Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
 
 
 

free hit counter code

  Søke i billedgalleriet    Navnsatte bilder finner du ved å klikke på "Navn i bilde" i menyen
og  eller     Ik Vis alle      
 Billedgalleri     arbeidsliv                        BRUK PILTAST NEDOVER 
Antall :   Id   Nr År
 Læreren Anders Vandvik 1954 1406111628  12 62  userpics/10028/    Bnr: 9511

   Her utenfor sitt hus på Ørmelen. Anders var født i 1899 på Vandvik i Leksdalen. Etter lærerutdanninga ble han tilsatt i sitt første vikariat i Vera og Kleppen i slutten 1920-åra. Gjennom sitt virke som lærer underviste han på¨de aller fleste skolene i kommunen. Foruten å være lærer var han kulturarbeider med interesser i musikk, sang, barnlagsarbeid, slektsgransking avhooldssaken og ikke minst fotografering som hvor han har dokumentert utvikling i kommunen. Det være seg arbeidslivet og ulike arrangement opp gjennom åra. Anders døde i 1984. Utlånt av Liv Liberg.   
           
 Havregrynproduksjon på Verdal Mølle  1345962275  12 65  userpics/10028/    Bnr: 8072

   Utlånt av COOP   
           
 I skomakerlære ca 1914 1275346405  12 65  userpics/10022/    Bnr: 5533

   En enslig dame, Marta Mo, lærer seg skomakeryrket i 1914.Navna på de andre vil komme under "Navn i bilde" med det første.Utlånt av Eldrid Rygh-Haga    
           
 Damvatnet går! 1268804329  12 60  userpics/10022/    Bnr: 5233

   Her åpner Kåre Haugan og Lasse Årstadvold de første lukene på fløtingsdammen i Kverna ved Kalvdalen en gang i 1950-åra. Flere slike dammer ble åpnet samtidig. Dette førte til at elva steg og tømmeret langs elvebreddene kunne slippes uti.Bildet lånt ut av Inge Haugan   
           
 Damvatnet går 2! 1268804051  12 60  userpics/10022/    Bnr: 5232

   Lasse Årstadvold og Kåre Haugan er ferdig med åpningen av lukene og slipper på fløtingsvatn fra Kalvdalsdammen i Kverna en gang i 1950-åra. Fløtingsammen ligger en par kilomter nedenfor Kverndalsvollen. Bildet lånt ut av Inge Haugan   
           
 Prekkelarbe 1251061387  12 65  userpics/10004/    Bnr: 4362

   Oddny Sandnes og Magnhild Helden i arbeid med granplanter på Planteskolen ca 1960.Utlånt av Aase Gulbrandsen Kristoffersen   
           
 Det ska bli kotteletta pøls å steik 1250821570  12 61  userpics/10004/    Bnr: 4354

   Lyder det i visa til Hans Rotmo. Den synes å passe her for det er just ikke noen liten gris som ligg på slaktebenken. Den må vel være nærmere 200 kg. Slaktingen foregikk på den gamle bredingsgården først i 1920-åra. Gården lå da ved vegen vest for Vuku. Slakteren er Bjarne Kvello og den som står og beskuer det hele er Johan Bregn (Breding) i følge Øystein Kvello. Legg merke til alle detaljene i bildet som var typisk for den tid. Nevnes kan treskoene, melkspann som henger på påler ved husveggen, hellbrua og ikke minst sinkbøttene som ble brukt til skålingsvatten for fjerne grisebusta. Bilde etter Nils Egil Steinsl.i   
           
 Den første slåmaskina 1250820009  12 65  userpics/10004/    Bnr: 4351

   på Ner-Hofstad i Leksdalen. Bildet skal være fra 1892.Bonden sjøl på gården, Kritian Fredrik Pedersen Hermann står med tømmene.Utlånt av Karl Hermann   
           
 Budeia i Steinslia i 1930-åra 1250038006  12 65  userpics/10004/    Bnr: 4326

   Dama som kjører melkespannet heter Marta Steinsli Nonseth.Utlånt av Nils Egil Steinsli   
           
 Grisslakting på Sisselvollen i Vera 1248506794  12 65  userpics/10004/    Bnr: 4259

   Birger Sisselvold holder i "trynbandet" og Lars Rist er klar med "skutmaska" for å sende grisen inn i i de evige jaktmarker. Bildet er trolig fra først i 1950-åra. Slakting heime var vanlig på den tid.Utlånt av Odd Petter Haldorsen   
           
