Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
 
 
 

free hit counter code

  Søke i billedgalleriet    Navnsatte bilder finner du ved å klikke på "Navn i bilde" i menyen
og  eller     Ik Vis alle      
 Billedgalleri     Ulvilla                        BRUK PILTAST NEDOVER 
Antall :   Id   Nr År
 Den nye brua og brukarene av den gamle bru ved Grunnfossen. 1280318077  5 15  userpics/10022/    Bnr: 5767

   Grunnfossen med restene av brukaret for den gamle hengebrua og den nye brua bakerst i bidet. Nybrua på 54,5 m ble bygd først i 1970-åra og var kostnadsberegnet til kr 330000,-. Om overslaget holdt vites ikke. Verdalskrana v/Idar Bakken monterte stålbjelkene. Den smale Holmsbrua ved Vuku, som opprinnelig var en jernbanebru, fikk avløsning som adkomst for tyngre kjøretøyer til sørsiden av Helgåa fra Vuku til Røesgrenda.   
           
 Ulvilla sentrum ca 1916 1281623085  12 61  userpics/10022/    Bnr: 5838

   Meget bra bilde fra Ulvilla tatt etter at kraftstasjonen ble bygd i 1913. Mye har forandret seg med bebyggelsen og vegetasjonen. Utlånt av Guri Aune Østensen   
           
 Holmlibakkan og Røesgrenda ca 1962 1281786090  12 93  userpics/10022/    Bnr: 5844

   Utlånt av Verdal kommune   
           
 Holmlia østre ca 1964 1283902534  12 93  userpics/10022/    Bnr: 5937

   Med Reitanbrukene ovenfor. Utlånt av Verdal kommune.   
           
 Fosslia og Flyan ca 1962 1284558595  12 93  userpics/10022/    Bnr: 5967

   Utlånt av Verdal kommune   
           
 Brekka og Framnesset i Ulvilla ca 1962 1286653007  12 93  userpics/10004/    Bnr: 6054

   Utlånt av Verdal kommune.   
           
 Kjesbua 1929 1286836157  12 118  userpics/10004/    Bnr: 6063

   Kjesbua var leilenningsbruk under Værdalsgodset. Andor Hansen Kjesbu kjøpte eiendommen av kommunen i 1920 for kr 300,-. Opprinnelig var prisen kr 2000,- men mot å avstå fra godgjøring mot skade på eiendommen ved oppdemning av Kjesbuvatnet til kraftstasjonen i Ulvilla ble prisen nedsatt. I 1929 overtok Arnt Kjesbu gården. Fra Anders Vandviks glassplater. [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=kjesbua&title=]Klikk her [/url][/b] for kart. Utlånt av Liv Liberg   
           
 Flyan 1954 1287493111  12 73  userpics/10004/    Bnr: 6099

   Utlånt av Verdal kommune.   
           
 Vester-Nesset, Nesmoen og Mellom-Nes og Selnesset i Ulvilla 1962 1290026813  12 93  userpics/10004/    Bnr: 6198

   Holmlibakkan bakerst i bildet. På andre siden av elven finner en Prestenget, Brekka, Framnes og Lysberg. Utlånt av Verdal kommune   
           
 Sundbyenget i Ulvilla 1962 1291811729  12 93  userpics/10004/    Bnr: 6269

   Sør for Grunnfossen på vegen opp mot Storstadbakkan.   
           
 Grunnfossen 27 desember 2010 1293468856  5 15  userpics/10004/    Bnr: 6331

   Mye is og lite vann i både Helgåa og Inna. Ved Grunnfossen var vannføringen i går, 26.desember, 1,642 kubikkmeter pr. sekund. Nedenfor Dillfossen i Inna var tilsvarende tall 0,965.   
           
 Holmlimoen og Rønningen 1962 1294566370  12 93  userpics/10004/    Bnr: 6365

   Kjesbuvatnet i horisonten. Utlånt av Verdal kommune.   
           
