Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
 
 
 

free hit counter code

  Søke i billedgalleriet    Navnsatte bilder finner du ved å klikke på "Navn i bilde" i menyen
og  eller     Ik Vis alle      
 Billedgalleri          
Antall :   Id   Nr År
 Greensklumpen fra Tosteigan I Malsådalen 1371207467  6 2  userpics/10028/    Bnr: 8786

   I nerkant til høyre på fjellet ligger den nedlagte Åkervolden Gruver.   
           
 Fra løypa mot skihytta i Volhaugen 1361620677  6 56  userpics/10023/    Bnr: 8518

   Innsendt av Odd Andersen   
           
 Skihytta i Volhaugen. 1361620522  6 56  userpics/10023/    Bnr: 8517

   Her venter en solbærtoddy og kvikklunch.Innsendt av Odd Andersen.   
           
 Stiklestad fra Helloa 1361961960  30 86  userpics/10028/    Bnr: 8526

      
           
 Nattbilde fra Kværner  1361973511  26 52  userpics/10028/    Bnr: 8534

      
           
 Kalksteinsanlegget ved Havna på Ørin 1362327175  13 26  userpics/10028/    Bnr: 8547

      
           
 Skulle ha feiret to-årsdag neste måned 1380295094  29 84  userpics/10028/    Bnr: 8993

   Men det ble det ikke noe av. Den ble funnet med buken i været i en sterkt forurenset Skjørdalsbekk noen hundre meter fra samløpet med Verdalselva. Og han var ikke den eneste. På en liten strekning var det mange flere, flest av de som skulle feire 1-årsdagen på samme tid. Utslippet fra Skjørdalen har utryddet yngel og småfisk.   
           
 Trane i flukt på Hestadleira 1368261132  7 9  userpics/10028/    Bnr: 8699

      
           
 Bråtebrann i Leirådalen 1. mai 2013 1367734502  22 54  userpics/10028/    Bnr: 8686

   Det er vel ikke tilatt med slikt etter 15. april, men kanskje har leirådalingene glemt det forbudet. Foto Svein Guddingsmo    
           
 Tømmerdrift på sørsiden av Lyngåsen 1364065094  31 88  userpics/10028/    Bnr: 8583

   Snauhogst av et område rett nord for det gamle Stiklestad skytterhus ved Leirådalsvegen. Lastbærer under transport.   
           
 Snødekt vindmølleland 1364065626  6 2  userpics/10028/    Bnr: 8589

   Alle de tre fjella her omfattes av området som svenske og tyske selskaper har planer om å bebygge med vindmøller. Og det kanskje med velsignelse av Verdal kommune. I dag er vindkraft alt for kostbar til til å konkurere med vannkraft, men det fikser staten med subsidiering. Og det er vel ingen som blir forbauset den norske stat subsidierer utbyggingen i tilfelle prosjektet blir realisert. [b][url=http://www.vindportalen.no/oekonomi/loennsomhet.aspx&title=]Klikk her [/url][/b] for å lese mere om vindkraft, dens støtteordninger og subsidiering m.v. I vindmølledebatten kan en spekulere i om hvorfor ikke svenskene vil bygge vindmølleparken på Skalstufjellet med mye enklere terreng. Men det er vel kanskje av to årsaker. Enten er utbyggingsselskapet E.ON redd for grunneieren Svenska Enskilda Banken, eller så er kanskje samme selskap medeiere i E.ON. Helst det siste.   
           
 Drømmedag i skiløypa langfredag 1364724655  6 2  userpics/10028/    Bnr: 8608

   Mange skigåere gikk løypa fra Breivatnet og innover forbi Bustadtjønna og helt til Vera under eventyrlige forhold. Med sol og puddersnø var blåsvixen det rette smørevalget. Bildet er fra stigningen opp mot Bustadtjønna   
           
 Landstad, Sandslia Ridesenter, Sand og Vist nedre i vinterdrakt 29. mars 2012. 1364738878  22 54  userpics/10028/    Bnr: 8610

      
           
 Menneskene blir små 1365274969  26 52  userpics/10028/    Bnr: 8619

   på de store stålkonstruksjonene på Kværner   
           
 Hengfonner i øvre delen av Bjørbekkdalen. 1365275613  6 2  userpics/10028/    Bnr: 8623

   En bør kanskje være noe forsiktig med ferdsel i dalbotnen her. Ser litt skummelt ut.   
           