 Geiter på Vukuvollen 1248505917  12 63  userpics/10004/    Bnr: 4255

   Eksakt når bildet er tatt vet en ikke men kanskje i 1920-åra. Vukuvollen var seter for Prestegården, Kjerkvuku og Kulstad. Alle tre gårdene hadde hus der. Sist i drift 1946. Vollen ligg i hallinga mot Kverna vest for fjellet Litj-Heggen. Tydelig seterveg dit fra Årstadbakkan forbi Guddingsskallen. Les mere om vollen i "Seterboka". Utlånt av Nils Egil Steinsli   
           
 Høykjøring på Bakken i Bjørga  1243231424  12 65  userpics/10004/    Bnr: 3970

   Oline Bakken i full gang med å kjøre inn høyet med trillebåre.Når vites ikke.Utlånt av Håvard Elnes   
           
 Helg under anleggsarbeid på Dovrebanen 1915 1242135565  12 65  userpics/10004/    Bnr: 3914

   Bildet er fra Sokndal. Tre verdalinger på bildet. Se tekst.Utlånt av Erna Ydse Skavhaug   
           
 Utbedring av Nordlandsbanen i 1937 1242135366  12 65  userpics/10004/    Bnr: 3913

   Bildet er fra Breifossmoen på Namskogan. Minst en av karene er verdaling. Se teksten under bildet.Utlånt av Erna Ydse Skavhaug   
           
 På Dovrebanen 1914-15 1242134782  12 65  userpics/10004/    Bnr: 3912

   To verdalinger på bildet, se tekst.Utlånt av Erna Ydse Skavhaug   
           
 Mating av frittgående høns 1242023283  12 65  userpics/10004/    Bnr: 3909

   Sofie Okkenhaug mater hønene på Kvelstad østre en dag sommeren 1943, Utlånt av Alv Okkenhaug   
           
 Innsdammen ca 1930. Bygd i 1912 1240386386  12 60  userpics/10004/    Bnr: 3823

   Slusene åpnes og damvatnet går. Dammen ble bygd i 1912.Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Olaus Mekalsen 1240081539  12 65  userpics/10004/    Bnr: 3806

   med den heimgjorte trillebåra med melkespann oppi på veg på veg fra Nordheim til Haugly med vatn. De hadde flyttet inn i nytt hus men ikke fått innlagt vatn. Bilde er tatt først i 1950-åra. Olaus var født i 1877, og døde i 1967. Han var i aktivitet helt til sitt siste. Utlånt av Olav Nordheim   
           
 Slit 1240001976  12 65  userpics/10004/    Bnr: 3800

   Gunhild og Bjørn Nordheim drar to mjølsekker oppover bakkene til heimen på Nesshaugan. Bildet, som er fra først i 1950-åra, er en dokumentasjon på at det ikke var så lett å ha et småbruk uten hest, det måtte en være sjøl.Utlånt av Olav Nordheim   
           
 Arbeidere ved Trondhjæms Aktieteglværk 1911 1239832493  12 65  userpics/10004/    Bnr: 3792

   Ser en på navnelisten så finnes det flere verdalinger her. Utlånt av Erna Ydse Skavhaug.   
           
 Cecilie Gulbrandsen ved gårdsbrønnen på Sandgård 1239399665  12 65  userpics/10004/    Bnr: 3766

   Slik var det med drikkevannet måtte hentes fra brønnen før kommunalt vann kom til Kausmoområdet. Nordbergsve og Nordbergshaugen i bakgrunnen.Utlånt av Aase Gulbrandsen Kristoffersen   
           
 Fløterne Juldøla 1916 1238363649  12 60  userpics/10004/    Bnr: 3697

   Tømmerfløterene i Juldøla tar en pause. Nærmest sitter Odin Brattås. De andre er ukjent. Utlånt av Værdalsbruket.   
           
 Feiar`n 1237189726  12 65  userpics/10004/    Bnr: 3633

   Ingvar Rotmo innbedt på en kaffetår. Bildet er trolig fra 1950-åra. Det var litt spesielt når feiar`n dukket opp. Vi ungan var litt skeptisk til den svarte personen. En av årsakene til at han var så svart var at de gikk pipene der hvor det var gamle steinpiper. Og så var det vel så med ansiktsmasker og annet verneutstyr på den tid. Utlånt av Olav Nordheim   
           
 Skuronn 1235032724  12 65  userpics/10004/    Bnr: 3522

   Kolbjørn og Olaug Skavhaug i arbeid med skuronna på gammelmåten med ljå og binding av kornband med "beinnill" for å trekke på staur. Ikke mange kan den kunsten i dag. Utlånt av Atle Skavhaug   
           
 Sagbruk på Ner-Fåra 1916 1229647130  12 65  userpics/10004/    Bnr: 3257

   Saging av tømmer en gang mellom 1915 og 1920. Utlånt av Oskar Svedjan.   
           
