Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
 
 
 

free hit counter code

  Søke i billedgalleriet    Navnsatte bilder finner du ved å klikke på "Navn i bilde" i menyen
og  eller     Ik Vis alle      
 Billedgalleri     arbeidsliv                        BRUK PILTAST NEDOVER 
Antall :   Id   Nr År
 Pause i potetplukkingen 1208790189  12 65  userpics/10004/    Bnr: 2213

   på Nordgård i Vinne først i 1950-åra. Navna finnes under "Navn i bilde" på venstre side i menyen på startsiden.   
           
 Frittgående svin på Ekle. 1205446324  12 65  userpics/10004/    Bnr: 2058

   Grisemor og barna får servert mat ute på gårdsplassen på Ekle. Til venstre Åsta Kvaalen Eklo, bakerst Marie Kvaalen.Tidspunkt for bilde ukjent.Utlånt av Per Eklo   
           
 Prekkelarbe 1251061387  12 65  userpics/10004/    Bnr: 4362

   Oddny Sandnes og Magnhild Helden i arbeid med granplanter på Planteskolen ca 1960.Utlånt av Aase Gulbrandsen Kristoffersen   
           
 Havregrynproduksjon på Verdal Mølle  1345962275  12 65  userpics/10028/    Bnr: 8072

   Utlånt av COOP   
           
 Gulrothøst på Tinden i 1959 1223321901  12 65  userpics/10001/    Bnr: 2940

   Einar Larsen, Marit Flyum, Gerd Flyum, Borghild Kolberg, Magnhild Larsen, Ove Larsen og Ruth Molde. I dag går nyveien gjennom sentrum akkurat her. Fotograf Emma Larsen   
           
 Høykjøring på gammelmåten 1221399321  12 65  userpics/10004/    Bnr: 2850

   Bildet fra 1957 er tatt i Haukåa hos Einar Kristoffersen som står til venstre i bildet. Videre Oline og Sverre. Blakka venter tålmodig på at lessinga skal bli ferdig.Utlånt av Volhaug Grendehus   
           
 Hestpassere 1205573832  12 65  userpics/10004/    Bnr: 2061

   Lars og Liv Grande passer hest under en pause i høykjøringen på Shei.Utlånt av Lars Grande   
           
 Veg til Strådalen i 1955 1212349650  12 65  userpics/10004/    Bnr: 2399

   Bildet er fra Strådalen når det ble bygd ny veg dit.Fra venstre; Peder Ward, Albert Ward og Evald Lundkvist som var sjåfør på veghøvelen eller "skråpa" som det sies lokalt. Denne var den første veghøvelens om ble anskaffet av Verdal kommune. Det skjedde 9. september 1953.Utlånt av Evald Lundkvist   
           
 Skuronn 1235032724  12 65  userpics/10004/    Bnr: 3522

   Kolbjørn og Olaug Skavhaug i arbeid med skuronna på gammelmåten med ljå og binding av kornband med "beinnill" for å trekke på staur. Ikke mange kan den kunsten i dag. Utlånt av Atle Skavhaug   
           
 Damvatnet går 2! 1268804051  12 60  userpics/10022/    Bnr: 5232

   Lasse Årstadvold og Kåre Haugan er ferdig med åpningen av lukene og slipper på fløtingsvatn fra Kalvdalsdammen i Kverna en gang i 1950-åra. Fløtingsammen ligger en par kilomter nedenfor Kverndalsvollen. Bildet lånt ut av Inge Haugan   
           
 Damvatnet går! 1268804329  12 60  userpics/10022/    Bnr: 5233

   Her åpner Kåre Haugan og Lasse Årstadvold de første lukene på fløtingsdammen i Kverna ved Kalvdalen en gang i 1950-åra. Flere slike dammer ble åpnet samtidig. Dette førte til at elva steg og tømmeret langs elvebreddene kunne slippes uti.Bildet lånt ut av Inge Haugan   
           
 Vegbygging i Høgberga  1212439763  12 65  userpics/10004/    Bnr: 2405

   ved på vestsiden av Leksdalsvatnet. Navna på karene vil komme under "Navn i bilde". Utlånt av Evald Lundkvist   
           
 Læreren Anders Vandvik 1954 1406111628  12 62  userpics/10028/    Bnr: 9511

   Her utenfor sitt hus på Ørmelen. Anders var født i 1899 på Vandvik i Leksdalen. Etter lærerutdanninga ble han tilsatt i sitt første vikariat i Vera og Kleppen i slutten 1920-åra. Gjennom sitt virke som lærer underviste han på¨de aller fleste skolene i kommunen. Foruten å være lærer var han kulturarbeider med interesser i musikk, sang, barnlagsarbeid, slektsgransking avhooldssaken og ikke minst fotografering som hvor han har dokumentert utvikling i kommunen. Det være seg arbeidslivet og ulike arrangement opp gjennom åra. Anders døde i 1984. Utlånt av Liv Liberg.   
           
