Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
 
 
 

free hit counter code

  Søke i billedgalleriet    Navnsatte bilder finner du ved å klikke på "Navn i bilde" i menyen
og  eller     Ik Vis alle      
 Billedgalleri     arbeidsliv                        BRUK PILTAST NEDOVER 
Antall :   Id   Nr År
 Jernbanebygging  1224800181  12 65  userpics/10004/    Bnr: 3011

   i Løsberga sør for Steinkjer fra et av de første årene etter 1900.Som et apropos til problemene med fjellet under bygging av 4-feltsvegen i Løesberga vises et bilde fra byggingen av Hell - Sunnan-banen. Her skjedde fjellarbeidet med rå muskelkraft. Flere verdalinger var med på bygging av denne jernbanestrekningen. Severin Guddingsmo skal være en av de som er avbildet her men hvem av de 10 karene som er han vet en ikke.Utlånt av Svein Guddingsmo    
           
 Slottonn på Valstad 1930 1225230110  12 65  userpics/10001/    Bnr: 3036

   Ivar Vestrum og Ingeborg Valstad.Innsendt av Olav Valstad   
           
 Pukkslåing 1225567829  12 65  userpics/10004/    Bnr: 3049

   antagelig under bygging av "Stekstavegen". Her før en kommer til Haug. Karene er ukjent, men Severin Guddingsmo skal være blandt de. Skulle noen vite navna så ta kontakt på 47297311. Bildet er antagelig fra først i 1920-årene. I en artikkel i Verdal Historielag`s årbok fra 1986 skriver Sturla Rindsem en liten artikkel om pukkarbeid på Øra. Steinen ble kjørt fram med hest og opplagt med passe mellomrom. Deretter begynte en par mann å slå i stykker steinen med slegge. Deretter satt noen karer på hver sin spade med sekk under seg, og med en steinhammer slo de pukk som ble lagt omhyggelig i en viss tykkelse. Så mange meter om dagen ble det nok ikke, men så var heller ikke dagslønna mere enn ca. 3 kroner.Utlånt av Svein Guddingsmo   
           
 Bygging av Hell - Sunnanbanen 1229379196  12 65  userpics/10004/    Bnr: 3245

   ca år 1900. Her på en strekning i Åsen med meget vanskelige grunnforhold. Flere Verdalinger var med her.Utlånt av Svein Guddingsmo.   
           
 Sagbruk på Ner-Fåra 1916 1229647130  12 65  userpics/10004/    Bnr: 3257

   Saging av tømmer en gang mellom 1915 og 1920. Utlånt av Oskar Svedjan.   
           
 Skuronn 1235032724  12 65  userpics/10004/    Bnr: 3522

   Kolbjørn og Olaug Skavhaug i arbeid med skuronna på gammelmåten med ljå og binding av kornband med "beinnill" for å trekke på staur. Ikke mange kan den kunsten i dag. Utlånt av Atle Skavhaug   
           
 Feiar`n 1237189726  12 65  userpics/10004/    Bnr: 3633

   Ingvar Rotmo innbedt på en kaffetår. Bildet er trolig fra 1950-åra. Det var litt spesielt når feiar`n dukket opp. Vi ungan var litt skeptisk til den svarte personen. En av årsakene til at han var så svart var at de gikk pipene der hvor det var gamle steinpiper. Og så var det vel så med ansiktsmasker og annet verneutstyr på den tid. Utlånt av Olav Nordheim   
           
 Fløterne Juldøla 1916 1238363649  12 60  userpics/10004/    Bnr: 3697

   Tømmerfløterene i Juldøla tar en pause. Nærmest sitter Odin Brattås. De andre er ukjent. Utlånt av Værdalsbruket.   
           
