Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
 
 
 

free hit counter code

  Søke i billedgalleriet    Navnsatte bilder finner du ved å klikke på "Navn i bilde" i menyen
og  eller     Ik Vis alle      
 Billedgalleri          
Antall :   Id   Nr År
 Strandheim og Elstadgården ca 1956 1476369021  12 59  userpics/10028/    Bnr: 10543

   I Strandheim hadde Gjerløv Høyer-Hansen manufakturforretning og Edvin Elstad i kolonial. Bilde etter Olga Anderson.   
           
 Åbovegen ved Sandvika først i 1950-åra 1476368443  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10542

   De to damene er søstrene Karin Anderson og Ellinor Anderson Solheim. Bilde etter Olga Anderson   
           
 Strådalsgårdene en septemberdag i 2016 1476368346  22 54  userpics/10028/    Bnr: 10541

   Strådalsgårdene med "melis" på Steukern og nabofjella.   
           
 Maleri av Tollstasjonen i Helgådalen slik husa sto i år 1949 1476368293  10 14  userpics/10028/    Bnr: 10540

   Les om tollstasjonen og tollerne i Helgådalsnytt årgang 1976, 1980 og 2006.   
           
 Skjækerdalen Nikkelverk. Jensens Gruve 28. september 2016 A  1476111724  22 54  userpics/10028/    Bnr: 10539

   Gruva var den største og den første som ble åpnet i feltet. Bildet viser den ene synken av to. Den på bildet som ligg helt ved Dyråa var den som arbeiderne brukte for å komme seg opp og ned etter stiger mellom avsatser nedover til ca 35 . Gruven ut fra synken skal være ca 70 m lang ned til ca 60 m dybde. I den andre synken ble malmen heist opp med. muskelkraft i tønner som var minimum 50 kg. Driften var plaget av vanninnsig og særlig når elva var flomstor bød det på problemer med lensing som foregikk med håndpumper. Belysningen til arbeiderne var tranlykter som gruveeierne skaffet men trana måtte arbeiderne kjøpe sjøl. Litt av et slit for ca. kr 1,50 om dag. Når en vet hvor dyp synkene på gruveområdet så skulle alle vært inngjerdet for å unngå en tragedie for dyr og mennesker. Det kan leses mere om denne gruvedriften og malmsmeltingen ved Skjækerfossen i Håvard Elnes sin artikkel i Jubileumsutgaven av Helgådalsnytt av 2011. Opplysningene er hentet derfra.    
           
 Skjækerdalen Nikkelverk. Jensens Gruve 27. september 2016 B  1476111714  22 54  userpics/10028/    Bnr: 10538

   Bildet viser en del av utsortert stein som er heist opp fra gruva med håndmakt. Steinen som inneholdt malm ble kjørt til Skjækerfossen for smelting i to smeltehytter. Hvor mange tønner md stein som ligg i området er vanskelig å tippe men når hver tønne kanskje veide mellom 50 og 100 kilo så var det i allefall et ulidelig slit.   
           
 Skjækerdalen Nikkelverk. Barbara Bachkes Gruve 27.september 2016.  1476111705  22 54  userpics/10028/    Bnr: 10537

   Gruven ligg på nordsiden av elva rett overfor Jensens gruve. Den var ca. 30 m lang med åpning mot Dyråa. Besto av to synker i skjæringen. Navnet på gruva er etter fruen til en Anton Sophus Bachke, en norsk bergmann.   
           
 Skjækerdalen Nikkelverk. Sliperns Gruve 27. september 2016  1476111697  22 54  userpics/10028/    Bnr: 10536

   Sliperns Gruve, oppkalt etter gruvebestyreren, Rasmus Slipern. Denne gruva hadde også to synker hvor hovedsynken er ca. 30 m dyp. Gruve antagelig drevet som dagbrudd. Gruva var en de tre hovedgruvene i tillegg Jensens Gruve og Barbara Bachkes gruve. Foruten disse tre var det minst fire til, nærmest som prøvedrift å regne.    
           
