Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
 
 
 

free hit counter code

  Søke i billedgalleriet    Navnsatte bilder finner du ved å klikke på "Navn i bilde" i menyen
og  eller     Ik Vis alle      
 Billedgalleri     høst     
Antall :   Id   Nr År
 Høstens fargespill 1221198362  11 8  userpics/10004/    Bnr: 2838

   Den som vil oppleve naturens fargespill i fjellet bør ta seg en tur med det første. Myrene har fått sin gul- eller gylden farge. Kommer en opp mot snaufjellet så er bjørka også på god veg til å få guldrakten. Bladene på rypebæra finnes i alle sjatteringer fra grønt til burgunder.    
           
 Bellingsflata 1221114335  6 2  userpics/10004/    Bnr: 2836

   I skaret midt på bildet begunner Glupen. En bergkløft med steinur, såkalt "gaupterreng", som munner ut i øverenden av Juldalen. Kløfta ligg på østsiden av Skarfjellet`s nordre del. I skogen kommer Bellingsåa fra øst og svinger her mot Innsvatnet.   
           
 Høsttur 1220889049  6 2  userpics/10004/    Bnr: 2827

   Klasse 10C ved Verdalsøra Ungdomsskole på fjelltur til Sør-Bellingsvollen.   
           
 Riksgrensen 1220888914  6 2  userpics/10004/    Bnr: 2825

   mot Sverige på Åbofjellet. Reingjerdet langs grensen sees bak i bildet.   
           
 Ved Sør-Bellingsvollen 1220705564  6 2  userpics/10004/    Bnr: 2814

   Her er Bellingsåa ved Sør-Bellingsvollen som var seter til Bjartnes gnr. 25 bnr. 1 og Ekle gnr. 26 bnr. 1 Setra ligg 3 km nord for Nord Innsvollen og like ved Bellingsåa, der ho svingar i sør mot Innsvatnet. Står på eldre kart. Nedlagt millom 1880 og -90 ( ifølge Petter Bjartnes i 1938). Det er sagt at desse gardane hadde fått denne hamninga av Verdalsbruket i vederlag for eventuelle ulemper i samband med tømmerfløytinga. Seinare vart setra leigd av andre, til 1912, då husa brann opp midt i setertida. Allmennings-kommisjonen frå 1865 kallar denne vollen for «Store Bellingen eller Monradsetra.Norddelen av Skarfjellet i bagrunnen.   
           
 Store forhold 1220218499  4 13  userpics/10004/    Bnr: 2793

   Det begynner å bli store forhold i Inndalen. 3 skurtresker på samme åker nedenfor filialen. Slikt ser en vel bare på prærien i Amerika.Havren i bakgrunnen   
           
 Pust i bakken 1219905513  6 2  userpics/10004/    Bnr: 2777

   En liten hvil vest for Hærvola på en tur til Grandsætra ikke langt fra Lauvvatnet i Ogndalen   
           
 Lite tjern 1219905108  6 2  userpics/10004/    Bnr: 2776

   ved stien opp mot Hærvola   
           
 Vestavær 1219353246  6 2  userpics/10004/    Bnr: 2752

      
           
 Høstfarger 1218830992  11 8  userpics/10004/    Bnr: 2726

      
           
 Lauvnes på Nessleira 1217801590  10 14  userpics/10004/    Bnr: 2675

   Nybygd grisehus   
           
 Låg kveldsol over frodig kornåker i Vinne 1216981240  22 46  userpics/10001/    Bnr: 2635

      
           
 Uønsket 1208563004  11 8  userpics/10004/    Bnr: 2201

   Disse vakre rynkerosene Rosa Rugosa er i følge Direktoratet for Naturforvaltning og Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen uønsket på Ørin og skal fjernes mekanisk og med kjemikalier. Prosjektet som skal gå over flere år er igang og kostnadene bare i år er beregnet til å koste kr 300.000. (Er det noen som har for mye penger?). Rosene om sommeren og nypene om høsten langs gangstien er nærmest en attraksjon for alle som bruker dette området. En fjerning er tilnærmet vandalisme. Forstå det den som kan.    
           
 Ness skole 1204795587  12 61  userpics/10004/    Bnr: 2019

   Skolen ble bygd av Martin Melby i 1899 og tatt i bruk samme høst. Til skolen ble det lagt 20 da jord. Samlet kostnad 6116,79. Ombygd i 1950.   
           