 Slit 1240001976  12 65  userpics/10004/    Bnr: 3800

   Gunhild og Bjørn Nordheim drar to mjølsekker oppover bakkene til heimen på Nesshaugan. Bildet, som er fra først i 1950-åra, er en dokumentasjon på at det ikke var så lett å ha et småbruk uten hest, det måtte en være sjøl.Utlånt av Olav Nordheim   
           
 Cecilie Gulbrandsen ved gårdsbrønnen på Sandgård 1239399665  12 65  userpics/10004/    Bnr: 3766

   Slik var det med drikkevannet måtte hentes fra brønnen før kommunalt vann kom til Kausmoområdet. Nordbergsve og Nordbergshaugen i bakgrunnen.Utlånt av Aase Gulbrandsen Kristoffersen   
           
 Olaus Mekalsen 1240081539  12 65  userpics/10004/    Bnr: 3806

   med den heimgjorte trillebåra med melkespann oppi på veg på veg fra Nordheim til Haugly med vatn. De hadde flyttet inn i nytt hus men ikke fått innlagt vatn. Bilde er tatt først i 1950-åra. Olaus var født i 1877, og døde i 1967. Han var i aktivitet helt til sitt siste. Utlånt av Olav Nordheim   
           
 Mating av frittgående høns 1242023283  12 65  userpics/10004/    Bnr: 3909

   Sofie Okkenhaug mater hønene på Kvelstad østre en dag sommeren 1943, Utlånt av Alv Okkenhaug   
           
 Arbeidere ved Trondhjæms Aktieteglværk 1911 1239832493  12 65  userpics/10004/    Bnr: 3792

   Ser en på navnelisten så finnes det flere verdalinger her. Utlånt av Erna Ydse Skavhaug.   
           
 Innsdammen ca 1930. Bygd i 1912 1240386386  12 60  userpics/10004/    Bnr: 3823

   Slusene åpnes og damvatnet går. Dammen ble bygd i 1912.Utlånt av Værdalsbruket   
           
 På Dovrebanen 1914-15 1242134782  12 65  userpics/10004/    Bnr: 3912

   To verdalinger på bildet, se tekst.Utlånt av Erna Ydse Skavhaug   
           
 Utbedring av Nordlandsbanen i 1937 1242135366  12 65  userpics/10004/    Bnr: 3913

   Bildet er fra Breifossmoen på Namskogan. Minst en av karene er verdaling. Se teksten under bildet.Utlånt av Erna Ydse Skavhaug   
           
 Helg under anleggsarbeid på Dovrebanen 1915 1242135565  12 65  userpics/10004/    Bnr: 3914

   Bildet er fra Sokndal. Tre verdalinger på bildet. Se tekst.Utlånt av Erna Ydse Skavhaug   
           
 Høykjøring på Bakken i Bjørga  1243231424  12 65  userpics/10004/    Bnr: 3970

   Oline Bakken i full gang med å kjøre inn høyet med trillebåre.Når vites ikke.Utlånt av Håvard Elnes   
           
 Geiter på Vukuvollen 1248505917  12 63  userpics/10004/    Bnr: 4255

   Eksakt når bildet er tatt vet en ikke men kanskje i 1920-åra. Vukuvollen var seter for Prestegården, Kjerkvuku og Kulstad. Alle tre gårdene hadde hus der. Sist i drift 1946. Vollen ligg i hallinga mot Kverna vest for fjellet Litj-Heggen. Tydelig seterveg dit fra Årstadbakkan forbi Guddingsskallen. Les mere om vollen i "Seterboka". Utlånt av Nils Egil Steinsli   
           
 Grisslakting på Sisselvollen i Vera 1248506794  12 65  userpics/10004/    Bnr: 4259

   Birger Sisselvold holder i "trynbandet" og Lars Rist er klar med "skutmaska" for å sende grisen inn i i de evige jaktmarker. Bildet er trolig fra først i 1950-åra. Slakting heime var vanlig på den tid.Utlånt av Odd Petter Haldorsen   
           
 Budeia i Steinslia i 1930-åra 1250038006  12 65  userpics/10004/    Bnr: 4326

   Dama som kjører melkespannet heter Marta Steinsli Nonseth.Utlånt av Nils Egil Steinsli   
           
