Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
 
 
 

free hit counter code

  Søke i billedgalleriet    Navnsatte bilder finner du ved å klikke på "Navn i bilde" i menyen
og  eller     Ik Vis alle      
 Billedgalleri  Bilder fra Verdalsvassdraget - Scroll deg nedover og se 100 bilder        
Antall :   Id   Nr År
 Spøkelsesfossen i Tromsdalselva. 1319272008  5 15  userpics/10004/    Bnr: 7082

   Hvis en har litt fantasi så ser en spøkelse på høylys dag i venstre løp i fossen. Eller er det Jesus som hever sine armer mot himmelen?. Hvem vet.   
           
 Lundammen i Malsåa 1319273370  5 15  userpics/10004/    Bnr: 7086

   Dammen ble bygd i 1871 og restaurert i 1900. Etter 140 år har tiden tann tæret på treverket, men slik den står er den en dokumentasjon på dambyggingen på den tid. Det å bygge dam var et slit med rå muskelkraft. Støttekarene mellom lukene og damkrona innover land ble bygd av rundtømmer og fyllt med stein. Tømmeret er forvitret og kvisten av hardved og den rustne "storspiken" som ble brukt stikker ut som pigger på et piggsvin.Det er kjerneveden som står igjen. [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-1783]Klikk her[/url][/b] for å se dammen når den var i bruk. Og [b][url=http://kart.finn.no/?lng=11.97649&lat=63.87563&tab=search&zoom=15&mapType=finnhybrid&markers=11.92266,63.86346,r,H%C3%B8ysj%C3%B8en%7C11.99849,63.87329,r,Brukerdefinert&activetab=search]her[/url][/b] for å se hvor dammen ligg.    
           
 Malsåa i Gråvvådalen 1321019021  5 15  userpics/10004/    Bnr: 7131

   Dette området like ovenfor Lundammen, og flere hundre meter oppstrøms Malsåa, sto under vann når dammen var i bruk i forbindelse med fløting.   
           
 Elvepromenaden får ny bru over Ydseelva 1324831934  5 15  userpics/10004/    Bnr: 7262

   Den gamle Løvebrua i tre oppsatt av Lions Club og den nye i betong skal vistnok stå side om side. Nybrua bygges vel for legge tilrette for strøing og brøyting med minitraktor   
           
 Høye bølger ved Moåkeren 1324833694  5 15  userpics/10004/    Bnr: 7272

   Sør-vesten står på og verre skal det vel bli når den dreier til nord-vest og øker til sterk storm.   
           
 Skodde over Ørbrua  1325537518  5 15  userpics/10004/    Bnr: 7301

   Merkelig lys i elva under skodda   
           
 Eklesfossen i Lundselva på nyttårsaften 1326095236  5 15  userpics/10004/    Bnr: 7320

      
           
 Tindbrua i blikkstilla. 1337445555  5 15  userpics/10028/    Bnr: 7803

      
           
 Is på vestsiden av Leksdalsvatnet 8. januar 2016. Bilde 8 1452451779  5 15  userpics/10028/    Bnr: 10161

   Etter kaldt vær og langvarig sterk østavind på åpent vann ble det formet mange ulike isformasjoner langs vannkanten. Grasstrå og lyng blir vakre formasjoner.   
           
 Skeitjønna i Leirådalen 1284897827  5 15  userpics/10022/    Bnr: 5983

      
           
 Rinnelva ved utløpet  1262482250  5 15  userpics/10004/    Bnr: 4975

   etter solnedgangen den 2. januar 2010. Mule i bakgrunnen.   
           
 Råk ved Eklesørin. 1264539316  5 27  userpics/10001/    Bnr: 5062

   Det er minimalt med vassføring i elva nå. Her var det bare en halv meter jupt.   
           
 Fint sparkføre oppover elva 1264539491  5 27  userpics/10001/    Bnr: 5063

   Floa går 3 km opp i elva. Noe vatn kommer opp på isen og lager en fin glatt vei. Husk! Samme hvor tykk isen er, så man ha ispigger hengende på brøstet. Og man må være minst to voksne.   
           
 Det blir satt av et tynt lag is ved hver flo 1264539574  5 27  userpics/10001/    Bnr: 5064

   Der elvemelen er bratt oppstår det slike områder. Hvis man tramper gjennom et slikt landskap på "fjæra" blir det et underlig leven. Minner fra 50-åra dukker opp.....   
           
 Snedig formasjon av leire ved elvebredden 1264539801  5 102  userpics/10001/    Bnr: 5065

   Flere lag med leire ligger oppå hverandre med et islag i mellom hver leirkake. Man kan undres hvordan dette har oppstått.   
           
