Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
 
 
 

free hit counter code

  Søke i billedgalleriet    Navnsatte bilder finner du ved å klikke på "Navn i bilde" i menyen
og  eller     Ik Vis alle      
 Billedgalleri          
Antall :   Id   Nr År
 Svømmehallen jevnes med jorden II 1328544713  10 14  userpics/10004/    Bnr: 7419

   Siste timer er nært forestående. I morgen den 7. skal takkonstruksjonen til pers med hjelp av to store gravemaskiner og annet utstyr.   
           
 Svømmehallen jevnes med jorden I 1328545470  10 14  userpics/10004/    Bnr: 7420

   Hallens dager er talte akkurat 42 år etter at den ble åpnet i februar 1970. På de årene har ca 2.500.000 badende besøkt svømmebasssenget i flge. bademester Leif Åge Rindsem.   
           
 Føggelmattjyven på Ørin 1329052966  7 9  userpics/10004/    Bnr: 7433

   En av de fire-fem ekorn som forsyner seg grovt av matfatet på foringsplassen ved gamle campingen på Ørin.    
           
 Barneskolen med brukket rygg10 februar 2012 1328949993  10 14  userpics/10004/    Bnr: 7431

   Støvet har ennå ikke lagt seg etter at ventilasjonsbygget gikk i bakken under rivingen på fredagskvelden. Med et par jafs av kloa på gravemaskin ble mye bra takstein knust i småbiter. Stein som kanskje kunne vært brukt på nytt, men skitt au, det blir vel for dyrt å ta vare på og det ville vel forsinket rivingen som fortsetter for fullt. Snart er det bare første byggetrinn fra 1954 som står igjen.   
           
 Det nye tilbygget til barneskolen rives. 1328951210  10 14  userpics/10004/    Bnr: 7432

   Gravemaskinens kjeft flerrer av taket. Med det forsvinner symbolet på dårlig kommunal planlegging og uvettig bruk av millioner av kroner. Det har tydeligvis ikke manglet på penger i Verdal kommune når et bygg ikke kan brukes lenger enn 10-20 år. Det er å håpe at nyskolen får stå lenger enn dette byggverket som ingen var fornøyd med. Utlånt av Turid Steinsli   
           
 Kværner fra moloen 23/2 1330029846  26 52  userpics/10004/    Bnr: 7493

   Alle stålkonstruksjonene i produksjon vitner om full aktivitet ved bedriften.   
           
 Elg påkjørt av toget på Tvistvold/Melan 1329054043  7 9  userpics/10004/    Bnr: 7436

   Elgen hadde vel forvillet seg inn på toglinjen og var innestengt mellom det høye gjerdte som går på begge sider av linjen.   
           
 Skodde over Skillevatnet 1329247000  6 2  userpics/10004/    Bnr: 7445

   Svenske Skjækerfjell i bakgrunnen.   
           
 Småmett. 1329247164  11 8  userpics/10004/    Bnr: 7446

   Ikke alle som lever i så små kår som denne taren ved Breivika.   
           
 Granfossen i februar 1329557017  5 15  userpics/10004/    Bnr: 7450

   Under og over i sen denne "Skorroa" renn Helgåa.   
           
 Tjernet nedenfor toppen av Sognavola 1343308335  6 2  userpics/10028/    Bnr: 7985

   Bak i bilde ser en toppen av Hyllfjellet, eller Murvola om en vil.   
           
 Nattskygger på Stiklestad 1329558157  14 24  userpics/10004/    Bnr: 7456

      
           
 Juldalshøgda over skodda 1329926271  6 2  userpics/10004/    Bnr: 7484

   Under skodda ligg Stor-Bellingen.   
           
 Stiklestad sett fra Kvindfjellet 26.mai 1338993766  14 24  userpics/10028/    Bnr: 7861

      
           
 Leirådalen sett fra Kvindfjellet 2012 1338993293  22 54  userpics/10028/    Bnr: 7860

      
           
 Ras i Leirådalen V 1332504199  29 84  userpics/10028/    Bnr: 7581

   Fare for at leirådalsvegen kan rase ut etter at det har gått ras nedenfor. Ikke mange meter igjen til vegkanten. Også fare for at kloakken som går mellom raskanten og vegen kan bli ødelagt.   
           
