Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
 
 
 

free hit counter code

  Søke i billedgalleriet    Navnsatte bilder finner du ved å klikke på "Navn i bilde" i menyen
og  eller     Ik Vis alle      
 Billedgalleri          
Antall :   Id   Nr År
 17.mai-toget i 1957 på veg forbi Rostadgården 1487676033  9 38  userpics/10028/    Bnr: 10654

   Foto av Harald Wågø   
           
 17.mai-toget i 1957 på veg nedover Nordgata  1487675956  9 38  userpics/10028/    Bnr: 10653

   Bildet er tatt ved den gamle Arbeiderforeningen hvor kinoen holdt til på den tida. Den gamle Esso`n til venstre. Den store bygningen bak i bildet er Braarudgården hvor Verdal trygdekontor hadde tilhold. Foto av Harald Wågø.   
           
 17.mai-toget i 1957 på veg over Ørbrua mot Øra. 1487675683  9 38  userpics/10028/    Bnr: 10652

   Foto av Harald Wågø.   
           
 Astrid Guddingsmo Olsen på scenen i Steinkjer 1957 1487675587  9 38  userpics/10028/    Bnr: 10651

   Bildet er tatt under et arr. i forbindelse med byjubileumet. Foto av Harald Wågø   
           
 Birger Fuglemsmo 1485716176  12 62  userpics/10028/    Bnr: 10650

   Han ser spent og målbevist ut mannen som sto for sjøsettingen av den første H3-plattformen. Her står han under vinsjen som trakk ut de siste naglene som holdt den vel 7 mill. kilo tunge kjempen tilbake. Foto av Harald Wågø.   
           
 Kornkø til Mølla eller Kornsiloen ca 1963 1485716121  12 65  userpics/10028/    Bnr: 10649

   Nærmest til høyre ser en vognmann Einarsen`s gård som ble kjøpt av Samvirkelaget til tomt for Postgården som sto ferdig i 1966. Videre kommer Rindsemgården (frisør Alf Rindsem), gården Jevnaker (skomaker Jean Prestvik) og Spinneriet. Til venstre traktorfirmaet Eik & Hausken som holdt til Ole Selnæs tidligere drev i samme bransje..   
           
 Brun is i hvitt landskap 1485714559  29 84  userpics/10028/    Bnr: 10648

   Brunfargen skapt av humusrikt myrvann   
           
 Tresking og blankis i januar 1972 1485714530  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10647

   Høsten 1971 var søkkblaut og det var umulig å få høstet kornet. Men ved juletider og utover nyåret kom det kulde og barfrost. Noen fikk tresket men kvaliteten var det vel så som så med. Det var antagelig første og siste gang kjøreren tresket med bladvotter. Foto av Harald Wågø    
           
 Aksnesenget og Aksnesgårdene i Nord-Leksdal 1485714501  22 54  userpics/10028/    Bnr: 10646

      
           
 Beddingbygging på Aker i 1972 1485714408  12 62  userpics/10028/    Bnr: 10645

   Her bygges beddingen som ble brukt til sjøsetting av H3-plattformene ved Aker. I dag er området planert og benyttes til sammenstillingsområde. I bakkant av bilde ser en stålskjelettet til produksjonshallen benevnt som A2. Til høyre i bildet, traverskranen som står den dag i dag. Foto av Harald Wågø.   
           
 Husmannsplassen i vinternatta 1485714374  12 66  userpics/10028/    Bnr: 10643

      
           
 Ydsedalen. Boligbygging ca år 1973 1485714334  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10642

   Boligbyggingen "skaut" fart i forbindelse med industrietableringen på Ørin. Uthuset hos Magnus Nordberg oppi Nordbergshaugen står enda. Foto av Harald Wågø.   
           
 Demonstrajon av fjellslått i Finnvola 1983 1485714291  12 65  userpics/10028/    Bnr: 10641

   Per Ward og Gunnar Heggås i fint driv med ljåen under Historielaget demonstrasjon av fjellslått. Bildet lånt ut av Svein Guddingsmo.    
           
 Vinternatt ved Landhandelen på Stiklestad 1485714237  14 24  userpics/10028/    Bnr: 10640

      
           
 Brann i Øver-Kåla i 1970 1485714187  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10639

   Grishuset ble totalskadet og iflge. lokalavisa omkom ca. 200 griser i flammene. Foto av Harald Wågø.   
           
 Kveldsstemning ved Korsådalsbekken på Stiklestad 5. januar 2017 1483979352  12 66  userpics/10028/    Bnr: 10638

      
           
 Isen har tatt den gamle Ørbrua av tre i 1926 1483979289  12 60  userpics/10028/    Bnr: 10637

   Bildet er vel tatt mot Ørmelen. Utlånt av Værdalsbruket AS.   
           
 Grunntjønna med Grunntjønnvollen 2008 1483979220  22 54  userpics/10028/    Bnr: 10636

   Setervollen tilhører Strådalsgårdene. Grensen mot Sverige går nesten på langs av tjønna. Bildet tatt fra Steukern.   
           