 Strandpromenaden 1204067732  4 13  userpics/10004/    Bnr: 1988

   sett fra fugletårnet 26. februar 2008. Sjøen har lagt opp mye rask og rusk etter springflo og storm.    
           
 Skuronn på Flåa 1944 1203893629  12 65  userpics/10004/    Bnr: 1978

   Gårdskaren på Fridheim(Braarudgården) Petter Hallem i full gang med å trekke opp kornband på staur under skuronna på Flåa i 1944.Fotograf Trygve Braarud   
           
 Vetringen 1200676036  6 56  userpics/10004/    Bnr: 1805

   Høst i Malsådalen.Innsendt av Svein Berg   
           
 Bryggneset 1200181767  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1771

   Ligg mellom Auter-vollen og Fremmer-vollen i Juldalen. Bildet er fra elgjakten i 1967. Skogens høstfarger er delvis dekt av nysnø. Les mer om Juldalsvollene i ?Seterboka?. Bygningene eies av Værdalsbruket og er nybygd/renovert siden bildet ble tatt. Utlånt av Værdalsbruket.   
           
 Ulvilla - Mølledam1908 1199744054  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1742

   ved Grunnfossen i Ulvilla. I jordeboken side 10 framgår at Grunnfossen Mølle besto av 4 [url=http://193.212.51.77/Foredrag/2006/Smakraft/Moe.pdf] kallkverner[/url],2 hjulkverner samt 1 skalsten. Når kvernene ble bygd er en usikker på men i 1865 formaledes 2253 td. og året etter 1860 td. I 1883 ble den solgt til C.A. Rasmussen for 1350 kr. I kjøpekontrakten fikk eieren tillatelse til oppsetting av mølledam, men denne skulle ikke være til hinder for fløting. Senere ble møllen solgt til Grunnan som også drev en sirkelsag ved siden av møllen når den ikke var i bruk. I 1907 eller 08 gikk demningen ut og ble ikke oppbygd igjen. En høstkveld året etter ,i 1909, brandt mølla og den ble heller ikke oppbygd igjen. Kilde: Værdalsbrukets Historie. Utlånt av Værdalsbruket.   
           
 Fra Lyngsvola I 1193730956  6 2  userpics/10004/    Bnr: 1431

   Mot Tortåsvollen ned Skavhaugvola og Sognavola bakenfor. I horisonten Skjækerfjella og Mannshaugan   
           
 Lyngsvola III 1193698914  6 2  userpics/10004/    Bnr: 1427

   Lav høstsol og mørke skyer på toppen av Lyngsvola   
           
 Lyngsvola II 1193698808  6 56  userpics/10004/    Bnr: 1426

   Mot Stubskinsvollen og Stubskinsvola. Bakenfor, Litjhavren og Hærmannsnasa.   
           
 Høstens farger 1192998770  11 8  userpics/10004/    Bnr: 1372

      
           
 Grensevakt 1905 1192832991  12 113  userpics/10004/    Bnr: 1359

   Grensevakt 1905 på Øvre Indal. 3.divisjon Lundstrøms kompani høsten 1905 oppstilt foran husene på Øvre Indal. Av personene kjenner en navnet på følgende. 1. rekke fra venstre med sykkel Martin Slottemo. Henrik Lågnes finner en også i 1. rekke. Nærmest grindstolpen er Ole Stubsve og Martin Holmli.Utlånt av Jørgen Johnsen   
           
 Tromsdalsopplevelser 1192830371  9 38  userpics/10004/    Bnr: 1353

   Tromsdalsopplevelser har 04.10.2007 åpnet nytt leirområde med egen strand ved samløpet av Tromsdalselva og Lyngselva Høsten 2007 er det nye leirområde ferdig m. - gamme med ildsted som kan servere til 40 personer. Overnatting for 25 personer - laftet langhus med sitteplasser til 50 personer - sanitæranlegg med vann - vannpost i leiren - badstue, gapahuker, aktivitetsløyype ferdigstilles høst vinter 2007/ 2008 Tomta skal vistnok være en gammel sagtomt for Ramsås sag som var i drift omkring 1770. Selve sagverket skal ha stått omlag der langhuset er oppsatt. Saga ble drevet med vannkraft ved oppdemning av elva og kunstig leie for vannet ned til saga. Dette elveløpet er godt synlig i terrenget. Opplysningene finnes i bind VIIB av Verdalsboka. Kan området komme inn under fornminner?    
           
