Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
 
 
 

free hit counter code

  Søke i billedgalleriet    Navnsatte bilder finner du ved å klikke på "Navn i bilde" i menyen
og  eller     Ik Vis alle      
 Billedgalleri  Bilder fra Verdalsvassdraget - Scroll deg nedover og se 100 bilder        
Antall :   Id   Nr År
 Lundselvdeltaet i oktober 1256685587  5 15  userpics/10004/    Bnr: 4664

      
           
 Fånettjønna ved Grønningen 1256777412  5 15  userpics/10004/    Bnr: 4668

   Stor-Havren og Litj-Havren i bakgrunnen   
           
 Hallemsstøa i oktober 1256777911  5 15  userpics/10004/    Bnr: 4671

      
           
 Skodde og solnedgang over folkeparken 1257009971  5 27  userpics/10001/    Bnr: 4679

      
           
 Verdalselva i rødt 1257110050  5 15  userpics/10004/    Bnr: 4686

   Stemning ved elva etter solnedgangen   
           
 Vetringen i Malsådalen er islagt 5/11 1257463966  5 15  userpics/10004/    Bnr: 4699

      
           
 Rimfrost ved Inna 1257612247  5 15  userpics/10004/    Bnr: 4710

      
           
 Verdalsøra sentrum sett fra Gets-svingen 1257721803  5 27  userpics/10001/    Bnr: 4713

      
           
 Solnedgang over Grønnøra den 9/11. 1257722441  5 27  userpics/10001/    Bnr: 4717

   Klikk på bildet.   
           
 Fossestryk i Lyngselva 1258937673  5 15  userpics/10004/    Bnr: 4786

   Liten vassføring 18.november etter ca 40 døgn uten nedbør av betydning   
           
 Stille! Isen har nettopp lagt seg. 1259185111  5 27  userpics/10001/    Bnr: 4795

   Innsendt av Per Odd Molberg   
           
 Lyngselva i november 1259357517  5 15  userpics/10004/    Bnr: 4812

      
           
 Åpningen til Svartfossen i Lyngselva 1260010589  5 15  userpics/10004/    Bnr: 4834

      
           
 Flo i Grønør-kila 1260143732  5 27  userpics/10001/    Bnr: 4841

   Foto: Silje Selina Larsen   
           
 Lyngselva i november 1260566095  5 15  userpics/10004/    Bnr: 4872

      
           
 Malsåa  1260921643  5 15  userpics/10004/    Bnr: 4905

   Her like nedenfor ved sin kilde, Vetringen, nord for Malså Gruver. Hervola til høyre.    
           
 Prosjektet med å forsterke brukarene er ferdig 1260975278  5 27  userpics/10001/    Bnr: 4908

      
           
 Den gamle demningen i Leklemsbekken 1261848340  5 15  userpics/10004/    Bnr: 4950

   Bygd i forbindelse vannverket til Verdal Brannkommune i 1933. Vanninntaket var her, ca 800m nedenfor Leklemsvatnet, den første tiden. Vannmagasinet er nå helt igjenauret av grus og jord.   
           
 Leksdalsvatnet sett fra Åsavola 1261987935  5 15  userpics/10004/    Bnr: 4955

      
           
 Rinnelva ved utløpet  1262482250  5 15  userpics/10004/    Bnr: 4975

   etter solnedgangen den 2. januar 2010. Mule i bakgrunnen.   
           
 Lyngselva 1262823328  5 15  userpics/10004/    Bnr: 4986

      
           
 Råk ved Eklesørin. 1264539316  5 27  userpics/10001/    Bnr: 5062

   Det er minimalt med vassføring i elva nå. Her var det bare en halv meter jupt.   
           
 Fint sparkføre oppover elva 1264539491  5 27  userpics/10001/    Bnr: 5063

   Floa går 3 km opp i elva. Noe vatn kommer opp på isen og lager en fin glatt vei. Husk! Samme hvor tykk isen er, så man ha ispigger hengende på brøstet. Og man må være minst to voksne.   
           
 Det blir satt av et tynt lag is ved hver flo 1264539574  5 27  userpics/10001/    Bnr: 5064

   Der elvemelen er bratt oppstår det slike områder. Hvis man tramper gjennom et slikt landskap på "fjæra" blir det et underlig leven. Minner fra 50-åra dukker opp.....   
           
 Snedig formasjon av leire ved elvebredden 1264539801  5 102  userpics/10001/    Bnr: 5065

   Flere lag med leire ligger oppå hverandre med et islag i mellom hver leirkake. Man kan undres hvordan dette har oppstått.   
           
