Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
 
 
 

free hit counter code

  Søke i billedgalleriet    Navnsatte bilder finner du ved å klikke på "Navn i bilde" i menyen
og  eller     Ik Vis alle      
 Billedgalleri  Bilder fra Verdalsvassdraget - Scroll deg nedover og se 100 bilder        
Antall :   Id   Nr År
 Bråttåeng i Inndalen 1331652353  5 15  userpics/10028/    Bnr: 7561

   Eller Bråttå`n som heimen betegnes i dagligtale. Som en ser er elveløpet pligga fullt med is. Av den grunn renner ut over dyrkamarka og vannet står ikke langt fra husa. Før i tiden var denne eiendommen svært utsatt for flomskade under slike isganger. Bildet er tatt fra "Moillbakken".   
           
 Skeitjønna i Leirådalen 1284897827  5 15  userpics/10022/    Bnr: 5983

      
           
 Lensa lagt på is 1296317183  5 15  userpics/10004/    Bnr: 6417

   Stålisen fra elva har lagt seg på restene av den gamle lensa ved Høgøra ved Verdal Bru   
           
 Tålmodige fiskere ved Kausmo 1187779889  5 27  userpics/10001/    Bnr: 967

      
           
 Sola og små bølger på elva lager et flott lysspill på brosiden 1189871151  5 27  userpics/10001/    Bnr: 1100

   Mellom regnskurene kan vi få noen solgløtt slik som her den 5/9-07.   
           
 Tatt fra Ørabrua mot Getzgården 1189871218  5 27  userpics/10001/    Bnr: 1102

      
           
 Vannspeiling 1191453017  5 15  userpics/10004/    Bnr: 1238

      
           
 Helgåas utløp fra Veresvatnet 1191453209  5 15  userpics/10004/    Bnr: 1240

   Med Mannshaugan i horisonten.   
           
 Blokko i Malså`n 1191830849  5 15  userpics/10004/    Bnr: 1268

      
           
 Kjesbuvatnet 1191830870  5 15  userpics/10004/    Bnr: 1269

      
           
 Lyngselva i november 1259357517  5 15  userpics/10004/    Bnr: 4812

      
           
 Verdal Bru 1192556794  5 15  userpics/10004/    Bnr: 1324

   med regn og sol i horisonten   
           
 Strådøla 8. september 2014 1410553380  5 15  userpics/10028/    Bnr: 9631

   Liten vassføring og lite i naturen som minner om at det snart er i midten av den første høstmåneden.   
           
 Verdalselva fra Ørbrua 1198505743  5 15  userpics/10004/    Bnr: 1673

   over Folkeparken på lille julaften   
           
 Verdalselva 1200958134  5 15  userpics/10004/    Bnr: 1822

   med Langnesskogen på andre siden.   
           
 Skjækerfossen 30/4 2008 1209820991  5 15  userpics/10004/    Bnr: 2261

   Det synes på vannføringen at snøsmeltingen er i full gang når sommervarmen har nådd innover Skjækerdalen.   
           
 Eklesfossen 1209936598  5 15  userpics/10004/    Bnr: 2266

   Snøsmeltingen gir stor vannføring i Lundselva i dag 4. mai. Eklesfossen mellom Hallemsvollen og Vegenden er et vakkert syn under slike forhold.   
           
 Dillfossan 1210330483  5 15  userpics/10004/    Bnr: 2290

   Snøvatnet koker i juvet der Inna og Kverna møtes. Kverna fra venstre og Inna med Dillfossan ovenfra. Til venstre rett på kanten av fossen var det i tidligere tider bru over Kverna. Kom veg ned fra Inndalen her. Skal være mulig å finne vegleia. Likedan var det gangbru over Inna til høyre for bildet. Stålvirene festet i fjellet henger fortsatt over juvet. For å ta seg over disse brune måtte en være "hausterk". Det måtte vel krible litt i magen.   
           
 Inna 1211873223  5 15  userpics/10004/    Bnr: 2372

   i det den renner ut av Dillfossan ved Sagmoen. Under flommen her i januar/februar 2006 var vannstanden her en 7-8 meter over normalen.   
           
 6 fiskere ved utløpet 1212068757  5 27  userpics/10001/    Bnr: 2382

   Det blir tatt godt med sjøørret her, tagging og kvoter eksisterer ikke nedenfor brua.   
           
 Folkeparken klar for ny Vømmel-fest. 1212071333  5 27  userpics/10001/    Bnr: 2386

   30/5-09. Lørdag åpnes folkeparken for årets første og største fest.Det er VØMMØL_FÆST!!! Til venstre ser du gården "Sarvet".4 timer etterpå "åpnes" elva for laksefiske. Vil det bli full fart her også?   
           
 Huldra i Eklesfossen 1213124673  5 15  userpics/10004/    Bnr: 2445

      
           
 Regnbue 1213302125  5 15  userpics/10004/    Bnr: 2452

   ved E6-brua ved Kausmo om kvelden 11.juni.   
           
 Verdal bru 1213575633  5 15  userpics/10004/    Bnr: 2470

   Urolig kveldshimmel varsler dårlig vær.   
           
 Midnatt ved Moparken 1215967253  5 15  userpics/10004/    Bnr: 2584

   Bildet er tatt fra den gammelbrua.    
           
