Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
 
 
 

free hit counter code

  Søke i billedgalleriet    Navnsatte bilder finner du ved å klikke på "Navn i bilde" i menyen
og  eller     Ik Vis alle      
 Billedgalleri     jernbane                        BRUK PILTAST NEDOVER 
Antall :   Id   Nr År
 Jernbanestasjonen på Øra 1404223790  12 68  userpics/10028/    Bnr: 9468

   Fargelagt utgave stasjonsbygningen. Ukjent når. men det må være en spesiell anledning med flagging på 3 stenger. Postkort utlånt av Arne Østråt.   
           
 Rinnan stasjon før 1906 1371831098  12 64  userpics/10028/    Bnr: 8818

   Postkort datert 1906 utlånt av Torill Green.   
           
 Verdalsøra ca 1907 1255074354  12 59  userpics/10004/    Bnr: 4576

   Samvirkelaget, eller Handelsforeningen på den tiden, til venstre. Jernbanen går rett gjennom bildet.Gjerde langs sporet er så vidt synlig i bildet. Utlånt av Anne Marie Slottemo   
           
 Verdal Stasjon senest 1907 1325145568  12 59  userpics/10004/    Bnr: 7274

   Fargelagt prospektkort som antagelig må være tatt ved en spesiell anledning når flagga er heist.Utlånt av Arve Kålen   
           
 Gammel bebyggelse på Øra ca 1907. 1371830603  12 59  userpics/10028/    Bnr: 8813

   Fra Solveig Ness har en fått følgende opplysninger om bygningene på bildet:1. Fra høyre: Leangen gnr. 19/15. Her bodde Martinus og kona Karen Hansen Rygh fra ca. 1890. Han var poståpner fra 1889 og postmester fra 1892 og hadde kontoret i heimen sin. Av senere eiere kan nevnes gullsmed Olaf Svebak og idag Pål Woxholt. Huset er ombygd flere ganger og huset på bildet ligner jo svært lite på dagens utgave. 2.Vennes gnr. 19/75. Verdal Samvirkelags første bygg med kolonial og jernvare i 1. etasje og glass/stentøy og radioverksted i 2. etasje. Sto ferdig 1905. 3. Bedehuset Elim gnr. 19/93. Det ble flyttet hit fra Ørmelen like etter 1900, for så å bli flyttet til Ørmelen igjen. Der ble det innviet i jan. 1978. Ble brukt som skolelokale i flere år. 4. Viborg nordre gnr. 19/ 65 (Myhregården). Her var det over tid først matbutikk senere salg av kjøtt og fiskmat. En periode manufaktur og etter det frisørsalong. 5. Viborg søndre gnr. 19/64. Innherreds Folkeblad og Verdal Boktrykkeri holdt til i denne nordlige fløya av gården. Fra 1913 var Eriksenfamilien i gården, og fire år senere kjøpte brødrene Wilhelm Eriksen og H.E. Eide Viborg søndre. Samme år ble firmaet Eriksen og Eide etablert. Bokhandelen lå i den søndre delen av bygget (vises ikke på bildet). Alt i alt en stor og fin gård som nå er revet.Bildet er utlånt av Torill Green   
           
 Gateparti fra Øra 1907 1190926466  12 68  userpics/10004/    Bnr: 1204

   Sørgata - hjørnet mot jernbanen.Utlånt av Bo Suul   
           
 Verdal stasjon, usikkert når 1192669414  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1345

   men kanskje rundt 1910. Utlånt av Jørgen Johnsen   
           
 På Dovrebanen 1234477802  12 65  userpics/10004/    Bnr: 3502

   i 1913-14. 3 verdalinger. Se teksten under bildet.Utlånt av Erna Skavhaug   
           
 På Dovrebanen 1914-15 1242134782  12 65  userpics/10004/    Bnr: 3912

   To verdalinger på bildet, se tekst.Utlånt av Erna Ydse Skavhaug   
           
 Dovrebanen 1915 1260010911  12 65  userpics/10004/    Bnr: 4836

   Verdaling under fjellarbeid på Dovrebanen i 1915. Se tekst under bilde.Utlånt av Erna Ydse Skavhaug   
           
 Værdalens Jernbanestation 1325537041  12 59  userpics/10004/    Bnr: 7298

   Ukjent når, men ser ut som pakkhuset til høyre er brukt som reklameplass.Utlånt av Arve Kålen   
           
 Verdal Jernbanestasjon ca år 1915. 1461679675  12 59  userpics/10028/    Bnr: 10302

   Ukjent fotograf.   
           
