Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
 
 
 

free hit counter code

  Søke i billedgalleriet    Navnsatte bilder finner du ved å klikke på "Navn i bilde" i menyen
og  eller     Ik Vis alle      
 Billedgalleri     Ulvilla                        BRUK PILTAST NEDOVER 
Antall :   Id   Nr År
 Kraftstasjonen i Ulvilla ca 1918 1322561703  12 61  userpics/10004/    Bnr: 7181

   Postkort utlånt av Pål Wæren   
           
 Vinter ved Ulvilla skole 1918 1321018776  12 61  userpics/10004/    Bnr: 7124

   Bildet er tatt ca 1918. De første planer om skole i Ulvilla ble framsatt i 1898 men utsatt fere ganger. I 1905 fremla kretsen nytt overslag pålydende kr 6872,- over bygning med 2 klasserom, lærerbolig og rom til lærerinna, samt uthus og en del jord til skolen. Kretsen ga tilbud om dugnad til en verdi av kr 390,- mens Værdalsbruket ville gi 72 tømmertre til bygginga. Skolehusa ble først bygd sommeren 1908 av Karl Grindberg og tatt i bruk samme høst. Med jord og hus kostet kalaset kr 8446,-. Utlånt av Oddleif Sellæg. Fotograf er Ole Snekkermo.   
           
 Bygging av Ulvilla Ungdomshus ca 1919 1320745866  12 61  userpics/10004/    Bnr: 7118

   Mønsåsen er oppe og flagget har gått til topps i den anledningen. Ansvarlig for byggingen var Marius Selnes, men det meste av arbeidet ble utført som dugnadsarbeid. Innvielse av huset med fest i 1920. Beklageligvis er bildet ikke av helt topp kvalitet.Utlånt av Oddleif Sellæg. Opplysninger gitt av Andreas og Anne Mari Haugan.   
           
 Ulvilla ca 1920 1320652738  12 61  userpics/10004/    Bnr: 7114

   Utlånt av Oddleif Sellæg.   
           
 Gustav Overmoen og Ole Olausen Burstuen hos fotografen 1320650206  12 62  userpics/10004/    Bnr: 7108

   Begge reiste til Amerika iflge. Peder Brønstad`s notat av 1935 bak på bildet. Heimen Burstuen sto nord for fylkesvegen like før en tar av til det som før var Ulvilla skole. Utlånt av Oddleif Sellæg   
           
 17.mai i Ulvilla 1931 1320649416  12 104  userpics/10004/    Bnr: 7107

   Med lærer Peder Brønstad til høyre. Bakenfor toget, Ulvilla Ungdomshus som var benevnelsen den gang. Utlånt av Oddleif Sellæg   
           
 Hærfosssen etter elva tok nytt leie 1303520058  12 60  userpics/10004/    Bnr: 6664

   Like øst for Ulvilla ligger den tørrlagte Hærfossen. Den tidligere så mektige fossen, med et fall på over 30 meter, mistet sin makt da elva Helgåa tok nytt løp høsten 1893. Det var samme år som det store leirraset raserte de nedre deler av dalen. Utlånt av Stiklestad Museum   
           
 Holmlia midtre på Holmlibakkan 1962 1301812044  12 93  userpics/10004/    Bnr: 6614

   De to Reitanheimene i bakgrunnen. Utlånt av Verdal kommune   
           
 Grunnfossen nedre del 2010 1296002988  5 15  userpics/10004/    Bnr: 6412

      
           
 Grunnfossen nedre del ca 1908 1296002798  12 60  userpics/10004/    Bnr: 6410

   Møllebruk til høyre. Bildet hentet fra kalenderen til Arbeidernes Musikkorps 1989.   
           
 Holmlimoen og Rønningen 1962 1294566370  12 93  userpics/10004/    Bnr: 6365

   Kjesbuvatnet i horisonten. Utlånt av Verdal kommune.   
           
 Grunnfossen 27 desember 2010 1293468856  5 15  userpics/10004/    Bnr: 6331

   Mye is og lite vann i både Helgåa og Inna. Ved Grunnfossen var vannføringen i går, 26.desember, 1,642 kubikkmeter pr. sekund. Nedenfor Dillfossen i Inna var tilsvarende tall 0,965.   
           
 Sundbyenget i Ulvilla 1962 1291811729  12 93  userpics/10004/    Bnr: 6269

   Sør for Grunnfossen på vegen opp mot Storstadbakkan.   
           
 Vester-Nesset, Nesmoen og Mellom-Nes og Selnesset i Ulvilla 1962 1290026813  12 93  userpics/10004/    Bnr: 6198

   Holmlibakkan bakerst i bildet. På andre siden av elven finner en Prestenget, Brekka, Framnes og Lysberg. Utlånt av Verdal kommune   
           
 Flyan 1954 1287493111  12 73  userpics/10004/    Bnr: 6099

   Utlånt av Verdal kommune.   
           
