Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
 
 
 

free hit counter code

  Søke i billedgalleriet    Navnsatte bilder finner du ved å klikke på "Navn i bilde" i menyen
og  eller     Ik Vis alle      
 Billedgalleri  Bilder fra Verdalsvassdraget - Scroll deg nedover og se 100 bilder        
Antall :   Id   Nr År
 Hallemsstøa i oktober 1256777911  5 15  userpics/10004/    Bnr: 4671

      
           
 Skodde og solnedgang over folkeparken 1257009971  5 27  userpics/10001/    Bnr: 4679

      
           
 Verdalselva i rødt 1257110050  5 15  userpics/10004/    Bnr: 4686

   Stemning ved elva etter solnedgangen   
           
 Vetringen i Malsådalen er islagt 5/11 1257463966  5 15  userpics/10004/    Bnr: 4699

      
           
 Rimfrost ved Inna 1257612247  5 15  userpics/10004/    Bnr: 4710

      
           
 Verdalsøra sentrum sett fra Gets-svingen 1257721803  5 27  userpics/10001/    Bnr: 4713

      
           
 Solnedgang over Grønnøra den 9/11. 1257722441  5 27  userpics/10001/    Bnr: 4717

   Klikk på bildet.   
           
 Fossestryk i Lyngselva 1258937673  5 15  userpics/10004/    Bnr: 4786

   Liten vassføring 18.november etter ca 40 døgn uten nedbør av betydning   
           
 Stille! Isen har nettopp lagt seg. 1259185111  5 27  userpics/10001/    Bnr: 4795

   Innsendt av Per Odd Molberg   
           
 Lyngselva i november 1260566095  5 15  userpics/10004/    Bnr: 4872

      
           
 Malsåa  1260921643  5 15  userpics/10004/    Bnr: 4905

   Her like nedenfor ved sin kilde, Vetringen, nord for Malså Gruver. Hervola til høyre.    
           
 Prosjektet med å forsterke brukarene er ferdig 1260975278  5 27  userpics/10001/    Bnr: 4908

      
           
 Den gamle demningen i Leklemsbekken 1261848340  5 15  userpics/10004/    Bnr: 4950

   Bygd i forbindelse vannverket til Verdal Brannkommune i 1933. Vanninntaket var her, ca 800m nedenfor Leklemsvatnet, den første tiden. Vannmagasinet er nå helt igjenauret av grus og jord.   
           
 Lyngselva 1262823328  5 15  userpics/10004/    Bnr: 4986

      
           
 Dette var isgangen den 3/4-2009 1266930534  5 27  userpics/10001/    Bnr: 5167

   I år vil den metertykke isen på elva skape meget store problemer. I 1988 ble det laget en modell av verdalselva ved NTH i Trondheim.Dette for å teste hvordan en flom i elva ville utarte seg etter utfylling av Stekke. Modellen ble ikke testet med isgang...   
           
 Verdal Bru 1270876918  5 15  userpics/10022/    Bnr: 5323

      
           
 Skeitjønna i Leirådalen 1284897827  5 15  userpics/10022/    Bnr: 5983

      
           
 Rinnelva ved utløpet  1262482250  5 15  userpics/10004/    Bnr: 4975

   etter solnedgangen den 2. januar 2010. Mule i bakgrunnen.   
           
 Råk ved Eklesørin. 1264539316  5 27  userpics/10001/    Bnr: 5062

   Det er minimalt med vassføring i elva nå. Her var det bare en halv meter jupt.   
           
 Fint sparkføre oppover elva 1264539491  5 27  userpics/10001/    Bnr: 5063

   Floa går 3 km opp i elva. Noe vatn kommer opp på isen og lager en fin glatt vei. Husk! Samme hvor tykk isen er, så man ha ispigger hengende på brøstet. Og man må være minst to voksne.   
           
 Det blir satt av et tynt lag is ved hver flo 1264539574  5 27  userpics/10001/    Bnr: 5064

   Der elvemelen er bratt oppstår det slike områder. Hvis man tramper gjennom et slikt landskap på "fjæra" blir det et underlig leven. Minner fra 50-åra dukker opp.....   
           
