Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
 
 
 

free hit counter code

  Søke i billedgalleriet    Navnsatte bilder finner du ved å klikke på "Navn i bilde" i menyen
og  eller     Ik Vis alle      
 Billedgalleri        galleri  
Antall :   Id   Nr År
 Verdalskrana under isrensking i fjellet ved Galleri Sør i Sogna 1455016552  27 76  userpics/10028/    Bnr: 10215

   Bilde etter Idar Bakken.   
           
 Hengebrua ved festningan øst for Kleivdalen 1431274950  12 60  userpics/10028/    Bnr: 9941

   Brua sto i svingen ved Seterbekken og var adkomsten til Festningsverkene i Galleri Nord. Ukjent når bildet er tatt, men trolig først i 1950-åra. Bilde etter Olga Anderson   
           
 Konfirmasjon i Stiklestad kirke ca 1912 1426783579  12 66  userpics/10028/    Bnr: 9883

   Presten som konfirmerer er vel Erik Vel. I tilegg til prestegjerningen var han aktiv i politikken som både ordfører og varaordfører. Ser en på interiøret så var det langs nordvegg galleri som i forbindelse med restaureringen til jubileet i fjernet. Bilde etter Olga Anderson   
           
 Soldater på veg oppover til Søndre galleri i Sogna. 1387051283  12 113  userpics/10028/    Bnr: 9134

   Hvem soldatene er vites ikke men ut fra andre soldatbilder antas det å være fra ca 1918. Utlånt av Karin Rekve.    
           
 Sogna med Galleri Nordre og Søndre ca 1938 1375866061  12 61  userpics/10028/    Bnr: 8905

   Festningen ble jo laget for å stoppe en ev. svensk invadering. Skyteskårene på begge sider er godt synlige. Foto av Henning Anderson. Utlånt av SNK   
           
 Utsikt fra Nordre Galleri i Sogna 1918 1328949214  12 61  userpics/10004/    Bnr: 7429

   Legg merke til wiren som går over til galleri sør. Fin oversikt for kunne ta svenskene hvis de kom etter vegen. Fotografert av ukjent soldat i Vaterholmen. Utlånt av Foreningen for Bevaring av de Værdalske Befæstninger.   
           
 Bjørn og Sigrid Flyum ca 1918 1326617804  12 62  userpics/10004/    Bnr: 7345

   Bildet er fra vegvokterboligen Vaterholmen. Faren, Karl Iver Flyum, var vegvokter og i tillegg ansatt av militærvesenet som oppsynsmann for galleriene og blokhuset. Han var gift to ganger og hadde til sammen 11 barn. Sigrid, født 1908, var den yngste av de fem fra første ekteskap og Bjørn, født 1916, var den eldste fra det andre. Opplysninger hentet fra boka "Heimer og Folk Inndalen og Sul". Les mere om plassen og familien der. Utlånt av Kim Solberg.   
           
 Steinarbeidere i Vaterholmen 1300084605  12 65  userpics/10004/    Bnr: 6558

   Antakelig er det grunnmur til husbygging som foregår her, og at det er i forbindelse med festningsarbeidet det skjer. Av omgivelsene å dømme så ser vi elva. Antagelig det er et hus i eller utenfor Vaterholmen leir som er i emning. Bildet antas å være fra +/- 1916. I en artikkel i årbok til Verdal historielag kan en finne følgende bevigninger til Vaterholmen. 1915 20000,- til brakkeetablering, 16000,- bolig for gift løitnant, 140,- til kontrollur. 1916,35000,- videre bebyggelse i leiren, 19049,- videre bebyggelse i leiren, tillegg, 389,65 stålvire, 572,95 nettinggjerde til gallerioppgangene, 7000,- bad for befalet. 1917 13500,- til vaktlokale, magasinbygn, sykehus,1100,- reparasjon galleritrapp, 2500,- Harley Davidson motorsykkel, 10000,- bolig for underoffiserer, 14000,- bolig gift løitnant, tillegg 2500,- bad, tillegg 7000,- Magasinbygn, tillegg.1918 19000,- vaktlokale, maasinbygning, sykestue, tillegg, 6000,- bolig underoff., tillegg, 1400,- alm. vedlikehold, 3765,85 provisorisk luftforsvar, 9140,- innkjøp av grunn, 1919, 3800,- innlegging av el. lys1920 12460,05 div. gjenstående arb., 800,- anlegg av hage, kom.bolig, 150,- sertifikat og opplæring, motorsykkel. 1921, 50,- forsøk med brevduer1925, 40,- erstatning for drept sau. Navna på karene har vært etterlyst i Verdalingen men uten respons fra leserne. Utlånt av Kjetil Dillan   
           