 Risvatnet 1279149669  5 15  userpics/10022/    Bnr: 5717

   Sett fra toppen av Tvervola   
           
 Verdalselva graver i elvemelen 1272903354  5 15  userpics/10022/    Bnr: 5424

   Gravinga i leirmelen skjer nedenfor Melbyberget.   
           
 En bever krysser den stille Gåshølen 1273860229  5 15  userpics/10022/    Bnr: 5469

      
           
 BårdErik-dalen i Tromsdalen 1274634874  5 15  userpics/10022/    Bnr: 5500

   Flomstor Tromsdalselv renner gjennom den ufremkommelige BårdErik-dalen mellom Steikpannvola og Hoåsknoppen.   
           
 Hengebru over Skjækra 1275733784  5 15  userpics/10022/    Bnr: 5548

   Ca midtveis mellom Tinnsvollen og Vollavollen. Skogsbilvegen til Værdalsbruket fra Åkran til Vollavollen svinger ned til elva her. Fin veg for en fin sykkeltur på anslagsvis 1,5-2 mil t/r. På turen kan en ta avstikkere opp til Tinnsvollen og Vollavollen Fine plasser begge to. Tinnsvollen er åpen for allmenheten.    
           
 Kvellovatnet 1276497425  5 15  userpics/10022/    Bnr: 5595

   Hit kommer en ved å gå fra en liten parkeringsplass sørsiden av RV72 før en kommer til Levringan. Følg Åkerkanten til en kommer til traktorveg. Følg denne helt fram.    
           
 Vestre Kleivdaltjernet 1276666276  5 15  userpics/10022/    Bnr: 5607

   Fiskevann men farlig farlig hengemyr rundt.   
           
 Fortøyd båt  1278974827  5 15  userpics/10022/    Bnr: 5710

   En julikveld ved Vistvika   
           
 Prestmotjernet 1278631222  5 15  userpics/10022/    Bnr: 5702

   Eller om en vil, Rastjønna, med sine sverdliljer. Lite tjern som ble skapt av jordraset i 1893.   
           
 Leksdalsvatnet timen før midnatt 1278631697  5 15  userpics/10022/    Bnr: 5703

      
           
 Grytidlig på Tømmersjøen 1280017120  5 15  userpics/10022/    Bnr: 5759

      
           
 Den nye brua og brukarene av den gamle bru ved Grunnfossen. 1280318077  5 15  userpics/10022/    Bnr: 5767

   Grunnfossen med restene av brukaret for den gamle hengebrua og den nye brua bakerst i bidet. Nybrua på 54,5 m ble bygd først i 1970-åra og var kostnadsberegnet til kr 330000,-. Om overslaget holdt vites ikke. Verdalskrana v/Idar Bakken monterte stålbjelkene. Den smale Holmsbrua ved Vuku, som opprinnelig var en jernbanebru, fikk avløsning som adkomst for tyngre kjøretøyer til sørsiden av Helgåa fra Vuku til Røesgrenda.   
           
 Fagerlifossen i Ferlainne 1280523913  5 15  userpics/10022/    Bnr: 5771

      
           
 Forurensing i Skjørdalsbekken B 1281989067  5 15  userpics/10022/    Bnr: 5854

   Se under bilde A.   
           
 Forurensing i Skjørdalsbekken A 1281989152  5 15  userpics/10022/    Bnr: 5855

   En må spørre seg om hvordan det kan være mulig å forurense Verdal`s beste gytebekk for sjøørret uten at noe blir gjort. Det kan ikke være levelig for yngel og småfisk i dette svineriet. Det stanker uten like av det som kommer fra røret. Ja helt nede på Nessletta stanker det. Før har lite vann og"hoinndåggån" fått skylda for brunfarging av bekken, men det går ikke å skylde på det denne gangen. Hvor er de som skal kontrollere utslipp fra avfallsplassen?. Jeg har alltid ment at Miljøvernavdelingen og Innherred Renovasjon henger i hop som erterris og det som skjer nå styrker troen på samrøret. Ikke så rart at det står skilt med "Adgang forbudt for uvedkommende" utenfor gjerdet. Det er vel ikke bra at allmenheten får følge med det som skjer innenfor. Hvis en privatperson eller bedrift pumpet ut forurensing gjennom et firetoms rør (se bilde B) ville det vanket både bot og mere til. Begynner vi å se følgene avfallsplassen?. Noe må gjøres for å sette en stopper elendigheten. Ville det være en ide å kontakte Kurt Oddekalv i Miljøvernforbundet?.   
           
