Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
 
 
 

free hit counter code

  Søke i billedgalleriet    Navnsatte bilder finner du ved å klikke på "Navn i bilde" i menyen
og  eller     Ik Vis alle      
 Billedgalleri     høst     
Antall :   Id   Nr År
 Maskinkurs på Verdal Maskinstasjon 1948 1326115543  12 62  userpics/10004/    Bnr: 7325

   Kursdeltakere på det ene av tre slike kurs i årene like etter krigen på Verdal Maskinstasjon. Jordstyret vedtok høsten 1946 å sette i gang med slike kurs og senere kom Landbruksteknisk Institutt inn i bildet. På bildet er det vel ikke så mange verdalinger, men Rolf Holan finner en helt til høyre i andre rekke nedenfra. Kursene var åpen for alle kommuner i Nord-Trøndelag. Virksomheten ved maskinstasjonen ble avsluttet i 1957. Les mere om maskinstasjonen i Verdal Historielag`s årbok 1987.Utlånt av Rolf Holan   
           
 Brann på Rognan Fleskhus 4. juli 1945 1325536466  12 61  userpics/10004/    Bnr: 7294

   Oddvar Molde som har lånt ut bildet har gitt følgende opplysninger: Ei varmelampe i hønsehuset falt ned tidlig på morgenen og satte fyr på halmen til kyllingene. Naboer som var tidlig oppe alarmerte den sovende Gausen-familien og fikk alle ut velberget. Så ble det en kjempedugnad for å redde alt som var i hovedhuset, og det klarte de mens låven stod i full fyr. Dyra klarte de også å redde. Alt i alt gikk det bra, men hele gården brant ned. Som midlertidig hjemsted fikk de flytte inn på Soltun, med alt som hørte med i heimen ? også dyra. Det ble umiddelbart rydda på branntomta og snekkere leid inn. Far og sønner hjalp til hele sommeren og høsten, og 11/10 1945 kunne de flytte inn i helt nye hus, både låve og våningshus. En imponerende innsats. Dette har mor fortalt om, og historien brente seg fast hos oss ungene. Asmund Gausen bur nå på Rognan.    
           
 Storm og storflo på Ørin 4. juledag (4) 1325146909  13 26  userpics/10004/    Bnr: 7280

   Mye vind i halen til stormen Dagmar og høy stormflo ga store bølger som slo over moloen mot vest. Moloen må ganske sikkert utbedres etter at den er merket av vannets kjempekrefter. Kanskje skulle den vært høyere og brukt større stein på yttersiden. Moloen har fått sine sår etter stormene i den høst. Alt toppdekke er vasket vekk og storstein er flyttet på så det blir vel noen kroner for reparasjonen.   
           
 Høstbilde fra Vera 16. november 1322851237  22 54  userpics/10004/    Bnr: 7197

   Ikke hvert år det er slike forhold i Vera på denne tida. For 70 år siden på denne dato giftet Beate og Knut Haldorsen seg og da ble det kjørt med hest på isen fra Tronsmoen over Veresjøen. Steuker`n til venstre og Sukkertoppen til høyre.Foto av Per Johan Jermstad   
           
 Vinter ved Ulvilla skole 1918 1321018776  12 61  userpics/10004/    Bnr: 7124

   Bildet er tatt ca 1918. De første planer om skole i Ulvilla ble framsatt i 1898 men utsatt fere ganger. I 1905 fremla kretsen nytt overslag pålydende kr 6872,- over bygning med 2 klasserom, lærerbolig og rom til lærerinna, samt uthus og en del jord til skolen. Kretsen ga tilbud om dugnad til en verdi av kr 390,- mens Værdalsbruket ville gi 72 tømmertre til bygginga. Skolehusa ble først bygd sommeren 1908 av Karl Grindberg og tatt i bruk samme høst. Med jord og hus kostet kalaset kr 8446,-. Utlånt av Oddleif Sellæg. Fotograf er Ole Snekkermo.   
           
 Høst og blikkstille i Lyngskila. 1320449522  5 27  userpics/10023/    Bnr: 7106

      
           
 Gravhauger i Ness 1319832807  22 54  userpics/10004/    Bnr: 7098

   Ligg på Melbygravene på nordsiden av svenskvegen østenfor Lysthaugen.    
           