 Skjækerdalen Nikkelverk. Rester av Administrasjonsbygningen 27. september 2016.  1476111687  22 54  userpics/10028/    Bnr: 10535

   Bygningent sto på kolle på nordsiden av Dyråa mellom Jensengruva og Sliperngruva med utsikt mot Jensengruva. I dag er tomta og området gjenvokst av skog og det er bare restene av fundamentene å se-   
           
 Restene av Dyrådammen 28 september 2016  1476111657  22 54  userpics/10028/    Bnr: 10534

   Dette er resten av fløtingsdammen som ble bygd i 1908-1909. [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-1744]Klikk her [/url][/b] for å se og lese om dammen.   
           
 Vera Kapell i 1950-åra 1476111638  12 119  userpics/10028/    Bnr: 10533

   Bildet er vel tatt i forbindelse med en begravelse når flagget er på halv stang. Utlånt av Elin Ward.   
           
 Ella Høknes 1476111625  12 62  userpics/10028/    Bnr: 10532

   Mangeårig medarbeider ved P. Thomsens Bakeri på Øra. Her på rekkverket ved inngangen til brødbutikken. Hvor mange "thomsenkringla" denne dama pakket gjennom hadde vites ikke men hadde alle vært samlet i en haug så hadde den vært stor. Denne kringla va viden kjent. [b][url=http://verdalsbilder.no/vis_avisklipp_en.php?s_keyword=thom&Id=802]Klikk her [/url][/b] for å lese om kringla.   
           
 Rinnleiret 1925  1476111615  12 104  userpics/10028/    Bnr: 10531

   Miiltært arrangement. Trillebårkjøring med bind for øynene. Kanskje en ide å bruke Rinnleiret til for ordfører Svarva og hans lakeier. Den nærmeste "trillbårkjørarn" er vel en verdaling på rømmen heim for å komme unna levangsbygging. De som "kjøre i dong" og kjører over alt og alle hører vel sikkert til på vestsiden av Rinnelva. Utlånt av SNK.    
           
 Øra sentrum med brygge ca 1954  1476111600  15 37  userpics/10028/    Bnr: 10530

   Flyfoto av Øra sentrum tatt av et firma Harstad. Tidfesting er en usikker på. Drivhusa til Olsens Gartneri er bygd og de sto ferdig ca. 1948. Samvirkelagets varehus, eller Magasinet om en vil, er ikke påbegynt. Ut fra at det sto ferdig i 1956 må bildet være fra først i 1950-åra. Brygga nedenfor Husumgården ser ut til å være inntakt. Utlånt av Berit Ward Schei.    
           
 Bygårdene i Vinne med Jamtlandsveien i forgrunnen. 1475009906  22 46  userpics/10028/    Bnr: 10519

   Bildet er tatt i september 2016.   
           
 Vinne kirke med bygårdene bakenfor. 1475009781  22 46  userpics/10028/    Bnr: 10518

   Bildet er tatt i september 2016.   
           
 Den tørrlagte Hærfossen. 1475009638  22 46  userpics/10028/    Bnr: 10517

   Bildet er tatt i september 2016.   
           
 Holmen gård i Vuku. 1475009601  22 46  userpics/10028/    Bnr: 10516

   Bildet er tatt i september 2016.   
           
 Bildet er tatt over Storøra i september 2016. 1475009553  22 46  userpics/10028/    Bnr: 10515

   Den høgste toppen er Helloporten. Ned klokka 8 skimtes Vinne kirke.    
           
 Kjæran gård. 1475009265  15 35  userpics/10028/    Bnr: 10514

   Bildet er tatt i september 2016.   
           
 Valbekken renner ut i Rinnelva. 1475009212  5 27  userpics/10028/    Bnr: 10513

   Bildet er tatt i september 2016.   
           