 Rinnelva og Rinnan 1215967283  5 15  userpics/10004/    Bnr: 2585

      
           
 Lyngselva 1216160933  5 15  userpics/10004/    Bnr: 2590

   Liten vassføring.   
           
 Stekke igjen 1216688050  5 15  userpics/10004/    Bnr: 2617

      
           
 Saghølet 1216851417  5 15  userpics/10004/    Bnr: 2628

   i Trongdøla. Fullt forståelig at det var problemer med fløtingen av tømmer gjennom denne trange elveløpet. For å komme hit tar en av en veg til venstre før brua over Trongdøla på tromsdalsvegen. Derfra går det en sti ned til juvet. OBS, OBS, sikringen på utsiktspunktet er i elendig forfatning.   
           
 Kleivdalskjerka 1217803028  5 15  userpics/10004/    Bnr: 2678

   I tidligere tider brukte sulingan denne steinen som merke for om det var mulig å forsere elva ved Vuku. Gikk vannet over hullet snudde de for da var elva for stor til å komme over.   
           
 Hoåsfossen 1222523883  5 15  userpics/10004/    Bnr: 2904

   i Tromsdalselven   
           
 Østnes i Vuku 1218612940  5 27  userpics/10001/    Bnr: 2711

   Elva har nå (13/8 kl 7) en vassføring på kun 6 m3 pr. sekund. Dagen før var vassføringa nede i det lågeste i år som var 4.3.Grønnsakdyrkerne vil ha mer regn mens kornbøndene vil ha sol.Laksefiskere vil ha regn de siste dagene før elva stenger mens de fleste andre vil ha sol.Til "laks" åt alle kan ingen gjera.   
           
 Kverna  1219267904  5 15  userpics/10004/    Bnr: 2749

   nedenfor Kverndalsvollen kverna#   
           
 Stille flyter Kverna 1219353531  5 15  userpics/10004/    Bnr: 2753

   ovenfor Kverndalsvollen. Her skulle Lars monsen ha vært med sin kano.Hvis jeg ikke bedømmer feil så må det vel nærme seg en kilometer med slik dyllisk stille elv.   
           
 Bellingslundammen 1220767886  5 15  userpics/10004/    Bnr: 2816

   Restene etter Billingsdammen.[b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-1745?s_Kategori=12&s_title=v%C3%A6rdalsbruket&s_notme=wmv&s_title1=&cpg1410_picturesPage=2&pid=1745]Klikk også her for mere om dammene her[/url][/b]    
           
 Floa siger opp i elva. 1222032005  5 27  userpics/10001/    Bnr: 2889

   I de to siste årene har elva flyttet hovedløpet nærmere Tinden.Dette har ført til av det vi har fått en flott bueform på elva akkurat her.   
           
 Verdal Bru 1220304372  5 15  userpics/10004/    Bnr: 2799

   ved Kausmo   
           
 Melan 1221198485  5 15  userpics/10004/    Bnr: 2839

   Her inne i olderskogen langs elva går elvepromenaden til Trones. Blåbenken hvor en kan ta en pause skimtes midt i bildet.   
           
 Mye vann ovenfor Stensbrua 1331651980  5 15  userpics/10028/    Bnr: 7560

   Både Inna og Trongdøla renner innover dyrkajorda. Det er å håpe at isen går ut før det gjør skade på hus og eiendom i området. På bilder ser en eiendommen Stensmoem med Vikdal til høyre. Bildet er tatt fra Visborgstøtta.   
           
 Tidevannet strømmer inn i Kjærankila 1221684092  5 27  userpics/10001/    Bnr: 2863

   Kjærankila er et gammelt elveløp. Rundt hver fullmåne og nymåne strømmer mye vann inn og ut av kila ved flo og fjære.   
           
 Strådøla 1222124582  5 15  userpics/10004/    Bnr: 2891

   Bakerst i bildet kan en se beverens felling av storbjørk.   
           
 Tromsdalselva 1222243712  5 15  userpics/10004/    Bnr: 2896

   nesten tørrlagt i finværet   
           
 Innsdammen 1223130264  5 15  userpics/10004/    Bnr: 2932

   Rester av den gamle dammen. [url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-1604?s_Kategori=12&s_title=innsdammen&s_notme=wmv&s_title1=&pid=1604]Klikk også her[/url][/b]    
           
 Et parti fra elva Kråka. 1224711261  5 27  userpics/10001/    Bnr: 3004

   Elva har sitt utspring i Kråksjøen og renner ut i Inna sør for Sulstua.   
           
 Verdalselva 10/10-08 1224985609  5 27  userpics/10001/    Bnr: 3022

      
           
 Speiling 1226611842  5 15  userpics/10004/    Bnr: 3095

   av skyer i elven.   
           
 Tur til Flyvollen 1225561009  5 15  userpics/10004/    Bnr: 3048

   Her forseres hengbrua over Helgåa ved Svensklunet på veg til Flyvollen.   
           
 Speiling av -høyspentlina- 1225967514  5 27  userpics/10001/    Bnr: 3065

      
           
 Restene av Kvernsjødammen 2008 1226257704  5 15  userpics/10004/    Bnr: 3080

   [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-1637?s_Kategori=12&s_title=kvernsj%C3%B8dammen&s_notme=wmv&s_title1=&pid=1637]Klikk her[/url][/b] for å se dammen som den var.   
           
 Morgengryet sett fra jernbanebrua 1226708870  5 27  userpics/10001/    Bnr: 3097