 Tindved etter høstens første frostnatt 1319832662  11 8  userpics/10004/    Bnr: 7097

      
           
 Høstbilde av Stiklestad kirke 1318102116  14 24  userpics/10004/    Bnr: 7049

      
           
 Høsten har kommet på Museumstunet på Stiklestad 1318101703  14 24  userpics/10004/    Bnr: 7046

      
           
 Bergfrue i oktober 1317766620  11 8  userpics/10004/    Bnr: 7043

   Nu når nesten alt i fjellet er avblomstret og de fleste planter har visnet og gått over i brunt og grått, kvikker bladene på Bergfruen opp med sine vakre farger. Ikke mange å se men traff på en koloni på fuktig mose i Merraskarfjellet.   
           
 Bekk i Merraskarfjellet 1317765895  5 15  userpics/10004/    Bnr: 7041

      
           
 Kråksjøen og Krråksjøfløytan til høyre 3. oktober 2011 1317765502  6 2  userpics/10004/    Bnr: 7038

   Med Kråksjøen til venstre i bildet. Hærmannssnasa bakerst. Bildet tatt fra stigningen opp mot Merraskarfjellet.   
           
 Grønningen 15.september 1316244498  5 15  userpics/10004/    Bnr: 6999

   Høg vannstand etter floingen den 13. Her ved Brårudhytta er til vanlig en fin sandstrand.   
           
 Minibergfrue blandt røsslyng og kvarts 1312897723  11 8  userpics/10004/    Bnr: 6916

   Fargen på bladene minner om at høsten er anmarsj i fjellet.   
           
 På elgpost 1950 1312642495  12 61  userpics/10004/    Bnr: 6908

   Torleif Stene på elgpost ved Hellberget i Tromsdalen høsten 1950. Utlånt av Torbjørn Stene   
           
 Stiklestad kirke 1305763134  14 24  userpics/10004/    Bnr: 6729

   Ville det ikke vært fint med adkomst gjennom steinmuren foran inngangen fra 1929 og parkering mellom kirka og Leksdalsvegen?. En enkel sak å få til. Samtidig kunne en fått drenert ut "tjønna" ovenfor kirka. Når en tenker på grunnforholda her så kan det vel heller ikke være bra med vatnet som blir stående slik som det er nå. I tillegg foskjønner det heller ikke området ved kirka.   
           
 Høst ved Richardtjernet 1304143186  6 2  userpics/10004/    Bnr: 6680

      
           
 Hærfosssen etter elva tok nytt leie 1303520058  12 60  userpics/10004/    Bnr: 6664

   Like øst for Ulvilla ligger den tørrlagte Hærfossen. Den tidligere så mektige fossen, med et fall på over 30 meter, mistet sin makt da elva Helgåa tok nytt løp høsten 1893. Det var samme år som det store leirraset raserte de nedre deler av dalen. Utlånt av Stiklestad Museum   
           
 Heimdal i Ydsedalen 1961 1300751119  12 93  userpics/10004/    Bnr: 6584

   Hovedveien inn til boligfeltet går i dag like bortenfor eneboligene.Utlånt av Verdal kommune   
           
 Skuronn på Kjæran i 1930-åra 1300438302  12 65  userpics/10004/    Bnr: 6572

   Her med selvbinder trukket av 3 hester. Først i 1950-åra ble det redskap for traktoren. Selvbinderen ble oppfunnet av amerikaneren Robert McCormick i 1872. Den første selbinderen dukket opp i her til lands like etter år 1900. [b][url=http://no.wikipedia.org/wiki/Selvbinder]Klikk her [/url][/b] for mer info. Bildet utlånt av Ingrid Rosvold Dahlø.    
           
 Merkaløypa Sandvika - Vera 1299795528  6 2  userpics/10004/    Bnr: 6545

   Her ved grinda nordover ut fra grinda på Nord-Bellingsvollen. Noen hundre meter herfra står en gamme oppsatt i regi av kommunens friluftsnemnda. Hvis det ikke er gjort noe i det siste så trenger den sårt til vedlikehold.   
           
 Høst i Hyllfjellet 1297023670  6 2  userpics/10004/    Bnr: 6454

      
           
 To små tjern i Bjørbekkdalen 1295478221  6 2  userpics/10004/    Bnr: 6391

      
           
 Rypebær i Hyllfjellet 1295278605  6 2  userpics/10004/    Bnr: 6387

      
           
 Stor-Bellingen 1295278479  6 2  userpics/10004/    Bnr: 6386

   med Stor-Kjølhaugen og Hærmannssnasa i horisonten.   
           
