Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
 
 
 

free hit counter code

  Søke i billedgalleriet    Navnsatte bilder finner du ved å klikke på "Navn i bilde" i menyen
og  eller     Ik Vis alle      
 Billedgalleri  S�keord:    utsikt     
Antall :   Id   Nr År
 Utsikt fra Blokkhuset østover langs mellomriksvegen. 1175690183  12 23  userpics/10004/   0 Bnr: 388

      
           
 Utsikt fra Skansbakken i Vuku senest 1909 1189898649  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1117

   Utlånt av Jørgen Johnsen   
           
 Sognabu 1190618671  6 2  userpics/10004/    Bnr: 1173

   Gjeterhytte som ligg høgt og fritt nord for Kleivdalen og vest for Sognavola med utsikt over Jämtlandsvegen mot Storhavren, Snasa og fjella østover mot Kjølhaugan.   
           
 Utsikt fra Lysthaugen 1212696784  22 46  userpics/10001/    Bnr: 2419

      
           
 Utsikt fra Kvernmoen mot Leirådal 1214437905  22 46  userpics/10001/    Bnr: 2517

   Lengst ute kan vi se fjorden. Til venstre ligger Bjørsmoen.Klikk i bildet for å se et vakkert landskap   
           
 Fin utsikt fra Stavlundsetra 1219609068  6 10  userpics/10001/    Bnr: 2762

   Klikk i bildet for et større.   
           
 Utsikt fra Nordbergshaugen i 1950-åra 1242890189  12 68  userpics/10004/    Bnr: 3954

   Utlånt av Gunnbjørg Tiller   
           
 Myrull på Marsteinsvola like før midnatt 1246286656  11 8  userpics/10004/    Bnr: 4131

      
           
 Øra med Prærien 1251760553  12 68  userpics/10004/    Bnr: 4400

   Bildet er vel tatt fra området ved bakketun. Når ukjent men muligens i 1930-åra.Utlånt av Karl Hermann   
           
 Helgefred på Fiksehøgda 1251061116  7 9  userpics/10004/    Bnr: 4361

   Noen av buskapen nyter sola mens andre nyter utsikten utover Leksdalsvatnet en søndag formiddag.   
           
 Utsikt over Veresvatnet fra Tronsmoen mot Sør-Vera 1251496203  12 68  userpics/10004/    Bnr: 4384

   Når bildet er tatt vet en ikke men det er gammelhusa som står på Tronsmoen. Kanskje fra 1930-åra.Utlånt av Karl Hermann   
           
 Verdalsøra sett fra Lein. 1284019862  22 46  userpics/10023/    Bnr: 5945

   Fin utsikt selv om ikke er så mange meter over havet.   
           
 Panoramautsikt fra Lein 1284758368  30 85  userpics/10023/    Bnr: 5978

   Bra utsikt over Verdalsøra selv om stedet ikke ligger så høgt. ([b]Klikk på bildet[/b])   
           
 Veiskilt 5 km før avkjørsel til Verdalsøra og Stiklestad 1298835359  34 96  userpics/10023/    Bnr: 6520

   Her vil man straks få en panoramautsikt av norges bredeste dal. Ukjente som kommer her vet ikke at de nå straks kjører inn i Verdal kommune og at om 5 km kan de kjøre av til Verdalsøra og Stiklestad. Alle byer i Norge har på en avstand på 5-8 km et avstandsskilt. Verdal har ikke noe slikt hverken fra sør eller nord. Sånn har det vært i alle år. Hvor mange år skal vi vente på at det blir satt opp "Verdalsøra 5 km" på dette skiltet? Se neste bilde.   
           
 Flott utsikt fra Utsikten! 1313706792  30 85  userpics/10023/    Bnr: 6937

      
           
 Minnestøtte ved Lysthaugen 1359736171  30 86  userpics/10028/    Bnr: 8465

   Her trengs det bortrydding av trær for utsikten mot Raset. Det er som kjent "120-årsjubileum" for Verdalsraset i sommer.   
           
 Fint mønster etter forhøsteren like nedenfor Utsikten. 1380577001  30 85  userpics/10023/    Bnr: 8999

      
           
 Hester og kyr ved Lekset på Inderøy 1406587569  19 29  userpics/10023/    Bnr: 9534

   Flotte dyr og fin utsikt. Aasmund Olavsson Vinjes dikt «Her ser eg fagre fjord og bygder», fra Ferdaminne, er skrevet nettopp på Inderøy.    
           
 Smedgårdsblommen på nordsiden av Blommen 1495460470  27 76  userpics/10028/    Bnr: 10768

   Her har det vært to setervoller med utsikt over nord-Leksdalen. I seterboka står det vel Øver- og NerBlommen. Dette er den øverste som er merket med Smedgårdsblommen. Den nederste har navnet Pergårdsblommen. Navna har vel sin historie men hvorfor disse navn vites ikke.   
           