 Dette var isgangen den 3/4-2009 1266930534  5 27  userpics/10001/    Bnr: 5167

   I år vil den metertykke isen på elva skape meget store problemer. I 1988 ble det laget en modell av verdalselva ved NTH i Trondheim.Dette for å teste hvordan en flom i elva ville utarte seg etter utfylling av Stekke. Modellen ble ikke testet med isgang...   
           
 Besøk laksetrappa i Granfossen i sommer 1269366912  5 27  userpics/10001/   30 Bnr: 5254

      
           
 Granfossen var mektig den 21/7-2001 1269366964  5 27  userpics/10001/   31 Bnr: 5255

      
           
 Laksetrappa i Granfossen II 1269366982  5 27  userpics/10001/   32 Bnr: 5256

      
           
 Granfossen er et mektig skue 1269367014  5 27  userpics/10001/   33 Bnr: 5257

      
           
 Granfossen den 21 juli 2001 1269367062  5 27  userpics/10001/   34 Bnr: 5258

      
           
 Verdal Bru 1270876918  5 15  userpics/10022/    Bnr: 5323

      
           
 Verdalselva graver i elvemelen 1272903354  5 15  userpics/10022/    Bnr: 5424

   Gravinga i leirmelen skjer nedenfor Melbyberget.   
           
 En bever krysser den stille Gåshølen 1273860229  5 15  userpics/10022/    Bnr: 5469

      
           
 Lundsbakken 1962 1273860350  5 15  userpics/10022/    Bnr: 5470

   Med gammelhusa på Øver-Hofstad øverst i bildet på andre siden av Lundselven.Utlånt av Verdal kommune   
           
 BårdErik-dalen i Tromsdalen 1274634874  5 15  userpics/10022/    Bnr: 5500

   Flomstor Tromsdalselv renner gjennom den ufremkommelige BårdErik-dalen mellom Steikpannvola og Hoåsknoppen.   
           
 Saghølet 23/5-10_1  1274744383  5 27  userpics/10001/    Bnr: 5506

   Prøvde fisken like ovenfor Saghølet. For stor elv.   
           
 Saghølet 23/5-10_2 1274744555  5 27  userpics/10001/    Bnr: 5507

   Skjegglavet vokser over alt her. På gran, osp og rogn. Dette tyder på at lufta er ren her.    
           
 Saghølet 23/5-10_3 1274744648  5 27  userpics/10001/    Bnr: 5508

   Jettegryter er det mange av her. Klikk på bildet.   
           
 Saghølet 23/5-10_4 1274744684  5 27  userpics/10001/    Bnr: 5509

   På tide og hente heim veden?   
           
 Hengebru over Skjækra 1275733784  5 15  userpics/10022/    Bnr: 5548

   Ca midtveis mellom Tinnsvollen og Vollavollen. Skogsbilvegen til Værdalsbruket fra Åkran til Vollavollen svinger ned til elva her. Fin veg for en fin sykkeltur på anslagsvis 1,5-2 mil t/r. På turen kan en ta avstikkere opp til Tinnsvollen og Vollavollen Fine plasser begge to. Tinnsvollen er åpen for allmenheten.    
           
 E det nån plass i Trøndelag som hi sånn ei vakker elv gjennom sentrum? 1276119921  5 27  userpics/10001/    Bnr: 5573

      
           
 Kvellovatnet 1276497425  5 15  userpics/10022/    Bnr: 5595

   Hit kommer en ved å gå fra en liten parkeringsplass sørsiden av RV72 før en kommer til Levringan. Følg Åkerkanten til en kommer til traktorveg. Følg denne helt fram.    
           
 Vestre Kleivdaltjernet 1276666276  5 15  userpics/10022/    Bnr: 5607

   Fiskevann men farlig farlig hengemyr rundt.   
           
 Tre glade lakser på åpningsdagen 20/6-2010 1277596588  5 27  userpics/10001/    Bnr: 5648

   Robert Langeland laks 7,3 kg - John Olav Larsen 8,7 kg - Nils-Ivar Sørdal ca 5 kg?   
           
 Prestmotjernet 1278631222  5 15  userpics/10022/    Bnr: 5702

   Eller om en vil, Rastjønna, med sine sverdliljer. Lite tjern som ble skapt av jordraset i 1893.   
           
 Leksdalsvatnet timen før midnatt 1278631697  5 15  userpics/10022/    Bnr: 5703

      
           
 Fortøyd båt  1278974827  5 15  userpics/10022/    Bnr: 5710

   En julikveld ved Vistvika   
           
 Risvatnet 1279149669  5 15  userpics/10022/    Bnr: 5717

   Sett fra toppen av Tvervola   
           
 Der elvene møtes 1279201605  5 27  userpics/10001/    Bnr: 5721

   Midt på bildet møtes Inna og Helgåa. Nedenfor her kalles elva for Verdalselva. Bildet er tatt fra Prestegårdsvaldet.