Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
 
 
 

free hit counter code

  Søke i billedgalleriet    Navnsatte bilder finner du ved å klikke på "Navn i bilde" i menyen
og  eller     Ik Vis alle      
 Billedgalleri  S�keord:    utsikt     
Antall :   Id   Nr År
 Værhau over Nessleira 1305763998  30 86  userpics/10004/    Bnr: 6733

   Ei lita lokal regnskur passerer Ness mens sola kommer inn fra vest om kvelden på nasjonaldagen. Dette gir en kort regnbue som fra "gammelt atet" benevntes som "Værhau". Et værtegn som ikke akkurat varsler godvær. Bildet er tatt fra toppen ovenfor Oklan i Volhaugen ikke langt fra Våttåberget. Fantastisk utsikt.   
           
 Øra fra Minsaasåsen 1306240561  15 37  userpics/10004/    Bnr: 6742

      
           
 Follobekken fra Skeishøgda 1306477751  30 86  userpics/10004/    Bnr: 6753

   Med Follobekken og bruket Grønmyra bortenfor. Follo til høyre, Spandet nærmest og gården helt bakerst i bildet er vel Klokkerhaugen. Som en ser har vassdragsvesenet laget terskler og forbygd i bekken for å unngå graving. Bekken var med og utløste Verdalsraset i 1893.   
           
 Vuku fra toppen av Volgavvelen 1306477808  30 86  userpics/10004/    Bnr: 6754

      
           
 Guddingsbakkan fra Skeishøgda 1307174318  30 86  userpics/10004/    Bnr: 6772

      
           
 Kværner (eller Aker) med havna og moloen 1313213407  30 86  userpics/10004/    Bnr: 6917

   Bildet er tatt fra utsiktsplassen kalt "Månetoppen" ovenfor Leklem/Busvean.    
           
 Trones fra "Månetoppen" 1313215040  30 86  userpics/10004/    Bnr: 6918

   Enda en flott utsiktsplass i Sjøbygda med utsikt Øra, Vinne og Trones med Trondheimsfjorden. Plassen er på toppen av et stort hogstfelt. Granplantene er godt på veg så om noen år er utsikten borte. For å komme hit kan en kjøre gjennom gården Leklem og ta av vegen som går til Leklemsvatnet. Denne vegen er i dårlig stand for vanlig personbil så det er kanskje best å parkere der vegn tar av. Når en kommer opp på første flata, Busvean, følger en skogsvegen ved huset som tidligere var renseanlegg for vannverket. Følg denne til en møter den gamle kongevegen mellom Vevstuggu og Røra. Ta til venstre i krysset og følg kongvegen til et nytt kryss ved et stort snauhogg. Forlat kongevegen og følg vegen/stien til høyre opp til toppen,sitt ned på nedfallgrana som er sitteplassen og nyt utsikten. [b][url=http://kart.finn.no/?lng=11.46437&lat=63.83832&tab=search&zoom=16&mapType=finnraster&markers=11.46488,63.84285,r,Brukerdefinert&activetab=search]Klikk her[/url][/b] for flyfoto.    
           
 Mye kornland i kommunen 1313331247  30 86  userpics/10004/    Bnr: 6928

   Utsikt fra Kvindfjellet august 2010   
           
 Øra 1313592091  30 86  userpics/10004/    Bnr: 6933

   Fra "Månetoppen" i Sjøbygda.   
           
 Flott utsikt fra Utsikten! 1313706792  30 85  userpics/10023/    Bnr: 6937

      
           
 Ottermoen, Brattåsen og Ottermoplassen 1314770840  30 86  userpics/10004/    Bnr: 6944

   Bildet er tatt fra Vindkleppen   
           
 Helgåsen fra Vindkleppen  1314911896  30 86  userpics/10004/    Bnr: 6952

      
           
 Fra Vindkleppen 1315031896  30 86  userpics/10004/    Bnr: 6957

   Snekkermoen, Kleppen og Julnesset med flere.   
           
 Fra Drivsjøfjellet Nordre 1315141729  6 2  userpics/10004/    Bnr: 6966

   Her ser en fra venstre Auskinvola, Heggjavola og Hyllfjellet. Tjernet til venstre er Fagerlitjønna   
           
 Klokkerhaug, Lyngsgårdene og Nessleira 1315472077  30 86  userpics/10004/    Bnr: 6973

   Bildet er fra Per Johans Plass på Blommen 4/9   
           
 Ugla og Prestmo øst for Stiklestad 1315472166  30 86  userpics/10004/    Bnr: 6974

   Med Trøgstad og Holmligårdene på andre siden av elven.   
           
 Skjækermoen fra Greensklumpen 1315906798  30 86  userpics/10004/    Bnr: 6988

   Husa ved Skjækerfossen ned til høyre i bildet.   
           