 Granfossen. Bygging av utsiktsrampe ca 1993 1496956285  5 15  userpics/10028/    Bnr: 10775

   Per Leirset med flere i aksjon. Rampa var en del av installasjonene i Granfossen i forbindelse med lakstrappa. Utlånt av Kjell Norum   
           
 Utsikt mot Vuku kirke i 1960-åra 1503483661  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10905

   Bildet utlånt av Just Roar Wohlen   
           
 Karidalen fra utsiktområdet vest for Finnmyra i 1960-åra 1507785514  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10955

   Med Blommen og Fåragårdene til høyre i bakgrunnen. Foto av Harald Wågø.   
           
 Utsikt over Rinnelva mot Ørin og Fætta ca 1958 1512666196  12 106  userpics/10028/    Bnr: 11005

   Det har skjedd store forandringer på snart 60 år. Havneutbyggingen har ikke kommet i gang så bildet er vel tatt i 1959. Foto av Harald Wågø.   
           
 Fætten og Ørin fra Børsåsen i 1959 1514052095  12 106  userpics/10028/    Bnr: 11023

      
           
 Morgen ved nyfjøset i Raset 16. desember 2017 1514052178  10 14  userpics/10028/    Bnr: 11024

   Sett fra Jermstadutsikten. Med lysa ved Lysthaugen i bakgrunnen.   
           
 Nessleira fra Per-Johans plass 1525365415  22 54  userpics/10033/    Bnr: 11179

   Lyng, Solbu, Ryan og Øyan samt Kålagårdene.   
           
 Utsikt fra Rundhaugen østover mot Sole 1525365701  12 59  userpics/10033/    Bnr: 11185

   Julekort med bilde tatt fra Rundhaugen. Trolig samtidig med en annen serie en gang i perioden 1905-1912. Snautt med bebyggelse på prærien. Heller dårlig med høyavling på den tid hvis antall hesjer og størrelse på dem er dokumentasjon på det. Utlånt av Arne Østråt.   
           
 Vuku Prestegård og Vuku Kirke 1. mai 2018 1527429094  10 14  userpics/10033/    Bnr: 11207

   Sett fra Tomtberget.   
           
 Utsikt over heimer tatt av Verdalsraset i 1893 1428254670  12 120  userpics/10028/    Bnr: 9905

   Bildet er tatt fra Nesmoen. Det ligner på at det over mot vestre ende av Nessleira mot Lerfald. Fotograf, Aunet. NGU-bilde.   
           
 Utsikten i Malsådalen 1915 1420524358  12 119  userpics/10028/    Bnr: 9802

   En bygning oppsatt i forbindelse med gruvedriften i Malsådalen. [b][url=http://www.nb.no/nbsok/nb/32b8846d6c632b7e46ed3a71c19f2449?index=10#89]Klikk her [/url][/b] for å lese mere om Malså Gruver og bygninger der i Verdal Historielags årbok av 1992. Utlånt av Svein Berg   
           
 Husumbrygga og tømmerlensa 1468742054  12 59  userpics/10028/    Bnr: 10414

   En av bryggene på Ørasiden. Med utsikt over tømmerlensa mot Ørmelen. Bildet må være tatt før Eriksengården ble bygd på denne tomta i 1922. Østre løpet i elva ved Moparken ble stengt i forbindelse med bygging av stålbrua som ble åpnet i 1930. Senere ble vel lensen flyttet lenger uti elva. Ved Måsøya kan en se spor etter "den gamle og den nye". På Ørmelen er det lite bebyggelse men desto flere"koinnstaur". Bilde etter Olga Anderson   
           
 Utsikt fra Nordre Galleri i Sogna 1918 1328949214  12 61  userpics/10004/    Bnr: 7429

   Legg merke til wiren som går over til galleri sør. Fin oversikt for kunne ta svenskene hvis de kom etter vegen. Fotografert av ukjent soldat i Vaterholmen. Utlånt av Foreningen for Bevaring av de Værdalske Befæstninger.   
           
 Utsikt inn i Raset fra Bjørken ca 1919 1330030250  12 61  userpics/10004/    Bnr: 7494

   Litt bak i bildet ca midt på ser det som kommet opp et hus i rasgropa. I så fall må det være ett av de første i området etter verdalsraset. Hvios noen vet mere om det så ta kontakt på tel 472 97311.Utlånt av SNK    
           
 Stiklestadområdet 1919 1333268806  12 66  userpics/10028/    Bnr: 7622

   Under bildet står skrevet: Utsikt fra Hegstad over slagmarken paa Stiklestad. Vel vel, hvem vet om det er tilfelle.Utlånt av SNK.   
           
 Utsikt fra Hofstad øvre i Leksdalen 1919 1406113045  12 61  userpics/10028/    Bnr: 9515

   Tatt sørover fra loftsvinduet på gården for 95 år siden av Nikolai Malmo. Bunes til høyre bak i bildet. Legg merke til hvor lite gjengroing av starr det er i Lekdalsvatnet mot i dag. Utlånt av Leksdal ungdomslag.   
           