 Hodejeger på ferde i Leksdalen i dag 1330197981  7 9  userpics/10028/    Bnr: 7501

   Sannsynligvis en jerv som har drept rådyret og forsynt seg med hodet. Resten uskadet. Sporobservasjoner viser at det er mange jerver i området.Foto Odd Petter Haldorsen   
           
 Nyskolen på Verdalsøra VI  1330594813  10 14  userpics/10028/    Bnr: 7513

   Mye folk på omvisningen på nyskolen 29. februar. De fleste var vel foreldre/besteforeldre, men mange andre møtte opp. De fikk se et flott bygg og kompakt bygg. Forståelig at eiendomsskatten må økes for å betale utgiftene nå kommunekassa nærmest er tom fra før.Her er det amfiet på barneskolen. Et nesten tilsvarende finner en på ungdomsskolen.   
           
 Solgløtt mellom mørke skyer i Skavhaugvola 1330462973  6 2  userpics/10028/    Bnr: 7511

      
           
 Nyskolen på Verdalsøra IV 1330594932  10 14  userpics/10028/    Bnr: 7515

   Kjempeflott skolekjøkken.   
           
 Nyskolen på Verdalsøra II 1330595090  10 14  userpics/10028/    Bnr: 7517

   Auditoriet på Ungdomsskolen med plass til 75 elever.   
           
 Nyskolen på Verdalsøra I 1330595399  10 14  userpics/10028/    Bnr: 7518

   En pulje med besøkende i flerbrukshallen på omvisning. Hallen kan deles inn i tre like rom med lettvegger. Det spilles håndball på full banestørrelse. Tribuner flyttes maskinelt inn til vegg når de ikke er i bruk.   
           
 Verdalselva hi  1330729774  5 15  userpics/10028/    Bnr: 7520

   Stor isgang i elva. Sterke krefter i sving når isen går. Bildet er tatt ved Lyng 1. mars   
           
 Etter at Verdalselva rånna ved Lyng 1331141734  5 15  userpics/10028/    Bnr: 7539

   Sterke krefter i sving for å flytte ismassene som er lagt opp på grusøra i opptil en 3 meter`s høyde .    
           
 Forhåndslageret i Tromsdalen VI 1331238142  10 14  userpics/10028/    Bnr: 7541

      
           
 Forhåndslageret i Tromsdalen V 1331238179  10 14  userpics/10028/    Bnr: 7542

      
           
 Forhåndslageret i Tromsdalen III 1331238314  10 14  userpics/10028/    Bnr: 7544

   Buldosere på rekke og rad.   
           
 Forhåndslageret i Tromsdalen II 1331238348  10 14  userpics/10028/    Bnr: 7545

      
           
 Veteranforeningen Brigade Nord  1331239197  27 76  userpics/10028/    Bnr: 7546

   på besøk ved forhåndslageret i Tromsdalen. Kan konkluderes med at det er mye plass under Kvinnfjellet og Bjørkvatnet. I hallene lagres det ikke ammunisjon. Mesteparten er kjøretøy av ulike typer samt mye annet utstyr som kan brukes til humanitære formål som ved naturkatastrofer o.l   
           
 Isbom i Inna ovenfor Stensbrua 1331649877  5 15  userpics/10028/    Bnr: 7558

   En isbom i Inna som strekker seg fra svingen ovenfor Stensbrua og nesten til Stornesset har tettet elveløpet og vannet strømmer inn over dyrkamarka. Gammelvegen sto under vann en periode ovenfor den gamnle "Bråttåsvinngen". Elveløpet gar inntil granskogen til venstre i bildet. Bildet er tatt fra "Moillbakken".   
           
 Vinter på Leklem og vår på Sem 1332277390  22 54  userpics/10028/    Bnr: 7577

   Bilde fra Høgkammen17032012   
           
 Survpeisa 1331457070  27 76  userpics/10028/    Bnr: 7553

   Slik så det ut søndag morgen 4. mars på Esso`n. Det er ikke lange avstanden til avfallsdunkene, men det er vel for langt å gå en 10-20 meter. Fysikken, motorikken og ikke minst orken til øl og coladrikkerne var, og er, sikkert ikke den beste etter å ha kjørt rundt i gatan til ingen nytte. En blir sikkert litt slapp og giddesløs etter noen runder. Det er vel heller ikke tøft å bruke avfallsdunkene. Skal tro om de slenger fra seg tomgodset slik der de bor? Det eneste positive er at Gustav får noen kroner i flaskepant.   
           
