Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
 
 
 

free hit counter code

  Søke i billedgalleriet    Navnsatte bilder finner du ved å klikke på "Navn i bilde" i menyen
og  eller     Ik Vis alle      
 Billedgalleri     høst     
Antall :   Id   Nr År
 Stranda på Grønningen 1256380591  6 2  userpics/10004/    Bnr: 4645

   Sandstranda på Grønningen er en av av de vakreste plasser i Verdalsfjella. Her ved et utløpet av bekken fra Sigridtjønna.   
           
 Stiklestad Alle - Vakkert - inntil østavinden tar lauvet 1256429627  22 78  userpics/10001/    Bnr: 4656

   Innsendt av Per Odd Molberg   
           
 Buneslandet sett fra vest. 1256541889  2 48  userpics/10004/    Bnr: 4661

      
           
 Lundselvdeltaet i oktober 1256685587  5 15  userpics/10004/    Bnr: 4664

      
           
 Fånettjønna ved Grønningen 1256777412  5 15  userpics/10004/    Bnr: 4668

   Stor-Havren og Litj-Havren i bakgrunnen   
           
 Hallemsstøa i oktober 1256777911  5 15  userpics/10004/    Bnr: 4671

      
           
 Gapestokken på Stiklestad. 1256949471  14 32  userpics/10001/    Bnr: 4675

   I 1742 "iførte" enken Ingeborg Larsdatter fra Søraker i Vinne seg "mandsklær" i et bryllup i Frol. Hennes sjelesørger presten Collin var der og ble meget fortørnet og anmeldte den stakkars enken. På Værdalens høstting på Stiklestad i 1743 ble Ingeborg dømt: "Thi bør derfor Ingeborg Larsdatter for sådan utilbørlig forhold og usømmelig optræden settes i gabestokken en time før og to timer efter kirketjensten ved Stiklestad kirke. Les hele historien under "Avisutklipp"    
           
 Høst ved Verdalsøra Kapell 1257206650  10 14  userpics/10004/    Bnr: 4689

      
           
 Skjøtseltiltak på Ørin naturreservat høst 2009 1257802179  13 22  userpics/10001/    Bnr: 4719

   Gammel død Tindvedskog fjernes. Får håpe at ny tindvedskog etablerer seg her. I området ved den gamle flyplassen er det derimot for mye tindvedskog slik at den vidstrakte strandenga på Fætta snart er en saga blott   
           
 Bustadtjønna nedenfor Nord-Bellingsvollen 1257924495  22 54  userpics/10004/    Bnr: 4727

   Øverst oppe på Nord-Bellingsvollen er en av de fineste steder jeg vet om her i Verdal`n. Det gjelder både om sommer når bjørka står grønn oppover grasvollen og når det er skiføre på vinters tid. Her på bildet er det en smak av både høst og vinter med islagt tjønn og snødekte svenskfjell. Ett ord er nok. Vakkert   
           
 Høst ved Bustadtjønnbekken 1258226272  6 2  userpics/10004/    Bnr: 4743

      
           
 Høst på vestsiden av Leksdalsvatnet 1258507071  22 54  userpics/10004/    Bnr: 4767

      
           
 Bernt Nordset 1260213789  12 62  userpics/10004/    Bnr: 4846

   Den første styreren på Bakketun Folkehøgskole. Han ble ansatt til skolen ble åpnet om høsten 1915 og var i stillingen fram til han døde i 1942. Utlånt av Anne Marie Slottemo.   
           
 Sagbruk ved Sandvika 1951 bilde A 1265329490  12 65  userpics/10004/    Bnr: 5101

   Sagbruk like ved riksvegen så å si på riksgrensen i Sandvika ca 1950. Etablert i forbindelse med Skalstugan`s skogavvikling i særlig vanskelig terreng med grovt tømmer. Mange verdalinger var i arbeid her. Bilde med ansatte, hoggere og kjørere er lagt ut under "Navn i bilde": [b][url=http://verdalsbilder.no/10VisNavn/sagbruketvedSandvika1951.HTML]Klikk her. [/url][/b]Bruket brandt ned før jul i 1951. Brannvesenet på Øra rykket ut dit i sterk kulde på åpen bil. [b][url=http://verdalsbilder.no/vis_avisklipp_en.php?s_kategori=2&s_navn=fra+J%F8rgen+Johnsen+og+andre&Id=148]Klikk her [/url][/b] for å se avisartikkel fra høsten 1951. [b][url=http://www.nb.no/nbsok/nb/c156862ad650dc64912ed1ec43853a38?index=13#193]Klikk her [/url][/b]for å lese artikkel omsagbruket i Verdal Historielag`s årbok av 1991. Utlånt av Knut Svensson.   
           