 Kjesbua 1929 1286836157  12 118  userpics/10004/    Bnr: 6063

   Kjesbua var leilenningsbruk under Værdalsgodset. Andor Hansen Kjesbu kjøpte eiendommen av kommunen i 1920 for kr 300,-. Opprinnelig var prisen kr 2000,- men mot å avstå fra godgjøring mot skade på eiendommen ved oppdemning av Kjesbuvatnet til kraftstasjonen i Ulvilla ble prisen nedsatt. I 1929 overtok Arnt Kjesbu gården. Fra Anders Vandviks glassplater. [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=kjesbua&title=]Klikk her [/url][/b] for kart. Utlånt av Liv Liberg   
           
 Brekka og Framnesset i Ulvilla ca 1962 1286653007  12 93  userpics/10004/    Bnr: 6054

   Utlånt av Verdal kommune.   
           
 Fosslia og Flyan ca 1962 1284558595  12 93  userpics/10022/    Bnr: 5967

   Utlånt av Verdal kommune   
           
 Holmlia østre ca 1964 1283902534  12 93  userpics/10022/    Bnr: 5937

   Med Reitanbrukene ovenfor. Utlånt av Verdal kommune.   
           
 Holmlibakkan og Røesgrenda ca 1962 1281786090  12 93  userpics/10022/    Bnr: 5844

   Utlånt av Verdal kommune   
           
 Ulvilla sentrum ca 1916 1281623085  12 61  userpics/10022/    Bnr: 5838

   Meget bra bilde fra Ulvilla tatt etter at kraftstasjonen ble bygd i 1913. Mye har forandret seg med bebyggelsen og vegetasjonen. Utlånt av Guri Aune Østensen   
           
 Den nye brua og brukarene av den gamle bru ved Grunnfossen. 1280318077  5 15  userpics/10022/    Bnr: 5767

   Grunnfossen med restene av brukaret for den gamle hengebrua og den nye brua bakerst i bidet. Nybrua på 54,5 m ble bygd først i 1970-åra og var kostnadsberegnet til kr 330000,-. Om overslaget holdt vites ikke. Verdalskrana v/Idar Bakken monterte stålbjelkene. Den smale Holmsbrua ved Vuku, som opprinnelig var en jernbanebru, fikk avløsning som adkomst for tyngre kjøretøyer til sørsiden av Helgåa fra Vuku til Røesgrenda.   
           
 Holmlimoen 1962 1277994270  12 93  userpics/10022/    Bnr: 5668

   Utlånt av Verdal kommune
   
           
 Kluken Mellom 1954 1277883942  12 73  userpics/10022/    Bnr: 5664

   På Kluksbakkan i Ulvilla. [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1950aara.php?s_title=kluken+mellom]Klikk her for kart[/url][/b] Utlånt av Verdal kommune   
           
 Vangstad 1962 1277684795  12 93  userpics/10022/    Bnr: 5653

   Bruket ligg på Kluksbakkan.Utlånt av Verdal kommune
   
           
 Reitan i Ulvilla 1954 1277402863  12 73  userpics/10022/    Bnr: 5638

   Husa er fraflyttet.[b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1950aara.php?s_title=reitan+i+ulvilla]Klikk her for kart[/url][/b]Utlånt av Verdal kommune    
           
 Midt-Grunnan 1962 1277105550  12 93  userpics/10022/    Bnr: 5625

   Grunnfossen bakerst til høyre i buildet.Utlånt av Verdal kommune   
           
 Holmlia ca 1962 1276928893  12 93  userpics/10022/    Bnr: 5624

   På Holmlibakkan.Utlånt av Verdal kommune   
           
 Skjermengmoen 1962 1276718639  12 93  userpics/10022/    Bnr: 5613

   Bruk på Holmlibakkan. Nedlagt og borte i dag. Her bodde Ole J. og Karoline Holmli med fam.Utlånt av verdal kommune   
           
 Grunnan vestre ca 1961 1275630722  12 93  userpics/10022/    Bnr: 5542

   Utlånt av Verdal kommune.   
           
