Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
 
 
 

free hit counter code

  Søke i billedgalleriet    Navnsatte bilder finner du ved å klikke på "Navn i bilde" i menyen
og  eller     Ik Vis alle      
 Billedgalleri  Bilder fra Verdalsvassdraget - Scroll deg nedover og se 100 bilder        
Antall :   Id   Nr År
 Rotur fra Havfrua til E6. V 1282525035  5 27  userpics/10023/    Bnr: 5866

   Nysgjerrige "levangsbygg" lurte på hvilken trafikk dette var   
           
 Verdalselva graver i elvemelen 1272903354  5 15  userpics/10022/    Bnr: 5424

   Gravinga i leirmelen skjer nedenfor Melbyberget.   
           
 Saghølet 23/5-10_1  1274744383  5 27  userpics/10001/    Bnr: 5506

   Prøvde fisken like ovenfor Saghølet. For stor elv.   
           
 En bever krysser den stille Gåshølen 1273860229  5 15  userpics/10022/    Bnr: 5469

      
           
 Lundsbakken 1962 1273860350  5 15  userpics/10022/    Bnr: 5470

   Med gammelhusa på Øver-Hofstad øverst i bildet på andre siden av Lundselven.Utlånt av Verdal kommune   
           
 BårdErik-dalen i Tromsdalen 1274634874  5 15  userpics/10022/    Bnr: 5500

   Flomstor Tromsdalselv renner gjennom den ufremkommelige BårdErik-dalen mellom Steikpannvola og Hoåsknoppen.   
           
 Saghølet 23/5-10_2 1274744555  5 27  userpics/10001/    Bnr: 5507

   Skjegglavet vokser over alt her. På gran, osp og rogn. Dette tyder på at lufta er ren her.    
           
 Saghølet 23/5-10_3 1274744648  5 27  userpics/10001/    Bnr: 5508

   Jettegryter er det mange av her. Klikk på bildet.   
           
 Saghølet 23/5-10_4 1274744684  5 27  userpics/10001/    Bnr: 5509

   På tide og hente heim veden?   
           
 Hengebru over Skjækra 1275733784  5 15  userpics/10022/    Bnr: 5548

   Ca midtveis mellom Tinnsvollen og Vollavollen. Skogsbilvegen til Værdalsbruket fra Åkran til Vollavollen svinger ned til elva her. Fin veg for en fin sykkeltur på anslagsvis 1,5-2 mil t/r. På turen kan en ta avstikkere opp til Tinnsvollen og Vollavollen Fine plasser begge to. Tinnsvollen er åpen for allmenheten.    
           
 E det nån plass i Trøndelag som hi sånn ei vakker elv gjennom sentrum? 1276119921  5 27  userpics/10001/    Bnr: 5573

      
           
 Kvellovatnet 1276497425  5 15  userpics/10022/    Bnr: 5595

   Hit kommer en ved å gå fra en liten parkeringsplass sørsiden av RV72 før en kommer til Levringan. Følg Åkerkanten til en kommer til traktorveg. Følg denne helt fram.    
           
 Vestre Kleivdaltjernet 1276666276  5 15  userpics/10022/    Bnr: 5607

   Fiskevann men farlig farlig hengemyr rundt.   
           
 Tre glade lakser på åpningsdagen 20/6-2010 1277596588  5 27  userpics/10001/    Bnr: 5648

   Robert Langeland laks 7,3 kg - John Olav Larsen 8,7 kg - Nils-Ivar Sørdal ca 5 kg?   
           
 Fra Bredingvaldet 1281301222  5 27  userpics/10023/    Bnr: 5816

   Her kunne det ha stått fiskere på rekke og rad.   
           
 Fortøyd båt  1278974827  5 15  userpics/10022/    Bnr: 5710

   En julikveld ved Vistvika   
           
 Prestmotjernet 1278631222  5 15  userpics/10022/    Bnr: 5702

   Eller om en vil, Rastjønna, med sine sverdliljer. Lite tjern som ble skapt av jordraset i 1893.   
           
 Leksdalsvatnet timen før midnatt 1278631697  5 15  userpics/10022/    Bnr: 5703

      
           
 Der elvene møtes 1279201605  5 27  userpics/10001/    Bnr: 5721

   Midt på bildet møtes Inna og Helgåa. Nedenfor her kalles elva for Verdalselva. Bildet er tatt fra Prestegårdsvaldet.   
           
 Rekordlaks for 2010? 1279201715  5 27  userpics/10001/    Bnr: 5722

   Denne laksen på 16,7 ble tatt 5 dager før fisket tar slutt. Fiskeren heter Geir Hansen. I 2009 var den største på 16,8.   
           