 Sesongavsluttning 2009 for De Verdalske befestninger i Galleri sør  1256161013  9 53  userpics/10001/    Bnr: 4637

   Guttene får prøve seg på "kulespruterne"   
           
 Sesongavsluttning 2009 for De Verdalske befestninger i Galleri sør  1256160951  9 53  userpics/10001/    Bnr: 4636

   Kjell Minsås forteller om festningskanon som sto her.Der var en en såkalt hurtigskytende festningskanon en Schneider- Canet. 10 skudd i minuttet klarte den og det var ikke så verst i 1912.   
           
 Fiske ovenfor Svarthølen i Sogna 1252454720  12 68  userpics/10004/    Bnr: 4444

   med Galleri Sør og Nord i bergsidene bakerst i bildet. Sannsynligvis fra omkring 1950. Stabbesteiner som sikring på vegen.Utlånt av Karl Hermann   
           
 Guttene er her for første gang og synes dette var  1245670669  27 75  userpics/10001/    Bnr: 4103

      
           
 Tre glade karer gler seg til turen opp til Galleri 1245670436  27 75  userpics/10001/    Bnr: 4102

      
           
 Roald Veimo fyrer i ovnen og serverer kaffe og brød 1245670374  27 75  userpics/10001/    Bnr: 4101

      
           
 Mitraljøsestillinger i Søndre Galleri 1245670276  27 75  userpics/10001/    Bnr: 4100

   Her kan de som vil tørrtrene på å skyte på biler nede på veien.   
           
 En bil er observert foran mitraljøse-munningen 1245670241  27 75  userpics/10001/    Bnr: 4099

      
           
 Inngangspartiet til Søndre Galleri 1245670100  27 75  userpics/10001/    Bnr: 4098

   Her ser vi også over til gluggene på Nordre Galleri.   
           
 100 m av veien til Søndre Galleri er unnagjort 1242245187  16 34  userpics/10001/    Bnr: 3924

      
           
 Fra adkomstveien til Søndre Galleri 1242245070  5 27  userpics/10001/    Bnr: 3923

   Gapahuken her kan alle bruke. Fin fiskeplass er det også.   
           
 Adkomstveien til Søndre Galleri 1242244997  5 27  userpics/10001/    Bnr: 3922

      
           
 Utsikt østover fra Nordre Galleri 1242243868  30 85  userpics/10001/    Bnr: 3921

      
           
 Galleri sør  1240959487  16 25  userpics/10004/    Bnr: 3856

   Galleriet er en del av De Værdalske Befestninger.[b][url=http://www.nasjonalefestningsverk.no/vaerdalske/Artikler/tilstandsrapport_de_vaerdalske_befestninger] Klikk her for å lese om tilstanden for anleggene fra 2007[/url]   
           
 Den gamle hengebru mot galleri Nord 1208031455  12 61  userpics/10004/    Bnr: 2164

   i Sogna. Tollef Øgstad henger i bruvirene. Bildet er fra 1932.Utlånt av Oddbjørn Øgstad   
           
 Inna ved Kleivdalen - Fra Galleri Nord 1184659492  5 15  userpics/10004/   0 Bnr: 810

   Bildet er tatt ovenfor Galleri Nord. Nederst til høyre i bildet ligg en fin fiskeplass, særlig for barna.    
           
 Seterbekken møter Inna 1179120374  5 15  userpics/10004/   0 Bnr: 534

   Adkomstvei til Nordre og Søndre galleri
Festningene ble aldri angrepet av fiender - hverken den svenske eller røde hær.<   
           
 Fra byggingen av De Verdalske befæstninger 1175690260  12 62  userpics/10004/   0 Bnr: 390

   Personene er fra v: Albert Skavhaug, Ole Brattli (fra Volhaugen) Mikal Rotmo, John Kristiansen (fra Øra) , Reinholdt Johnson, Olga Rotmo, Olaf Elverum, Ukjent, Karl Iver Flyum og ukjent   
           
 Fra byggingen av De Verdalske Befæstninger 1175690225  12 62  userpics/10004/   0 Bnr: 389

   Personer ukjent   
           
 Fra byggingen av De Verdalske Befæstninger 1172746979  12 62  userpics/10004/   0 Bnr: 120