 Snedig formasjon av leire ved elvebredden 1264539801  5 102  userpics/10001/    Bnr: 5065

   Flere lag med leire ligger oppå hverandre med et islag i mellom hver leirkake. Man kan undres hvordan dette har oppstått.   
           
 Risvatnet 1279149669  5 15  userpics/10022/    Bnr: 5717

   Sett fra toppen av Tvervola   
           
 Verdalselva graver i elvemelen 1272903354  5 15  userpics/10022/    Bnr: 5424

   Gravinga i leirmelen skjer nedenfor Melbyberget.   
           
 En bever krysser den stille Gåshølen 1273860229  5 15  userpics/10022/    Bnr: 5469

      
           
 BårdErik-dalen i Tromsdalen 1274634874  5 15  userpics/10022/    Bnr: 5500

   Flomstor Tromsdalselv renner gjennom den ufremkommelige BårdErik-dalen mellom Steikpannvola og Hoåsknoppen.   
           
 Hengebru over Skjækra 1275733784  5 15  userpics/10022/    Bnr: 5548

   Ca midtveis mellom Tinnsvollen og Vollavollen. Skogsbilvegen til Værdalsbruket fra Åkran til Vollavollen svinger ned til elva her. Fin veg for en fin sykkeltur på anslagsvis 1,5-2 mil t/r. På turen kan en ta avstikkere opp til Tinnsvollen og Vollavollen Fine plasser begge to. Tinnsvollen er åpen for allmenheten.    
           
 Kvellovatnet 1276497425  5 15  userpics/10022/    Bnr: 5595

   Hit kommer en ved å gå fra en liten parkeringsplass sørsiden av RV72 før en kommer til Levringan. Følg Åkerkanten til en kommer til traktorveg. Følg denne helt fram.    
           
 Vestre Kleivdaltjernet 1276666276  5 15  userpics/10022/    Bnr: 5607

   Fiskevann men farlig farlig hengemyr rundt.   
           
 Fortøyd båt  1278974827  5 15  userpics/10022/    Bnr: 5710

   En julikveld ved Vistvika   
           
 Prestmotjernet 1278631222  5 15  userpics/10022/    Bnr: 5702

   Eller om en vil, Rastjønna, med sine sverdliljer. Lite tjern som ble skapt av jordraset i 1893.   
           
 Leksdalsvatnet timen før midnatt 1278631697  5 15  userpics/10022/    Bnr: 5703

      
           
 Grytidlig på Tømmersjøen 1280017120  5 15  userpics/10022/    Bnr: 5759

      
           
 Den nye brua og brukarene av den gamle bru ved Grunnfossen. 1280318077  5 15  userpics/10022/    Bnr: 5767

   Grunnfossen med restene av brukaret for den gamle hengebrua og den nye brua bakerst i bidet. Nybrua på 54,5 m ble bygd først i 1970-åra og var kostnadsberegnet til kr 330000,-. Om overslaget holdt vites ikke. Verdalskrana v/Idar Bakken monterte stålbjelkene. Den smale Holmsbrua ved Vuku, som opprinnelig var en jernbanebru, fikk avløsning som adkomst for tyngre kjøretøyer til sørsiden av Helgåa fra Vuku til Røesgrenda.   
           
 Fagerlifossen i Ferlainne 1280523913  5 15  userpics/10022/    Bnr: 5771

      
           
 Forurensing i Skjørdalsbekken B 1281989067  5 15  userpics/10022/    Bnr: 5854

   Se under bilde A.   
           