 Store konstruksjoner og små mennesker 1365753544  26 52  userpics/10028/    Bnr: 8634

   Arbeidere heises opp på stålunderstellet under produksjon ved Kværner 6.april 2013   
           
 Lekter for Clair Ridge på veg inn til Kværner 1365754568  26 52  userpics/10028/    Bnr: 8637

   Tre taubåter på veg ut til lekteren "Heerema" for å bistå slepebåten med å buksere den inn i dokka på verftet den 8. april 2013   
           
 Vuku fotballstadion og Vuku oppvekstsenter fra Østnesbakkan 14. april 2013 1366214001  30 86  userpics/10028/    Bnr: 8645

      
           
 Taubåt på havna 8. april 2013 1366214638  26 52  userpics/10028/    Bnr: 8649

   Bak fire stålunderstell til vindmøller plassert på lekter klart for utskiping.   
           
 Bru og orienteringstavle ved gang og sykkelstien på Bjartnes 14. april 2013 1366216533  27 76  userpics/10028/    Bnr: 8655

   Ikke akkurat noe å vise fram for "fremmenfølk" som det heter. Ikke mye å lese seg til på denne tavla. Og det finnes flere langs stien i samme tilstand. Kommunen som sto ansvarlig for å anlegge stien har som vanlig forsømt sitt ansvar for vedlikehold av friluftstiltak. Når friluftsnemnda gikk inn under teknisk drift ble det slutt på slikt. Det minste kommunen bør gjøre er å få tavlene fjernet, få de bort.   
           
 Oversvømmelse på Svendsenvegen 1366899546  5 15  userpics/10028/    Bnr: 8667

   Ved avkjørsla til jaktskytebanen 21. april   
           
 Vipa ser litt betuttet ut. 1366899599  7 9  userpics/10028/    Bnr: 8668

   Sannsynligvis på grunn av den sene våren.   
           
 Kortnebbgås i Verdalselva 23. april 2013 1366900367  7 9  userpics/10028/    Bnr: 8671

   Bildet er desverre ikke skarpt men det dokumenterer noe av mengder av kortnebbgås som mellomlander her på veg mot Svalbard. Det på bildet er mindre enn halvparten av flokken som befant seg mellom brua ved Kausmo og Måsøra. Mengden av denne gåsa øker fra år til år og skaden de forårsaker på åker og eng øker tilsvarende. Å få redusert bestanden med å jakte når den kommer i retur etter klekking er en vits. Skal jakt virke må det jaktes når de er på tur nordover.   
           
 Nybyggfjellet  1367483907  6 2  userpics/10028/    Bnr: 8680

   Nordvest for Merraskarfjellet. I ura under fjellet renn bekken fra Eklotjernet. Denne bekken er en del av Kvilbekken.   
           
 Industriområdet på Ørin fra Inderøya 1367484643  22 54  userpics/10028/    Bnr: 8685

   Med Høsholmen i forgrunnen. Bak til høyre Helloa med steinbruddet til venstre. Fjella bakenfor er Litj-Havren og Hærmannssnasa.   
           
 Opptog i Nordgata ca 1950 1367734855  12 59  userpics/10028/    Bnr: 8687

   Ukjent i hvilken anledning, men sannsynligvis en 17.mai. De kjente gamle bygningene langs gata står der med skiltet til Norum`s bensinstasjon på veggen. Han til høyre i bildet er Odd Lyngsaunet. Utlånt av Henry Arntsen.   
           
 Solrefleks på Hallem nordre 1380294273  29 84  userpics/10028/    Bnr: 8988

      
           
 Rødsildra ved Brudesløret. 1367735626  11 8  userpics/10028/    Bnr: 8689

   Tross snø og sen vår blomstrer denne vakre planten for fullt i bergveggen ved vegen. Den er ikke kravstor til vekstforhold.   
           
 Rødsildren, vakker og nøysom 1367735736  11 8  userpics/10028/    Bnr: 8690

   Fra bergveggen ved Brudesløret i Sul 3. mai 2013   
           
 Kattlabba å dråppåa 1367762460  11 8  userpics/10028/    Bnr: 8697

   Sola som smeltet snøen lørdag morgen skapte dette motivet.   
           
 Kværner 4. mai 1368270219  13 26  userpics/10028/    Bnr: 8710

   Dagens industri og spor etter den gamle virksomhet på Ørin. Nærmest ser en restene av den ytre tømmerlensa som er gravd fram av strømmen ved fylling/tømming av bassenget innenfor moloen når det flør og fjærer.    
           
 Isfjell i Leksdalsvatnet 1368272680  5 15  userpics/10028/    Bnr: 8713

   Isgangen har formet dette fjellet over et skjær ikke langt fra Lademo.   
           
 Endelig er våronna i gang den 13 mai 2013. 1368696986  22 46  userpics/10023/    Bnr: 8724

   En sen vår gir godt moltår! Vi får vente å se om det stemmer. Bildet er tatt fra Laurits Voll bakkan i Vinne. Dette var populær skibakke for tinnabyggin før i tia så fort elvaisen hadde lagt seg.   
           