 Verdaløra's ansikt forandres. 1475009112  15 35  userpics/10028/    Bnr: 10512

   Det bygges boliger og forretningsbygg, men det trengs vel og flere parkeringsplasser? Bildet er tatt i september 2016.   
           
 Boligbygginga tar mer og mer av dyrkajorda.  1475009007  15 35  userpics/10028/    Bnr: 10511

   Bildet er tatt i september 2016.   
           
 Stor aktivitet på den gamle tomta til «Albertsen og Dillan» 1475008872  15 35  userpics/10028/    Bnr: 10510

   Bildet er tatt i september 2016.   
           
 Grunnfossen nedenfor Ulvilla. 1475008714  5 27  userpics/10028/    Bnr: 10509

   Går vi hundre år bakover i tid var imidlertid det industrielle sentrum i Verdal ved Grunnfossen i Ulvilla. I fossen sto ett møllebruk og en sag. Mens det langs Ulvillelva sto en sag og mange bekkekverner. Det ble også bygd et kraftverk i Ulvilla og det stod ferdig i 1914. Elvene i Verdalsdalføret ble i mange hundre år benyttet til tømmerfløting. Bildet er tatt i juli 2016.   
           
 Bilde tatt nedenfor Grunnfossen på valdet Hallan retning Vuku. 1475008657  5 27  userpics/10028/    Bnr: 10508

      
           
 Øras Vel. Inngangen til Elstadtomta først i 1950-åra. 1474466794  12 59  userpics/10028/    Bnr: 10507

   Aktuelt igjen da Øras vel er revitalisert som det heter. Bilde etter Olga Anderson.   
           
 Høstfarger ved Kråksjøhytta tidlig morgen 19. september 2016 1474465400  4 13  userpics/10028/    Bnr: 10506

      
           
 Høst ved speilblankt Kråksjøen grytidlig 19. september. 1474465281  22 54  userpics/10028/    Bnr: 10505

      
           
 Elektriskbutikken til Verdal Radioservice AS ca 1961. 1474465117  12 59  userpics/10028/    Bnr: 10504

   Den lå i Nervikgården der det i dag er herrefrisør. Som en ser har fjernsynet gjort sitt inntog, men det var vel et fåtall av husholdningene som hadde råd til slik "luksus". Bildekvaliteten var vel bare så som så med mye snø på skjermen. Vaskemaskiner og grammofonplater var også salgsobjekter på butikken. Utlånt av Gunhild Kulstadvik Hilseth.   
           
 Utstilling hos Verdal Radioservice AS ca 1961. 1474464758  12 59  userpics/10028/    Bnr: 10502

   Utstillingen viser kjente saker for en som har levd en stund. Kurer reiseradioer, radiokabinetter fra Tandberg, platespillere og lydbåndopptakere. Plateskifter hvor en kunne legge på 10 45-plater var liksom susen. En slik en står utstilt. Eller så kan en bakerst se en TV. Utlånt av Gunhild Hilseth.   
           
 Damen i platebaren hos Verdal Radioservice AS i perioden 1957 - 1961 1474464691  12 65  userpics/10028/    Bnr: 10501

   Gunhild Kulstadvik var damens navn den gang. Senere gift Hilseth. Bildet er vel fra 1957 for 45-platene har ikke kommet for fullt enda. Det vel 78-plater i hyllene. Mange av de som ble konfirmert av Anton Sætevik og i dag er pensjonister var vel innom henne og kjøpte 45-plater av Elvis, Cliff, Jerry Lee og andre. Disse årene var vel gammelrockens gullalder. Utlånt av Gunhild Hilseth.    
           
 De siste restene etter fløtingsdammen i Gråvvådalen. 1474463954  29 84  userpics/10028/    Bnr: 10500

   Denne dammen har navnet Lundammen og ligger mellom Tosteigan og almenningsgrensen. Ble bygd i 1871 iflge. Verdalbrukets Historie. I alt var det 6 dammer i Malsådalen. Siste år med fløting i Helgå og dens bivassdrag var 1964. Mens i Inna ble det slutt i 1956. Da overtok lastebilen.   
           
