Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
 
 
 

free hit counter code

  Søke i billedgalleriet    Navnsatte bilder finner du ved å klikke på "Navn i bilde" i menyen
og  eller     Ik Vis alle      
 Billedgalleri     høst     
Antall :   Id   Nr År
 Fra Lyngsvola I 1193730956  6 2  userpics/10004/    Bnr: 1431

   Mot Tortåsvollen ned Skavhaugvola og Sognavola bakenfor. I horisonten Skjækerfjella og Mannshaugan   
           
 Strådøla 8. september 2014 1410553380  5 15  userpics/10028/    Bnr: 9631

   Liten vassføring og lite i naturen som minner om at det snart er i midten av den første høstmåneden.   
           
 Ulvilla - Mølledam1908 1199744054  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1742

   ved Grunnfossen i Ulvilla. I jordeboken side 10 framgår at Grunnfossen Mølle besto av 4 [url=http://193.212.51.77/Foredrag/2006/Smakraft/Moe.pdf] kallkverner[/url],2 hjulkverner samt 1 skalsten. Når kvernene ble bygd er en usikker på men i 1865 formaledes 2253 td. og året etter 1860 td. I 1883 ble den solgt til C.A. Rasmussen for 1350 kr. I kjøpekontrakten fikk eieren tillatelse til oppsetting av mølledam, men denne skulle ikke være til hinder for fløting. Senere ble møllen solgt til Grunnan som også drev en sirkelsag ved siden av møllen når den ikke var i bruk. I 1907 eller 08 gikk demningen ut og ble ikke oppbygd igjen. En høstkveld året etter ,i 1909, brandt mølla og den ble heller ikke oppbygd igjen. Kilde: Værdalsbrukets Historie. Utlånt av Værdalsbruket.   
           
 Bryggneset 1200181767  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1771

   Ligg mellom Auter-vollen og Fremmer-vollen i Juldalen. Bildet er fra elgjakten i 1967. Skogens høstfarger er delvis dekt av nysnø. Les mer om Juldalsvollene i ?Seterboka?. Bygningene eies av Værdalsbruket og er nybygd/renovert siden bildet ble tatt. Utlånt av Værdalsbruket.   
           
 Vetringen 1200676036  6 56  userpics/10004/    Bnr: 1805

   Høst i Malsådalen.Innsendt av Svein Berg   
           
 Skuronn på Flåa 1944 1203893629  12 65  userpics/10004/    Bnr: 1978

   Gårdskaren på Fridheim(Braarudgården) Petter Hallem i full gang med å trekke opp kornband på staur under skuronna på Flåa i 1944.Fotograf Trygve Braarud   
           
 Strandpromenaden 1204067732  4 13  userpics/10004/    Bnr: 1988

   sett fra fugletårnet 26. februar 2008. Sjøen har lagt opp mye rask og rusk etter springflo og storm.    
           
 Ness skole 1204795587  12 61  userpics/10004/    Bnr: 2019

   Skolen ble bygd av Martin Melby i 1899 og tatt i bruk samme høst. Til skolen ble det lagt 20 da jord. Samlet kostnad 6116,79. Ombygd i 1950.   
           
 Uønsket 1208563004  11 8  userpics/10004/    Bnr: 2201

   Disse vakre rynkerosene Rosa Rugosa er i følge Direktoratet for Naturforvaltning og Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen uønsket på Ørin og skal fjernes mekanisk og med kjemikalier. Prosjektet som skal gå over flere år er igang og kostnadene bare i år er beregnet til å koste kr 300.000. (Er det noen som har for mye penger?). Rosene om sommeren og nypene om høsten langs gangstien er nærmest en attraksjon for alle som bruker dette området. En fjerning er tilnærmet vandalisme. Forstå det den som kan.    
           
 Meråkerfjell 1221806499  6 2  userpics/10004/    Bnr: 2869

   sett fra Hærmannsnasa. Fra venstre Storsjøhøgda, Storkjølhaugen og Litjkjølhaugen.   
           
 Låg kveldsol over frodig kornåker i Vinne 1216981240  22 46  userpics/10001/    Bnr: 2635

      
           
 Lauvnes på Nessleira 1217801590  10 14  userpics/10004/    Bnr: 2675

   Nybygd grisehus   
           
 Hoåsfossen 1222523883  5 15  userpics/10004/    Bnr: 2904

   i Tromsdalselven   
           
 Høstfarger 1218830992  11 8  userpics/10004/    Bnr: 2726

      
           
 Høstfarger  1222024200  22 54  userpics/10004/    Bnr: 2886

   ved Vera Samfunnshus   
           
 Lite tjern 1219905108  6 2  userpics/10004/    Bnr: 2776

   ved stien opp mot Hærvola   
           
 tollar'n i Snasadalen 1221602810  6 2  userpics/10004/    Bnr: 2858

   En gammel skikk var vel at vandrere som går forbi en slik "Tollar" i fjellet skal legge på en stein.    
           