 Grunnfossen nedre del ca 1908 1296002798  12 60  userpics/10004/    Bnr: 6410

   Møllebruk til høyre. Bildet hentet fra kalenderen til Arbeidernes Musikkorps 1989.   
           
 Grunnfossen nedre del 2010 1296002988  5 15  userpics/10004/    Bnr: 6412

      
           
 Holmlia midtre på Holmlibakkan 1962 1301812044  12 93  userpics/10004/    Bnr: 6614

   De to Reitanheimene i bakgrunnen. Utlånt av Verdal kommune   
           
 Hærfosssen etter elva tok nytt leie 1303520058  12 60  userpics/10004/    Bnr: 6664

   Like øst for Ulvilla ligger den tørrlagte Hærfossen. Den tidligere så mektige fossen, med et fall på over 30 meter, mistet sin makt da elva Helgåa tok nytt løp høsten 1893. Det var samme år som det store leirraset raserte de nedre deler av dalen. Utlånt av Stiklestad Museum   
           
 17.mai i Ulvilla 1931 1320649416  12 104  userpics/10004/    Bnr: 7107

   Med lærer Peder Brønstad til høyre. Bakenfor toget, Ulvilla Ungdomshus som var benevnelsen den gang. Utlånt av Oddleif Sellæg   
           
 Gustav Overmoen og Ole Olausen Burstuen hos fotografen 1320650206  12 62  userpics/10004/    Bnr: 7108

   Begge reiste til Amerika iflge. Peder Brønstad`s notat av 1935 bak på bildet. Heimen Burstuen sto nord for fylkesvegen like før en tar av til det som før var Ulvilla skole. Utlånt av Oddleif Sellæg   
           
 Ulvilla ca 1920 1320652738  12 61  userpics/10004/    Bnr: 7114

   Utlånt av Oddleif Sellæg.   
           
 Bygging av Ulvilla Ungdomshus ca 1919 1320745866  12 61  userpics/10004/    Bnr: 7118

   Mønsåsen er oppe og flagget har gått til topps i den anledningen. Ansvarlig for byggingen var Marius Selnes, men det meste av arbeidet ble utført som dugnadsarbeid. Innvielse av huset med fest i 1920. Beklageligvis er bildet ikke av helt topp kvalitet.Utlånt av Oddleif Sellæg. Opplysninger gitt av Andreas og Anne Mari Haugan.   
           
 Vinter ved Ulvilla skole 1918 1321018776  12 61  userpics/10004/    Bnr: 7124

   Bildet er tatt ca 1918. De første planer om skole i Ulvilla ble framsatt i 1898 men utsatt fere ganger. I 1905 fremla kretsen nytt overslag pålydende kr 6872,- over bygning med 2 klasserom, lærerbolig og rom til lærerinna, samt uthus og en del jord til skolen. Kretsen ga tilbud om dugnad til en verdi av kr 390,- mens Værdalsbruket ville gi 72 tømmertre til bygginga. Skolehusa ble først bygd sommeren 1908 av Karl Grindberg og tatt i bruk samme høst. Med jord og hus kostet kalaset kr 8446,-. Utlånt av Oddleif Sellæg. Fotograf er Ole Snekkermo.   
           
 Kraftstasjonen i Ulvilla ca 1918 1322561703  12 61  userpics/10004/    Bnr: 7181

   Postkort utlånt av Pål Wæren   
           
 Steingrunnan 1962 1326383342  12 93  userpics/10004/    Bnr: 7327

   På sør side av Helgåa ovenfor Ulvilla. Bare et uthus er igjen av heimen i dag. Vegen til Røesgrenda går i dag forbi her ved elvkanten. Bjørnmelen i bakgrunnenUtlånt av Verdal kommune   
           
