Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
 
 
 

free hit counter code

  Søke i billedgalleriet    Navnsatte bilder finner du ved å klikke på "Navn i bilde" i menyen
og  eller     Ik Vis alle      
 Billedgalleri     Ulvilla                        BRUK PILTAST NEDOVER 
Antall :   Id   Nr År
 Ulvilla fra Kveinnkallberget 1258226109  22 54  userpics/10004/    Bnr: 4742

      
           
 Ulvilla sentrum ca år 1909 1189239694  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1056

   Bildet utlånt av Jørgen Johnsen.   
           
 Ulvilla 1190308434  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1153

   Når er ukjent. Legg merke til elveløpet ovenfor bebyggelsen. I dag er det en stor holme bevokst med older på et annet sted enn den i bildet. Elva forandrer seg.Utlånt av Jørgen Johnsen   
           
 Østgrunnan 2007 1191706239  10 14  userpics/10004/    Bnr: 1261

   Ikke så mye forandringer i forhold til bildet av Grunden Skyss-stasjon fra 1910 som ligg ute under Gammeltia/bygdene rundt. [img]http://verdalsbilder.no/cpg1410/images/green.gif[/img] [url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-1080]Klikk her[/url]
   
           
 Ulvilla 1192141718  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1288

   Ulvilla fra den tid det ble hesjet i bakkene.Ulvilla filial i forgrunnen leide lokaler fra 1930 til 1933 da det ble bygd nytt. Byggekostnader kr 15.515,-. Kraftstasjonen bakenfor.Utlånt av COOP   
           
 Aasen i Ulvilla 1192831967  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1355

   Hos Severin Sørli - årstall ukjent. Kanskje kan noen tidfeste bildet.   
           
 Ulvilla - Mølledam1908 1199744054  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1742

   ved Grunnfossen i Ulvilla. I jordeboken side 10 framgår at Grunnfossen Mølle besto av 4 [url=http://193.212.51.77/Foredrag/2006/Smakraft/Moe.pdf] kallkverner[/url],2 hjulkverner samt 1 skalsten. Når kvernene ble bygd er en usikker på men i 1865 formaledes 2253 td. og året etter 1860 td. I 1883 ble den solgt til C.A. Rasmussen for 1350 kr. I kjøpekontrakten fikk eieren tillatelse til oppsetting av mølledam, men denne skulle ikke være til hinder for fløting. Senere ble møllen solgt til Grunnan som også drev en sirkelsag ved siden av møllen når den ikke var i bruk. I 1907 eller 08 gikk demningen ut og ble ikke oppbygd igjen. En høstkveld året etter ,i 1909, brandt mølla og den ble heller ikke oppbygd igjen. Kilde: Værdalsbrukets Historie. Utlånt av Værdalsbruket.   
           
 Tømmerkjøring 1198505977  12 65  userpics/10004/    Bnr: 1675

   Tømmerkjøring på Kjesbuvatnet i 1947.Tømmeret ble kjørt over isen på Kjesbuvatnet, over myrene fram til Moan i Leksdalen og videre til Trones Bruk.Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Ulvilla 1950? 1203979879  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1981

   Bildet skal være tatt pluss/minus 1950.Utlånt av COOP   
           
 Grunnhollo 1210982282  22 54  userpics/10004/    Bnr: 2324

   mellom Østgrunnan og Innleggshaugen i Ulvilla. Dette er et gammelt elveløp. Her var et tjern hvor det ble fisket for noen tiår tilbake. Har en støvler kan en nå komme seg gjennom her og gå hele skaret fra til vegen til Innleggshaugen. [b][url=http://www.historier.no/index.php?option=com_content&task=view&id=533&Itemid=37]Klikk her for lese om Grunnhollo og Hollotussane [/url][/b] og [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-9875] her [/url][/b] for bilde fra før 1900.   
           
 Skavdalen 1216160749  4 13  userpics/10004/    Bnr: 2588

   ved Kjesbuvatnet. Til venstre i bildet det nye kyllingfjøset.   
           
 Kjesbua 1216161412  10 14  userpics/10004/    Bnr: 2592

   Gammelhusa i Kjesbu`n   
           
 Steingrunnan i Ulvilla ca 1918 1331654063  12 118  userpics/10028/    Bnr: 7563

   [b][url= &title=]Klikk her [/url][/b]for kart. En er ikke 100 prosent sikker på at det er Steingrunnan men det passer mes Bjørn melen på platåewt ovenfor. I dag er det meste av husa borte. Det står igjen en bu på plassen. Utlånt av Kim Solberg.   
           