 Den første slåmaskina 1250820009  12 65  userpics/10004/    Bnr: 4351

   på Ner-Hofstad i Leksdalen. Bildet skal være fra 1892.Bonden sjøl på gården, Kritian Fredrik Pedersen Hermann står med tømmene.Utlånt av Karl Hermann   
           
 Det ska bli kotteletta pøls å steik 1250821570  12 61  userpics/10004/    Bnr: 4354

   Lyder det i visa til Hans Rotmo. Den synes å passe her for det er just ikke noen liten gris som ligg på slaktebenken. Den må vel være nærmere 200 kg. Slaktingen foregikk på den gamle bredingsgården først i 1920-åra. Gården lå da ved vegen vest for Vuku. Slakteren er Bjarne Kvello og den som står og beskuer det hele er Johan Bregn (Breding) i følge Øystein Kvello. Legg merke til alle detaljene i bildet som var typisk for den tid. Nevnes kan treskoene, melkspann som henger på påler ved husveggen, hellbrua og ikke minst sinkbøttene som ble brukt til skålingsvatten for fjerne grisebusta. Bilde etter Nils Egil Steinsl.i   
           
 Prekkelarbe 1251061387  12 65  userpics/10004/    Bnr: 4362

   Oddny Sandnes og Magnhild Helden i arbeid med granplanter på Planteskolen ca 1960.Utlånt av Aase Gulbrandsen Kristoffersen   
           
 Damvatnet går 2! 1268804051  12 60  userpics/10022/    Bnr: 5232

   Lasse Årstadvold og Kåre Haugan er ferdig med åpningen av lukene og slipper på fløtingsvatn fra Kalvdalsdammen i Kverna en gang i 1950-åra. Fløtingsammen ligger en par kilomter nedenfor Kverndalsvollen. Bildet lånt ut av Inge Haugan   
           
 Damvatnet går! 1268804329  12 60  userpics/10022/    Bnr: 5233

   Her åpner Kåre Haugan og Lasse Årstadvold de første lukene på fløtingsdammen i Kverna ved Kalvdalen en gang i 1950-åra. Flere slike dammer ble åpnet samtidig. Dette førte til at elva steg og tømmeret langs elvebreddene kunne slippes uti.Bildet lånt ut av Inge Haugan   
           
 I skomakerlære ca 1914 1275346405  12 65  userpics/10022/    Bnr: 5533

   En enslig dame, Marta Mo, lærer seg skomakeryrket i 1914.Navna på de andre vil komme under "Navn i bilde" med det første.Utlånt av Eldrid Rygh-Haga    
           
 Havregrynproduksjon på Verdal Mølle  1345962275  12 65  userpics/10028/    Bnr: 8072

   Utlånt av COOP   
           
 Læreren Anders Vandvik 1954 1406111628  12 62  userpics/10028/    Bnr: 9511

   Her utenfor sitt hus på Ørmelen. Anders var født i 1899 på Vandvik i Leksdalen. Etter lærerutdanninga ble han tilsatt i sitt første vikariat i Vera og Kleppen i slutten 1920-åra. Gjennom sitt virke som lærer underviste han på¨de aller fleste skolene i kommunen. Foruten å være lærer var han kulturarbeider med interesser i musikk, sang, barnlagsarbeid, slektsgransking avhooldssaken og ikke minst fotografering som hvor han har dokumentert utvikling i kommunen. Det være seg arbeidslivet og ulike arrangement opp gjennom åra. Anders døde i 1984. Utlånt av Liv Liberg.   
           
 Fløytarlag fra Inndalen. Se -Navn i Bilde- 1172746945  12 60  userpics/10004/   0 Bnr: 119

   Navna finnes under -Navn i Bilde-.   
           