 Tømmerbinding i Hankfossen i Kverna 1204566839  12 60  userpics/10004/    Bnr: 2006

   i Hankfossen i Kverna. Bildet dokumenterer at fløteryrket krevde sin mann. Når er ukjent.Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Slit 1240001976  12 65  userpics/10004/    Bnr: 3800

   Gunhild og Bjørn Nordheim drar to mjølsekker oppover bakkene til heimen på Nesshaugan. Bildet, som er fra først i 1950-åra, er en dokumentasjon på at det ikke var så lett å ha et småbruk uten hest, det måtte en være sjøl.Utlånt av Olav Nordheim   
           
 Våronn på Leinsstu 1221806055  12 65  userpics/10004/    Bnr: 2866

   Magne Lundsaunet bak såmaskina.Utlånt av Volhaug Grendehus   
           
 Olaus Mekalsen 1240081539  12 65  userpics/10004/    Bnr: 3806

   med den heimgjorte trillebåra med melkespann oppi på veg på veg fra Nordheim til Haugly med vatn. De hadde flyttet inn i nytt hus men ikke fått innlagt vatn. Bilde er tatt først i 1950-åra. Olaus var født i 1877, og døde i 1967. Han var i aktivitet helt til sitt siste. Utlånt av Olav Nordheim   
           
 Stubbrydding 1220997157  12 65  userpics/10004/    Bnr: 2831

   på Vest-Minsaas i 1952. På tilhengeren Knut Lein (bakerst) og Karl Støa. Fører av traktoren, Åsmund Hestegrei.Utlånt av Volhaugen Grendehus   
           
 Feiar`n 1237189726  12 65  userpics/10004/    Bnr: 3633

   Ingvar Rotmo innbedt på en kaffetår. Bildet er trolig fra 1950-åra. Det var litt spesielt når feiar`n dukket opp. Vi ungan var litt skeptisk til den svarte personen. En av årsakene til at han var så svart var at de gikk pipene der hvor det var gamle steinpiper. Og så var det vel så med ansiktsmasker og annet verneutstyr på den tid. Utlånt av Olav Nordheim   
           
 Silolegging 1951 1208465236  12 61  userpics/10004/    Bnr: 2189

   Bildet viser silolegging i Grønmyra. Arne Vatterholm og Einar Skavhaug lesser graset opp på bandet som går til toppen av siloen. Tungt arbeid, særlig hvis graset var blødt.Utlånt av Elstein Skavhaug   
           
 Grisslakting på Sisselvollen i Vera 1248506794  12 65  userpics/10004/    Bnr: 4259

   Birger Sisselvold holder i "trynbandet" og Lars Rist er klar med "skutmaska" for å sende grisen inn i i de evige jaktmarker. Bildet er trolig fra først i 1950-åra. Slakting heime var vanlig på den tid.Utlånt av Odd Petter Haldorsen   
           
 Våronn 1204149463  12 65  userpics/10004/    Bnr: 1993

   Jarle Eklo med hesten og såmaskina. Årstall ukjent   
           
 Vegarbeid i Sogna 1206629009  12 65  userpics/10004/    Bnr: 2106

   antagelig ca 1950. Navna vil bli å finne under "Navn i bilde" på startsiden.Utlånt av Kjell Ness   
           
 Planteskole 1197940610  12 65  userpics/10004/    Bnr: 1651

   Her foregår utprikling av planter ved Værdalsbrukets planteskole på Inndalsåkran i mai 1939.Helt fra 1890 har Værdalsbruket hatt egne planteskoler i Vuku, først på Dillenget og senere på Nedre Holmen. Etter skredet i 1893 ble det anlagt planteskole på Ørmelen for utplanting jordskredgruben. Fra 1923 ble det opparbeidet og tilsådd 4 små planteskoler. En i lien nord for Kløftafossen i Ferlainne, en nokså høyt oppe i Fagerlien vest for Nordre Galleri i Inndalen, en i Mælaåsen i Skjækerdalem og en i Malså øst for Greenseteren. I 1932 bl det også anlagt en på nordkanten av Djup-dalen. Fra disse planteskolene ble det i perioden 1925-36 utplantet over en halv million granplanter. Kilde Værdalsbrukets HistorieUtlånt av Værdalsbruket   
           