 Årstadbakkan og Hellbakkan 1225057914  22 54  userpics/10004/    Bnr: 3023

   sett fra Skavhaugvola hellbakkan   
           
 Holmli østre i Ulvilla 1954 1225144245  12 73  userpics/10004/    Bnr: 3032

   Utlånt av Verdal kommune.[b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1950aara.php?s_Kategori=&s_title=Holmli+]Se kart[/url][/b]    
           
 Brekka ved Ulvilla 1954 1226366999  12 73  userpics/10004/    Bnr: 3085

   Holmlibakkan i bakkant på bildet.Utlånt av Verdal kommune.[b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1950aara.php?s_Kategori=&s_title=Brekka]Se kart[/url][/b]    
           
 Storstad 1954 1227342028  12 73  userpics/10004/    Bnr: 3136

   på Årstadbakkan. På andre siden av elven kan en bl.a. se gammelskolen til venstre og til høyre Ulvilla Grendehus.Utlånt av Verdal kommune.[b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1950aara.php?s_title=Storstad&s_fra=&s_til=]Se kart[/url][/b]    
           
 Kluken 1954 1230768720  12 73  userpics/10004/    Bnr: 3310

   på Kluksbakkan.Utlånt av Verdal kommune.[b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1950aara.php?s_title=Kluken]Se kart[/url][/b]   
           
 Arbeidsstokken ved gammelsaga på Ørmelen i 1903. 1229723459  12 65  userpics/10004/    Bnr: 3263

   Navna er hentet fra Helgådalens bildearkiv. Hvem er hvem er vanskelig, ja nesten umulig å fastslå. Navnelisten som er gitt av Jens D. Holmlimo i sin tid omfatter stort sett karer fra Ulvillaområdet. En stor del av de ansatte var derfra. 1. Ole Pedersen Vangstad 2. Lasse Hjelde 3. Martin Berg 4. John Vangstad 5. Olaf Holmli 6. Elling Eriksen Holmlimo 7. Petter Iversen Pedersen 8. Ole Ludviksen Fossnes 9. Jakob Sørli 10. Lasse Holmlimo 11. Lasse Storstad 12. Martin Holmli 13. Marius Holmli 14. Iver Anton Holmli 15. Johannes Vangstad 16. Erik Holmlimo 17. Sivert Holmlimo 18. Ole Svedjan 19. Johannes Skavdal 20. Severin Sauskind 21. Anneus Vangstad 22. Severin Lillegård 23. Petter Rønningen 24. Petter Mikkelsen 25. Ola Hallager 26. Ole Sørli 27. Lasse Overholmen 28. Martin Sørli 29. Jeremias Holmli 30. Bernt Holmli 31. John Odin Holmli 32. Lornts Rotmo 33. Hans Petter Walberg 34. Jørgen Andersen. Utlånt av Oskar Svedjan. Hans far Ole er blant de ansatte.   
           
 Holmlia midtre 1231450123  12 73  userpics/10004/    Bnr: 3347

   i Ulvilla.Utlånt av Verdal kommune.[b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1950aara.php?s_title=holmlia]Se kart[/url][/b]    
           
 Grunnfossen øvre del 1232132380  5 15  userpics/10004/    Bnr: 3387

      
           
 Rønningsdammen.  1243022080  5 15  userpics/10004/    Bnr: 3959

   Inntaket av vann til Ulvilla Kraftstasjon   
           
 Rørgata til kraftstasjonen i Ulvilla 1243585292  27 76  userpics/10004/    Bnr: 3994

      
           
 Storstadbakkan sett fra Vangstadhaugen 1244492570  22 54  userpics/10004/    Bnr: 4044

   Stripen uten skog nedenfor husene er sporet etter raset under flommen i 2006   
           
 Ulvilla. Tømmer ved kraftstasjonen i 1930-åra 1246431471  12 61  userpics/10004/    Bnr: 4133

   Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Skavdalen ved Kjesbuvatnet 1962 1251061446  12 93  userpics/10004/    Bnr: 4363

   Utlånt av Verdal kommune   
           
 Saukinn i Ulvilla 1962 1251406811  12 93  userpics/10004/    Bnr: 4381

   Her ble det født 18 barn. De som i dag betegnes som vollansøskena.[b][url=http://verdalsbilder.no/VisNavn/Vollan.HTML]Klikk her[/url][/b] for å se bilde av søskenflokken. Utlånt av Verdal kommune   
           
 Rønningen på Kluksbakkan i Ulvilla 1962 1252313360  12 93  userpics/10004/    Bnr: 4437

   Utlånt av Verdal kommune   
           
 Helgåa nedenfor Grunnfossen med vassføring på 40 m3/s 1253490620  5 27  userpics/10001/    Bnr: 4494

   Går vi hundre år bakover i tid var imidlertid det industrielle sentrum i Verdal ved Grunnfossen i Ulvilla. I fossen sto et møllebruk og et sagbruk. Elvene i Verdalsdalføret ble i mange hundre år benyttet til tømmerfløting. Kraftverket i Ulvilla stod ferdig i 1914.    
           
 Holmlimoen og Rønningen 1962 1294566370  12 93  userpics/10004/    Bnr: 6365

   Kjesbuvatnet i horisonten. Utlånt av Verdal kommune.   
           
 Vest-Grunnan 1954 1257321025  12 73  userpics/10004/    Bnr: 4692

   [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1950aara.php?s_title=Vest-grunnan&title=]Klikk her for kart[/url][/b] Utlånt av Verdal kommune   
           
 Øst-Grunnan 1258407362  10 14  userpics/10004/    Bnr: 4762

   Bildet er tatt fra Kveinnkallberget.   
           
