Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
 
 
 

free hit counter code

  Søke i billedgalleriet    Navnsatte bilder finner du ved å klikke på "Navn i bilde" i menyen
og  eller     Ik Vis alle      
 Billedgalleri     jernbane                        BRUK PILTAST NEDOVER 
Antall :   Id   Nr År
 Verdal stasjon. Ansatte 1947 1185464624  12 62  userpics/10004/   0 Bnr: 852

   Navna finnes under -Navn i Bilde-.Bildet utlånt av Margit Selvik.   
           
 Trauste jernbanearbeidere på Nordlandsbanen 1193348055  12 65  userpics/10001/    Bnr: 1395

      
           
 Tinden og Øra ca 1949 1289466910  12 70  userpics/10004/    Bnr: 6174

   På bildet kan en se hvor den gamle riksvegen ovenfor Veita gikk i rett linje fram til Nestvold. Tomta etter tyskbrakkene er godt synlig til venstre i bildet.Utlånt av Verdal kommune   
           
 Stasjonen rundt 1950 1211143841  12 59  userpics/10001/    Bnr: 2332

   Legg merke til damen i 2. etasje. Bildet er tatt fra kornsiloen. Utlånt av Henry Arntsen   
           
 Spellåkeren midt på bildet ca 1954? 1196892713  12 68  userpics/10001/    Bnr: 1595

   [b]Klikk i bildet for å få opp et kjempebilde.[/b]Midt på bildet ser vi den tids lokale fotballbane som ble kalt for Spællåkeren. Til høyre ser vi Kvislaskogen med trastreir, myr, kuer og meitemark. Langs skogen gikk Kjærringstia fra stasjonen til Tinnspissen. Lenger ned mot høyre ser vi søndre del Grustaket. Tinnaungans eldorado. Vi ser tydelige spor etter skinnene som gikk ned i grustaket. Vi husker med beundring karene som sto her og fylte jernbanevogner med spaddi !Harald Lyngs avisartikkel om nettopp Grustaket - Verdens beste lekeplass- finner du i Verdalsbilder[b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-1482] Se også på dette bildet[/url][/b]   
           
 Nordgata med jernbanegrindene ca 1954 1460893481  12 59  userpics/10028/    Bnr: 10295

   Grindene ble åpnet og lukket av stasjonsbetjeningen ved hver togpassering. Ukjent fotograf.   
           
 Nordgata 1190501096  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1170

   Bildet er vel tatt fra der jernbanen krysser Nordgata. Tidspunkt usikkert. Samvirkelaget til venstre. Woxholtgården til høyre før den ble flyttet.Utlånt Karle jensvik   
           
 Jernbanestasjonen og meieriet 1955 1255074456  12 68  userpics/10004/    Bnr: 4578

   Flott bilde som dokumenterer store forandringer. Av det som kan se er borte siden dette bildet ble tatt er gammelskolen, bolighuset bak stasjonen, grishuset og halmlutinga ved meiereiet, kiosken og et annet bygg ved stasjon, frørenseriet og trafobygget på Garpa. Utlånt av Anne Marie Slottemo   
           
 Opptog i Vektergata i retning jernbanen 1366924480  12 59  userpics/10028/    Bnr: 8673

   Til høyre det gamle apoteket hvor apoteker Elstad var sjefen for medisiner og dyrlegespriten. Når det flagges er det vel enten første eller syttende mai, trolig i 1950-åra. Utlånt av Henry Arntsen.   
           
 Trafikk på Verdal Stasjon. 1395738272  12 59  userpics/10028/    Bnr: 9310

   Ukjente personer. Utlånt av Anne Marie Skreden Valstad. Ukjent når men kanskje i 1950-åra.   
           
 Peling for bru over jernbanen i 1956 1438860655  12 65  userpics/10028/    Bnr: 10050

   Fra byggingen av vegbrua over jernbanen på toppen av Nyvegbakken. Ny Riksveg 50 gjennom Øra ble vel åpnet 16.juli 1957 uten noen form for seremoni. Første trafikkulykke skjedde i krysset med Nordgata bare 13 timer etter åpningen. En gutt kolliderte med en svenskbil. Bilde etter Olga Anderson.   
           