 Forurensing i Skjørdalsbekken A 1281989152  5 15  userpics/10022/    Bnr: 5855

   En må spørre seg om hvordan det kan være mulig å forurense Verdal`s beste gytebekk for sjøørret uten at noe blir gjort. Det kan ikke være levelig for yngel og småfisk i dette svineriet. Det stanker uten like av det som kommer fra røret. Ja helt nede på Nessletta stanker det. Før har lite vann og"hoinndåggån" fått skylda for brunfarging av bekken, men det går ikke å skylde på det denne gangen. Hvor er de som skal kontrollere utslipp fra avfallsplassen?. Jeg har alltid ment at Miljøvernavdelingen og Innherred Renovasjon henger i hop som erterris og det som skjer nå styrker troen på samrøret. Ikke så rart at det står skilt med "Adgang forbudt for uvedkommende" utenfor gjerdet. Det er vel ikke bra at allmenheten får følge med det som skjer innenfor. Hvis en privatperson eller bedrift pumpet ut forurensing gjennom et firetoms rør (se bilde B) ville det vanket både bot og mere til. Begynner vi å se følgene avfallsplassen?. Noe må gjøres for å sette en stopper elendigheten. Ville det være en ide å kontakte Kurt Oddekalv i Miljøvernforbundet?.   
           
 Høysjøen 1283467157  5 15  userpics/10022/    Bnr: 5913

   Med speilbilde av Greensklumpen.    
           
 Inna`s utløp fra Innsvatnet 1284227579  5 15  userpics/10022/    Bnr: 5949

   Ikke store skvetten som renner ut fra Innsvatnet ved den gamle St. Olavs bru først i september. Foto av Svein Guddingsmo   
           
 Etter at sola gikk ned 1284364033  5 15  userpics/10022/    Bnr: 5955

   Over elva Fra Moparken mot Mela.    
           
 Morgen ved grensetjern på Åbofjellet 1284737856  5 15  userpics/10022/    Bnr: 5970

      
           
 Bjørkvatnet 1284897653  5 15  userpics/10022/    Bnr: 5981

   Fra oppgangen til Kvindfjellet. Foto av Thomas Meinhardt   
           
 Tjernet ved Helgåsen 1285310983  5 15  userpics/10022/    Bnr: 6002

   Et lite tjern like ved vegen til Vera. Det spesielle er at det ligg på et platå høyere enn terrenget rundt. Ingen synlig bekk ut eller inn så her må det vel være oppkommevann.   
           
 Hengebrua over Helgåa til Julnesset 1285651443  5 15  userpics/10022/    Bnr: 6014

   Før veg ble anlagt over Snekkermomarka var dette adkomsten til Julnesset og de andre heimene på sørsiden av Helgåa ved Kleppen    
           
 Bruene over elva ved Øra 1286351365  5 15  userpics/10004/    Bnr: 6036

      
           
 Ved Stor-Bellingen 1286652707  5 15  userpics/10004/    Bnr: 6052

   Vakkert ved Str-Bellingen i oktober. Hytta il Værdalsbruket ligg i høyre side på bildet   
           
 Richardtjønna enda en morgenstemning 1287016243  5 15  userpics/10004/    Bnr: 6077

      
           
 Skippbrua ved Innsvatnet. 1287096262  5 15  userpics/10004/    Bnr: 6084

   Mere kjent som Olavsbrua. Bilde fra Svein Guddingsmo   
           
 Gytefisk i Skjørdalsbekken 1287493731  5 15  userpics/10004/    Bnr: 6100

   Sjøørreten utfører sine årlige ritualer med å gyte i Skjørdalsbekken. Etter gytegropene å dømme har det vært ganske brukbar oppgang i år. Nå gjenstår det å se om gytingen er forgjeves etter Innherred Renovasjon`s utslipp over flere døgn av dødelig avrenning fra avfallsplassen som tok alt liv i bekken. NB. Fisken i håven ble sluppet uskadet tilbake i bekken.   
           
 Grunnfossen 27 desember 2010 1293468856  5 15  userpics/10004/    Bnr: 6331

   Mye is og lite vann i både Helgåa og Inna. Ved Grunnfossen var vannføringen i går, 26.desember, 1,642 kubikkmeter pr. sekund. Nedenfor Dillfossen i Inna var tilsvarende tall 0,965.