 Nedsnødd Olav Den Hellige januar 2017 1483979181  14 24  userpics/10028/    Bnr: 10635

   x   
           
 Trine Ingebrigtsdatter Muus 1843 - 1916 1483979133  12 62  userpics/10028/    Bnr: 10634

   Dama ble gift med sitt søskenbarn Erik Mikal Martinius Moe jr. fra Haugslia i 1872. Paret var eiere av Eker, kjent som Følstadgården. De hadde ingen barn. Les mer om paret og og eiendommne i boka "Heimer og Folk på Øra". Bildet utlånt av Trygve Forberg.   
           
 Spreke turndamer ved Gammelskolen på Øra ca år 1928 1483979096  12 72  userpics/10028/    Bnr: 10633

   En må si at turndraktene har forandret seg på 90 år. Bildet er et gammel avisklipp fra Verdalingen. Kanskje kan noen dra kjensel på noen av damene.   
           
 Tortåsvollen fra toppen av Lyngsvola juli 2008 1483979044  22 54  userpics/10028/    Bnr: 10632

   En kan så vidt skimte restene av de gamle seterhusa nedenfor det røde huset.   
           
 Tortåsvollen 28. mai 2008 1483978986  12 63  userpics/10028/    Bnr: 10631

   Tortåsvollen ligger en 10 minutters gange fra parkeringsplassen ved Kavvelbruenee i Inndalen.   
           
 Grøftearbeid i Nordgata 1483978883  12 59  userpics/10028/    Bnr: 10630

   Kloakkgraving ved Sørhusgården. Gammelt avisklipp fra Verdalingen. Ukjent hvem og når.   
           
 Naust ved Havfrua i rimete omgivelser 1483210492  13 26  userpics/10031/    Bnr: 10629

      
           
 Den første kvinnelige bilfører i Verdal 1483210471  12 62  userpics/10031/    Bnr: 10628

   Hjørdis Øverland, gift med disponent Sverre Øverland på Trones Bruk, var den første kvinne i Verdal som var ute med å ta førerkort. Kortet fikk hun den 29. september 1916. Hun kjørte til hun var over 70 år. Etter hun ble enke bodde hun i Getzgården. Døde i 1984, 89 år gammel. Avisklipp fra Verdalingen i 1979.   
           
 Svanekurtisering på isen i leksdalsvatnet 1483210431  7 9  userpics/10031/    Bnr: 10627

      
           
 Lys i elvepromenaden 25. januar 2016 1483210396  22 54  userpics/10031/    Bnr: 10626

   En flott turveg vil bli enda mer brukt når den er blitt opprustet med nytt dekke og belysning på strekningen Poltergeist-Verdal Bru.   
           
 Lyngsvollen ved sørenden av Lyngsvola 1483210326  12 63  userpics/10031/    Bnr: 10625

   Med restene av fjøs til venstre i bildet. Opprinnelig var det tre seterlag her. Der huset står i dag holdt Lyng Søndre Vestre (Forbord) og Lyng Mellom vestre (Sundby) til. Bergitte Valstad var budeie her. 1947 var siste året det var seterhold på Lyngsvollen. Litt nordenfor denne lå setra til Lyng Søndre Østre (Haga)og Lyng Mellom Østre (Skavhaug). Denne gikk ut av bruk ca. 1900 og husa er borte. En tredje seter var Nordlyngsvollen som lå nede ved Lyngselva. Nedlagt omkring 1830. Opplysninger og bilde hentet fra avisklipp i Verdalingen i 1980. Ukjent når bildet er tatt men det er etter 1942, da ble det bygd nytt etter brann i 1937.   
           
 Skarfjellet i vinterklean 1483210301  6 2  userpics/10031/    Bnr: 10624

      
           
 Risvassdammen i 1949 1483210265  12 60  userpics/10031/    Bnr: 10623

   Åpning av damluker for fløtingsvatn. Dammen sto ved Risvassbekkens utløpet fra Risvatnet Utlånt av Værdalsbruket AS.   
           
 Den første traktor i Verdal ca 1944 1483210234  12 61  userpics/10031/    Bnr: 10622

   Bildet er tatt under pløying på Fæby og det er John Fikse som er sjåfør. Ut fra at det er montert knottgenerator på doningen må bildet være tatt under krigen. Foto av Ole Snekkermo.   
           
 Skihytta på Volhaugen ca 1955 1483210200  10 14  userpics/10031/    Bnr: 10621

   Utlånt av Gunhild Hilseth.   
           
 Kaldt ved Vukumannåen  1482664634  22 54  userpics/10028/    Bnr: 10617

   Like øst for svenskegrensen ved Åbo. Elva mellom Summelsjøen og Anjan.   
           
 Riving av Bremsethgården på Øra i 1985 1482664582  12 59  userpics/10028/    Bnr: 10616

   Enda en bit av Gammeløra forsvant her under rivinga av Bremsethgården for å få plass til nytt bankbygg. Avisklipp fra Verdalingen.   
           