 Rasteplass ved Statoilstasjonen i Vuku. 1279201967  5 27  userpics/10001/    Bnr: 5723

   Dette stedet kan være et utgangspunkt for mange sykkelturer i området. [url=http://austneslaks.no/utvalg12.php?s_Meny=45] Kart[/url]   
           
 Små bølger, noe solskinn og kvite skyer gir Tindbrua et fint mønster. 1279575292  5 27  userpics/10001/    Bnr: 5739

      
           
 Grytidlig på Tømmersjøen 1280017120  5 15  userpics/10022/    Bnr: 5759

      
           
 Den nye brua og brukarene av den gamle bru ved Grunnfossen. 1280318077  5 15  userpics/10022/    Bnr: 5767

   Grunnfossen med restene av brukaret for den gamle hengebrua og den nye brua bakerst i bidet. Nybrua på 54,5 m ble bygd først i 1970-åra og var kostnadsberegnet til kr 330000,-. Om overslaget holdt vites ikke. Verdalskrana v/Idar Bakken monterte stålbjelkene. Den smale Holmsbrua ved Vuku, som opprinnelig var en jernbanebru, fikk avløsning som adkomst for tyngre kjøretøyer til sørsiden av Helgåa fra Vuku til Røesgrenda.   
           
 Fagerlifossen i Ferlainne 1280523913  5 15  userpics/10022/    Bnr: 5771

      
           
 Tre blide trimmere på elvepromenaden 1280761507  5 27  userpics/10023/    Bnr: 5790

   Erik Øyen, Solrun Landsem og Erling Bergh.    
           
 Skumdannelse nedenfor Østnesfossen 1281301298  5 27  userpics/10023/    Bnr: 5817

      
           
 Soluret viser at klokken er kvart over tre. 1281301335  5 27  userpics/10023/    Bnr: 5818

   Klikk i bildet   
           
 Forurensing i Skjørdalsbekken B 1281989067  5 15  userpics/10022/    Bnr: 5854

   Se under bilde A.   
           
 Forurensing i Skjørdalsbekken A 1281989152  5 15  userpics/10022/    Bnr: 5855

   En må spørre seg om hvordan det kan være mulig å forurense Verdal`s beste gytebekk for sjøørret uten at noe blir gjort. Det kan ikke være levelig for yngel og småfisk i dette svineriet. Det stanker uten like av det som kommer fra røret. Ja helt nede på Nessletta stanker det. Før har lite vann og"hoinndåggån" fått skylda for brunfarging av bekken, men det går ikke å skylde på det denne gangen. Hvor er de som skal kontrollere utslipp fra avfallsplassen?. Jeg har alltid ment at Miljøvernavdelingen og Innherred Renovasjon henger i hop som erterris og det som skjer nå styrker troen på samrøret. Ikke så rart at det står skilt med "Adgang forbudt for uvedkommende" utenfor gjerdet. Det er vel ikke bra at allmenheten får følge med det som skjer innenfor. Hvis en privatperson eller bedrift pumpet ut forurensing gjennom et firetoms rør (se bilde B) ville det vanket både bot og mere til. Begynner vi å se følgene avfallsplassen?. Noe må gjøres for å sette en stopper elendigheten. Ville det være en ide å kontakte Kurt Oddekalv i Miljøvernforbundet?.   
           
 Rotur fra Havfrua til E6. IV 1282525124  5 27  userpics/10023/    Bnr: 5867

   Målet er nådd! Dette er ikke et fototriks - bildet er tatt fra E6   
           
 Rotur fra Havfrua til E6. III 1282525211  5 27  userpics/10023/    Bnr: 5868

   Hit men ikke lenger. Ved springflo skal det gå an å ro noen hundre meter til opp i elva.   
           
 Rotur fra Havfrua til E6. II 1282525324  5 27  userpics/10023/    Bnr: 5869

   Mange fine partier. Her rinner Valbekken ut i Rinnelva. På flo kan du også ro eller padle flere hunde meter opp i Valbekken. Ja det går kanskje å komme til E6 her også med en lettere farkost?   
           