 Skihytta ved Haukåvatnet i 1950-åra. 1474463306  12 119  userpics/10028/    Bnr: 10499

   Utlånt av Gunhild Hilseth.   
           
 Ung skiløper med startnummer i unnabakken ved Føstadgården først i 1950-åra. 1474463215  12 62  userpics/10028/    Bnr: 10498

   Den som kjenner karen bes kontakte Verdalsbilder. Bilde etter Olga Anderson.   
           
 Reising av flaggstang ved Innherred Helseheim etter freden i 1945 1474463040  12 67  userpics/10028/    Bnr: 10497

   Bilde etter Sturla Rindsem.   
           
 Forsøpling 1474005297  27 76  userpics/10028/    Bnr: 10496

   En del av tapetseringen ved innkjørselen til Øra for et arr. i Trønderhallen på Levanger. Hvem som er ansvarlig for denne plakatklistringen her og i sentrum er ukjent, men det ligner på at den ansvarlige kan ha en eller annen diagnose. Dette er ikke informasjon men rett og slett forsøpling. Hvis jeg ikke husker feil var det en tilsvarende tilfelle for et arr. på samme sted for noen år siden. Da det ble reagert og plakatene måtte ned. Nei, hold forsøplingen for Trønderhallen på sørsiden av Rinnelva. Vi har mer enn nok med Innherred Renovasjon`s anlegg i Skjørdalen som har forurenset Nessgrenda med stank i over 20 år og som i tillegg har tatt livet av yngel og småfisk i Skjørdalsbekken i flere år. Og når i tillegg en håndballtrener fra Levanger står foran politikerne her i kommunen og skryter av IR, og tillegg vil bestemme at Verdal`n skal innføre hytterenovasjon for at selskapet skal få enda større overskudd så må han tro at han er noe til kar. Det er mulig det er gull for selskapet men glansbildet har en bakside forandre.   
           
 Det nybygde amfiet til «Veresspælle» på Tronsmoen 5. september 2016 1473443735  9 38  userpics/10028/    Bnr: 10495

   x   
           
 Tre trondhjemsdamer på påsketur mot Hærmannssnasa i 1923. 1473443638  12 69  userpics/10028/    Bnr: 10494

   Skiutstyret og bekledning for skiturer var annerledes på den tid, særlig for damene som var kledd i skjørt eller kjole og hatt.. Navna på damene er ukjent. Utlånt av Birger Meinhardt.   
           
 Påsketur mot Hærmannssnasa i år 1923. 1473443459  12 66  userpics/10028/    Bnr: 10493

   Utlånt av Birger Minhardt.   
           
 Transport av utstyr og proviant til Grønningen i år 1923 1473443167  12 69  userpics/10028/    Bnr: 10492

   Hvem kjøreren er vites ikke. Antagelig er han fra en av Fagerli- eller Åsangårdene. Legg merke til av hesten har truger. Utlånt av Birger Meinhardt.    
           
 Bakteppet til «Veresspælle» på Tronsmoen 1473442650  22 54  userpics/10028/    Bnr: 10490

   Her er Helgåas begynnelse fra Veresvatnet. I bakgrunnen svenskfjella Mannshaugan med bl.a. Steukern og Sukkertoppen.   
           
 Parade av traktorer og jorsdbruksredskaper påjordbrukets dag 1949 1473442502  12 104  userpics/10028/    Bnr: 10489

   Bilde etter Olga Anderson   
           
 Parade med jordbruksredskap og traktorer på jordbrukets dag 1949. 1473442432  12 104  userpics/10028/    Bnr: 10488

   Tohjulstraktorer foran Arbeidernes Musikkorps. Fotograf Henning Anderson på trappa til butikken sin. Av musikernne kjenner en igjen Ottar berg og Johan Solberg. Bilde etter Olga Anderson.   
           
