Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
 
 
 

free hit counter code

  Søke i billedgalleriet    Navnsatte bilder finner du ved å klikke på "Navn i bilde" i menyen
og  eller     Ik Vis alle      
 Billedgalleri          
Antall :   Id   Nr År
 Ådalsvollen tollstasjon 1190739020  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1188

   Utlånt av Jørgen Johnsen   
           
 Trygg 1190741081  12 68  userpics/10004/    Bnr: 1191

   Båten Trygg som gikk i trafikk på Leksdalsvatnet i perioden 1916 - 1923 i regi av Leksdalsvandets Baadlag. Mere stoff om båttrafikken på Leksdalsvatnet finnes i Verdal Historielag`s årbok av 1991. [b][url=http://www.nb.no/nbsok/nb/c156862ad650dc64912ed1ec43853a38?index=13#133]Ved å klikke her [/url][/b] kan du lese historien om båten og baadlaget. Utlånt av Jørgen Johnsen   
           
 Kongsveien i Volhaugen 5 1191528697  4 31  userpics/10001/    Bnr: 1241

   På kongsveiens høyeste punkt.    
           
 St. Olavs bru 1190921573  24 58  userpics/10004/    Bnr: 1198

   St. Olavs bru med rasteplassen ved Innsvatnet i bakgrunnen   
           
 Gatebilde fra Øra, når og hvor er ukjent 1190926678  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1206

   Utlånt av Bo Suul   
           
 Vannspeiling 1191453017  5 15  userpics/10004/    Bnr: 1238

      
           
 Sole og Frydenlund 1191281154  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1226

   Utlånt av Jørgen Johnsen   
           
 Brårudgården 1191774359  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1263

   Utlånt av Karle jensvik   
           
 Sløyd 1191397983  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1237

   Konrad Heggli var sløydlærer ved Kleppen skole i 1940. Elevene viser her fram det de har laget.Fotograf Anders Vandvik. Utlånt av Liv Liberg   
           
 Kongsveien i Volhaugen 3 1191528731  4 31  userpics/10001/    Bnr: 1243

   Kongsveien   
           
 Kongsveien i Volhaugen 2 1191528750  4 31  userpics/10001/    Bnr: 1244

   Parti fra kongsveien   
           
 Leklemsvatnet 1191528769  4 31  userpics/10001/    Bnr: 1245

   Verdals gamle drikkevannskilde.Flott turterreng kun et kvarter fra Verdalsøra.   
           
 Kongsveien i Volhaugen 1 - klikk for større 1191528910  4 31  userpics/10001/    Bnr: 1246

   Kart over kongsveien mellom Røra og Verdal.En fin søndagstur på 6 km. Bruk 2 biler og parker den ene ved Husby og start turen på Røra. Alternativt gå til Leklemsvatnet og snu.   
           
 Juldalensveien 1191529981  6 10  userpics/10001/    Bnr: 1247

   Veien opp Juldalen er stengt med bom. Men med sykkel kommer du fram. Et flott stykke vei på 12780 meter. Når du har kommet til enden er du ikke langt unna Gluptjøinna og Nordre Drivsjø. En fin dagstur der du kombinerer bil, sykkel og turmarsj.   
           
 Kleppen skole på skitur 1942 1191530849  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1251

   til Ottermosætra i 1942.Fotgraf Anders Vandvik   
           
 Suulgården fra Nerviks bakeri 1191831469  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1272

   Sto ved rundkjøringen der Fokus Bank er i dag. Utlånt av Karle Jensvik   
           
 Gammelhusa på Øversteksta (Stiklestad Øvre) 1192302585  12 68  userpics/10004/    Bnr: 1302

   Utlånt av COOP   
           
 Hesjiing i Vuku 1192303558  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1305

   Utlånt av Karle Jensvik   
           
 Gammel bil,trolig fotografert på Vist før 1920 1194559178  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1472

      
           
 Solnedgang ved elveosen 1195424294  13 22  userpics/10001/    Bnr: 1511

      
           
 Emmisær Karl Aksnes med ektefelle og barn. 1195857924  12 62  userpics/10004/    Bnr: 1537

   Emmisæren bodde i Leksdalen og døde vistnok etter et uhell på sykkel.Utlånt av Jørgen Johnsen   
           
 Skjækerfossen 1234839630  12 60  userpics/10004/    Bnr: 3513

   med smelteovnene i forgrunnenen gang mellom 1915 og 1920. Det var malmen fra Skjækerdalen Nikkelverk som ble smeltet her. [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-1334?s_Kategori=12&s_title=dyr%C3%A5a&s_notme=wmv&s_title1=&pid=1334]Klikk her[/url][/b] for å se bilde fra nikkelgruven ved Dyråa i dag. Det var drift her i perioden 1876-91. Helgådalsnytt vil trolig komme med en artikkel om denne gruvedrifta i Skjækerdalen. [url=http://verdalsbilder.no/verdalsguiden.php?s_DelKap=150&s_Tekst=&#_Toc162247417]Se verdalsguiden[/url]Utlånt av Håvard Elnes   
           