 Helmoen fra Greensklumpen 1316028833  30 86  userpics/10004/    Bnr: 6993

   Med bruket Tveitan nede i bildet   
           
 Nordkleiva fra Greensklumpen 1316424016  30 86  userpics/10004/    Bnr: 7004

   Med Sagvolden til høyre. Kolstadgårdne og Byna til venstre. Skogåsen bakenfor er Bjørstadhangan.   
           
 Nessbygg og vukubygg i Guddingsbakkan 1317247816  22 54  userpics/10004/    Bnr: 7025

   Grensa mellom Vuku og Ness.Foto av Svein Guddingsmo   
           
 Stiklestad med sine fasiliteter 1318102070  30 86  userpics/10004/    Bnr: 7048

   Fra Per Johans Plass på Blommen har en oversikt over kirka, Stiklestadir, to gartneri, skolen og det nedlagte teglverket.   
           
 Kvernmoen og Årstadbakkan med Storhaugen  1318321055  30 86  userpics/10004/    Bnr: 7053

   Sett fra Steinsvåttån, Stene Bygdeborg eller Dillberget om en vil. Kverna renner i juvet mellom de to plassene. Guddingsskallen bak i bildet med Heggjavola til høyre.   
           
 Utsikt fra Nordre Galleri i Sogna 1918 1328949214  12 61  userpics/10004/    Bnr: 7429

   Legg merke til wiren som går over til galleri sør. Fin oversikt for kunne ta svenskene hvis de kom etter vegen. Fotografert av ukjent soldat i Vaterholmen. Utlånt av Foreningen for Bevaring av de Værdalske Befæstninger.   
           
 Utsikt inn i Raset fra Bjørken ca 1919 1330030250  12 61  userpics/10004/    Bnr: 7494

   Litt bak i bildet ca midt på ser det som kommet opp et hus i rasgropa. I så fall må det være ett av de første i området etter verdalsraset. Hvios noen vet mere om det så ta kontakt på tel 472 97311.Utlånt av SNK    
           
 Bjørga 1332579433  22 54  userpics/10028/    Bnr: 7587

   Joggeskoføre i mars hvis en har tanke om en tur på utsiktsplassen Høgkammen.   
           
 Stiklestadområdet 1919 1333268806  12 66  userpics/10028/    Bnr: 7622

   Under bildet står skrevet: Utsikt fra Hegstad over slagmarken paa Stiklestad. Vel vel, hvem vet om det er tilfelle.Utlånt av SNK.   
           
 Bilberging på utsikten ved Finnmyra. 1333878114  27 76  userpics/10028/    Bnr: 7640

   Bilen, en brøyte- og saltebil, brandt på Finnmyra den 2. april. Kanskje var det vår herre som satte fyr på bilen som straff for all den idiotiske saltinga som foregår. Det er rart at ikke miljøvernerne Per Flatberg og "bellona-hauge" begynner å reagere på kanskje den mest omfattende forurensing som skjer her til lands. De bruker da å "stekk fram haue" for den minste ting. Forklaringen må vel være at det er for lite PR på det med veisalting. Hvor mange tonn salt er det som brukes for året bare her i Nord-Trøndelag hadde vært interessant å vite. Det er ikke lite bare mellom E-6 og Sandvika. Snart er en vel fri å salte fisken en får i Innsvatnet, det er gjort på forhånd på oppdrag fra forståsegpåerne i Statens vegvesen.   
           
 Utsikt over Berg mot Øra ca 1925 1334213756  12 61  userpics/10028/    Bnr: 7659

   Utlånt av SNK   
           
 Søppel og avfall - rasteplassen ved St. Olav`s bru. 1334237354  27 76  userpics/10028/    Bnr: 7662

   Slik var det på rasteplassen ved Innsvatnet andre påskedag. Enten er det lenge siden containeren ble tømt eller så må det vel være avfall etter påskefeiringen i sandvikaområdet eller på andre siden av grensa. Været i påska har vært slik at utfarten på dagsturer har vært svært begrenset og derfor er det grunn til å tro at avfallet kommer fra hytte- eller campingvognfolk Hvis så er tilfelle er dette en glimrende søknad for å få innført tvungen hytterenovasjon i kommunen. Det er vel på tide med en slik ordning når avfallet havner her. En slik avgift vil bare bli en «pøls i slakttia». En kan kanskje gå gjennom sekkene for å finne noe dokumentasjon på hvem som har slengt fra seg plasposene/sekkene her. Ved containeren på utsikten ved Finnyra var tilstanden den samme. Det er i grunnen rart at folk ikke tar med seg søppelet heim til egen avfallsdunk når det først er satt inn i bilen. Forstå det den som kan.   
           