 Tunnelen i Koa-Bjørga har blitt 25 cm høyere. 1368697389  10 92  userpics/10023/    Bnr: 8725

   Etter en langhelg med stengt E6 kunne vegvesenet høvle ned veien 25-30 cm, slik at riktig svære biler slipper å kjøre midt i tunnelen. Om noen år vil nok denne tunnelen forsvinne når E6 blir lagt om i dette trafikkfarlige området. Men det kan ta veldig lang tid da vegvesenet har for vane å glemme at Verdal også har 9,9 km med E6.    
           
 Gammelt utrangert transportband i nedlagt asfaltverk. 1368697458  27 75  userpics/10023/    Bnr: 8726

   Mange har vel sett for seg transportbandet i fjellet mellom kalkbruddet i Tromsdalen og Ørin kunne ligne på dette? Noe bredere og dypere kanskje? Nei, tunnelen mellom Tromsdalen og Ørin kan bli hele 6 meter i diameter og inneholde transportband i flere etasjer. Ja,diameteren på tunnelen blir mer enn 1,5 meter mer enn vegtunnelen i Koabjørga som du ser på det neste bildet.    
           
 17.mai-salutten i Moparken kl 0800 1368781616  12 104  userpics/10028/    Bnr: 8727

   Medlemmer i Foreningen for De Værdalske Befæstninger i sine uniformer sto som vanlig for salutten med 21 skudd før heisingen av det norske flagg etterfulgt av nasjonalsangen spilt av Arbeidernes Musikkorps.   
           
 Krigskirkegården over russiske fanger på Ørin 4. mai 2013 1369209726  13 26  userpics/10028/    Bnr: 8742

   Den siste ettervinteren tre dager etter kransnedleggelsen.   
           
 Elskovssyke strandsniper på vårisen ved Breivatnet 1369210197  7 9  userpics/10028/    Bnr: 8745

      
           
 Østnes, Østnsbrua og COOP-en i Vuku 20.mai 2013 1369211260  22 54  userpics/10028/    Bnr: 8749

   Sett fra Steinsvåttån eller om en vil, Stene bygdeborg eller Dillberget.   
           
 Kommunalt informasjonsskilt ved gravhaugene i Hegstadmarka 1369213510  27 76  userpics/10028/    Bnr: 8752

   Kanskje en litt lys ide å oppgradere skiltene i området. Dette er ikke det eneste som er uleselig eller helt ødelagt. Området er en del av Stiklestadomådet som markedsføres av SNK. Hvorfor kan ikke kommunen koste på noen kroner for å vedlikeholde det som det før er brukt penger på for å få til. Det må da vel være mulig kunne vise fram noe som er tiltalene for de om kommer til bygda. Men det er vel for mye å vente for det finnes da vel ingen i den kommunens administrasjon som er bosatt her i kommunen og har noe forhold til Verdal`n og er interessert i hvordan det ser her. Unntaket må vel være området Jernbaneparken, der sitter pengene løst, men så skal det vel være et monument etter flere.   
           
 Historielaget på kveldsvandring 20. mai 1369214559  9 38  userpics/10028/    Bnr: 8753

   En interessant vandring fra Dillvegen nedover Engsvehaugan Litj-Marka med orienteringer av Kjetil Årstad og Trond Okkenhaug. Turen ble avsluttet med svartkjelkaffe hos Liv og Ivar Lerfald ved den trivelige plassen ved Blåmelhølen ovenfor Østnes.    
           
 Hærfugl på besøk på gården Raitan. 1374129954  7 36  userpics/10023/    Bnr: 8878

   Trygve Forberg sender to flotte bilder av et celebert besøk av en meget iøyenfallende vakker "føggel". Hærfuglen har tilhold i sydligere strøk, men det hender det dukker opp en å annen her i kalde nord.   
           
 Mye tømmer ved Storlunet i Vera 1369730266  27 76  userpics/10028/    Bnr: 8757

   En del av Værdalsbruket`s tømmerdrift på ca 5000m3 i Veraområdet siste vinter.    
           
 Sneglehuset som skal på taket av St. Olav`s Hospital 1369731008  10 14  userpics/10028/    Bnr: 8762