 Haug bilde nr 1 1202758198  12 70  userpics/10001/    Bnr: 1910

   [b]1[/b] Høyem[b]2[/b] Haug[b]3[/b] Lynum[b]4[/b] Kårboligen til gården Lynum. Ca "2cm" til høyre for denne og rett over det enslige treet lå Gildehallen [b](G)[/b] som de fant tørkesommeren 2007.[b]5[/b] Molde [b]6[/b] Gården Bjerkan. Bjerkan og Molde ble i sin tid utparsellert fra Slottet - da bonden der trengte kontanter. Solgte de to parsellene til oldefedrene våre i 1885Utlån og kommentar: Oddvar Molde   
           
 Haug bilde nr 2 1202758162  12 70  userpics/10001/    Bnr: 1909

   [b]7[/b] Hafstad[b]8[/b] Gartneriet til Brynjulf Vist. Nedlagt nå og husa solgt ut av slekta. Brynjulf stammet fra Vist, på Slottet. Bygde gartneri og drev det så lenge jeg husker.[b]9[/b] Slottet (eller kanskje Haug østre som det står enkelte steder). Ligger like ved Steksta-veien med støtta av Oluf Rygh, stedsnavnsforsker og bokforfatter, stående i hagenOpplysninger: Oddvar Molde   
           
 Haug bilde nr 3 1202758131  12 70  userpics/10001/    Bnr: 1908

   [b]10[/b] Slotteli[b]11[/b] Norheim - Rett under 11-tallet ser du husa på gården Molde tydelig, foran treklyngen på haugen (som var / er en gravhaug fra gammelt atet)-da tror jeg gårdene er nevnt, resten er hus som har kommet til - fra min barndom og fram til i dag. Hjemme hos oss er det en del hus på heimejorda - det var mine onkler som fikk tomt å bygge på ettersom de stiftet familie. I dag er det noen flere hus enn på dette bildet, men tror det er byggestopp for framtida.Opplysninger: Oddvar Molde   
           
 Verdalsøra 1956? 1202768999  12 68  userpics/10001/    Bnr: 1912

   Byggetrinn 1 av barneskolen var ferdig i 1954. Neste Byggetrinn var ferdig i 1960?. Midt i bildet ser vi Herredshuset og Gammelskolen. I front ligger "kassfabrikken". I området rundt Øra ser vi det at det ennå er «godt om plass». Nederst ser vi Verdal cementstøperi v/Ottar Berg, 1947-1970.    
           
 Skyssstasjonen i Garnes 1206899084  12 61  userpics/10001/    Bnr: 2115

   Utlånt Dagfinn Dahl   
           
 Byafallet 1210194435  22 46  userpics/10001/    Bnr: 2279

   Mellom Vinne Samfunnshus og elva foregaår det nå tømmerhogst.Når skogen blir fjernet kommer nå raskanten fra Byafallet fram. Dette raset på 100 mål gikk i juli 1874 og var så pass stort at det demmet opp elva og Bjartnesgårdene ble oevrsvømt en stund.   
           
 Byafallet 1210194416  22 46  userpics/10001/    Bnr: 2278

   Hogstmaskinnen har holdt på kun noen få dager og gjør "sikkelig vei i vellinga". Den klarer i gjennomsnitt å felle 700 m3 tømmer pr. dag.   
           
 Snørydding 1213049683  12 65  userpics/10004/    Bnr: 2435

   med "kommuneskråpa" på Leirådalsvegen 1958? Erna Guddingsmo står på brøytekanten   
           
 Ingvald Suul kommer hjem fra fangenskap B 1211285971  12 67  userpics/10004/    Bnr: 2343

   Her har det lange opptoget fra stasjonen kommet til Nordgata. Mange var møtt fram. Legg merke til at det er fortsatt folk i opptoget ved Arbeider`n i Jernbanegata.Utlånt av Asbjørn Dahling   
           
 Ingvald Suul kommer hjem fra fangenskap A 1211285701  12 67  userpics/10004/    Bnr: 2342

   16. mai 1945. Ingvald Suul blir båret på gullstol gjennom ørgatan når han kommer heim etter krigsfangenskap. For den som vil vite mere og Ingvalds krigsopplevelser så finnes det en bok med egen tekst og bilder. Boka finnes vel ikke i salg men den kan vel lånes på biblioteket.Utlånt av Asbjørn Dahling    
           
 Vegarbeid 1950? 1211499984  12 65  userpics/10004/    Bnr: 2350

   i Sogna ved festningsverkene. Bildet er fra først i 1950-åra og dokumenterer at det har skjedd forandringer når det gjelder redskap og utstyr siden da. Navna vil komme under Navn i bilde. Utlånt av Kjell Ness   
           