 Parade med jordbruksredskaper og traktorer på jordbrukets dag 1949 1473442228  12 104  userpics/10028/    Bnr: 10487

   Her på Riksveg 50 forbi fotoforretningen til Henning Anderson. En gråtass fra Eikmaskin i Stavanger i front. Bilde etter Olga Anderson.   
           
 Vegen forbi Kulstadvika ca 1954 1473442026  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10486

   Det året ble nyvegen forbi Høgberga bygd. Bildet er trolig fra den tid. Utlånt av Gunhild Hilseth   
           
 Isgang i Sogna 1964 1473441908  12 60  userpics/10028/    Bnr: 10485

   Bilen til fotografen Hennning Anderson smyger seg fra bak isflakene på riksveg 72. Bilde etter Olga Anderson.    
           
 Spindelvev og tistel 1472478531  11 8  userpics/10028/    Bnr: 10484

   Imponerende byggverk av spindelvev. En ekspert skriver: - Tyngdekraften hjelper edderkoppene til å forankre festetrådene som er utgangspunktet for nettet, sier Kjetil Åkra. Vanligvis pleier hjulspinnere å lage en ankertråd og så la den bli tatt med vinden til den hekter seg fast i en busk eller et tre. Når edderkoppen så spinner nettet ut fra ankertråden er det en kom-plisert prosess. Edderkoppen lager blant annet flere typer tråder som plasseres på bestemte steder i nettet. - Gravitasjon er også viktig for at edderkoppene skal orientere seg og vite hvor de ulike komponentene av nettet er. Edderkopper har ikke balanseorgan som vi mennesker har i det indre øret. De kjenner sin egen kroppsposisjon og orienterer seg ved hjelp av en masse små og vibrasjonsfølsomme hår på beina. I tillegg hjelper andre faktorer som lys, og hvilken retning det kommer fra, edderkoppen med å skjelne mellom opp og ned. Edderkopper holder seg fast til nettet ved hjelp av tre små klør ytterst på hvert bein. Disse klørne virker som små kroker med liten kontakt-flate mot nettet. Dermed kan edderkoppen bevege seg i nettet uten å sitte fast selv.    
           
 Spindelvev i platefelt i Tromsdalen 26. august 2016 1472472772  11 8  userpics/10028/    Bnr: 10483

   Her er det mange meter med vev på grantrærne. En ekspert skriver følgende om måten slik spindelvev lages: Tyngdekraften hjelper edderkoppene til å forankre festetrådene som er utgangspunktet for nettet, sier Kjetil Åkra. Vanligvis pleier hjulspinnere å lage en ankertråd og så la den bli tatt med vinden til den hekter seg fast i en busk eller et tre. Når edderkoppen så spinner nettet ut fra ankertråden er det en kom-plisert prosess. Edderkoppen lager blant annet flere typer tråder som plasseres på bestemte steder i nettet. - Gravitasjon er også viktig for at edderkoppene skal orientere seg og vite hvor de ulike komponentene av nettet er. Edderkopper har ikke balanseorgan som vi mennesker har i det indre øret. De kjenner sin egen kroppsposisjon og orienterer seg ved hjelp av en masse små og vibrasjonsfølsomme hår på beina. I tillegg hjelper andre faktorer som lys, og hvilken retning det kommer fra, edderkoppen med å skjelne mellom opp og ned. Edderkopper holder seg fast til nettet ved hjelp av tre små klør ytterst på hvert bein. Disse klørne virker som små kroker med liten kontakt-flate mot nettet. Dermed kan edderkoppen bevege seg i nettet uten å sitte fast selv.    
           
 Parade med traktorer og jordbruksredskaper påjordbrukets dag 1949. 1472472014  12 104  userpics/10028/    Bnr: 10482

   Her finkledde herrer som kjører to-hjustraktorer etter gamle RV 50 ved Eldstadgården. Bilde etter Olga Anderson. NAF-kontor, turistkontor og bensinpumpe hos Henning Anderson. Bildet etter Olga Anderson