 Kausmo 1961 1266831676  12 93  userpics/10022/    Bnr: 5162

   Med Nordbergsveet i bakgrunnen. Utlånt av Verdal kommune   
           
 Skolonn på Hamrum 1270687053  12 65  userpics/10022/    Bnr: 5315

   Olga Hendrum med sigden under kornhøst på Hendrum antagelig i slutten av 1930-åra. Olga og Anna Hendrum var drivere på småbruket i mange år. De var vant til tungt arbeid og klarte seg uten videre hjelp fra andre. Ja, til og med skogrydding for planteskolen tok de på seg og gjennførte med glans. [b][url=http://verdalsbilder.no/vis_avisklipp_en.php?s_kategori=2&s_navn=fra+J%F8rgen+Johnsen+og+andre&Id=547]Klikk her[/url][/b] for avisartikkel om damene.Utlånt av Marit Skjerve   
           
 Verdalselva gjennom sentrum ca 1968 1272498299  12 93  userpics/10022/    Bnr: 5401

   Bildet gir en god dokumentasjon på hvordan områdene på østsiden av elva så ut før forbygging og oppfylling.Utlånt av Verdal kommune   
           
 Tysbast i Tromsdalen I 1273100404  11 43  userpics/10001/    Bnr: 5431

   Bildet er tatt av Trygve Forberg.Trygve skriver: Tysbast, busk i tysbastfamilien. 0,5?1,5 m høy, med lysegrå bark og avlange blad, blomstrer på bar kvist tidlig om om våren, får røde bær om høsten som er svært giftige, også barken er giftig, vokser helst på kalkholdig grunn. I Verdal vokser den både i Tromsdaln og ved Rotmon, har også sett den i flere hager.   
           
 Holme 1961 1273618724  12 93  userpics/10022/    Bnr: 5453

   med Røra i bakgrunnen.   
           
 Bakketun og det nybygde kapell på Flåa ca 1969 1274197017  12 93  userpics/10022/    Bnr: 5486

   Med Mekvoll til venstre bak skolen. Reitan bakerst i bildet og Holte til høyre.Utlånt av Verdal kommune   
           
 Kålagårdene 1962 1274462401  12 93  userpics/10022/    Bnr: 5497

   Kålen vestre er gjenoppbygd på søndre siden av rv 72. Husene i Kålen mellom er revet og oppbygd på nytt. På Kålen østre (øvre) er også hus brent ned. Nytt er oppført. Ca. midt i bildet, Kålen søndre.Utlånt av Verdal kommune   
           
 Berg vestre og Berg mellom/østre ca 1961 1275934962  12 93  userpics/10022/    Bnr: 5559

   Utlånt av Verdal kommune   
           
 Akersborg ca 1962 1277454439  12 93  userpics/10022/    Bnr: 5645

   Utlånt av Verdal kommune   
           
 Mere høst enn sommer 1277684962  22 54  userpics/10022/    Bnr: 5655

   Ikke mye grønt i retning Stongbakken. Ligner mere på september enn høgsommer.   
           
 Øra mot Volhaugen 1961 1278570659  12 93  userpics/10022/    Bnr: 5694

   Utlånt av Verdal kommune   
           
 Fra Vinne mot Børsåsen 1282864129  22 46  userpics/10023/    Bnr: 5884

      
           
 Fullmåne og fullmodent korn 1282864197  22 46  userpics/10023/    Bnr: 5885

   Bildet er tatt ved Teglverket   
           
 Slik åpner fagre Verdal seg seg for bilister og togpassasjerer. 1282864821  18 33  userpics/10023/    Bnr: 5890

   Denne dalen er den bredeste i landet. Bildet er tatt fra togbrua i Mulelia.   
           
 Bildet er tatt litt øst for Helloporten. 1283010271  30 85  userpics/10023/    Bnr: 5892

   Melbygruva midt på bildet. Lysthaugen til høyre. Lenger opp på bildet ser vi Vindmølla, Breding grustak og Vuku.   
           