 Gullsmedavdelingen til Verdal Samvirkelag ca 1955 1452804134  10 14  userpics/10028/    Bnr: 10169

   Bygningen sto mot Jernbanegata på det som er Essotomta i dag. Huset til Arnold Næss helt til venstre. Bilde etter Olga Anderson   
           
 Kornsiloen, Mølla og Sentrallageret i 1950-åra 1460197379  15 37  userpics/10028/    Bnr: 10280

   Med mulighet for lossing direkte fra jernbanevogner. Nå er sporet borte. Mølla, melkkua til Samvirkelaget, er nedlagt og erstattet med Tindved. Sentrallageret er nedlagt og bygget er ombygd til kontorer. Tidene forandres.   
           
 Verdal Meieri og Verdalsøra sentrum ca år 1959 1393972740  12 59  userpics/10028/    Bnr: 9266

   I bygningen nærmest var halmlutingsanlegget til meieriet som ble åpnet i 1956. Jernbanesporet i nerkant av bildet gikk til Kassefabrikken. Boligen til venstre nederst er boligen til stasjonsmester Bakken. Ellers ser en at det meste av bygningeneenten er revet eller ombygd. Utlånt av Inger Marie Skreden Valstad.   
           
 Sem Vokterbolig i Bjørga 1293929615  12 93  userpics/10004/    Bnr: 6350

   Jernbanen bygde denne som bolig for vokteren av jernbanesporet i området.Utlånt av Verdal kommune   
           
 Kraftgrønt 1961 1299917433  12 93  userpics/10004/    Bnr: 6554

   Med skiftelok-stall på stasjonsområdet. Huset mellom det og stasjonsbygningen er flyttet helt til Sul ved Litj-Kråka hvor det brukes som hytte.Søppelfylling bak brannstasjonen er enda i bruk.Utlånt av Verdal kommune.   
           
 Verdal Stasjon 1359390452  12 59  userpics/10028/    Bnr: 8448

   Postkort av H.E. Eide. Ukjent når men både godshuset og Narvesenkiosken står, kanskje trolig i 1930-åra. Utlånt av Knut Arne Selli   
           
 Ørbrua, Stekke og Jernbanebrua ca 1968 1369734013  15 37  userpics/10028/    Bnr: 8763

   Utlånt av Verdal kommune   
           
 Verdal stasjon 1907 1213474623  12 59  userpics/10004/    Bnr: 2462

   Utlånt av Asbjørn Dahling   
           
 Verdal skysstasjon 1244756320  15 35  userpics/10001/    Bnr: 4054

   Tog, buss og taxi. Før var det også et turistkontor her. Nå er det flyttet til steinørkenen Steinkjer. Tursitkontoret "vårt" holder til i et lite hus i fylkeshovedstaden der det står "Steinkjer turistkontor"!!!   
           
 Jernbanebrua over Rinnelva 1250717019  10 92  userpics/10001/    Bnr: 4346

   I Verdalsguiden leser vi: Brua over Rinnelva ble bygget uten forsinkelser av noe slag. Pga. mølla og sagbruket ved fossen ovenfor jernbanetrasseen ble det på søndre brukar også laget en vei på forstøttningsmur av muret naturstein. Denne veien er fortsatt synlig. Brua over Rinnelva stod ferdig i mars 1903. Klikk på Verdalsguiden og Samferdsel for å lese mer jernbanebygginga.   
           
 Togbrua over Ydseelva 1252188660  10 92  userpics/10001/    Bnr: 4432

   Bildet er tatt der jernbanen krysser Ydseelva. Selve steinhvelvsbrua over elva ligger over ti meter under skinnene. Så det ble mange trillbårelass før man nådde dette nivået i oktober 1904. Fotografen følte seg rimelig trygg når han sto her denne lørdagen fordi Nordlandsbanen var "klippet" over ved stasjonen.   
           