 Mudring på Ørin i 2012 1331457862  13 26  userpics/10028/    Bnr: 7557

   Havna og innløpet skal utbedres. Fra mudringsprammen pumpes mudderet gjennom rør inn i moloområdet nordvest for Aker/Kværner.   
           
 Vera Kapell er vinterstengt 1332105258  10 14  userpics/10028/    Bnr: 7568

      
           
 Storfonna på østsiden av Fagerlifjellet 1332106151  6 2  userpics/10028/    Bnr: 7575

      
           
 Bjørga 1332579433  22 54  userpics/10028/    Bnr: 7587

   Joggeskoføre i mars hvis en har tanke om en tur på utsiktsplassen Høgkammen.   
           
 Svaner soler seg på Leksdalsvatnet 1332277887  7 9  userpics/10028/    Bnr: 7580

   I påvente av åpent vann nytes morgensola på isen ved Binde.   
           
 Ras i Leirådalen IV 1332504274  29 84  userpics/10028/    Bnr: 7582

   Leirsuppa langs bekken nedenfor vegen. Se neste bilde   
           
 Ras i Leirådalen III 1332504301  29 84  userpics/10028/    Bnr: 7583

   Mang en rundball forsvant i leirsuppa sammen med redskap og en god del ved for neste vinter.   
           
 Ras i Leirådalen II 1332504353  29 83  userpics/10028/    Bnr: 7584

   Ikke mye håp om å redde vinterveden på raskanten. Når en ser på sprekkene bak vedstabelen er det stor fare for at hele platået raser ut.   
           
 Ras i Leirådalen 1332504656  29 84  userpics/10028/    Bnr: 7585

   Minst tre skumle utglidninger i Leirådalen ovenfor Raset. Dette er det største. Det spørs hvordan det vil utvikle seg når det er varslet mere regn. Også i dag har det rast ut "sleppinger". Kraftledningen som går over rasgropa er utsatt. Sprekker i grunnen innover ikke langt fra stolpene. Likedan går kloakkledningen fra blommenområdet like ovenfor raskanten.    
           
 Molåna den dagen det var solskinn i mars 1332579883  10 14  userpics/10028/    Bnr: 7590

      
           
 Høg vannstand i Leksdalsvatnet 24.mars 1332666343  5 15  userpics/10028/    Bnr: 7593

   Vannet står innover dyrka mark litt sør for Dalemark. På vestsiden står vegbanen under vann både nordfor og sørafor for Høgberg.   
           
 Det våres i skogbotnen 1332826639  11 8  userpics/10028/    Bnr: 7595

   Den dekorative vårsopp, "Skarlagen Vårberger", er tidlig ute i år.   
           
 Helgåa ved Midt-Holmen nordre 23.mars. 1332827169  5 15  userpics/10028/    Bnr: 7599

   Campingvognene på fiskecampen i bakgrunnen er "evakuert" fra elvebredden.   
           
 Gropaplæna under vann 23. mars 1332827347  29 84  userpics/10028/    Bnr: 7601

      
           
 Landstad og Sandslia Ridesenter 1332827504  10 14  userpics/10028/    Bnr: 7602

      
           
 Mye vann i Granfossen 29. mars 2012 1333090804  5 15  userpics/10028/    Bnr: 7609

   Etter nesten tredobling av normal nedbørsmengde i mars er vannføringen stor i Helgåa.   
           
 Solnedgang på Marsteinsvola langfredag 1333876858  6 2  userpics/10028/    Bnr: 7634

   x   
           
 Skade på minnesmerke i Røesgrenda 1333268249  27 76  userpics/10028/    Bnr: 7617

   Under jordraset som sperret vegen til Røesgrenda 23. mars ble modellen av taugbanen og kassen samt info-tavla om hendelsen der skolebarna omkom. Selve minnesteinen berget.