 Kluken vestre 1962 1274639208  12 93  userpics/10022/    Bnr: 5504

   Med uthuset av gammelgården oppe i åsen bakenfor. Stuen ar flyttet og oppsatt ved det nye uthuset. Gården ligg oppe på Kluksbakkan.Utlånt av Verdal kommune   
           
 Gammelskolen i Ulvilla 1962 1274638354  12 93  userpics/10022/    Bnr: 5501

   Med lærerboligen Borg til venstre bakenfor. Helgåa med øvre delen av Grunnfossen nærmest. Utlånt av Verdal kommune   
           
 Plassen 1962 1273956439  12 93  userpics/10022/    Bnr: 5475

   På Holmlibakkan ved Kluken på Kluksbakkan bakerst i bildet. Utlånt av Verdal kommune   
           
 Plassen 1954 1273956305  12 73  userpics/10022/    Bnr: 5474

   Bruk på Holmlibakkan i Ulvilla[b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1950aara.php?s_title=plassen+1954]Klikk her for kart[/url][/b].Utlånt av Verdal kommune    
           
 Rønningen i Ulvilla 1954 1273861293  12 73  userpics/10022/    Bnr: 5471

   Ved Rønningsdammen på Kluksbakkan. Bare restene av bolighuset står igjen der i dag. Uthusa ble revet for mange år siden. Holmlimoen bakenfor. Noe av Rønningsdammen til høyre. [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1950aara.php?s_title=R%F8nningen]Klikk her for kart[/url][/b] Utlånt av Verdal kommune    
           
 Fløterlag ved Grunnfossen ca 1920 1271102397  12 65  userpics/10022/    Bnr: 5333

   Navna vil bli å finne under Navn i Bilde om kort tid.Utlånt av Helge Holmsberg   
           
 Sang i Vera Kapell i 1937 1269987869  12 104  userpics/10022/    Bnr: 5285

   Sangkoret fra Ulvilla og Vuku på sangbesøk i Vera.Foto Anders Vandvik. Utlånt av Liv Liberg   
           
 Prestenget i Ulvilla 1954 1268508408  12 73  userpics/10022/    Bnr: 5224

   [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1950aara.php?s_title=prestenget]Klikk her for kart[/url][/b] Utlånt av Verdal kommune   
           
 Kluken østre 1954 1265156449  12 73  userpics/10004/    Bnr: 5096

   Ligg på Kluksbakkan nord for Ulvilla.[b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1950aara.php?s_title=kluken+%C3%B8stre&title=]Klikk også her[/url][/b]Utlånt av Verdal kommune    
           
 Sundbyenget 1954 1264985900  12 73  userpics/10004/    Bnr: 5089

   Ligger ved vegen opp til Storstadbakkan i Ulvilla.[b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1950aara.php?s_title=sundbyenget&title=]Klikk her for kart[/url][/b] Utlånt av Verdal kommune   
           
 Storstadmoen 1954 1261439736  12 73  userpics/10004/    Bnr: 4933

   [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1950aara.php?s_title=storstadmoen&title=]Klikk også her for kart[/url][/b] Utlånt av Verdal kommune   
           
 Grunnfossen og omgivelsene omkring 1954 1260566646  12 70  userpics/10004/    Bnr: 4875

   På den tid var det hengebru over elva både her og nedenfor Røesgrenda en par km lenger oppover.. For å komme til gårdene på sørsiden av elva med bil måtte en kjøre Holmsbrua i Vuku. Med "Kåreinne", Skomakerstuggu, Borg, gammelskolen, Burstu og grendehuset på andre siden av elven. Utlånt av Verdal kommune   
           
 Øst-Grunnan 1258407362  10 14  userpics/10004/    Bnr: 4762

   Bildet er tatt fra Kveinnkallberget.   
           
 Ulvilla fra Kveinnkallberget 1258226109  22 54  userpics/10004/    Bnr: 4742

      
           
 Vest-Grunnan 1954 1257321025  12 73  userpics/10004/    Bnr: 4692

   [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1950aara.php?s_title=Vest-grunnan&title=]Klikk her for kart[/url][/b] Utlånt av Verdal kommune   
           
 Helgåa nedenfor Grunnfossen med vassføring på 40 m3/s 1253490620  5 27  userpics/10001/    Bnr: 4494

   Går vi hundre år bakover i tid var imidlertid det industrielle sentrum i Verdal ved Grunnfossen i Ulvilla. I fossen sto et møllebruk og et sagbruk. Elvene i Verdalsdalføret ble i mange hundre år benyttet til tømmerfløting. Kraftverket i Ulvilla stod ferdig i 1914.    
           
 Rønningen på Kluksbakkan i Ulvilla 1962 1252313360  12 93  userpics/10004/    Bnr: 4437

   Utlånt av Verdal kommune   
           
 Saukinn i Ulvilla 1962 1251406811  12 93  userpics/10004/    Bnr: 4381

   Her ble det født 18 barn. De som i dag betegnes som vollansøskena.[b][url=http://verdalsbilder.no/VisNavn/Vollan.HTML]Klikk her[/url][/b] for å se bilde av søskenflokken. Utlånt av Verdal kommune   
           
 Skavdalen ved Kjesbuvatnet 1962 1251061446  12 93  userpics/10004/    Bnr: 4363

   Utlånt av Verdal kommune   
           
 Ulvilla. Tømmer ved kraftstasjonen i 1930-åra 1246431471  12 61  userpics/10004/    Bnr: 4133

   Utlånt av Værdalsbruket