 Vestavær 1219353246  6 2  userpics/10004/    Bnr: 2752

      
           
 Steukern sett fra Grønås Lapplèger. 1222554607  6 2  userpics/10004/    Bnr: 2905

      
           
 Pust i bakken 1219905513  6 2  userpics/10004/    Bnr: 2777

   En liten hvil vest for Hærvola på en tur til Grandsætra ikke langt fra Lauvvatnet i Ogndalen   
           
 Kråksjøen 1222523328  6 2  userpics/10004/    Bnr: 2901

   fra vest   
           
 Store forhold 1220218499  4 13  userpics/10004/    Bnr: 2793

   Det begynner å bli store forhold i Inndalen. 3 skurtresker på samme åker nedenfor filialen. Slikt ser en vel bare på prærien i Amerika.Havren i bakgrunnen   
           
 Ved Sør-Bellingsvollen 1220705564  6 2  userpics/10004/    Bnr: 2814

   Her er Bellingsåa ved Sør-Bellingsvollen som var seter til Bjartnes gnr. 25 bnr. 1 og Ekle gnr. 26 bnr. 1 Setra ligg 3 km nord for Nord Innsvollen og like ved Bellingsåa, der ho svingar i sør mot Innsvatnet. Står på eldre kart. Nedlagt millom 1880 og -90 ( ifølge Petter Bjartnes i 1938). Det er sagt at desse gardane hadde fått denne hamninga av Verdalsbruket i vederlag for eventuelle ulemper i samband med tømmerfløytinga. Seinare vart setra leigd av andre, til 1912, då husa brann opp midt i setertida. Allmennings-kommisjonen frå 1865 kallar denne vollen for «Store Bellingen eller Monradsetra.Norddelen av Skarfjellet i bagrunnen.   
           
 Høstens fargespill 1221198362  11 8  userpics/10004/    Bnr: 2838

   Den som vil oppleve naturens fargespill i fjellet bør ta seg en tur med det første. Myrene har fått sin gul- eller gylden farge. Kommer en opp mot snaufjellet så er bjørka også på god veg til å få guldrakten. Bladene på rypebæra finnes i alle sjatteringer fra grønt til burgunder.    
           
 Riksgrensen 1220888914  6 2  userpics/10004/    Bnr: 2825

   mot Sverige på Åbofjellet. Reingjerdet langs grensen sees bak i bildet.   
           
 Høsttur 1220889049  6 2  userpics/10004/    Bnr: 2827

   Klasse 10C ved Verdalsøra Ungdomsskole på fjelltur til Sør-Bellingsvollen.   
           
 Bellingsflata 1221114335  6 2  userpics/10004/    Bnr: 2836

   I skaret midt på bildet begunner Glupen. En bergkløft med steinur, såkalt "gaupterreng", som munner ut i øverenden av Juldalen. Kløfta ligg på østsiden av Skarfjellet`s nordre del. I skogen kommer Bellingsåa fra øst og svinger her mot Innsvatnet.   
           
 Breivatnet  1221198902  6 2  userpics/10004/    Bnr: 2842

   nord for Høysjøen   
           
 Øppna Landskap 1221251799  22 54  userpics/10004/    Bnr: 2845

   Eklogårdene, Leirådalen og Bjørgan til venstre i bildet.Sundbygårdene Bjørken og Lysthaugen til høyre. Bakenfor der, Vuku   
           
 Rød mose ved hvitt vann 1223882603  29 84  userpics/10004/    Bnr: 2965

   i Garpdalen ved Innsvatnet   
           
 Snasaelva 1221558770  6 2  userpics/10004/    Bnr: 2857

   i Snasadalen   
           
 Lyskontroll 1221398617  15 37  userpics/10004/    Bnr: 2846

   Verdal kommune ved Jorodd Røe under kontroll med gatelysene på Tvistvold før høstmørket kommer.   
           
 Gnaurar`n 1221523915  7 9  userpics/10004/    Bnr: 2854

   Fjellrypa som sitter blandt gråstein i snaufjellet og gir fra seg sin karakteristiske gnaurelyd.   
           
 Armfeltvegen  1221524904  6 2  userpics/10004/    Bnr: 2855

   innover Snasadalen. Her kom Armfelt med sine soldater når han skulle ta Stene skanse i 1718. [b][url=http://www.finnvola.net/karolinerne.htm]Klikk her for å lese mere om Armfelt[/url][/b]    
           
 Mere rypebær  1221603578  11 8  userpics/10004/    Bnr: 2861

   for å vise fargespekteret på denne planten om høsten   
           
 Grønningen 1221603677  6 2  userpics/10004/    Bnr: 2862

   Bildet er tatt fra Armfeltvegen sør for Melbyvollen. Elva fra Grønningen, Glonka, skimtes bakerst i bildet.   
           
 Verdalsøra sett fra Hellomarka 1221684151  22 46  userpics/10001/    Bnr: 2864

      
           
 Strådøla. 1221852838  6 2  userpics/10004/    Bnr: 2871

      
           
 Strådøla 1222124582  5 15  userpics/10004/    Bnr: 2891

   Bakerst i bildet kan en se beverens felling av storbjørk.   
           
 Melbyvollen 1221952766  10 14  userpics/10004/    Bnr: 2881

   anno 2008.   
           
 Skarfjellet 1223812126  6 2  userpics/10004/    Bnr: 2960

   Fjellet bærer sitt navn med rette.   
           
 Glurothøsting i Grønnøra 1222201853  22 46  userpics/10001/    Bnr: 2895

      
           
 Tromsdalselva 1222243712  5 15  userpics/10004/    Bnr: 2896

   nesten tørrlagt i finværet   
           
 Solgløtt 1222244194  6 2  userpics/10004/    Bnr: 2898

   i Lyngsvola   
           
 Sterke farger 1222244280  22 54  userpics/10004/    Bnr: 2899

   i oppgangen på Skåddåberget. Kalkbruddet i Tromsdalen bak i bildet.   
           
 Lyngselva 1222636246  5 15  userpics/10004/    Bnr: 2908

   Lite vatn for årstiden ikkelaks   
           
 Mot Tangen 1224628958  22 54  userpics/10004/    Bnr: 2996

   fra Skjørholmen   
           
 Vegen til Kråksjøen 1222760220  6 2  userpics/10004/    Bnr: 2919

      
           
 Høstkveld 1223017586  6 2  userpics/10004/    Bnr: 2925

   ved på vestsiden av Kråksjøen   
           
 Sterke farger i naturen i høst 1223676218  29 84  userpics/10004/    Bnr: 2954