 Risvassdammen 1949 1204148679  12 60  userpics/10004/    Bnr: 1990

   Risvassbekken ble opprensket til fløtingsvassdrag i 1914. Samme året ble dammen ved bekkeutløpet bygd. I 1915 ble nedfløtt 21000 stokk/slip. Under dette fløtingsarbeidet ble en svensk skogsarbeider drept. I 1938/39 ble dammen oppbygd etter skader. Restaurert på nytt i 1949 Utlånt av Værdalsbruket.   
           
 Høyonn  1221806328  12 65  userpics/10004/    Bnr: 2867

   i Skalet i Volhaugen. Per Sand med slepriva bak Blakka. Årstall ukjent men det var vel før silolegging og rundballene gjorde sitt inntog i jordbruket. Antagelig først på 1950-åra en gang. Utlånt av Volhaugen Grendehus   
           
 Håndmelking 1221523820  12 65  userpics/10004/    Bnr: 2853

   Ikke mange som kan den teknikken i dag. Bildet er fra Brattlia i Volhaugen en gang i 1940-åra. Damen er Margot Hegstad.Utlånt av Volhaugen Grendehus   
           
 Vedstabel 1203893900  12 65  userpics/10004/    Bnr: 1979

   Magne Sørhaug på toppen av en vedstabel ved Braarudgården på Øra i 1944. Er det her Nils Aas har fått inspirasjonen til sin vedstabel i kunstverkstedet på Straumen?Fotograf Trygve Braarud   
           
 Skuronn på Åsen Vestre 1210110815  12 65  userpics/10004/    Bnr: 2275

   "Skolonn" på Åsen vestre i 1944. Fra venstre på skolmaskina, Kåre Stornes med Magne Indahl i fanget. Deretter Elin Stornes Indahl og Kåre Rømo. Foran Aud Indahl og Jorid Indahl Svee.Utlånt av Halvard Stornes   
           
 Fløytarlag fra Inndalen 1175265290  12 62  userpics/10004/   0 Bnr: 285

   De personene en kjenner navnen på er som følger fra venstre:Ola Dillan, ukjent, Olaf Garnesmo, ukjent, Ingvar Stubbe, Manfred Levring, Alf Molden, ukjent, John Molden, ukjent, ukjent, Einar Sagmo og Oddmund Stensmo helt til høyre.    
           
 Høykjøring 1196884323  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1589

   Vuku Meieri kjører presset høy under 2. verdenskrig. Legg merke til at lastebilen har montert knottgenerator. Hvor bildet er tatt vites ikke, men det er muligens på Holmen Gård. Sjåføren til venstre er Ingemann Liff. Den andre Thomas Holmsberg.Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Mating av frittgående høns 1242023283  12 65  userpics/10004/    Bnr: 3909

   Sofie Okkenhaug mater hønene på Kvelstad østre en dag sommeren 1943, Utlånt av Alv Okkenhaug   
           
 Stamokse 1217616866  12 65  userpics/10004/    Bnr: 2668

   Bildet er fra Sulstua i 1953 da det var oksehamning i Kverndalen. Bergljot Suul holder oksen. Hun som sitter oppå oksen er Else Årstad, gift JubergUtlånt av N. Johansen   
           
 Storstokken 1190415576  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1163

   Dette er storstokken som det var et slit å fløyte nedover Trongdøla en gang i 1940-åra. Elva er lita og stokken er en sværing. Den går jo karran over knærne. Fra venstre: Fra v. Toralf Berg, Oddmund Stensmo, Arnold Skavhaug, Alf Molden og Tormod Guddingsmo
   
           
 Reparasjon av gammelbrua i Vuku 1941 1214119770  12 62  userpics/10004/    Bnr: 2491

