebildet som syklist enn motorsyklist. Utlånt av Svein Berg.   
           
 Våttåhaugen og gården Oklan over skodda 25 oktober 2014 1420524699  22 54  userpics/10028/    Bnr: 9803

   Etter at det ble utført snauhogst i området er Våttåhaugen et av de fineste utsiktplassenene i Verdal. I 2014 var det flere enn 4000 som skrev seg inn i "gjesteboka" på toppen.    
           
 Utsikten i Malsådalen 1915 1420524358  12 119  userpics/10028/    Bnr: 9802

   En bygning oppsatt i forbindelse med gruvedriften i Malsådalen. [b][url=http://www.nb.no/nbsok/nb/32b8846d6c632b7e46ed3a71c19f2449?index=10#89]Klikk her [/url][/b] for å lese mere om Malså Gruver og bygninger der i Verdal Historielags årbok av 1992. Utlånt av Svein Berg   
           
 Ulvilla 1954 1419861604  12 61  userpics/10028/    Bnr: 9801

   Fargelagt flyfoto med bygninger nummererte. En del er borte i dag. Navna er som følger: Nr. 1. Samvirkelagets filial åpnet i 1933. Nr 2. Hagastua eller Nerbua som det også ble benevnt. Privat landhandel, nedlagt 1958. Oppført ca 1900, ombygd i 1932. Nr 3. lager og pakkhus. Ukjent byggeår. Nr 4. Storstua. Oppført i 1910. Poståpneri i bygningen fra til det bygget ble revet. Nr 5. Uthuset til Storstua, oppført 1912. Bygget revet, trolig samtidig med bolighuset. Nr 6. Larshaugen. Gårdsbruk. Nr 7. Bøksetstuggu. Hovedbygningen oppført i 1850. Uthus i 1907. Nr 8. Ulvilla Kratstasjon tatt i bruk 1914.   
           
 Hyllfjellet sett fra Havren 18. november 2014 1419861371  6 2  userpics/10028/    Bnr: 9800

   Med Skjækerfjella i bakgrunnen. Bildet er tatt mellom Skavhaugvola og Sognavola. Kverndalen med Kverna i dalen hitenfor Hyllfjellet.   
           
 Isformasjoner ved Kvernsjøen 8. november 2014 1419861136  6 2  userpics/10028/    Bnr: 9799

      
           
 Tyske soldater under oppstilling ved Sandvika Fjellstue ca 1943 1419861084  12 67  userpics/10028/    Bnr: 9798

   Tyskerne hadde stasjonert soldater her under krigen for å kontrollere grensepasseringene. Utlånt av Gunhild Elnes.   
           
 Verdalsøra kirkegård i rimfrost. 1419860873  10 14  userpics/10028/    Bnr: 9797

      
           
 Ulvillberg ved vegen opp til Kluksbakkan ca 1935 1419860791  12 118  userpics/10028/    Bnr: 9796

   Gården var av gammel årgang. Iflge. Norges Bebyggelse var den i slekten eie siden 1840. Enken etter Gustav Gjermstad`s, Oline, var eier i 1954. Låven og bolighus på bildet var oppført henholdsvis 1932 og 1920. Fjøs og stall i 1887. Ser en på bildet kan en forstå at jorda var bratt og tungdrevet og at det ikke var noe særlig utkomme å få av den. I dag er husa borte, men en kan se hvor de sto, like ved vegen til Kluksbakkan etter en har passert rørgata til kraftstasjonen. Det meste av dyrkajorda er som en ser svært bratt og tungdrevet. [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=Ulvillberg]Klikk her [/url][/b] for kart. Utlånt av Svein Berg.   
           
 Julenissen til Europris i fredagsbønn 1419605712  27 76  userpics/10028/    Bnr: 9795

   Det må det vel være den første nissen som har konvertert til islam.   
           
 Leksdalsvatnet ved Ausa en tidlig morgen. 1419605623  5 15  userpics/10028/    Bnr: 9794

   En båt er på veg inn i verneområdet ved Ausa/Valøya. Bildet er tatt fra Blommen.   
           
 Rønningsfossen i Ulvillelva 1913 1419605434  5 15  userpics/10028/    Bnr: 9793

   Brua over fossen på vegen opp til Kluksbakkan kan sees øverst i bildet. Utlånt av Svein Berg.   
           