 Branntomta på Bjørkli i Ness i 1979 1482664547  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10615

   Avisklipp fra Verdalingen.   
           
 Host med vinteren på lur i Vera 4. oktober 2016 1482664499  22 54  userpics/10028/    Bnr: 10614

   Mannshaugan i bakgrunnen, hvorav Sukkertoppen helt til høyre skiller seg ut med sin formasjon.   
           
 Ny lastebil i 1938 1482664419  12 59  userpics/10028/    Bnr: 10613

   Harald M. Sende har vært hos fotograf Anderson og foreviget nylastebilen i år 1938. Utlånt av Halvor Stornes   
           
 Bru for tømmerkjøring på Kleivdalsmyrene i 1937 1482664350  12 60  userpics/10028/    Bnr: 10612

   Hestveg over Litjåa. Synes brubygginga ser litt "spægli" ut, men de visste sikkert hvordan slike byggverk skulle utføres de som drev kjøring i skogen på den tid. Enn bare å få hesten til å gå over her. Utlånt av Værdalsbruket AS.   
           
 Tidlig vinter ved Rundhaugen på Øra 1482664293  12 59  userpics/10028/    Bnr: 10611

   Med «koinnstaur» og skiløyper side om side. Bildet er trolig fra 1946. Foto etter Olga Anderson.   
           
 Rakstertaus på Åbofjellet i 1983 1482664242  12 65  userpics/10028/    Bnr: 10610

   Verdal Historielag arrangerte en demonstrasjon av fjellslått på en myr oppi Finnvola i 1983. Per Ward og Gunnar Heggås var slåttekarer og Helga Tronsmo Risan var rakstertaus. De kunne håndverket selv om det var over 40 år siden sist. Riva som ble brukt til slik rakster hadde korte tinner. Avisklipp fra Trønder-Avisa. Foto av Ronald Indal   
           
 Tømmerrulling ved Trongdøla i 1939 1482664198  5 15  userpics/10028/    Bnr: 10609

   Fra utrulling av tømmer ved Liadammen i Tromsdalen. Utlånt av Værdalsbruket AS.   
           
 Aspåsgårdene i Nord-leksdalen 1482664164  22 54  userpics/10028/    Bnr: 10608

   Med Tjelderenget til venstre nedenfor.   
           
 Byggingen av ny St. Olavs bru i 1986. 1481363134  12 60  userpics/10028/    Bnr: 10607

   Selve brua var kostnadsberegnet til ca. 8. mill. Med omlegging av vegen totalt ca. 12,5 mill. Ferdigstilt i september 1986. Utførende entreprenør, Selmer-Furuholmen.Selve brua er 172 m lang og bredde på 7,3 m. Hovedspennet er 117 m. Det gikk med ca. 1700 kbm. betong, 280 t armering og 4200 m spennarmering. Off. Åpning i oktober 1986. Første bil over var en Moskwitch kjørt av Konrad Schei. Opplysninger fra avisklipp i Verdalingen.    
           
 Bygging av ny St. Olavs bru i år 1986 1481362269  12 60  userpics/10028/    Bnr: 10606

   Bildet er fra avisutklipp fra Verdalingen.   
           
 Høst i Vera 4. oktober 2016 1481359753  22 54  userpics/10028/    Bnr: 10605

   Med "melis" på Steukern.   
           
 Arthur Frydenblad i 1979 1481359708  12 62  userpics/10028/    Bnr: 10604

   Følgende er sakset fra et lite intervju Verdalingen: Det må være litt kommers, og jeg liker meg når jeg får folk til å bli glade. Jeg har tenner i overmunnen også, men de ligger heime. De er så ubehagelig å gå med. En blir gladere uten. Over bildet står skrevet: En glad bygdeoriginal i Verdal. Og det stemmer jo, det var humør over Arthur.   
           
 Anne Martha Olsdatter Vangstadhaug 95 år 1481359667  12 62  userpics/10028/    Bnr: 10603

   Anne Marta ble født på gården Vangstad i Ulvilla i 1855. Familien flyttet til Vangstadhaugen østre 10 år etter. Gift med John Johhannesen fra Storstadvald i 1885. Døde i 1952. Les mer om damen i årets utgave av Helgådalsnytt hvor disse opplysninger er hentet fra. Bildet utlånt av Svein Berg.   
           
 Haugslia i år 1906 1481359584  12 118  userpics/10028/    Bnr: 10602

   I følge et gammelt klipp fra Verdalingen er fotografen Bjerkan i Levanger.   
           
 Stiklestad Gamle skole 1481359549  12 119  userpics/10028/    Bnr: 10601

   Bildet er fra et avisklipp i Verdalingen i 1978. Teksten lyder "Skal Stiklestad gamle skole rives eller brukes". Det ble første alternativ når Kulturhuset ble bygd.