 Høst ved Bustadtjernet 1295040471  6 2  userpics/10004/    Bnr: 6383

      
           
 Innsvatnet og Mannshaugan 1291592125  6 2  userpics/10004/    Bnr: 6250

   Over Innsvatnet med Mannshaugan på svensk side i horisonten   
           
 Grønningen en oktoberkveld 1291451793  6 2  userpics/10004/    Bnr: 6246

   Med Fersvola i bortenfor   
           
 Høst i Stiklestad alleen 1289068977  14 32  uploads/Sentrum/2010_november/    Bnr: 6159

      
           
 Høst i furuskogen 1288714475  29 84  userpics/10004/    Bnr: 6143

      
           
 Høst på tunet ved Molåna 1288599415  14 24  userpics/10004/    Bnr: 6136

      
           
 Morgenskodde 1288334697  6 2  userpics/10004/    Bnr: 6124

   Det siste av morgenskodda mellom Skillevatnet og Stor-Bellingen den 7 oktober 2010   
           
 Grønningstranda 1288190118  6 2  userpics/10004/    Bnr: 6121

   Her mot øst. Værdalsbrukets nye hytte til høyre i bildet.   
           
 Høst i sentrum 2010 - Moparken II 1288073287  15 35  uploads/Ole Morten/Okt1010/    Bnr: 6116

      
           
 Gytefisk i Skjørdalsbekken 1287493731  5 15  userpics/10004/    Bnr: 6100

   Sjøørreten utfører sine årlige ritualer med å gyte i Skjørdalsbekken. Etter gytegropene å dømme har det vært ganske brukbar oppgang i år. Nå gjenstår det å se om gytingen er forgjeves etter Innherred Renovasjon`s utslipp over flere døgn av dødelig avrenning fra avfallsplassen som tok alt liv i bekken. NB. Fisken i håven ble sluppet uskadet tilbake i bekken.   
           
 Høst ved Bustadtjernet 1287096480  6 2  userpics/10004/    Bnr: 6085

   Ovenfor vollen til venstre for bildet finner en av de vakreste plasser i Verdalsfjella. (min påstand).Verd å ta en tur hit nu når svenskfjella har fått snøhatten på.   
           
 Vera - veiing av høy  1287016245  12 65  userpics/10004/    Bnr: 6078

   En sneding måte å veie høy på Sisselvollen. Utlånt av Birger Sisselvold høst   
           
 Richardtjønna enda en morgenstemning 1287016243  5 15  userpics/10004/    Bnr: 6077

      
           
 Høst i sentrum 2010 I 1286898894  15 35  uploads/Sentrum/Autumn2010/    Bnr: 6075

   Skilleparken   
           
 Høst i sentrum 2010 II 1286898894  15 35  uploads/Sentrum/Autumn2010/    Bnr: 6074

   Moparken   
           
 Høst i sentrum 2010 III 1286898894  15 35  uploads/Sentrum/Autumn2010/    Bnr: 6073

   Jernbanegata under oppussing   
           
 Høst i sentrum 2010 IV 1286898893  15 35  uploads/Sentrum/Autumn2010/    Bnr: 6072

   Fokuskrysset   
           
 Høst i sentrum 2010 V 1286898893  15 35  uploads/Sentrum/Autumn2010/    Bnr: 6071

   Jernbaneparken   
           
 Høst i sentrum 2010 VI 1286898893  15 35  uploads/Sentrum/Autumn2010/    Bnr: 6070

   Kvislaparken I   
           
 Høst i sentrum 2010 VII 1286898893  15 35  uploads/Sentrum/Autumn2010/    Bnr: 6069

   Ved omsorgsboligene på Stekke   
           
 Høst i sentrum 2010 VIII 1286898892  15 35  uploads/Sentrum/Autumn2010/    Bnr: 6068

   Mølla og siloen   
           
 Høst i sentrum 2010 IX 1286898892  15 35  uploads/Sentrum/Autumn2010/    Bnr: 6067

   Kvislaparken II   
           
 Høst i sentrum 2010 X 1286898892  15 35  uploads/Sentrum/Autumn2010/    Bnr: 6066

   Kvislaparken III   
           
 Ved Stor-Bellingen 1286652707  5 15  userpics/10004/    Bnr: 6052

   Vakkert ved Str-Bellingen i oktober. Hytta il Værdalsbruket ligg i høyre side på bildet