 Meieriet og stasjon i 1918 1191194121  12 68  userpics/10004/    Bnr: 1219

   Utlånt av Jørgen Johnsen   
           
 Er det avskjed på Verdal stasjon 1918 ? 1358716943  12 113  userpics/10028/    Bnr: 8427

   En soldat fra Vaterholmen med to damer, Kanskje kan det være noen som kjenner navna på damene for de er vel mest sannsynlig herfra. Bildet tatt av ukjent soldat i Vaterholmen. Utlånt av Foreningen for de Værdalske Befestninger   
           
 Jernbanegrindene 1190927908  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1209

   Bedehuset og samvirkelaget til venstre og Sparebanken til høyre med jernbanegrindene derimellom.Utlånt av Jørgen Johnsen   
           
 Nordgata på Øra 1919 1332105909  12 59  userpics/10028/    Bnr: 7573

   To pene damer passerer jernbaneovergangen med grinder som stasjonsfolk betjente når tog passerte.Utlånt av SNK   
           
 Verdal Mølle sett fra jernbanestasjonen 1919 1334210238  12 59  userpics/10028/    Bnr: 7647

   Utlånt av SNK   
           
 Verdals Stasjon 1920 1192225264  12 59  userpics/10001/    Bnr: 1299

   Innsendt av Arne Østråt   
           
 Fleskhus stasjon ca 1920 1259715029  12 61  userpics/10004/    Bnr: 4826

   Stasjone ble vel bygd samtidig eller like etter at Hell - Sunnan banen ble åpnet i 1905. Stasjonen var betjent helt fram til den ble lagt ned i 1958 når flislasting fra Trones Bruk tok slutt. Les mere om både stasjonen og flislasting i artikkelen til Arne Gunnar Bakken i Verdal Historielag`s årbok 2006.    
           
 Sørgata ca 1920 1301811973  12 59  userpics/10004/    Bnr: 6613

   Utlånt av Verdal Bibliotek   
           
 Bedehuset, Handelsforeningen, Leangen og Sparebanken 1321724577  12 59  userpics/10004/    Bnr: 7165

   Lenagen eies i dag av Paul Woxholt. H.E. Eides Bokhandel holdt til her i tidligere tider. Sparebanken til høyre for sporet. Legg merke til grinden over sporet som var bruk når tog passerte. Ukjent når, men kanskje ca 1920. Hvis noen kan tidfeste det mere presis, ta kontakt på tel 472 97311    
           
 Kjæran i Vinne 1920 1332580022  12 118  userpics/10028/    Bnr: 7591

   [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=kj%E6ran+i+vinne&title=]Klikk her [/url][/b] for kart.Utlånt av SNK   
           
 Folk på jernbanestasjonen i gamle dager 1378877447  12 59  userpics/10028/    Bnr: 8960

   Ukjent hvem de er og når bildet er tatt. Utlånt av Alf Stiklestad.   
           
 Jernbanebygging 1260836029  12 65  userpics/10004/    Bnr: 4898

   Verdalingen Johan Ydse er med på arbeidet med tunellbygging nord for Sunnan stasjon ca 1922. Utlånt av Erna Ydse Skavhaug   
           
 Damplokomotiv med snøplog på Verdal Stasjon ca 1925 1400947570  12 59  userpics/10028/    Bnr: 9401

   Utlånt av Arne Østråt.   
           
 Nordlandsbanen  1237585604  12 64  userpics/10004/    Bnr: 3660

   Skinnelegging på Nordlandsbanen på Snåsa. To verdalinger, kanskje fler, (se tekst under bildet) Johan Ydse og Petter Østvik er med på bildet som er fra 1926.Utlånt av Erna Skavhaug   
           
 Jernbanefolk 1210409129  12 62  userpics/10004/    Bnr: 2299

   Stasjonsformann Ellev G. Inndahl og en kollega med etternavnet Hognes.Ukjent når bildet er tatt.   
           
 Jernbanestasjonen 1930  1206454372  12 59  userpics/10004/    Bnr: 2102

   Kongebesøket i forbindelse med 900-årsjubilèet for slaget på Stiklestad. BildetUtlånt av Karle jensvik    
           
 Jernbanebrua ca 1930 1297390498  12 61  userpics/10004/    Bnr: 6467

      
           
 Kongebesøk 1930 1275733977  12 104  userpics/10022/    Bnr: 5550

   Hjulrytterne fra Rinnleiret forlater stasjonsområdet etter kongemottakelsen på Verdal Stasjon.Utlånt av Stiklestad Museum   
           
 Kanskje kommer kongen 1275832972  12 104  userpics/10022/    Bnr: 5555

   Venter på celebre passasjerer på stasjonen i 1930. Far og sønn på Garnes John og Oddgeir Wohlen hadde det ærefulle oppdrag å kjøre de kongelig til Stiklestad. Bilen, som står fremst her, var en Essex som var kremgul med rød kant oppe. Opplysninger fra Verdal Historielag`s årbok 1985.Utlånt av Stiklestad Nasjonale Kultursenter   
           
 Kongelig mottakelse.  1277454371  12 104  userpics/10022/    Bnr: 5644

   På Verdal Stasjon 1930 i forbindelse med 900-årsjubileet på Stiklestad. Fotograf Henning Anderson. Utlånt av Stiklestad Nsjonale Kultursenter   
           
 Ved Verdal Stasjon 1198274528  12 68  userpics/10004/    Bnr: 1668

   Når bildet er tatt er en usikker på. Hvis noen vet det ta kontakt på 47297311Utlånt av Jørgen Johnsen   
           