 Tungtransport med hest i Vuku ca 1914 1326615995  12 65  userpics/10004/    Bnr: 7340

   i nederste venstre hjørne av bildet ser såvidt huset til Blomster-Anders, som Petter Hepsø kjøpte på 20-tallet. Følgelig er dette bildet tatt på vegen like framom der Vuku gatekjøkken står idag. Vi må ta i betraktning at på den tida var det beitedyr, med mye geiter som holdt vegetasjonen i sjakk. Dalen vi ser i bakgrunnen på det bildet t.v. er Åråkdalen, og haugen bortenfor der er idag praktisk talt kjørt vekk, nemlig Breding grustak. Mest trolig er det utstyr til kraftstasjonen eller rørgata i Ulvilla som fraktes. Og da kan en vel tidsette bildet til ca 1914. Lasset må være tungt for det ser ut til at alle de fire hestene trekker sleden. Opplysninger fra Kjetil Dillan. Utlånt av Kim Solberg   
           
 Karenstuggu i Vuku ca 1920 1326835791  12 61  userpics/10004/    Bnr: 7352

   Karenstuggu finner en mere stoff om i Verdal Historielags årbok av 1987. Vuku Smørmeieri til venstre i bildet. Til høyre i bildet kan en se et smalt lite hus som skal være en transformator for strøm fra kraftstasjonen i Ulvilla. Videre kan du skrive at: Til høyre på bildet ser vi Vuku gamle skole, den ble revet først på 20-tallet, etter at "ny" skole ble bygget ved siden av i 1920. Uthuset til "ny-skolen" ble satt opp der denne skolebygningen står. Vi ser også huset til Blomster-Anders Garnesmo(gartneren)som står der baker Hepsø etablerte seg og bygget på det i 1931. Videre bakover ser vi Østvik - Haldor Henriksens hus, Vonheim forsamlingshus, Evje eller Stenegården. På venstre side av vegen bortenfor er Vuku Forbrugsforening, senere Samvirkefilialen, så kommer Søraker, Bredingsberg Vestre, med Stornæshusa og Vestby - Haugan, på høyre side av vegen og bortest ser vi Ner-Bregn. Bildet er utlånt av Kim Solberg.    
           
 Bukkeritt ved Grunnan østre ca 1917 1327612443  12 61  userpics/10004/    Bnr: 7380

   "Rytteren" er Tormod Grunnan. Klikk på bildet for et større. Utlånt av Kim Solberg dec17   
           
 Ulvilla i 1920 1329246750  12 61  userpics/10004/    Bnr: 7443

   Org.bilde fra Verdalsboka bind V utgitt 1930.Utlånt av SNK   
           
 Fossnesset ved Ulvilla ca 1929 1329557766  12 118  userpics/10004/    Bnr: 7454

   I Grunnfossen kan en se byggverk som antagelig var oppsatt for å hindre tømmeret i å sette seg fast under fløtingen. [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=fossnesset&title=]Klikk her [/url][/b]for kart. Utlånt av SNK.   
           
 Grunnan vestre i Ulvilla 1922 1329896012  12 118  userpics/10004/    Bnr: 7468

   En av Verdal bøgdas fineste gårder på den tid. [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=grunnan+vestre&title=]Klikk her [/url][/b] for kart. Utlånt av SNK   
           
 Grunnan østre i Ulvilla 1920 1329896385  12 118  userpics/10004/    Bnr: 7469

   Ikke så store endringer på husa fra den gang til i dag. Med Grunnhollo hvor tussan holder til rett bak gården. [b][url=http://historier.no/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=457&sobi2Id=533&Itemid=305&title=]Klikk her [/url][/b] for å lese om Hollotussan. [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=grunnan+%F8stre&title=]Klikk her [/url][/b] for kart. Utlånt av SNK   
           
 Siste kvernhuset i Ulvilla 1331141411  12 61  userpics/10028/    Bnr: 7537

   I følge teksten til bildet var huset benevnt som Reppes-huset. Mannen på bildet er den siste kvernmannen på plassen, Ellev Henriksen. Ukjent når, men bildet er tatt av Enar M. Musum i anledning verdalsbøkene som kom ut i 1930-åraUtlånt av SNK   
           
 Steingrunnan i Ulvilla ca 1918 1331654063  12 118  userpics/10028/    Bnr: 7563

   [b][url= &title=]Klikk her [/url][/b]for kart. En er ikke 100 prosent sikker på at det er Steingrunnan men det passer mes Bjørn melen på platåewt ovenfor. I dag er det meste av husa borte. Det står igjen en bu på plassen. Utlånt av Kim Solberg.   
           