 Fra byggingen av De Verdalske Befæstninger 1172746979  12 62  userpics/10004/   0 Bnr: 120

      
           
 Åkervolden gruver 1917 1174547086  12 61  userpics/10004/   0 Bnr: 218

   På bildet: Jonas August Petterson, Gøran Bengtsson og Andreas Bakken   
           
 Fløytarlag fra Inndalen 1175265290  12 62  userpics/10004/   0 Bnr: 285

   De personene en kjenner navnen på er som følger fra venstre:Ola Dillan, ukjent, Olaf Garnesmo, ukjent, Ingvar Stubbe, Manfred Levring, Alf Molden, ukjent, John Molden, ukjent, ukjent, Einar Sagmo og Oddmund Stensmo helt til høyre.    
           
 Fra byggingen av De Verdalske Befæstninger 1175690225  12 62  userpics/10004/   0 Bnr: 389

   Personer ukjent   
           
 Fra byggingen av De Verdalske befæstninger 1175690260  12 62  userpics/10004/   0 Bnr: 390

   Personene er fra v: Albert Skavhaug, Ole Brattli (fra Volhaugen) Mikal Rotmo, John Kristiansen (fra Øra) , Reinholdt Johnson, Olga Rotmo, Olaf Elverum, Ukjent, Karl Iver Flyum og ukjent   
           
 Byggingen av Nordlandsbanen Harran 1936 (Bilde 3/3 1184162377  12 65  userpics/10004/   0 Bnr: 781

   Bernhard Åkerhus sitter i hvit hatt nr 4 fra høyre i første rekke. Muligheten for at det er flere verdalinger her er stor. Hvis noen drar kjensel på noen så gi beskjed slik at navnet kan oppføres.Bildet er utlånt av Tore Åkerhus    
           
 Byggingen av Nordlandsbanen i Harran 1936 ( Bilde  1184162559  12 65  userpics/10004/   0 Bnr: 782

   Bernhard Åkerhus står nr 3 fra venstre. Muligheten for at det er flere verdalinger her er stor. Hvis noen drar kjensel på noen så gi beskjed slik at navnet kan oppføres.Bildet utlånt av Tore Åkerhus   
           
 Fjellarbeid i Volden ca 1912 1184162670  12 65  userpics/10004/   0 Bnr: 783

   Bildet er uttak av stein i anledning forbygging av Malsåa i Helgådalen ca 1912. Navna blir å finne under "navn i bilde" om ikke lenge. Bildet utlånt av Tore Åkerhus   
           
 Vegbygging i Tromsdalen bilde 3 av 4 1184364795  12 62  userpics/10004/   0 Bnr: 798

   Eivind Stubbe til venstre   
           
 Vegbygging i Tromsdalen i 1939. Bilde 2 av 4 1184364936  12 62  userpics/10004/   0 Bnr: 799

   Bernhard Nordheim til venstre. Andre navn vil komme.   
           
 Vegbygging i Tromsdalen 1939. Bilde 1 av 4 1184364974  12 62  userpics/10004/   0 Bnr: 800

   Org.bilde er av dårlig kavlitet men kanskje noen kjenner personene.   
           
 Pløying med tospann ved Steinsbrua 1184442706  12 61  userpics/10004/   0 Bnr: 802

   Manfred Levring og Eivind Stubbe   
           
 Pløying med tospann ved Steinsbrua 1184442747  12 61  userpics/10004/   0 Bnr: 803

   Manfred Levring og Oddmund Stensmo   
           
 Lense- eller brobygging, men hvor og når? 1185462339  12 60  userpics/10004/   0 Bnr: 848

   Fra v. Ellev E. Stubbe, Olaf Balgård, Olaus Kvernmo, Olaf Kvelstad, Evald Balgård og Arne Okkenhaug. Gustav Hybertsen står under. En er ikke navgitt.Bildet utlånt av Ingrid Oldren   
           
 Skogslag i Seternesdalen i Kverndalen ca år 1910 1185462096  12 62  userpics/10004/   0 Bnr: 847

   Fra v. Gustav Sagmo, Elling Kvernmo, Ole Rotmo, Ole Kvernmo, Arne Bjørsmo, Edvard Bjørsmo, Andor Holmsberg, Thomas Holmsberg og Ingeborg Anna Holmsberg. Bildet utlånt av Ingrid Oldren