 Harran 1932 1260010785  12 65  userpics/10004/    Bnr: 4835

   Verdalingen Johan Ydse på jernbaneanlegg i Harran 1932. Se tekst under bilde.Utlånt av Erna Ydse Skavhaug   
           
 Lindsetmo 1932 1301411750  12 65  userpics/10004/    Bnr: 6599

   Anleggsarbeidere ved Nordlandsbanen på Namskogan. Han til venstre bakerst er verdalingen Johan Ydse. Ser ut som kokka forbereder rabarbrasup til karene.Utlånt av Erna Ydse Skavhaug   
           
 Stasjon 1191774901  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1265

   Jernbanestasjonen i 1935 med busser oppstilt.Utlånt av Karle Jensvik   
           
 Verdal Stasjon og Verdal Meieri 1296317440  12 59  userpics/10004/    Bnr: 6421

   Ukjent når, men kanskje i 1930-åra   
           
 Fleskhus stasjon 1239048857  12 61  userpics/10004/    Bnr: 3742

   Her passerer et godstog. En vogn under opplasting av flis fra Trones Bruk står på stasjonen. Flisa kom med taugbane fra bruket. Når bildet er tatt vet en ikke. Utlånt av May Nyborg.   
           
 Fleskhus stasjon 1240386614  12 61  userpics/10004/    Bnr: 3824

   Når bildet er tatt er usikkert men sansynligvis i 1930-åra. Personene på perrongen er ukjent, men kanskje er det karer som arbeidet ved flisstasjonen til Trones bruk.Utlånt av May Nyborg   
           
 Jernbanegaten 1197334370  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1621

   Bygninger fra venstre: Anna Heggdahl, Bremseth,(Begge er sanert, (Sparebanken i dag) G. Huseby (Betty Blue i dag), P. Thomsen ( Blå Krukke i dag). Vektergata går inn mellom de to sistnevnte.Utlånt av COOP   
           
 Utbedring av Nordlandsbanen i 1937 1242135366  12 65  userpics/10004/    Bnr: 3913

   Bildet er fra Breifossmoen på Namskogan. Minst en av karene er verdaling. Se teksten under bildet.Utlånt av Erna Ydse Skavhaug   
           
 Tysk krigsmateriell på veg nordover i mai 1940 1373877018  12 67  userpics/10028/    Bnr: 8875

   Etter sprengingen av jernbanebrua før kampene i april ble den åpnet igjen den 10.mai. Fra den dato og fram til 20 juni gik det 150 ekstratog og 90 ordinære tog forbi Verdal stasjon. De fleste med tysk militærmateriell. Dette iflge. boka til Ingvald Suul,«Krigstiden 1940-1945 slik jeg opplevde den». Utlånt av Jørgen Suul.   
           
 Tysk feltkjøkken på veg nordover i 1940 1375868025  12 67  userpics/10028/    Bnr: 8908

   Tog med militært utstyr under opphold på Verdal stasjon i mai 1940. Foto av Ingvald Suul. Utlånt av Jørgen Suul.   
           
 Tyske soldater ved godshuset på jernbanen. 1472466784  12 67  userpics/10028/    Bnr: 10475

   Utlånt av Einar Storhaugxxyyzzåå ----   
           
 Ingvald Suul kommer hjem fra fangenskap C 1211286102  12 67  userpics/10004/    Bnr: 2344

   Her blir Ingvald Suul mottatt på stasjonen kl 1220 den 16. mai 1945 etter krigsfangenskapet.Utlånt av Asbjørn Dahling   
           
 Verdal Stasjon 1213302244  12 67  userpics/10004/    Bnr: 2453

   Folk venter på egne soldater som kom med tog den 14. mai 1945.Utlånt av Asbjørn Dahling   
           
 Jernbanebrua ble sprengt den 14 april 1940 1236282655  12 67  userpics/10001/    Bnr: 3584

   Når tyskerene inntok verdal den 21 april tok det ikke lang tid før jernbanesporet var inntakt igjen. Innsendt av Roald Veimo   
           
 Avreise for de russiske krigsfanger juni 1945 1246853529  12 67  userpics/10004/    Bnr: 4153

   Russerne reiste heim til en skjebne som kanskje var verre enn å sitte i fangenskap på Ørmelen. Ingen har vel fått kontakt med de i ettertid.Utlånt av Karle Jensvik   
           
 Asfaltering av Jernbanegata før 1948 1384714803  12 65  userpics/10028/    Bnr: 9079

   Ifølge kjøretøyregisteret i 1939 eies bilen av Knut Norum. I 1948 er det ingen bil oppført oppført med det nr. Ukjent fotograf.   
           
 Verdal stasjon. Ansatte 1947 1185464554  12 62  userpics/10004/   0 Bnr: 851

   Bildet er tatt 11/5 på siste arbeidsdagen til stasjonsmester Arnt S. Bakken. Navna finnes under -Navn i Bilde._ Utlånt av Margit Selvik