 Ulvilla mot Storstadbakkan 1920 1332105587  12 61  userpics/10028/    Bnr: 7571

   Utlånt av SNK   
           
 Vangstadhaug vestre i Ulvilla 1962 1333090369  12 93  userpics/10028/    Bnr: 7604

   Utlånt av Verdal kommune   
           
 Storstadbakkan i Ulvilla 1962 1333090419  12 93  userpics/10028/    Bnr: 7605

   Utlånt av Verdal kommune   
           
 Reitanheimene på Holmlibakkan i Ulvilla 1962 1333090493  12 93  userpics/10028/    Bnr: 7606

   Utlånt av Verdal kommune   
           
 Kårenget i Ulvilla 1962 1333110688  12 93  userpics/10028/    Bnr: 7612

   Til venstre i bildet, Vangen, Solstad, og Fosseng. Med den gamle hengebrua over Grunnfossen.Utlånt av Verdal kommune.   
           
 Ulvilla grendehus i 1962 1333614060  12 93  userpics/10028/    Bnr: 7632

   Huset ble bygd i 1922. Utlånt av Verdal kommune   
           
 Holmli vestre på Holmlibakkan 1962 1334746146  12 93  userpics/10028/    Bnr: 7673

   Utlånt av Verdal kommune   
           
 Ulvilla sett "åvant" i tredveåra? 1334746411  12 61  userpics/10028/    Bnr: 7676

   Utlånt av Ella Aune.   
           
 Grunnan midtre østre i Ulvilla 1929 1335564197  12 118  userpics/10028/    Bnr: 7719

   [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=grunnan+midtre&title=]Klikk her [/url][/b] for kart.Utlånt av SNK   
           
 Ulvilla med kraftstasjonen 1962 1335907954  12 93  userpics/10028/    Bnr: 7727

   Utlånt av Verdal kommune.   
           
 Vangstadsag på Kluksbakkan 1962 1336834654  12 93  userpics/10028/    Bnr: 7770

   Husa er under gjenoppbygging etter brann, Se de brannskadde gammelhusa helt til venstre i bildet. Bakerst til venstre i bildet, Kluken østre. Nærmest Vang og et torvhus. Utlånt av Verdal kommune.   
           
 Flyan i Ulvilla 19623 1338109299  12 93  userpics/10028/    Bnr: 7827

   Utlånt av Verdal kommune.   
           
 Kjesbua ved Kjesbuvatnet 1927 1338441377  12 118  userpics/10028/    Bnr: 7842

   [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=kjesbua+ved&title=]Klikk her [/url][/b] for kart.Utlånt av SNK   
           
 Aunet i Ulvilla 1930 1338441921  12 118  userpics/10028/    Bnr: 7846

   [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=aunet&title=]Klikk her [/url][/b] for kart.Utlånt av SNK   
           
 Storstadgårdene på Storstadbakkan 1962 1339397388  12 93  userpics/10028/    Bnr: 7874

   Utlånt av Verdal kommune.   
           
 Åsen østre på Kluksbakkan i Ulvilla 1339398094  10 14  userpics/10028/    Bnr: 7877

   Eiendommen var i mellomkrigstiden drevet som eget gårdsbruk. I 1930 var Johannes Olsen Åsen eier. Akkurat når gården ble fraflytttet vet en ikke, men husene fra den tid den ble drevet er idag borte. På eiendommen står nå to fritidshus av nyere dato og et eldre som har gått ut på dato. Fin plass med flott utsikt.   
           
 Grunden Mølle i Ulvilla 1340572089  10 14  userpics/10028/    Bnr: 7916

   Rekonstruert gammelt møllebruk på Grunnan østre.   
           
 Storstad vestre i Ulvilla 1929 1341131804  12 118  userpics/10028/    Bnr: 7937

   [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=storstad+vestre&title=]Klikk her [/url][/b] for kart.Utlånt av SNK