 Bygging av Hell - Sunnanbanen 1229379196  12 65  userpics/10004/    Bnr: 3245

   ca år 1900. Her på en strekning i Åsen med meget vanskelige grunnforhold. Flere Verdalinger var med her.Utlånt av Svein Guddingsmo.   
           
 Pukkslåing 1225567829  12 65  userpics/10004/    Bnr: 3049

   antagelig under bygging av "Stekstavegen". Her før en kommer til Haug. Karene er ukjent, men Severin Guddingsmo skal være blandt de. Skulle noen vite navna så ta kontakt på 47297311. Bildet er antagelig fra først i 1920-årene. I en artikkel i Verdal Historielag`s årbok fra 1986 skriver Sturla Rindsem en liten artikkel om pukkarbeid på Øra. Steinen ble kjørt fram med hest og opplagt med passe mellomrom. Deretter begynte en par mann å slå i stykker steinen med slegge. Deretter satt noen karer på hver sin spade med sekk under seg, og med en steinhammer slo de pukk som ble lagt omhyggelig i en viss tykkelse. Så mange meter om dagen ble det nok ikke, men så var heller ikke dagslønna mere enn ca. 3 kroner.Utlånt av Svein Guddingsmo   
           
 Slottonn på Valstad 1930 1225230110  12 65  userpics/10001/    Bnr: 3036

   Ivar Vestrum og Ingeborg Valstad.Innsendt av Olav Valstad   
           
 Jernbanebygging  1224800181  12 65  userpics/10004/    Bnr: 3011

   i Løsberga sør for Steinkjer fra et av de første årene etter 1900.Som et apropos til problemene med fjellet under bygging av 4-feltsvegen i Løesberga vises et bilde fra byggingen av Hell - Sunnan-banen. Her skjedde fjellarbeidet med rå muskelkraft. Flere verdalinger var med på bygging av denne jernbanestrekningen. Severin Guddingsmo skal være en av de som er avbildet her men hvem av de 10 karene som er han vet en ikke.Utlånt av Svein Guddingsmo    
           
 Fløting i Trongdøla 1917 1224438602  12 60  userpics/10004/    Bnr: 2991

   Navna vil komme under navn i bildet en av de første dager.   
           
 Fra betongvarefabrikken 1223581899  12 65  userpics/10004/    Bnr: 2950

   tilhørene Albertsen & Dillan i 1938   
           
 Gulrothøst på Tinden i 1959 1223321901  12 65  userpics/10001/    Bnr: 2940

   Einar Larsen, Marit Flyum, Gerd Flyum, Borghild Kolberg, Magnhild Larsen, Ove Larsen og Ruth Molde. I dag går nyveien gjennom sentrum akkurat her. Fotograf Emma Larsen   
           
 Ved Lundselvoset ca 1940 1222757672  12 60  userpics/10004/    Bnr: 2915

   Etter fløting i Lundselva klargjøres tømmeret for sleping over Leksdalsvatnet. Karen til venstre skal være Magne Olafsen. De to andre vil en komme tilbake med navnet på. Bildet er sannsynligvis fra ca 1940.Utlånt av Jørgen Johnsen   
           
 Høyonn  1221806328  12 65  userpics/10004/    Bnr: 2867

   i Skalet i Volhaugen. Per Sand med slepriva bak Blakka. Årstall ukjent men det var vel før silolegging og rundballene gjorde sitt inntog i jordbruket. Antagelig først på 1950-åra en gang. Utlånt av Volhaugen Grendehus   
           
 Våronn på Leinsstu 1221806055  12 65  userpics/10004/    Bnr: 2866

   Magne Lundsaunet bak såmaskina.Utlånt av Volhaug Grendehus   
           
 Håndmelking 1221523820  12 65  userpics/10004/    Bnr: 2853

   Ikke mange som kan den teknikken i dag. Bildet er fra Brattlia i Volhaugen en gang i 1940-åra. Damen er Margot Hegstad.Utlånt av Volhaugen Grendehus   
           
 Høykjøring på gammelmåten 1221399321  12 65  userpics/10004/    Bnr: 2850

   Bildet fra 1957 er tatt i Haukåa hos Einar Kristoffersen som står til venstre i bildet. Videre Oline og Sverre. Blakka venter tålmodig på at lessinga skal bli ferdig.Utlånt av Volhaug Grendehus   
           