 Utsikt fra Kulslia i Helgådalen 1929  1334521618  12 61  userpics/10028/    Bnr: 7670

   Hesjing nedover mot leirmelan i Helgåa. Røesgrenda til venstre og til høyre kan en se gården Volden, Kolstadgårder og kanskje Byna lengst unna. Utlånt av SNK   
           
 Utsikt fra Skansbakken i Helgådalen 1962 1336831642  12 93  userpics/10028/    Bnr: 7767

   Med Grinstad og Sørmo nærmest på høyre siden av vegen. Videre på samme side, Lilleengmelen(grå) og Elnes østre.På an dre siden bedehsuet med Nymo like ved. Utlånt av Verdal kommune.   
           
 Rasjord og Follobekken 1337085980  22 54  userpics/10028/    Bnr: 7772

   Gårder oppbygd på utrasjord fra 1893. Som en ser er det bare leirjord. Bildet er tatt fra Kvindfjellet   
           
 Jordfokk over Verdal 14. mai 1337342114  29 84  userpics/10028/    Bnr: 7792

   Bildet er tatt fra utsikten ved Finnmyra og viser jordfokket fra åkrene i den sterke vinden. Svein Guddingsmo har tatt bildet.   
           
 Utsikt fra Hallemsmarka mot Stiklestad 1338756482  22 54  userpics/10028/    Bnr: 7851

   Med bautastein i forgrunnen. Ukjent hvorfor og i hvilken anledning den er reist.   
           
 Utsikt fra Skavhaug øvre 03062012 1338757354  30 86  userpics/10028/    Bnr: 7856

      
           
 Leirådalen sett fra Kvindfjellet 2012 1338993293  22 54  userpics/10028/    Bnr: 7860

      
           
 Åsen østre på Kluksbakkan i Ulvilla 1339398094  10 14  userpics/10028/    Bnr: 7877

   Eiendommen var i mellomkrigstiden drevet som eget gårdsbruk. I 1930 var Johannes Olsen Åsen eier. Akkurat når gården ble fraflytttet vet en ikke, men husene fra den tid den ble drevet er idag borte. På eiendommen står nå to fritidshus av nyere dato og et eldre som har gått ut på dato. Fin plass med flott utsikt.   
           
 Hærvoltoppen 23 juni 2012 1340571949  6 2  userpics/10028/    Bnr: 7915

   Med utsikt mot Ogndalen   
           
 Høysjøen i Helgådalen 1340791068  5 15  userpics/10028/    Bnr: 7930

   Bildet tatt fra Hærvola.   
           
 Heggjavola sett fra Hyllfjellet 1347205870  6 2  userpics/10028/    Bnr: 8107

      
           
 Utsikt over Leksdalsvatnet mot Henning 1349851260  5 15  userpics/10028/    Bnr: 8181

   Høstlig bilde tatt fra Aksnesområdet.   
           
 Elnesgrenda fra Skansbakken 1929 1351262471  12 61  userpics/10028/    Bnr: 8210

   Utlånt av SNK. Fotograf Ole Snekkermo   
           
 Utsikt over Kråksjøområdet  1351326744  6 2  userpics/10028/    Bnr: 8225

   Bekken kommer fra tjernet mellom Nybyggfjelllet/Merraskarfjellet. Fin utsikt fra bekken der den går over til små fossestryk før den renner gjennom nye tjern og videre til Kråksjøen.    
           
 Panorama over Raset 1355208803  30 86  userpics/10028/    Bnr: 8320

   Bildet er tatt fra Kvindfjellet.   
           
 Åstadbakkan i Vuku fra Hellmarka 1356773899  30 86  userpics/10028/    Bnr: 8382

      
           
 Landstad i Volhaugen fra Sandaker  1357889875  12 61  userpics/10028/    Bnr: 8406

   Ukjent når men kanskje omkring 1930. Utlånt av Eivind Aksnes   
           
 Minnestøtte ved Lysthaugen 1359736171  30 86  userpics/10028/    Bnr: 8465

   Her trengs det bortrydding av trær for utsikten mot Raset. Det er som kjent "120-årsjubileum" for Verdalsraset i sommer.   
           
 Fånetthytta i Leksdalen 3. februar 2013 1359928482  10 14  userpics/10028/    Bnr: 8466

   Kanskje åpner hytta for turfolk den 10/2. Her blir det fint å kjpe seg en kaffesup med panoramutsikt over vatnet. I dag holdt dugnadsgjengen fra Leksdal il. på med å gulvlegging. 5 mann var i aksjon med Jarle Aurstad i spissen. I gammelhytta er rundtømmeret innvendig er nedslipt stokk for stokk. Kjøkken har kommet på plass midlertidig. Med stor dugnadsinnsats får leksdalingan det til.    
           
 Vuku fra Mønna 1371828854  22 54  userpics/10028/    Bnr: 8812

      
           
 Benken på Utsikten. 1372936492  30 85  userpics/10023/    Bnr: 8853

   Man ser ikke mye til Norges bredeste dal her.