   Hele brudekke ble skiftet ut. Å passere brua under arbeidet var ikke barebare. En måtte gå på utlagte plankler. Foran nr 2 fra v. er Arne Dillan, nestemann er nok temmelig sikkert Ola Østnes. De 2 ytterste i fremre rekke er ukjent. Bak til v. med handa på planken kan være Oskar Kvelstad. Nestemann er nokså sikkert Sefenias Rotmo. I lys sixpence er ukjent, nestemann med sixpence bak i nakken er også ukjent. Nestemann kan være en Kalseth. Barhodet med bor i handa er Leif Sagen, og sistemann er ukjent. Navna er gitt av Kjetil Dillan. Svein Guddingsmo har tidfestet bilde.Hvis noen kjenner navna på andre karene så gi beskjed enten på E-post eller tel 47297311.Utlånt av Gunnar Liff   
           
 Slottonn på Skei i 1950-åra? 1204385340  12 65  userpics/10004/    Bnr: 2001

   Utlånt av Lars Grande    
           
 Planteskolen 1218830968  12 65  userpics/10004/    Bnr: 2725

   Trolig er bildet tatt like før eller etter 2. verdenskrig.Utlånt av Kjell Ness   
           
 Vegbygging i Tromsdalen i 1939. Bilde 2 av 4 1184364936  12 62  userpics/10004/   0 Bnr: 799

   Bernhard Nordheim til venstre. Andre navn vil komme.   
           
 Orvinddammen 1198889902  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1692

   i Vera 1939. Dammen ble bygd i 1912 og i 5 år foregikk hogst av grov fjellgran i området. Virket ble nedfløtt i Orvinbekken til Veresvatnet. Når damvatnet ble sluppet grov bekken nye og flere leier i grusbankene ved vatnet og det forårsaket problemer med fløtingen. Kilde: Værdalsbrukets HistorieUtlånt av Værdalsbruket   
           
 Fløting nedenfor Saghølet i Trongdøla 1939 1200774527  12 60  userpics/10004/    Bnr: 1809

   Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Ved Lundselvoset ca 1940 1222757672  12 60  userpics/10004/    Bnr: 2915

   Etter fløting i Lundselva klargjøres tømmeret for sleping over Leksdalsvatnet. Karen til venstre skal være Magne Olafsen. De to andre vil en komme tilbake med navnet på. Bildet er sannsynligvis fra ca 1940.Utlånt av Jørgen Johnsen   
           
 Skuronn på Musum Øvre 1206629488  12 65  userpics/10004/    Bnr: 2107

   De fleste av navna finnes under "navn i bilde" på startsiden.Utlånt av Jørgen Johnsen   
           
 Fløytarlag fra Inndalen. Se -Navn i Bilde- 1172746945  12 60  userpics/10004/   0 Bnr: 119

   Navna finnes under -Navn i Bilde-.   
           
 Vuku Smørmeieri 1948? 1198109676  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1660

   Etter det en vet var meieriet i bruk til ca 1950. Flere opplysninger om meieriet vil komme her. Kjenner noen til navna på personene på bildet så ta kontakt på tel 47297311Utlånt av Liv Østnes Lerfald   
           
 Fra betongvarefabrikken 1223581899  12 65  userpics/10004/    Bnr: 2950

   tilhørene Albertsen & Dillan i 1938   
           
 Høykjøring på Bakken i Bjørga  1243231424  12 65  userpics/10004/    Bnr: 3970

   Oline Bakken i full gang med å kjøre inn høyet med trillebåre.Når vites ikke.Utlånt av Håvard Elnes   
           
 Vollafossen i Malsåen i 1937 1201294230  12 60  userpics/10004/    Bnr: 1840

   Bare rester av tømmerrenna står igjen i 1937. Mannen på bildet skal være skogforvalter på Værdalsbruket, Morten P. Moen. Legg merke til høyhesja helt ute på kanten av elvemelen. Utlånt av AS Værdalsbruket   
           
 Stubbebryting  1220469766  12 65  userpics/10004/    Bnr: 2806

   på Vest-Minsaas i 1937. Fra venstre: Johan Støa, Paul Benum, ukjent og Erhard Bakkenget.Utlånt av Volhaugen Grendehus

   
           
 Utbedring av Nordlandsbanen i 1937 1242135366  12 65  userpics/10004/    Bnr: 3913

   Bildet er fra Breifossmoen på Namskogan. Minst en av karene er verdaling. Se teksten under bildet.Utlånt av Erna Ydse Skavhaug   
           
 John Sisselvold med storstokken 1217701555  12 65  userpics/10004/    Bnr: 2670

   med stor tømmerstokk fra en drift i Vera. Når er ukjent.Utlånt av Værdalsbruket