 Stubbrydding 1220997157  12 65  userpics/10004/    Bnr: 2831

   på Vest-Minsaas i 1952. På tilhengeren Knut Lein (bakerst) og Karl Støa. Fører av traktoren, Åsmund Hestegrei.Utlånt av Volhaugen Grendehus   
           
 Våronn 1220704689  12 65  userpics/10004/    Bnr: 2812

   på Sør-Minsaas i 1927. Ottar Minsaas sitter på traktoren. Store forandringer på utstyret på de vel 60 år som har gått siden dette bildet ble tatt.Utlånt Volhaugen Grendehus   
           
 Stubbebryting  1220469766  12 65  userpics/10004/    Bnr: 2806

   på Vest-Minsaas i 1937. Fra venstre: Johan Støa, Paul Benum, ukjent og Erhard Bakkenget.Utlånt av Volhaugen Grendehus

   
           
 Jernbanebygging 1220218212  12 65  userpics/10004/    Bnr: 2792

   Arbeidskarer på jernbaneanlegget i Mulelia ca år 1900. Arbeiderne er ukjente med unntak av verdalingen John Sand som står som nr. 3 fra venstre.Utlånt av Volhaug Grendehus   
           
 Fiskere 1219488193  12 65  userpics/10004/    Bnr: 2759

   Marius(stående)og Aksel Enes på sin båt. De to drev med fiske og var også med på Lofotfisket.Utlånt av Evald Lundkvist   
           
 Fra Ravlosaga 1219124513  12 65  userpics/10004/    Bnr: 2738

   Den lå øst for Ravloa ca ved vegkrysset der en svinger inn til Biogassanlegget.Utlånt av Karle Jensvik   
           
 Planteskolen 1218830968  12 65  userpics/10004/    Bnr: 2725

   Trolig er bildet tatt like før eller etter 2. verdenskrig.Utlånt av Kjell Ness   
           
 John Sisselvold med storstokken 1217701555  12 65  userpics/10004/    Bnr: 2670

   med stor tømmerstokk fra en drift i Vera. Når er ukjent.Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Stamokse 1217616866  12 65  userpics/10004/    Bnr: 2668

   Bildet er fra Sulstua i 1953 da det var oksehamning i Kverndalen. Bergljot Suul holder oksen. Hun som sitter oppå oksen er Else Årstad, gift JubergUtlånt av N. Johansen   
           
 De var med og bygde kornsiloen. 1217284017  12 65  userpics/10004/    Bnr: 2646

   Alle på bildet er ukjent unntatt nr 2 fra venstre i første rekke som skal være Gustav Liff.Utlånt av Gunnar Liff   
           
 Reparasjon av gammelbrua i Vuku 1941 1214119770  12 62  userpics/10004/    Bnr: 2491

   Hele brudekke ble skiftet ut. Å passere brua under arbeidet var ikke barebare. En måtte gå på utlagte plankler. Foran nr 2 fra v. er Arne Dillan, nestemann er nok temmelig sikkert Ola Østnes. De 2 ytterste i fremre rekke er ukjent. Bak til v. med handa på planken kan være Oskar Kvelstad. Nestemann er nokså sikkert Sefenias Rotmo. I lys sixpence er ukjent, nestemann med sixpence bak i nakken er også ukjent. Nestemann kan være en Kalseth. Barhodet med bor i handa er Leif Sagen, og sistemann er ukjent. Navna er gitt av Kjetil Dillan. Svein Guddingsmo har tidfestet bilde.Hvis noen kjenner navna på andre karene så gi beskjed enten på E-post eller tel 47297311.Utlånt av Gunnar Liff   
           
 Likkistesnekkar`n 1212791476  12 65  userpics/10004/    Bnr: 2425

   Da Ole Ellingsen Bruheim døde i 1923 hadde han laget 1866 likkister. Den siste laget han til seg selv. Han førte sirlig oversikt i små notisbøker over hver eneste en som skulle ha kistene. Videre skrev han inn fødselsdato, dødsdato og dødsårsak. Og tilslutt om de hadde skaffet materialene selv. Bildet er fra 1898. For den som har interesse av å vite mere om denne mannen og hans virke så finnes det en artikkel i Verdal Historielag`s årbok fra 2004. Utlånt av Otto Johnson   
           
 Vegbygging i Høgberga  1212439763  12 65  userpics/10004/    Bnr: 2405

   ved på vestsiden av Leksdalsvatnet. Navna på karene vil komme under "Navn i bilde". Utlånt av Evald Lundkvist