 Stiklestad kirke midt i bildet. Leksdalvatnet i bakgrunnen 1283010374  30 85  userpics/10023/    Bnr: 5893

   Bildet er tatt fra Helloporten.   
           
 Fra Hallbakkan mot elveutløpet. 1283010484  30 85  userpics/10023/    Bnr: 5894

      
           
 Fra Salthammer 1283121138  2 47  uploads/Kornhost/    Bnr: 5897

      
           
 Fra Salthammer 1283121138  2 47  uploads/Kornhost/    Bnr: 5898

      
           
 Fra Granlundbakken 1283121152  2 47  uploads/Kornhost/    Bnr: 5899

      
           
 Fra Salthammer 1283121484  22 46  uploads/Kornhost/    Bnr: 5902

      
           
 Fra Granlundbakken 1283121489  22 46  uploads/Kornhost/    Bnr: 5903

      
           
 Fra Mule mot Øra 1283121711  22 46  uploads/Kornhost/    Bnr: 5904

      
           
 Fra Hallbakkan 1283121711  22 46  uploads/Kornhost/    Bnr: 5905

   [b][url=http://verdalsbilder.no/nb.php]Slideshow med musikk[/url][/b]   
           
 Fra Helloporten mot Volhaugen 1283121899  22 46  uploads/Kornhost/    Bnr: 5906

   [b][url=http://verdalsbilder.no/nb.php]Slideshow med musikk[/url][/b]   
           
 Fra Reinslia 1283121899  22 46  uploads/Kornhost/    Bnr: 5907

   [b][url=http://verdalsbilder.no/nb.php]Slideshow med musikk[/url][/b]   
           
 Fra Baggelbakken 1283121899  22 46  uploads/Kornhost/    Bnr: 5908

   [b][url=http://verdalsbilder.no/nb.php]Slideshow med musikk[/url][/b]   
           
 Fra Helloporten mot Haug 1283121979  22 46  uploads/Kornhost/    Bnr: 5909

   [b][url=http://verdalsbilder.no/nb.php]Slideshow med musikk[/url][/b]   
           
 Fra Helloporten mot Rinnelva og Aker 1283121979  22 46  uploads/Kornhost/    Bnr: 5910

   [b][url=http://verdalsbilder.no/nb.php]Slideshow med musikk[/url][/b]   
           
 Fra Reinslia 1283121979  22 46  uploads/Kornhost/    Bnr: 5911

   [b][url=http://verdalsbilder.no/nb.php]Slideshow med musikk[/url][/b]   
           
 Fra Helloporten mot Skånes 1283121979  22 46  uploads/Kornhost/    Bnr: 5912

   [b][url=http://verdalsbilder.no/nb.php]Slideshow med musikk[/url][/b]   
           
 Ny skole i Kleppen 1283467744  12 61  userpics/10022/    Bnr: 5914

   Her under byggingen i 1932. Karl Grindberg bygde skolehus og uthus for den nette sum av kr 7050,98. Skolebygningen`s rom var klasserom, kjøkken og et rom for læreren. Huset var tatt i bruk fra høsten 1932. Lærer var Anders Vandvik som også har tatt dette bilde. Utlånt av Liv Liberg    
           
 Kornhøst i Raset 1283610617  22 54  userpics/10022/    Bnr: 5918

   Kornåkre, eng og to store driftsbygninger. Bildet er tatt ovenfor Skei.   
           
 Potetopptaking på gammelmåten 1283773083  12 65  userpics/10022/    Bnr: 5932

   En plass i bygda. Ukjent når og hvor men en antar at bildet er fra tredveåra. Dette utstyret ble brukt fram til 1960-åra. Skoleelevene`s høstferie på den tid ble benevnt som "potetferie" fordi barna for rundt på gårdene og plukket potet. Bildet er tatt av Anders Vandvik. Utlånt av Liv Liberg   
           
 Fra Hagasvingen mot Stiklestad 1283773191  22 54  userpics/10022/    Bnr: 5933

   Fra Kvindfjellet   
           
 Nessleira 4. september2010 1283902447  22 54  userpics/10022/    Bnr: 5936

   Kornåkre og hvite traktoregg(halmballer) dominerer jordbruksarealene.