 Rønningfossbrua i Ulvillelva 1913 1419605282  5 15  userpics/10028/    Bnr: 9792

   på den tid var vel denne brua en del av vegen opp på Kluksbakkan. "Pikene på Broen" er Oline Berg Gjermstad og hennes mor Ingeborg Anna Berg. Utlånt av Svein Berg.   
           
 Verdalsøra Kapell juldagsmorgen 2014 1419603810  10 14  userpics/10028/    Bnr: 9791

      
           
 Elvepromenaden mot Trones den 31/8-2014. 1419122546  5 27  userpics/10023/    Bnr: 9790

   Trøndelags flotteste tursti.   
           
 Industriområdet den 7 september i 2014.  1419122485  32 89  userpics/10023/    Bnr: 9789

   Bildet bra tatt like etter at kalksiloen ved havna hadde kollapset.   
           
 Verdal idrettslag sitt anlegg i november 2014 1419122386  10 92  userpics/10023/    Bnr: 9788

   Den 19. oktober 1923 ble det på et styresmøte vedtatt å kjøpe av AS Værdalsbruket 14 mål jord til en pris av kr. 2000.- til idrettsplass. Dermed var avgjørelsen tatt og idrettsungdommen i bygda fikk sin egen idrettsplass. Før banen på Ørmælen ble anlagt hadde laget spilt sine fotballkamper på banen på Fætten. Tidligere var det også fotballplass på Ørin, men den måtte nedlegges da høyspentlinjen ble reist. Idrettsplassen på Ørmælen ble offisielt innviet søndag 20. juli 1924. Apoteker Hjalmar Lydersen en anslående tale, hvori han fremhevt at sporten måtte bli et middel til å utvikle et sundt og harmonisk legeme. En fotballkamp mellom et sammensatt A-B-lag fra Steinkjer og Verdal B ble vunnet av gjestene. Det var hornmusikk av Volhaug musikk-korps under åpningen. Publikumstilslutningen var meget god. A.I.L. "Falk" opparbeidet seg også idrettsplass på. Ørmælen. Den ble innvdet 24. juni 1934. Åpningsprogrammet besto av noen friidrettsøvelser og en fotballkamp mellom Follafoss og "Falk". De to idrettslaget ble slått sammen like etter krigen.   
           
 Verdal sentrum i november 2014. 1419122304  15 35  userpics/10023/    Bnr: 9787

      
           
 Melklevering ved Verdal Meieri i 1955. 1419122257  12 65  userpics/10023/    Bnr: 9786

   Lastebilene er i ferd med å ta over hestetransporten.   
           
 Tre av ystekaene ved Verdal meieri i 1955 1419122236  12 65  userpics/10023/    Bnr: 9785

      
           
 Einar Suul har laget et relieff av holmgangen på Dinganeset. 1419122194  12 62  userpics/10023/    Bnr: 9784

   Under bildet står det: «Ille svika du meg nu» oversatt fra gammelnorsk. Gunnlaug Ormstunge blir sveket og får et hogg i hodet når han kommer med vatn til Ravn Ånundsson. De sloss om Helga den fagre fra Levanger.    
           
 Verdal handelstand på tur til Stormoen i 1956. 1419121646  12 69  userpics/10023/    Bnr: 9782

   Gutan står i kø for å klemme! Utlånt av Asbjørn Karlgård. Foto Alf Karlgård.   
           
 Verdal handelstand på tur til Stormoen i 1956. 1419121603  12 69  userpics/10023/    Bnr: 9781

   Navn og kommentar kommer. Utlånt av Asbjørn Karlgård. Foto Alf Karlgård.    
           
 Klasse 1A ved Verdalsøra skole under lek på skolegården 1418816774  12 72  userpics/10023/    Bnr: 9780

   Datoen er 7/5-1955. Denne klasse finnes oppstilt med navn under "Navnsatte bilder". Utlånt av Asbjørn Karlgård.   
           
 Flyfoto fra 1953. 1418816681  12 59  userpics/10023/    Bnr: 9779

   Bilet er ikke skarpt, men vi ser området rundt meieriet. Sentrallageret som var ferdig i 1954 er ikke påbegynt. Utlånt av Asbjørn Karlgård.   
           
 Verdal handelstand på tur til Stormoen i 1956. 1418816574  12 69  userpics/10023/    Bnr: 9778

   Handelsstanden på den tid drog ikke på "lengdin" som tilfellet er i dag. På en plakat på veggen står det at nyting av alkohol er forbudt! Navn kommer i "Navn i bilde". Utlånt av Asbjørn Karlgård.