 Bilde tatt fra siloen ca 1950 1212171659  12 59  userpics/10001/    Bnr: 2387

      
           
 Et lystig lag 1211224090  12 59  userpics/10001/    Bnr: 2337

   I 1950 var folk ikke omgitt alle de "skjermene" som vi i dag sitter å glaner inn i. Da fant folk sammen og hadde det artig. Her har vi en lystig gjeng Tinnabygg. Fra venstre: Einar Gjersing, Gunvor Berg, Støbben Nilsen, Gunvor Gjersing, Erling Larsen, Ivar Berg, Emma Larsen og Einar Nilsen. I bakgrunnen har vi jernbanelinja og bak der ser vi huset til Rudolf og Asbjørg KolbergUtlånt av Henry Arntsen   
           
 Meiersker 1211150392  12 65  userpics/10004/    Bnr: 2334

   ved Vuku Smørmeieri. Anna Storstad og Anne Stubbe.Utlånt av Liv Østnes Lerfald.   
           
 Rinnelva 1211224189  5 27  userpics/10001/    Bnr: 2338

   På verdalssiden ser vi rester etter en gammel bru 200 m nedenfor E6.   
           
 Skjell i bøtter og spann. 1211224351  13 22  userpics/10001/    Bnr: 2339

   Er det noen som er glad i dekorere med skjell, så finnes det store mengder på Låtra.    
           
 Utsikt fra Lysthaugen 1212696784  22 46  userpics/10001/    Bnr: 2419

      
           
 Ved Kvislakanalen. 1211500114  15 37  userpics/10004/    Bnr: 2351

   Gressklipping i parkområdet ved Kvislakanalen. Vakkert område.   
           
 Hytte 1211582349  4 13  userpics/10004/    Bnr: 2356

   på sørenden av Leksdalsvatnet   
           
 Ørmelen 190? 1212188341  12 62  userpics/10001/    Bnr: 2390

   Ingrid Bjørken?,x,? Andersson,Albertine Andersson   
           
 Flommen 1947 1211757395  12 60  userpics/10004/    Bnr: 2365

   Bildet er tatt inne i gården hos Birger Stene.Utlånt av Gunnar Liff   
           
 Inna 1211873223  5 15  userpics/10004/    Bnr: 2372

   i det den renner ut av Dillfossan ved Sagmoen. Under flommen her i januar/februar 2006 var vannstanden her en 7-8 meter over normalen.   
           
 Karl Johans Klev 1211874041  12 23  userpics/10004/    Bnr: 2373

   De kunne sitt arbeid de som bygde denne vegstrekningen opp Kleivdalen til Kleivdalsmyrene. Les mere om vegen her på side 78 i Verdal Historielag`s årbok av 1985.   
           
 Begravelse etter Carl Magni Petterson 1917  1211874225  12 62  userpics/10004/    Bnr: 2374

   i den gamle Kjerkstuggun i Vuku. Legg merke til at det er bare mannfolk på bildet. Ikke så rart forresten for det er begravelsen etter Carl Magni Pettersson som omkom i
Malså Gruver i 1917. Jfr. Malsåspe1et i Helgådalen. Likkista er også litt spesiell. Den er laget av Ole Bruheim. Sjå Årbok 2004 side 94. Den var blant de likkistene han fikk mest betalt for.
[b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-2425?s_Kategori=12&s_title=bruheim&s_notme=wmv&s_title1=&pid=2425]Klikk også her[/url][/b] for å lese om likkistesnekkeren. Utlånt av Gunnar Liff. Opplysninger gitt av Kjetil Dillan.   
           
 Leklemsvatnet 1211972479  22 54  userpics/10004/    Bnr: 2377

   Bildet er tatt ikke langt fra dammen. I innerenden på vatnet ligg Finnheimen hvor det i riktig gamle dager lå en samisk boplass. Derav navnet.   
           
 Svinesti 1212068444  5 27  userpics/10001/    Bnr: 2380

   Dette bildet er tatt i elva nedenfor Kjæran. Det er utrolig at noen kan legge igjen all denne søpla. Det tar 1 min. å legge alt dette i en bærepose og det veier nesten ingenting. Kanksje det er slik de tenker natursvina, at det tar bare 1 min for nestemann å rydde opp ...   
           
 Stiklestad allé 1212068662  22 46  userpics/10001/    Bnr: 2381

   Sola kaster sine siste stråler over kornåkeren, mens allén kommer i skyggen.   
           
 6 fiskere ved utløpet 1212068757  5 27  userpics/10001/    Bnr: 2382

   Det blir tatt godt med sjøørret her, tagging og kvoter eksisterer ikke nedenfor brua.