 Rotur fra Havfrua og opp Rinnelva til E6-brua!  1282525790  5 27  userpics/10023/    Bnr: 5870

   Et nytt turmål fra Verdalsbilder!På full flo er det fult mulig å ro langt opp i Rinnelva. Pass på å starte en time før full flo så du får strømmen med deg både opp og ned. Vi brukte en tung klumpete robåt. Med kano eller kajakk vil naturopplevelsen bli større. En tur fra Havfrua til E6-brua og ned igjen blir omlag 6 km! Det skulle man ikke tro, men elva gjør en svær bukt vestover før den går under E6. Klikk [url=http://kart.finn.no/?lng=11.44200&lat=63.77685&tab=search&zoom=15&mapType=finnraster&markers=11.43883,63.78140,r,Start+her%7C11.45365,63.76689,r,E6-brua&activetab=search#][b]HER [/b][/url] for kart. Husk ingen motorbruk i dette fredete området.   
           
 Høysjøen 1283467157  5 15  userpics/10022/    Bnr: 5913

   Med speilbilde av Greensklumpen.    
           
 Inna`s utløp fra Innsvatnet 1284227579  5 15  userpics/10022/    Bnr: 5949

   Ikke store skvetten som renner ut fra Innsvatnet ved den gamle St. Olavs bru først i september. Foto av Svein Guddingsmo   
           
 Etter at sola gikk ned 1284364033  5 15  userpics/10022/    Bnr: 5955

   Over elva Fra Moparken mot Mela.    
           
 Morgen ved grensetjern på Åbofjellet 1284737856  5 15  userpics/10022/    Bnr: 5970

      
           
 Bjørkvatnet 1284897653  5 15  userpics/10022/    Bnr: 5981

   Fra oppgangen til Kvindfjellet. Foto av Thomas Meinhardt   
           
 Tjernet ved Helgåsen 1285310983  5 15  userpics/10022/    Bnr: 6002

   Et lite tjern like ved vegen til Vera. Det spesielle er at det ligg på et platå høyere enn terrenget rundt. Ingen synlig bekk ut eller inn så her må det vel være oppkommevann.   
           
 Hengebrua over Helgåa til Julnesset 1285651443  5 15  userpics/10022/    Bnr: 6014

   Før veg ble anlagt over Snekkermomarka var dette adkomsten til Julnesset og de andre heimene på sørsiden av Helgåa ved Kleppen    
           
 Tindbrua på kveldstid 1297561986  5 15  userpics/10004/    Bnr: 6471

      
           
 Bruene over elva ved Øra 1286351365  5 15  userpics/10004/    Bnr: 6036

      
           
 Ved Stor-Bellingen 1286652707  5 15  userpics/10004/    Bnr: 6052

   Vakkert ved Str-Bellingen i oktober. Hytta il Værdalsbruket ligg i høyre side på bildet   
           
 Richardtjønna enda en morgenstemning 1287016243  5 15  userpics/10004/    Bnr: 6077

      
           
 Skippbrua ved Innsvatnet. 1287096262  5 15  userpics/10004/    Bnr: 6084

   Mere kjent som Olavsbrua. Bilde fra Svein Guddingsmo   
           
 Gytefisk i Skjørdalsbekken 1287493731  5 15  userpics/10004/    Bnr: 6100

   Sjøørreten utfører sine årlige ritualer med å gyte i Skjørdalsbekken. Etter gytegropene å dømme har det vært ganske brukbar oppgang i år. Nå gjenstår det å se om gytingen er forgjeves etter Innherred Renovasjon`s utslipp over flere døgn av dødelig avrenning fra avfallsplassen som tok alt liv i bekken. NB. Fisken i håven ble sluppet uskadet tilbake i bekken.   
           
 Banen til Ness idrettslag 30.januar 2011 1296418201  5 15  userpics/10004/    Bnr: 6422

   Etter første omgang mellom Ness og Vår Herre ser det ut som om resultatet er uavgjort. Etter sterkt press fra sistnevnte klarte Ness å holde hodet over vannet til pausen. Men det spørs hva som skjer i andre omgang hvis det blir mye regn og baneforholdene blir verre. Da må Ness satse alt på å forsvare seg helt inn i garderoben.   
           
 Sjøørret på veg til gyteplass i Skjørdalsbekken 1318702003  5 15  userpics/10004/    Bnr: 7061

   Sjøørreten forsøker seg på nytt med gyting. Blir det en ny generasjon som får levelige vilkår i bekken til neste sommer, eller blir det noen i Ecopro eller Innherred Renovasjon skal "lægg seg flat" igjen på grunn av nye dødelige utslipp til bekken? Min spådom er at det aldri vil bli levelig for fisk her over lengre perioder.   
           
 Kvislakanalen 1296317366  5 15  userpics/10004/    Bnr: 6420

   Med biltrafikk på Stiklestadvegen en tidlig morgen