 Dyråa med Hardbakkfjellet i horisonten 1192660823  6 2  userpics/10004/    Bnr: 1337

      
           
 Erika 1192193307  15 37  userpics/10004/    Bnr: 1294

   Kommunal forskjønnelse med Erika i dag ved jernbaneovergangen i fint høstvær.   
           
 Lauvfall 1191831339  4 13  userpics/10004/    Bnr: 1270

   Etter mange fine dager kom nordvesting og mye av de fine fargene i naturen forsvant. Gangvegen til Stiklestad fikk nytt gult dekke under søndagsturen 7. oktober   
           
 Kjesbuvatnet 1191830870  5 15  userpics/10004/    Bnr: 1269

      
           
 Skavdalen ved Kjesbuvatnet 1191774982  4 13  userpics/10004/    Bnr: 1267

      
           
 Østgrunnan 2007 1191706239  10 14  userpics/10004/    Bnr: 1261

   Ikke så mye forandringer i forhold til bildet av Grunden Skyss-stasjon fra 1910 som ligg ute under Gammeltia/bygdene rundt. [img]http://verdalsbilder.no/cpg1410/images/green.gif[/img] [url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-1080]Klikk her[/url]
   
           
 Høst ved Molåna 1191705992  14 24  userpics/10004/    Bnr: 1259

      
           
 Høst ved Kallsjøn 1191705945  6 56  userpics/10004/    Bnr: 1258

   Fotograf Svein Guddingsmo   
           
 St.Olav`s kapell og Molåna 1191612988  14 24  userpics/10004/    Bnr: 1257

   Alle regnbuens farger på bladtrær av mange arter.   
           
 Ved Grønningens strand 1191612756  6 2  userpics/10004/    Bnr: 1256

      
           
 Ved Grønningen 1191612729  6 2  userpics/10004/    Bnr: 1255

      
           
 Verdal`s eldste kirke - Hundkjerka nordøst for Grønningen 1191612709  6 2  userpics/10004/    Bnr: 1254

      
           
 Melbyvollen 1191612664  6 2  userpics/10004/    Bnr: 1253

   Vollen er seter under gården Melby iflge. Seterboka. Ytterligere opplysninger om Melbyvollen og drifta der finnes i en artikkel i Verdal Historielag`s årbok for 2002. Armfelt`s felttog i 1718 hadde leir her under marsjen mot Trondheim.   
           
 Storlunet- høsten har kommet 1191453053  22 54  userpics/10004/    Bnr: 1239

      
           
 Vannspeiling 1191453017  5 15  userpics/10004/    Bnr: 1238

      
           
 Ved Storsjøn`s strand 1191283148  6 2  userpics/10004/    Bnr: 1229

      
           
 Grensrøys nr 165 ved Storsjøn 1191283118  6 2  userpics/10004/    Bnr: 1228

   Grensen endrer retning her. Skulle vært interessant å vist årsaken. Den gamle røysa var oppsatt rundt 1750-tallet da den ble oppsatt etter den første skikkelige grenseoppgangen mellom landa ? Schnitlers grenseeksaminasjonen i 1742. Gammelrøysa sto fram til 1960 da det var grenseoppgang og rydding av grensegata. Les mere om bautaer og grenserøyser under minnesmerker på siden til Verdal Historielag. (http://www.verdal.historielag.org/minnesmerker/index.html)    
           
 Sørhushytta 1191283011  6 2  userpics/10004/    Bnr: 1227

   ligger vakkert til ved Storsjøn   
           
 Høstmorgen der brua for Gamla vegen krysser Bjørsjøåa 1191193465  22 54  userpics/10004/    Bnr: 1216

      
           
 Høst 1191193211  22 54  userpics/10004/    Bnr: 1215

   høst skalsvatnet farger   
           
 Storsjøn i høstfarger 1191193179  22 54  userpics/10004/    Bnr: 1214

      
           
 Tidlig morgen med rim 1191193149  22 54  userpics/10004/    Bnr: 1213

      
           
 Soloppgang i kuldegrader 1191135170  22 54  userpics/10004/    Bnr: 1211

      
           
 Fånett-tjønna 1190922165  6 2  userpics/10004/    Bnr: 1202

      
           
 Breivatnet 1190921678  6 2  userpics/10004/    Bnr: 1200