 Høysjøen 1283467157  5 15  userpics/10022/    Bnr: 5913

   Med speilbilde av Greensklumpen.    
           
 Inna`s utløp fra Innsvatnet 1284227579  5 15  userpics/10022/    Bnr: 5949

   Ikke store skvetten som renner ut fra Innsvatnet ved den gamle St. Olavs bru først i september. Foto av Svein Guddingsmo   
           
 Etter at sola gikk ned 1284364033  5 15  userpics/10022/    Bnr: 5955

   Over elva Fra Moparken mot Mela.    
           
 Morgen ved grensetjern på Åbofjellet 1284737856  5 15  userpics/10022/    Bnr: 5970

      
           
 Bjørkvatnet 1284897653  5 15  userpics/10022/    Bnr: 5981

   Fra oppgangen til Kvindfjellet. Foto av Thomas Meinhardt   
           
 Tjernet ved Helgåsen 1285310983  5 15  userpics/10022/    Bnr: 6002

   Et lite tjern like ved vegen til Vera. Det spesielle er at det ligg på et platå høyere enn terrenget rundt. Ingen synlig bekk ut eller inn så her må det vel være oppkommevann.   
           
 Hengebrua over Helgåa til Julnesset 1285651443  5 15  userpics/10022/    Bnr: 6014

   Før veg ble anlagt over Snekkermomarka var dette adkomsten til Julnesset og de andre heimene på sørsiden av Helgåa ved Kleppen    
           
 Bruene over elva ved Øra 1286351365  5 15  userpics/10004/    Bnr: 6036

      
           
 Ved Stor-Bellingen 1286652707  5 15  userpics/10004/    Bnr: 6052

   Vakkert ved Str-Bellingen i oktober. Hytta il Værdalsbruket ligg i høyre side på bildet   
           
 Richardtjønna enda en morgenstemning 1287016243  5 15  userpics/10004/    Bnr: 6077

      
           
 Skippbrua ved Innsvatnet. 1287096262  5 15  userpics/10004/    Bnr: 6084

   Mere kjent som Olavsbrua. Bilde fra Svein Guddingsmo   
           
 Gytefisk i Skjørdalsbekken 1287493731  5 15  userpics/10004/    Bnr: 6100

   Sjøørreten utfører sine årlige ritualer med å gyte i Skjørdalsbekken. Etter gytegropene å dømme har det vært ganske brukbar oppgang i år. Nå gjenstår det å se om gytingen er forgjeves etter Innherred Renovasjon`s utslipp over flere døgn av dødelig avrenning fra avfallsplassen som tok alt liv i bekken. NB. Fisken i håven ble sluppet uskadet tilbake i bekken.   
           
 Grunnfossen 27 desember 2010 1293468856  5 15  userpics/10004/    Bnr: 6331

   Mye is og lite vann i både Helgåa og Inna. Ved Grunnfossen var vannføringen i går, 26.desember, 1,642 kubikkmeter pr. sekund. Nedenfor Dillfossen i Inna var tilsvarende tall 0,965.   
           
 Rinnelva 1293659935  5 15  userpics/10004/    Bnr: 6335

   Rinnelva øker vannstanden med floa og sola har gått ned over Mule i kveld, 28.desember 2010   
           
 Helgåa i Ferlainne 1294839062  5 15  userpics/10004/    Bnr: 6373

   Elva er trang og stri her. Vanskelig å forestille seg at det var mulig å fløte tømmer gjennom dette juvet. På berghammeren som stikker ut i elva midt på bildet kan en se restene av stålklavefeste for stokker som ble brukt til å lede tømmeret forbi det trange løpet til høyre hvor det kunne bygge seg opp bindinger. Bildet er tatt litt ovenfor Fagerlifossen.   
           
 Over elva mot Getzgården 1294839750  5 15  userpics/10004/    Bnr: 6377

      
           
 Grunnfossen nedre del 2010 1296002988  5 15  userpics/10004/    Bnr: 6412

      
           
 Ny is har lagt seg på elva nedenfor Ekle 1298835782  5 27  userpics/10023/    Bnr: 6522

   Dette gjorde det mulig igjen å sparke helt opp til isproppen som starter ved Eklesørin. Bord og sete av isflak, kaffevatn fra ei råk, sola steike og vi har hele elva for oss selv. Kainn det bli nå likar.   
           
 Kråksjøen 1300084661  5 15  userpics/10004/    Bnr: 6559

   sett fra Rauvola. Kråksjøhytta litt til høyre i bildet.   
           
 Lyngselva i november 1259357517  5 15  userpics/10004/    Bnr: 4812