 Jernbanebrua over Ydseelva 1252189463  10 92  userpics/10001/    Bnr: 4433

   I Verdalsguiden leser vi: Det var ironisk nok denne brua, den minste av alle på strekningen Levanger ? Sunnan, som ble den tøffeste å bygge. Her også pga. ekstreme bunnforhold, dvs kvikkleire. Brua er laget som en 13 meter bred steinhvelvsbru med 1,5 meter høyde over bekken. Resten er løsmassefylling over selve brukonstruksjonen. Arbeidene med brua tok 7 måneder og i den verste anleggsperioden fra april til oktober 1904 ble det jobbet 4 timer på og 8 timer av på døgndrift og all kvikkleiren ble fjernet med trillebår og spade.   
           
 Jernbanebrua på full flo 1253489109  10 92  userpics/10001/    Bnr: 4492

      
           
 Det jobbes med jernbaneundergangen  1255621737  10 92  userpics/10001/    Bnr: 4599

      
           
 Elvekarene til jernbanebruen skal forsterkes 1258300278  35 109  userpics/10001/    Bnr: 4756

      
           
 Den nye brua og brukarene av den gamle bru ved Grunnfossen. 1280318077  5 15  userpics/10022/    Bnr: 5767

   Grunnfossen med restene av brukaret for den gamle hengebrua og den nye brua bakerst i bidet. Nybrua på 54,5 m ble bygd først i 1970-åra og var kostnadsberegnet til kr 330000,-. Om overslaget holdt vites ikke. Verdalskrana v/Idar Bakken monterte stålbjelkene. Den smale Holmsbrua ved Vuku, som opprinnelig var en jernbanebru, fikk avløsning som adkomst for tyngre kjøretøyer til sørsiden av Helgåa fra Vuku til Røesgrenda.   
           
 Jernbanen nordover sett fra Fleskhusbrua. 1284019965  22 46  userpics/10023/    Bnr: 5946

   Nordmenn er glade i skinneganger. NRK har kjørt tog og vist "skinnegangen" på hele jernbanestrekninger på TV. Undersøkelser viser at det er overraskende mange nordmenn som blir sittende på timevis "å kjøre tog".    
           
 Kalktoget parkert ved Spenncon 1303520452  13 26  userpics/10004/    Bnr: 6666

   Toget skal transportere kalk i bulk til Sverige.   
           
 Jernbaneparken25. oktober 1319833007  15 37  userpics/10004/    Bnr: 7101

   Sett over Verdalen`s dyreste høl, med Eidegården som skal rives på andre siden av jernbanen.   
           
 Tinden og jernbanebrua19. oktober2012 1351963651  5 15  userpics/10028/    Bnr: 8230

      
           
 Jernbaneparken og Amfi 20 desember 2012 1356118387  15 37  userpics/10028/    Bnr: 8356

   x   
           
 Kommunalt informasjonsskilt ved gravhaugene i Hegstadmarka 1369213510  27 76  userpics/10028/    Bnr: 8752

   Kanskje en litt lys ide å oppgradere skiltene i området. Dette er ikke det eneste som er uleselig eller helt ødelagt. Området er en del av Stiklestadomådet som markedsføres av SNK. Hvorfor kan ikke kommunen koste på noen kroner for å vedlikeholde det som det før er brukt penger på for å få til. Det må da vel være mulig kunne vise fram noe som er tiltalene for de om kommer til bygda. Men det er vel for mye å vente for det finnes da vel ingen i den kommunens administrasjon som er bosatt her i kommunen og har noe forhold til Verdal`n og er interessert i hvordan det ser her. Unntaket må vel være området Jernbaneparken, der sitter pengene løst, men så skal det vel være et monument etter flere.   
           
 Amfisenteret og Jernbaneparken 6. desember 2013 1386528214  15 37  userpics/10028/    Bnr: 9123

   x   
           
 Nytt sikkerhetsgjerde mot Jernbanen 1477643855  24 58  userpics/10028/    Bnr: 10562

   Kraftige saker, minner om bilder fra Guantanomobasen på Cuba. Det mangler bare noen i oransje fangedrakter innenfor gjerdet.