 Utsikt over Berg mot Øra ca 1925 1334213756  12 61  userpics/10028/    Bnr: 7659

   Utlånt av SNK   
           
 Utsikt fra Kulslia i Helgådalen 1929  1334521618  12 61  userpics/10028/    Bnr: 7670

   Hesjing nedover mot leirmelan i Helgåa. Røesgrenda til venstre og til høyre kan en se gården Volden, Kolstadgårder og kanskje Byna lengst unna. Utlånt av SNK   
           
 Elnesgrenda fra Skansbakken 1929 1351262471  12 61  userpics/10028/    Bnr: 8210

   Utlånt av SNK. Fotograf Ole Snekkermo   
           
 Landstad i Volhaugen fra Sandaker  1357889875  12 61  userpics/10028/    Bnr: 8406

   Ukjent når men kanskje omkring 1930. Utlånt av Eivind Aksnes   
           
 Stiklestad med utsikt vestover 1949 1257548706  12 66  userpics/10004/    Bnr: 4706

   Gammelskolen til venstre. Kirkegården ovenfor kirka ikke opparbeidet på dette tidspunkt   
           
 Stiklestad mot Verdalselva og Vinne 1290382573  12 70  userpics/10004/    Bnr: 6206

   Store arealer med older på Bjartnes og Fæby som er dyrket opp siden dette bildet ble tatt. Utlånt av Verdal kommune   
           
 Utsikt over Verdalsøra og elva fra kornsiloen 1251496348  12 68  userpics/10004/    Bnr: 4385

   Flott bilde med lensa nedover elva. Ukjent når. Kanskje noen kan gi tips om årstall.Utlånt av Karl Hermann   
           
 Helloporten 1954 1198108958  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1658

   Det norske utsiktstårnet på Helloporten bygd like etter 2.verdenskrig. Legg merke til glasstaket. Et tilsvarende sto på høyden sør for Sandvika. Tårnet der ble vel brukt til overvåking av grensen til Sverige. Bildet er fra 1954 og utlånt av John Solli   
           
 Fossheim 1954 1259104990  12 73  userpics/10004/    Bnr: 4788

   Bruket ligg i Skjørdalen i Ness. Bortenfor ser en Stamnlia og Skjørdalen øvre. Videre utsikt over Nessleira. [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1950aara.php?s_title=Fossheim]Klikk her for kart[/url][/b] Utlånt av Verdal kommune   
           
 Fætta fra Hallbakkan 1261123144  12 68  userpics/10004/    Bnr: 4914

   Utlånt av Karl Hermann   
           
 Utsikt fra Skansbakken i Helgådalen 1962 1336831642  12 93  userpics/10028/    Bnr: 7767

   Med Grinstad og Sørmo nærmest på høyre siden av vegen. Videre på samme side, Lilleengmelen(grå) og Elnes østre.På an dre siden bedehsuet med Nymo like ved. Utlånt av Verdal kommune.   
           
 Slakteriet på Tinna ca 1964 1267539776  12 93  userpics/10022/    Bnr: 5182

   med utsikt over Ørmelen. Mye er forandret på 45 år.Utlånt av Verdal kommune   
           
 Stein fra 1808 med navn i Storsjøhøgda ved Storsjøen 1375273287  16 25  userpics/10028/    Bnr: 8892

   Olaf Sørhuus jr. skriver slik sammen med bildet til Historielaget den 12. oktober 1981: I Storsjøhøgda, den nordligste Kjøhaugen, kom vi over denne steinen. Høyt oppe i vola, med fin utsikt mot Verdalen. Danmark-Norge erklærte svenskene krig 14/3 1808. Svenske innfall mot Norge både i Verdal, Røros og lenger syd i landet. Etter navnet på steinen å dømme, mye trolig en svensk leiesoldat fra kontinentet et sted på vakt mot Verdal. Dersom noen vet mere om denne steinen så ta kontakt på tel 472 97311. [color=blue]Bilder av flere steiner med inskripsjoner: [url=http://verdalsbilder.no/album_alle_700.php?s_keyword=stein+inskripsjon&cpg1410_picturesOrder=Sorter_pid&cpg1410_picturesDir=ASC]Klikk her[/url][/color]   
           
 På historisk grunn ved Hærmannssnasa i 1983 1391809701  22 54  userpics/10028/    Bnr: 9217

   Utsikt fra Hæsthåmmåren mellom Snasa og Havren.I Bakgrunnen Stor-Havren med Tverådalen hitenfor hvor Tvereråa renn fra Siropstjønna midt i bildet. De to herrene på bildet er Johannes Overmo i grønt og Oddmund Jermstad i blått. Utlånt av Svein Guddingsmo.   
           
 Mot Holmen gård i Vuku 1985 1376814697  12 61  userpics/10028/    Bnr: 8932

   Til venstre i bildet ser en Midt-Holmen. De fleste husa på den gården er borte i dag. Utlånt av AS Værdalsbruket.