   Foreldre og pårørende ved Barneklinikken ved St. Olavs Hospital i Trondheim, trenger et sted der de kan trekke seg tilbake og få utløp for sine emosjoner utenfor barnas påsyn, et sted å være alene med sine tanker og følelser. FRIrom er en frittstående, klimatisert paviljong på 9 kvm. FRIrom gies som gave til St.Olavs Hospital, til bruk for pårørende og pasienter. Prosjektet er finanisert av Gjensidigestiftelsen (www.gjensidigestiftelsen.no) og åpnes 7. juni 2013. Bygget plasseres på taket i 6. etasje. FRIrom er et sted der man kan finne ro og trygghet i en sårbar situasjon, et sted hvor man kan agere uten å begrenses av omgivelsene og personene rundt seg. Mest av alt skal FRIrom være et godt sted å komme til. Et sted som kan være med på å gi mot og krefter til å fortsette den viktige og vanskelige ?jobben? som pårørende.Arkitektene berømmer Snekkeriet for å ha tatt på seg oppdraget med å lage det spesielle huset. Uten dem hadde ikke dette blitt realisert, sier Nordbø. Daglig leder Atle Aune er stolt over at de fikk oppdraget hvor både psykologi, arkitektur, automatisering og tradisjonelt håndtverk er spleiset sammen. En del av bygget er maskinlaget, men mye er også laget med vanlig snekkering. Utvendig er huset kledd med asp. Vi har også klart å bruke mye lokale trevirke, påpeker Aune. Åpningen av det spesielle huset skal foregå 7. juni. Les mere om prosjektet og bygget på Verdalingen`s nettutgave av 28. mai.   
           
 Ydsedalen snart 2 år etter 1369734738  27 76  userpics/10028/    Bnr: 8764

   Det er vel ikke så lenge til det blir to-år`s jubileum i Ydsedalen. Forstå det den som kan at det må ta minst 2 år å få reparert skaden etter flommen. Om det er kommunen eller vegvesenet/Mesta som skal utføre arbeidet vites ikke. Er det sistnevnte som har ansvaret så kan det kanskje bli enda et jubileum før noe blir gjort. Der i gården skyldes det på underentreprenører når det tar tid. Der i gården rir dem ikke samme dag som dem saler opp.   
           
 Hen fer Clair Ridge 1370335190  26 52  userpics/10028/    Bnr: 8776

   Den største jacketen som er laget ved Aker/Kverner ligger på reden utenfor havna i påvente av å få slepet om bord fra den store slepebåten. Fra havna ble den buksert sikkert ut av fire mindre slepebåter. Skal plasseres utenfor Shetland.   
           
 Tronesvolden i Inndalen 1371207859  10 14  userpics/10028/    Bnr: 8787

   Fin heim med nye bygninger. Grunnet flomutsatt beliggenhet ble gården flyttet hit fra nordsiden av den gamle Jämtlandsvegen. Bildet er tatt fra Stensvåttån. [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-4127&title=]Klikk her [/url][/b] for å se den gamle Tronesvolden under flom i 1966.   
           
 Nylagt is på Kråksjøen26. mai 2012 1370177706  5 15  userpics/10028/    Bnr: 8766

   Etter en kald natt med vindstille vær var Kråksjøen islagt på tidligmårrån. Men sola og en bris tok knekken på den etter en times tid.   
           
 Sauslepp på Ner-Musem i Sør-Leksdal 25. mai 2013 1370179038  7 9  userpics/10028/    Bnr: 8771

      
           
 Er det ingen som skjemmes? 1370179836  14 24  userpics/10028/    Bnr: 8775

   Skjemmmes ikke ordfører og prost over å se hvordan kjerkegårdene i bygda gror igjen av gras og løvetann. Skal det virkelig være slik?. Mistenker kirkens overhode med adresse Rådhuset Levanger for å ikke å slå graset som et pressmiddel for å få mere penger fra kommunen. Er sikker på at tidligere ansvarlig på kirkegården på Stekstad, Arnfinn Høknes, gremmes seg over hvordan det ser ut. På hans tid var det jammen ikke slik. Folk som planter blomster steller gravene til sine kjære føler avmakt og irritasjon over at det er mulig å la kirkegårdene forfalle. Det hjelper ikke at kirkeverge Sandø står fram i avisa og ber seg for økonomien og ber om nåde for sine kirkegårdansatte. Øvrigheta skal være forsiktig med å arg på seg den vanlige mann og kvinne. Av de over 50 som står i oversikten over kirkens ansatte i Levanger, Frosta og Verdal er det etter yrkestittelen å dømme ikke mange som er i praktisk arbeid på kirkegårdene som gravere og vedlikeholdsarbeidere. Hva de andre gjør vet vel gudene, men kanskje er flere beskjeftiget med å betale den årlige husleia på mere enn kr 700.000,- for lokalene i Rådhuset på Levanger. Ansatte som har/hadde kontor ved Verdal kapell har/skal flytte dit selv om leien her er nesten gratis. Vi verdalingan skal vel være med å betale for kalaset. Det er vel enda en form for sniklevangerisering av offentlige tjenester her i kommunen. Før om årene har det vanligvis vært skippertak opp mot Ols0k på Stekstad for da skal normalt alt være striglet og fint. Det inviteres hvert år noen celebre gjester til spe1et og i år er det som kjent han som styrer verdens rikeste land og liker å si at vi bor verdens beste land å leve i som åpner spe1et, nemlig Jens Stoltenberg. Men heldigvis for kirka og kommunen er det nattforestilling og mørkt når han passerer så det er «bærre å skit ti slåinga da».