 Sundbyenget 1954 1264985900  12 73  userpics/10004/    Bnr: 5089

   Ligger ved vegen opp til Storstadbakkan i Ulvilla.[b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1950aara.php?s_title=sundbyenget&title=]Klikk her for kart[/url][/b] Utlånt av Verdal kommune   
           
 Grunnfossen og omgivelsene omkring 1954 1260566646  12 70  userpics/10004/    Bnr: 4875

   På den tid var det hengebru over elva både her og nedenfor Røesgrenda en par km lenger oppover.. For å komme til gårdene på sørsiden av elva med bil måtte en kjøre Holmsbrua i Vuku. Med "Kåreinne", Skomakerstuggu, Borg, gammelskolen, Burstu og grendehuset på andre siden av elven. Utlånt av Verdal kommune   
           
 Storstadmoen 1954 1261439736  12 73  userpics/10004/    Bnr: 4933

   [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1950aara.php?s_title=storstadmoen&title=]Klikk også her for kart[/url][/b] Utlånt av Verdal kommune   
           
 Kluken østre 1954 1265156449  12 73  userpics/10004/    Bnr: 5096

   Ligg på Kluksbakkan nord for Ulvilla.[b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1950aara.php?s_title=kluken+%C3%B8stre&title=]Klikk også her[/url][/b]Utlånt av Verdal kommune    
           
 Ulvilla sentrum ca 1916 1281623085  12 61  userpics/10022/    Bnr: 5838

   Meget bra bilde fra Ulvilla tatt etter at kraftstasjonen ble bygd i 1913. Mye har forandret seg med bebyggelsen og vegetasjonen. Utlånt av Guri Aune Østensen   
           
 Reitan i Ulvilla 1954 1277402863  12 73  userpics/10022/    Bnr: 5638

   Husa er fraflyttet.[b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1950aara.php?s_title=reitan+i+ulvilla]Klikk her for kart[/url][/b]Utlånt av Verdal kommune    
           
 Prestenget i Ulvilla 1954 1268508408  12 73  userpics/10022/    Bnr: 5224

   [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1950aara.php?s_title=prestenget]Klikk her for kart[/url][/b] Utlånt av Verdal kommune   
           
 Holmlimoen 1962 1277994270  12 93  userpics/10022/    Bnr: 5668

   Utlånt av Verdal kommune
   
           
 Sang i Vera Kapell i 1937 1269987869  12 104  userpics/10022/    Bnr: 5285

   Sangkoret fra Ulvilla og Vuku på sangbesøk i Vera.Foto Anders Vandvik. Utlånt av Liv Liberg   
           
 Grunnan vestre ca 1961 1275630722  12 93  userpics/10022/    Bnr: 5542

   Utlånt av Verdal kommune.   
           
 Fløterlag ved Grunnfossen ca 1920 1271102397  12 65  userpics/10022/    Bnr: 5333

   Navna vil bli å finne under Navn i Bilde om kort tid.Utlånt av Helge Holmsberg   
           
 Rønningen i Ulvilla 1954 1273861293  12 73  userpics/10022/    Bnr: 5471

   Ved Rønningsdammen på Kluksbakkan. Bare restene av bolighuset står igjen der i dag. Uthusa ble revet for mange år siden. Holmlimoen bakenfor. Noe av Rønningsdammen til høyre. [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1950aara.php?s_title=R%F8nningen]Klikk her for kart[/url][/b] Utlånt av Verdal kommune    
           
 Plassen 1954 1273956305  12 73  userpics/10022/    Bnr: 5474

   Bruk på Holmlibakkan i Ulvilla[b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1950aara.php?s_title=plassen+1954]Klikk her for kart[/url][/b].Utlånt av Verdal kommune    
           
 Plassen 1962 1273956439  12 93  userpics/10022/    Bnr: 5475

   På Holmlibakkan ved Kluken på Kluksbakkan bakerst i bildet. Utlånt av Verdal kommune   
           
 Gammelskolen i Ulvilla 1962 1274638354  12 93  userpics/10022/    Bnr: 5501

   Med lærerboligen Borg til venstre bakenfor. Helgåa med øvre delen av Grunnfossen nærmest. Utlånt av Verdal kommune   
           
 Kluken vestre 1962 1274639208  12 93  userpics/10022/    Bnr: 5504

   Med uthuset av gammelgården oppe i åsen bakenfor. Stuen ar flyttet og oppsatt ved det nye uthuset. Gården ligg oppe på Kluksbakkan.Utlånt av Verdal kommune   
           
 Skjermengmoen 1962 1276718639  12 93  userpics/10022/    Bnr: 5613

   Bruk på Holmlibakkan. Nedlagt og borte i dag. Her bodde Ole J. og Karoline Holmli med fam.Utlånt av verdal kommune   
           
 Midt-Grunnan 1962 1277105550  12 93  userpics/10022/    Bnr: 5625

   Grunnfossen bakerst til høyre i buildet.Utlånt av Verdal kommune